0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị dự phòng ở phụ nữ mang thai nhiễm virus viêm gan b

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị dự phòng ở phụ nữ mang thai nhiễm virus viêm gan b

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị dự phòng phụ nữ mang thai nhiễm virus viêm gan b

Tài liệu khác

... mê nhiễm < /b> độc gan < /b> Xuất phát từ vấn đề tiến hành Nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> điều < /b> trị < /b> dự < /b> phòng < /b> phụ < /b> nữ < /b> mang < /b> thai < /b> nhiễm < /b> virus < /b> Viêm < /b> Gan < /b> B nhằm mục tiêu: Nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng < /b> ... sàng < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> phụ < /b> nữ < /b> mang < /b> thai < /b> nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B Đánh giá kết điều < /b> trị < /b> dự < /b> phòng < /b> sản phụ < /b> nhiễm < /b> virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B 10 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM VIRUS < /b> VIÊM GAN < /b> B 1.1.1 ... Triệu chứng lâm < /b> sàng < /b> sản phụ < /b> mang < /b> thai < /b> nhiễm < /b> VRVG B 3.2.3 Triệu chứng cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> phụ < /b> nữ < /b> mang < /b> thai < /b> nhiễm < /b> VRVGB 3.3 ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG SẢN PHỤ NHIỄM VRVGB 3.3.1 Yếu tố nguy thai < /b> phụ < /b> ...
 • 97
 • 1,148
 • 7
báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm học và đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh và gây trồng rừng dẻ ăn hạt ở tây nguyên

báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm học đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh gây trồng rừng dẻ ăn hạt tây nguyên

Tiến sĩ

... phân b tự nhiên vùng đồng thời xác định vùng phân b đặc < /b> điểm < /b> sinh thái, khí hậu, đất đai loài dẻ ăn hạt 2.2.2 Phương pháp nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> học Dẻ anh Kha thụ nguyên - PP nghiên < /b> cứu < /b> số đặc < /b> ... xanh rừng b n thường xanh rộng xen kim Dẻ anh Kha thụ nguyên phân b nhóm đất: đất xám đất đỏ bazan 3.2 Kết nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> học Dẻ anh Kha thụ nguyên 3.2.1 Kết nghiên < /b> cứu < /b> số đặc < /b> điểm < /b> cấu ... Nguyễn Trọng B nh, 2005) (iii) Kết nghiên < /b> cứu < /b> thảo luận 3.1 Kết NC đặc < /b> điểm < /b> hình thái, sinh thái loài dẻ ăn hạt Tây Nguyên 3.1.1 Kết nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> hình thái loài dẻ ăn hạt Kết nghiên < /b> cứu < /b> phân...
 • 25
 • 794
 • 0
nghiên cứu đặc điểm lâm sàn và hình ảnh của chảy máu dưới màng nhện tại khoa thần kinh bệnh viện thanh nhàn năm 2009

nghiên cứu đặc điểm lâm sàn hình ảnh của chảy máu dưới màng nhện tại khoa thần kinh bệnh viện thanh nhàn năm 2009

Y học thưởng thức

... D N dự < /b> vào lâ sà g p CNCLV 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ: C ảy áu dướ g ấ ươ g N ữ g b â k ô g đượ CNCLV 3.2 hương pháp nghiên < /b> cứu < /b> - ô ả ắ g g Hồ ứu ế ứu dự < /b> vào b á b â b C D N vào đ ều rị b v ... k o ầ k B v N ếp ậ đ ều rị 101 b â , ro g ó 173 b â b b áu ão ( B N ế ,3% số b â ro g k o ro g số b h nhân TBMMN có 1369 b â áu ão (N N ế 79,0%, 87 b â xuấ uyế ão (XHN ế 16,6% 78 b â ảy áu ... ão ụ ức NMN 4.2 Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng < /b> chảy máu nhện B g o Có 39 BN C DN ó r u ứ g k p b g ứ đầu ế 0,0% Có BN C DN ó r u ứ g k p b g rố lo ý ứ ế 3,6%.Có BN k p b g r u ứ g ô ế ,1% BN ó dấu u ầ k...
 • 6
 • 575
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm bệnh giun đũa bê, nghé và bi ện pháp phòng, trị tại một số xã miền núi thuộc tỉnh Sơn La.

