0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả gần của phẫu thuật điều trị ung thư thân đuôi tụy ngoại tiết

Hợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt nam

Hợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt nam

Báo cáo khoa học

... tượng, phương pháp nghiên cứu 422.1. Đối tượng nghiên cứu 422.2. Phương pháp nghiên cứu 432.3. Xử lý số liệu 54Chương ba – Kết quả 553.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 553.2. Sự di ... thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung th vú tại Việt Nam 3 Nội dung hợp tác của đối tác: - Tư vấn về định hướng phát triển ứng dụng kết quả - Phối hợp đánh giá kết quả ... Hợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung th vú tại Việt Nam nng phân tầng các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư vú có thể phẫu thuật...
 • 132
 • 744
 • 1
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "Nghiên cứu rối loạn chức năng tiết niệu, sinh dục sau phẫu thuật điều trị ung thư trực tràng" pdf

Báo cáo khoa học

... 2002, p.10. Nghiên cứu rối loạn chức năng tiết niệu, sinh dục sau phẫu thuật điều trị ung thư trực tràng Nguyn Anh Tun*; V Thỏi Phỳc* Tóm tắt Nghiên cứu 68 bệnh nhân (BN) ung th trực ... quan tới yếu tố về giới. Kết quả cho điểm phân loại theo hệ thống IPSS cho thấy: 61 BN (89,7%) đạt kết quả tốt sau mổ, 5 BN (7,4%) kết quả vừa chỉ có 2 BN (2,9%) kết quả xấu. Đây là những ... sống của BN sau phẫu thuật. Đề tài này nhằm: Đánh giá những rối loạn chức năng tiết niệu sinh dục sau mổ cắt trực tràng điều trị UTTT. Đối tợng phơng pháp nghiên cứu 1. Đối tợng nghiên cứu. ...
 • 7
 • 490
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao và lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội

Tiến sĩ

... sàng, cận lâm sàng của bệnh lao có HIV(+) Biểu hiện lâm sàng cận lâm sàng của lao phụ thuộc rất nhiều vào số lợng tế bào TCD4, giai đoạn của HIV/AIDS. 21thuần phối hợp), nghiên cứu ... từ: 4/2004 đến 4/2005 2.2.5. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ngời lao có HIV(+): Gồm 110 bệnh nhân lao/ HIV (+) khám điều trị tại bệnh viện lao bệnh phổi Hà Nội, thời gian ... khám điều trị tại bệnh viện Lao-Bệnh phổi Hà Nội từ năm 2000 đến 2006. 2.2. Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, nghiên cứu mô tả tiến cứu theo...
 • 15
 • 1,837
 • 8
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương

Tài liệu khác

... giáo dục đào tạo Bộ y tếTrờng đại học y hà nội đỗ thiện hải Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm A(H1N1)chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ơngChuyên ... chứng của bệnh 2.7. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu - Nghiên cứu đợc thực hiện sau khi đà giải thích rõ các quyền lợi và nghĩa vụ, ảnh hởng của nghiên cứu đến bệnh nhi đợc sự đồng ý của bố, ... không tham gia nghiên cứu đều đợc điều trị theocùng phác đồ.- Nghiên cứu góp phần làmđặc điểm của bệnh, giúp các nhân viêny tế có thái độ xử trí tốt nhất cho bệnh nhi.- Nghiên cứu không có...
 • 96
 • 840
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam

Báo cáo khoa học

... thu dupe dung djch thir 10"' ã Hilt chinh xac Iml dung dich mau thir 10"' cho sang dng nghiem cd chiia san 9ml pepton lac deu 2-3 phut thu dupe dung djch mau ... Nghiin cuu mo td dgc diim djch te hoc cua vu dich 48 2.1.1.2. Xdy dung bdn do dich te binh td tgi Hd Noi bdng ung dung hy thu^t he thdng dinh vi dia ly 57 2.1.1.3. Xdc dinh ... bay dudi dang bang, bieu dd, ban dd. 2.1.1.2. Xay difng ban dd djch ti benh td tai Hd Ngi bdng ung dung ky thuat hi thong dinh vi dia ly a) Doi tupng nghien cliu Cde' ca benh td theo...
 • 499
 • 1,012
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch

Báo cáo khoa học

... Xác định đặc điểm dịch tễ học của cúm A/H1N1/09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2009-2011. 2. Xác định đặc điểm lâm sàng của cúm A/H1N1/09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây ... lâm sàng cúm A/i dch tn Bc, Trung Tây Nguyên, 2009- 2011 321 4.2.1. ch t hc ca các ca bnh nhp vin 321 4.2.2. m v lâm sàng cn lâm sàng ... t nhóm [140]. 1.6.3. Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng cúm A/H1N1/09 đại dịch 1.6.3.1.  i...
 • 481
 • 794
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sâu bệnh hại và sử dụng chất điều hoà sinh trưởng đối với hồng không hạt bảo lâm - tại lạng sơn

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sâu bệnh hại sử dụng chất điều hoà sinh trưởng đối với hồng không hạt bảo lâm - tại lạng sơn

Thạc sĩ - Cao học

... nếm cho điểm riêng biệt theo thang điểm Hedonic (thang điểm 10). Điểm đánh giá là điểm trung bình của 10 thành viên hội đồng. - Điểm 1. Rất rất không thích. - Điểm 5. Trung bình. - Điểm ... hiệu quả cần phải nghiên cứu cụ thể, khi có kết quả chắn chắn mới mở rộng ra sản xuất đại trà. 1.2.7.4. Các kết quả nghiên cứu sử dụng chất điều hoà sinh trưởng cho cây trồng, cây ăn quả ... các nội dung cần xem xét, nghiên cứu nhằm từng bước hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật khuyến cáo cho người làm vườn tại Bảo Lâm các vùng lân cận. 1.1.2. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu quy...
 • 91
 • 980
 • 3
 LUẬN ÁN TIẾN SỸ : Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia Cát Tiên