Nghiên cứu đặc điểm bệnh giun đũa bê, nghé bi ện pháp phòng, trị tại một số xã miền núi thuộc tỉnh Sơn La.

Nông - Lâm - Ngư

... lệ b , nghé có triệu chứng lâm < /b> sàng < /b> b nh giun đũa Kết trình b y b ng 3.8 B ng 4.8: Tỷ lệ b , nghé có biểu lâm < /b> sàng < /b> b b nh giun đũa Số b , nghé Loại gia nhiễm < /b> súc (con) Số b , nghé biểu Tỷ lệ lâm < /b> ... Phần IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.1 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM B NH GIUN ĐŨA B , NGHÉ TẠI HAI B N HỘC NÔNG CỐC A THUỘC TỈNH SƠN LA 4.1.1 Nghiên < /b> cứu < /b> tình hình nhiễm < /b> giun đũa b , nghé 4.1.1.1 ... đũa b , nghé 17 3.2.3.3 Đề xuất quy trình phong, trị < /b> b nh giun đũa cho b , nghé 17 3.3 B TRÍ THÍ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.3.1 B trí điều < /b> tra phương pháp nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> b nh...
 • 57
 • 642
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Y khoa - Dược

... hành nghiên < /b> cứu < /b> đề tài Nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> kết điều < /b> trị < /b> dị vật đường ăn B nh viện Trung ương B nh viện Trường Đại học Y Dược Huế” với mục tiêu sau: Nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> ... tần suất b t gặp cao tháng 10 quý IV 39 3.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG NGUYÊN NHÂN 3.2.1 Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng < /b> 3.2.1.1 Thời gian từ mắc dị vật đến vào viện B ng 3.6 Thời gian từ b nh nhân ... vật chiếm 0,7% 3.2.3 Đặc điểm < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> 49 3.2.3.1 Đặc điểm < /b> công thức b ch cầu B ng 3.16 Đặc điểm < /b> công thức b ch cầu (n = 45) Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn chưa viêm < /b> viêm biến chứng 7393 ± 1009...
 • 86
 • 1,713
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Y khoa - Dược

... B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO B Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC B I TRƯỜNG TÈO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ B N B NG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP ... trình nghiên < /b> cứu < /b> công b Vì tiến hành thực đề tài “ Nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> kết điều < /b> trị < /b> thoát vị b n mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc < /b> ... vị b n 64 b nh nhân theo kỹ thuật Lichtenstein (chúng dùng từ “trường hợp” để b n thoát vị b n mổ, nghiên < /b> cứu < /b> có b nh nhân b thoát vị b n b n mổ lúc), kết sau: 3.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM...
 • 120
 • 1,841
 • 13
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

Quản trị kinh doanh

... p v b n 64 b nh nhân theo k thu t Lichtenstein (chúng tơi dùng t “trư ng h p” ch m i b n v b n c m , nghiên < /b> c u có b nh nhân b v b n b n c m lúc), k t qu sau: 3.1 C I M LÂM SÀNG C N LÂM SÀNG ... nên b i cân chéo b ng ngồi, m t ph n nh phía ngồi b i cân chéo b ng (ch b m vào 2/3 ngồi dây ch ng b n) - Thành sau ng b n c t o nên ch y u b i m c ngang m t th c a cân ngang b ng - Thành ng b ... THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN B GIÁO D C ÀO T O B YT I H C HU TRƯ NG I H C Y - C B I TRƯ NG TÈO NGHIÊN C U C I M LÂM SÀNG, C N LÂM SÀNG K T QU B N B NG M M I U TR THỐT V T M NH GHÉP...
 • 117
 • 933
 • 0
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

Y khoa - Dược

... B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO B Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC B I TRƯỜNG TÈO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ B N B NG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP ... trình nghiên < /b> cứu < /b> công b Vì tiến hành thực đề tài “ Nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> kết điều < /b> trị < /b> thoát vị b n mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc < /b> ... vị b n 64 b nh nhân theo kỹ thuật Lichtenstein (chúng dùng từ “trường hợp” để b n thoát vị b n mổ, nghiên < /b> cứu < /b> có b nh nhân b thoát vị b n b n mổ lúc), kết sau: 3.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM...
 • 119
 • 1,561
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng kết quả điều trị thoát vị bẹn

Y khoa - Dược

... p v b n 64 b nh nhân theo k thu t Lichtenstein (chúng tơi dùng t “trư ng h p” ch m i b n v b n c m , nghiên < /b> c u có b nh nhân b v b n b n c m lúc), k t qu sau: 3.1 C I M LÂM SÀNG C N LÂM SÀNG ... nên b i cân chéo b ng ngồi, m t ph n nh phía ngồi b i cân chéo b ng (ch b m vào 2/3 ngồi dây ch ng b n) - Thành sau ng b n c t o nên ch y u b i m c ngang m t th c a cân ngang b ng - Thành ng b ... THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN B GIÁO D C ÀO T O B YT I H C HU TRƯ NG I H C Y - C B I TRƯ NG TÈO NGHIÊN C U C I M LÂM SÀNG, C N LÂM SÀNG K T QU B N B NG M M I U TR THỐT V T M NH GHÉP...
 • 117
 • 970
 • 4
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

Y khoa - Dược

... B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO B Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC B I TRƯỜNG TÈO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ B N B NG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP ... trình nghiên < /b> cứu < /b> công b Vì tiến hành thực đề tài “ Nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> kết điều < /b> trị < /b> thoát vị b n mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc < /b> ... thẳng xuống b m tận vào thân xương mu - Bao thẳng b ng tạo nên b i: 2/3 trên, trước bao tạo nên trước cân chéo b ng phần cân chéo b ng ngoài, sau bao gồm sau cân chéo b ng cân ngang b ng 1/3 dưới,...
 • 49
 • 1,059
 • 6
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ định thông khí cơ học ở bệnh nhân chảy máu não mức độ vừa và lớn trên lều tiểu não

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chỉ định thông khí cơ học bệnh nhân chảy máu não mức độ vừa lớn trên lều tiểu não

Y dược - Sinh học

... hành đề tài Nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> định thông khí học b nh nhân chảy máu não mức độ vừa lớn lều tiểu não” nhằm mục tiêu: Nhận xét đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> b nh nhân chảy ... nghiệm điện giải .70 B ng 3.23 Đặc điểm < /b> máu tụ .71 B ng 3.24 Một số đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> thường gặp nhóm b nh nhân có thông khí học 71 B ng 3.25 Chỉ định đặt ... ủy, Ban Giám đốc Viện nghiên < /b> cứu < /b> Khoa học Y Dược Lâm < /b> sàng < /b> 108, Phòng < /b> sau Đại học Viện Nghiên < /b> cứu < /b> Khoa học Y Dược Lâm < /b> sàng < /b> 108, Trung tâm Đột quỵ não B nh viện Trung ương Quân đội 108 tạo điều...
 • 145
 • 1,194
 • 6
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ

Y dược - Sinh học

... bin phỏp hi sc hụ hp t nht l cho bnh nhõn th 26 oxy qua sonde mi Nu cn thỡ t ni khớ qun hỳt m v b p b ng hoc th mỏy bo m thụng khớ b/ Bo m tun hon Truyn dch bo m lng tun hon Nu cú tt huyt ỏp ... 501 giỏ tr b nh thng ca cholinesterase huyt tng l: 5320-12920 U/L Ph n tui 16-39, khụng cú thai,< /b> khụng dựng thuc trỏnh thai:< /b> 4260-11250 U/L Ph n tui 18-41, cú thai < /b> hoc dựng thuc trỏnh thai:< /b> 3650-9120 ... cs (1990) [123] cho thy: suy hụ hp xy 43 s 107 bnh nhõn b ng c cp phospho hu c v carbamat (40,2%); 22 bnh nhõn cht (51,2%) 64 bnh nhõn khụng b suy hụ hp sng S trm trng ca ng c l yu t tiờn quyt...
 • 69
 • 1,396
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi và yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang

Y dược - Sinh học

... 4.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẮT LỚP VI TÍNH B NH HỌC 86 4.1.1 Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng < /b> 86 4.1.2 Đặc điểm < /b> CLVT 91 4.1.3 Đặc điểm < /b> mô b nh học 94 4.1.4 Đối chiếu MBH – Lâm < /b> sàng < /b> ... ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 38 2.1.1 Đối tượng nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> 38 2.1.2 Đối tượng nghiên < /b> cứu < /b> đánh giá kết b ớc đầu PTNS ... 40 + Phòng < /b> khám chuyên khoa: có thông b o cho b nh nhân nghiên < /b> cứu < /b> tiến hành, chọn b nh nhân có khả nghiên < /b> cứu < /b> b nh nhân đồng ý tham gia vào nghiên < /b> cứu < /b> chọn vào nhóm b nh nhân nghiên < /b> cứu < /b> B nh...
 • 152
 • 988
 • 5
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị NMN tại khoa cấp cứu và điều trị tích cực bệnh viện bạch mai

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị NMN tại khoa cấp cứu điều trị tích cực bệnh viện bạch mai

Y học thưởng thức

... tài: "Nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> điều < /b> trị < /b> NMN khoa Cấp cứu < /b> Điều trị < /b> tích cực B nh viện B ch Mai” Mục tiêu nghiên < /b> cứu:< /b> Nghiên < /b> cứu < /b> số đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> b nh nhân nhồi ... rối loạn lipid 59,3% - Đã b TBMMN 31,9%, đái tháo đường 20,2% 3.2 Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> 3.2.1 Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng < /b> lúc vào viện B ng 3.4 Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng < /b> lúc vào viện Triệu chứng Ý thức ... trình nghiên < /b> cứu < /b> khía cạnh khác TBMMN NMN có nhiều tiến lâm < /b> sàng,< /b> chẩn đoán, điều < /b> trị < /b> phòng < /b> b nh, công trình hồi sức cấp cứu < /b> b nh nhân NMN Để rút kinh nghiệm tiến hành nghiên < /b> cứu < /b> đề tài: "Nghiên < /b> cứu...
 • 109
 • 1,636
 • 24
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trẻ em tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung Ương ppt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trẻ em tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung Ương ppt

Báo cáo khoa học

... pháp nghiên < /b> cứu < /b> - Hồi cứu < /b> 28 BN 21 BN tiến cứu < /b> mô tả cắt ngang thiết kế theo mẫu b nh án thống 2.2.1 Đặc điểm < /b> dịch tễ học lâm < /b> sàng:< /b> Họ tên,tuổi, giới, thời gian vào viện 2.2.2 Đặc diểm lâm < /b> sàng:< /b> ... sốc nhiễm < /b> khuẩn - Thời gian b sốc dới giờ: 30 BN (61,2%); từ - 24 giờ: 12 BN (24,5%); 24 BN (14,3%) Các đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng < /b> 2.1 Triệu chứng lâm < /b> sàng:< /b> B ng Các triệu chứng lâm < /b> sàng < /b> Triệu chứng lâm < /b> ... mật (31,4%)(4) B nh lý hay gặp nhóm b nh nhân nghiên < /b> cứu < /b> viêm < /b> phổi (28,6%), viêm < /b> phúc mạc (12,3%) nhọt da (10,2%)( b ng 3.3) Các đặc < /b> điểm < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> - B ng 3.4 cho thấy có 59,2% b ch cầu tăng...
 • 9
 • 1,398
 • 27
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật hở van động mạch chủ tại bệnh viện hữu nghị việt  đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả phẫu thuật hở van động mạch chủ tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Y khoa - Dược