LUẬN ÁN TIẾN SỸ : Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia Cát Tiên

Tiến sĩ

... tin về sinh học, đặc điểm sinh cảnh của bò tót[94].Bên cạnh những nghiên cứu về sinh học sinh thái của bò tót tiêu biểu nhtrên, còn có nghiên cứu về đánh giá phân bố của bò tót cũng đ ... pháp nghiên cứu hiện t ợng đa hình của các microsatellite, của D-Loop, Cytochrome B và của các dấu chuẩn giới tính cho ra kết quả có ít nhất 90 cá thể bò tót ở VQG CátTiên [17],[18]. Kết quả điều ... quần thể bò tót sinhcảnh của chúng ở VQG Cát Tiên.2 - Mục đích nghiên cứu của luận án:- Xác định hiện trạng đặc điểm phân bố của quần thể bò tót ở VQG CátTiên;- Mô tả đặc điểm các dạng...
 • 125
 • 3,622
 • 21
Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Khoa học xã hội

... sỏi các tích tụ trầm tích lòng sông 32 đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, nhân văn lịch sử nghiên cứu địa chất vùng xín mần1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên.1.1.1 Vị trí địa lýVùng nghiên ... vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6 .Mục đích của đề tài Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma biến chất khu vực Cốc Pài. Từ đó đánh giá điều kiện địa ... Thạch, dới sự hớng dẫn của cô Phạm Thị Vân Anh thây Lê Tiến Dũng, tôi đà tiến hành thực hiện đề tài tốt nghiệp với tiêu đề: Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma biến chất khu vực thị...
 • 41
 • 720
 • 2
Nghien cuu dac diem phan bo theo sinh canh va moi quan he sinh thai cua quan the bo tot

Nghien cuu dac diem phan bo theo sinh canh va moi quan he sinh thai cua quan the bo tot

... địa hình hiểm trở[32].1.4.3 Kết quả nghiên cứu về đặc điểm thảm rừng ở các nơi c trú của bò tótCác kết quả nghiên cứu về các kiểu rừng rất phong phú, đa dạng khônggiống nhau giữa các quần ... chức nhiều đợt điều tra, giám sát số lợng loài vùng ctrú [17], [18].1.4 Một số đặc điểm sinh học sinh thái của bò tót1.4.1 Kết quả nghiên cứu về phạm vi vùng phân bố của bò tótkhu vực ... là 0,43:0,56. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả khác là tỷ lệ cái nhiều hơn con đực [25],[46].3.3 - Đặc điểm sinh cảnh sự phân bố theo sinh cảnh của bò tót ở...
 • 125
 • 662
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia cá tiền phục vụ cho quản lý và bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia cá tiền phục vụ cho quản lý bảo tồn

Thạc sĩ - Cao học

... Tiên. đặc điểm phân bố theo các sinh cảnh của bò tót các mối quan hệ sinh thái của chúng ở VQG Cát Tiên. 5 - Phạm vi nghiên cứu: luận án có nội dung nghiên cứu sâu, địa bàn nghiên cứu rộng. ... địa hình hiểm trở [32]. 1.4.3 Kết quả nghiên cứu về đặc điểm thảm rừng ở các nơi c trú của bò tót Các kết quả nghiên cứu về các kiểu rừng rất phong phú, đa dạng không giống nhau giữa các ... hạn chế đặc biệt cha có công trình nào nghiên cứu sâu đặc điểm các sinh cảnh của quần thể bò tót. ã Lịch sử nghiên cứu bò tót ở VQG Cát Tiên Đối với VQG Cát Tiên, công tác nghiên cứu khoa...
 • 125
 • 1,278
 • 4
THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI SẮN BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỌT ĐỤC HẠT NHỎ

THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI SẮN BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỌT ĐỤC HẠT NHỎ

Nông - Lâm - Ngư

... liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực chưa hề được sử dụng để bảo vệ mộ học vị nào.Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cảm ơn các ... C C HÌNHỤ Á Bộ giáo dục đào tạotrờng đại học nông nghiệp hà nội nguyễn xuân huyTHNH PHN SU MT HI SẮN BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỌT ... tập thực hiện đề tài.Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình đã giúp đỡ về cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và...
 • 122
 • 1,358
 • 13
THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI SẮN BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỌT ĐỤC HẠT NHỎ (Rhizopertha dominica Fabricius) TẠI TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009

THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI SẮN BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỌT ĐỤC HẠT NHỎ (Rhizopertha dominica Fabricius) TẠI TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009

Nông - Lâm - Ngư

... số liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn này làtrung thực chưa hề được sử dụng để bảo vệ mộ học vị nào.Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã đượccảm ơn các ... Bộ giáo dục đào tạotrờng đại học nông nghiệp hà nội nguyễn xuân huyTHNH PHN SU MT HI SẮN BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC BIỆN PHÁP PHÒNGTRỪ MỌT ... tập thực hiện đề tài.Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới bạn bè, đồng nghiệp giađình đã giúp đỡ về cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trongquá trình học tập và...
 • 51
 • 1,138
 • 9

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008