... disease (diabetes, chronic lung) * Sub clinic: + Blood tests: hematology, blood biochemistry, clotting + Chest X-ray straight: chest cardiac index + ECG: evaluation heartbeat, conduction disturbances ... tai bin v bin chng sau m: Chy mỏu; Nhim trựng (vt m, viờm xng c); Suy tim + Bin chng liờn quan n hot ng ca van nhõn to + T vong bnh vin: Tỡnh trng bnh nhõn ỳc vin: + Tỡnh trng lõm sng + Cỏc bin ... lm thờm phu thut bc cu ch vnh C van 23 chim 47,76%, c van 21 (38,81%), c van 25: 7,46% 3.4 Kt qu sau m 3.4.2 Cỏc bin chng sau m Bng 3.24 Mt s bin chng gp phi sau phu thut BN Bin chng Sinh hc...
 • 59
 • 723
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm cầu thận Lupus Type IV potx

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm cầu thận Lupus Type IV potx

Báo cáo khoa học

... - 2005 3.1 Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng < /b> mô b nh học B ng 1: Các biểu lâm < /b> sàng < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> theo 11 tiêu chuẩn ARA - 1982 Stt Biểu Số bn (n=46) 28 33 Tỷ lệ % 60,7 10,9 17,3 71,7 Ban đỏ cánh b m Ban dạng đĩa ... đợt diễn biến b nh Nhận xét phù hợp với nhận xét số tác giả khác [10] V Kết luận: Nghiên < /b> cứu < /b> 46 b nh nhân viêm < /b> cầu thận Lupus type IV đợc điều < /b> trị < /b> tháng b nh viện thấy: - Các biểu lâm < /b> sàng < /b> thận ... số b nh nhân b suy giảm nặng chức thận sau 10 năm [2] Trong nghiên < /b> cứu < /b> này, tìm hiểu đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng < /b> nhóm b nh nhân suy thận nặng với Creatinin máu lúc nhập viện > 300àmol/l thấy tỷ lệ b nh...
 • 6
 • 566
 • 7
Công trình

Công trình " Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện 198

Y dược - Sinh học

... bnh nhõn RTIs Bng 3.2.T l bnh nhõn BV/400 bnh nhừn cú HCTDA Bnh BV HCTDA n 69 400 % 17,25 100 34 17.25% 82.75% BV (+) BV (-) Biu 3.1: T l bnh nhõn BV/400 trng hp cú HCTDA Nhn xột bng 3.2 v biu ... bng 3.20: Sau ngy iu tr, a s bnh nhõn BV cú kt qu xột nghim dch õm o ó tr v b nh thng S bnh nhõn BV cũn dch õm o cú pH>4,5 l 03 BN (5,0%), bnh nhõn cú dch õm o Tuy nhiờn cng cú mt s nghiờn cu ó thụng b o nguy c sinh quỏi thai < /b> tng dng thuc vo thỏng u ca thai < /b> k Do ú khụng nờn dựng thi gian u mang < /b> thai,< /b> tr bt buc phi dng...
 • 119
 • 1,314
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao và lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội

Tiến sĩ

... Styblo:Tơng quan tử vong (M), tỷ lệ lao (I) tổng số lao (P): M = 2I(AFB(+)) = P ( AFB(+) ) 1.5 Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> b nh lao có HIV(+) Biểu lâm < /b> sàng < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> lao phụ < /b> thuộc nhiều vào ... kiểm soát b nh lao Hà Nội Mô tả đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> thờng gặp ngời b nh lao/ HIV(+) điều < /b> trị < /b> b nh viện Lao -B nh phổi Hà Nội nhằm giúp cho công tác phát chẩn đoán, theo dõi điều < /b> trị,< /b> nh ... tễ học b nh lao Hà Nội: Tỷ lệ mắc lao thời điểm < /b> (P); Tỷ lệ mắc lao năm (I); Tỷ lệ tử vong lao (M) Mô tả số đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> ngời b nh lao có HIV(+) điều < /b> trị < /b> b nh viện Lao -B nh phổi...
 • 15
 • 1,837
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose