0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của dị dạng ống tai ngoài bẩm sinh

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của dị dạng ống tai ngoài bẩm sinh

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của dị dạng ống tai ngoài bẩm sinh

Tài liệu khác

... Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI CHUANG INTHAVA NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA DỊ DẠNG ỐNG TAI NGOÀI BẨM SINH CHUYÊN NGÀNH: TAI - MŨI - HỌNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2010 ... ng khác c a tai, v y nghiên c u ñ tài v i m c tiêu: Mô t ñ c ñi m lâm sàng, thính l c ch p c t l p vi tính c a d d ng ng tai b m sinh Phân lo i d d ng ng tai theo lâm sàng c n lâm sàng ñ ñ xu ... i xã h i D d ng b m sinh OTN, tai bi u hi n: chít h p ng tai l ng tai ngoài, thư ng kèm theo d d ng vành tai D d ng b m sinh OTN có th kèm theo d t t b m sinh tai gi a ho c tai Trong trư ng h...
 • 73
 • 677
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai

Thạc sĩ - Cao học

... việc kế thừa tài liệu có tiếp tục sâu nghiên cứu cách có hệ thống đặc trưng lâm học rừng ưu họ Sao - Dầu việc cần thiết Vì lý đó, đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm học số ưu hợp thực vật ưu họ Sao ... 3.2 Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu bao gồm vấn đề sau đây: 3.2.1 Đặc điểm lâm học số ưu hợp thực vật 3.2.2 Cấu trúc ba trạng thái rừng IIIA3, IIIA2 IIIB 3.2.3 Đặc điểm tái sinh tự nhiên ... tái sinh theo vệt hay theo lỗ trống Lê Bá Tồn nghiên cứu tái sinh số họ Sao – Dầu [39] kết luận, lồi họ Sao – Dầu tái sinh thuộc nhiều loại khác tái sinh hạt “đời chồi” phổ biến “Về đặc điểm...
 • 80
 • 2,072
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Nông - Lâm - Ngư

... 11 Theo ụng thỡ ỏnh sỏng l nhõn t sinh thỏi khng ch v iu khin quỏ trỡnh tỏi sinh t nhiờn ca c rng nguyờn sinh v rng th sinh Khi nghiờn cu c im ca mt s nhõn t sinh thỏi di tỏn rng v nh hng ca nú ... tỏi sinh a Mt cõy tỏi sinh: N(cõy/ha) = (37) (3.8) Trong ú: N0 l tng s cõy tỏi sinh cỏc ụ dng bn (cõy/ụ) S0 l tng din tớch cỏc ụ dng bn b Xỏc nh t thnh loi cõy tỏi sinh : T thnh cõy tỏi sinh ... (2000), Sinh thỏi mụi trng t, Nh xut bn i hc Quc gia TP H Chớ Minh [8] 2.1.2 Nghiờn cu c im sinh thỏi hc Nghiờn cu c im sinh thỏi ca cõy rng cú ý ngha rt ln sn xut lõm nghip Da vo c im sinh thỏi...
 • 80
 • 459
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm hình thái và phân tử của một số chủng tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng ở hệ sinh thái nông nghiệp tây nguyên

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và phân tử của một số chủng tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng ở hệ sinh thái nông nghiệp tây nguyên

Khoa học tự nhiên

... thời gian nghiên cứu .22 2.2 Đối tượng nghiên cứu .22 2.3 Dụng cụ, thiết bị nghiên cứu 23 2.4 Phương pháp nghiên cứu 23 2.4.1 Phương pháp xác định đặc điểm hình ... tiến hành đề tài nghiên cứuNghiên cứu đặc điểm hình thái phân tử số tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng hệ sinh thái nông nghiệp Tây Nguyên ” với mục đích sau: Xác định đặc điểm hình thái ... pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học EPN .29 2.4.4 Phương pháp xác định độc lực EPN .30 2.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 30 CHƢƠNG - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .32 3.1 Đặc điểm...
 • 73
 • 776
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Y khoa - Dược

... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị dị vật đường ăn Bệnh viện Trung ương Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế” với mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm lâm ... tháng 10 quý IV 39 3.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ NGUYÊN NHÂN 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng 3.2.1.1 Thời gian từ mắc dị vật đến vào viện Bảng 3.6 Thời gian từ bệnh nhân mắc dị vật đến vào viện ... 2.2.4.3 Đặc điểm cận lâm sàng Sau vào viện BN làm xét nghiệm cận lâm sàng sau: - X- Q Tư cổ nghiêng, cổ thẳng, phổi thẳng, nghiêng mà tư thông thường tư cổ nghiêng phổi thẳng Chỉ nghi ngờ dị vật...
 • 86
 • 1,713
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Y khoa - Dược

... trình nghiên cứu công bố Vì tiến hành thực đề tàiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc ... nghiên cứu .28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3 Nhập xử lý số liệu 39 Chương 3: Kết nghiên cứu 40 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 40 3.2 Cơ sở phẫu thuật ... d: Sai số cho phép = 0,07 Thay vào công thức ta có cỡ mẫu: 58 2.2.2 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 2.2.2.1 Đặc điểm chung Ghi nhận biến số sau: - Tuổi - Giới - Nghề nghiệp - Nơi cư...
 • 120
 • 1,841
 • 13
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

Quản trị kinh doanh

... nghiên c u 28 2.2 Phương pháp nghiên c u 28 2.3 Nh p x lý s li u 39 Chương 3: K t qu nghiên c u 40 3.1 c i m lâm sàng c n lâm sàng 40 3.2 Cơ s ph u thu t ... thu t ã c ng d ng nhi u, chưa có cơng trình nghiên c u c cơng b Vì v y chúng tơi ti n hành th c hi n sàng, c n lâm sàng k t qu tàiNghiên c u c i m lâm i u tr v b n b ng m m t m nh ghép theo ... l i cho v b n x y [4] THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 17 1.5 C N LÂM SÀNG Vi c ch n ốn xác nh v b n h u ch d a vào lâm sàng , c n lâm sàng s d ng khơng rõ (vì kh i v q nh ) dùng ch n ốn phân bi t...
 • 117
 • 933
 • 0
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

Y khoa - Dược

... trình nghiên cứu công bố Vì tiến hành thực đề tàiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc ... nghiên cứu 28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3 Nhập xử lý số liệu 39 Chương 3: Kết nghiên cứu 40 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng .40 3.2 Cơ sở phẫu thuật ... d: Sai số cho phép = 0,07 Thay vào công thức ta có cỡ mẫu: 58 2.2.2 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 2.2.2.1 Đặc điểm chung Ghi nhận biến số sau: - Tuổi - Giới - Nghề nghiệp - Nơi cư...
 • 119
 • 1,561
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn

Y khoa - Dược

... nghiên c u 28 2.2 Phương pháp nghiên c u 28 2.3 Nh p x lý s li u 39 Chương 3: K t qu nghiên c u 40 3.1 c i m lâm sàng c n lâm sàng 40 3.2 Cơ s ph u thu t ... thu t ã c ng d ng nhi u, chưa có cơng trình nghiên c u c cơng b Vì v y chúng tơi ti n hành th c hi n sàng, c n lâm sàng k t qu tàiNghiên c u c i m lâm i u tr v b n b ng m m t m nh ghép theo ... l i cho v b n x y [4] THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 17 1.5 C N LÂM SÀNG Vi c ch n ốn xác nh v b n h u ch d a vào lâm sàng , c n lâm sàng s d ng khơng rõ (vì kh i v q nh ) dùng ch n ốn phân bi t...
 • 117
 • 970
 • 4
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

Y khoa - Dược

... trình nghiên cứu công bố Vì tiến hành thực đề tàiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc ... tượng nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.3 Nhập xử lý số liệu Chương 3: Kết nghiên cứu 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 3.2 Cơ sở phẫu thuật ... d: Sai số cho phép = 0,07 Thay vào công thức ta có cỡ mẫu: 58 2.2.2 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 2.2.2.1 Đặc điểm chung Ghi nhận biến số sau: - Tuổi - Giới - Nghề nghiệp - Nơi cư...
 • 49
 • 1,059
 • 6
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ định thông khí cơ học ở bệnh nhân chảy máu não mức độ vừa và lớn trên lều tiểu não

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ định thông khí cơ học ở bệnh nhân chảy máu não mức độ vừa và lớn trên lều tiểu não

Y dược - Sinh học

... hành đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng định thông khí học bệnh nhân chảy máu não mức độ vừa lớn lều tiểu não” nhằm mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ... .84 4.1 .Đặc điểm chung .84 4.2 .Đặc điểm lâm sàng 85 4.3 .Đặc điểm cận lâm sàng 102 4.4.Một số đặc điểm liên quan đến thông khí học 104 4.5.Một số ... 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Sử dụng mô hình nghiên cứu tiến cứu, mô tả, theo dõi dọc, có so sánh, phân tích 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu - Cỡ mẫu nghiên cứu xác định theo...
 • 145
 • 1,194
 • 6
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ

Y dược - Sinh học

... tr thng kt hp khỏng sinh vi th mỏy Bnh nhõn c cy m trc dựng khỏng sinh Khi cha cú kt qu vi khun, khỏng sinh thỡ iu tr bng khỏng sinh ph rng, kt hp theo kinh nghim 49 + iu tr xp phi: tt c trng ... oỏn, nhiờn trờn thc t rt ớt cú c s thc hin c 1.3.C CH BNH SINH, LM SNG, CN LM SNG SUY Hễ HP TRONG NG C CP PHOSPHO HU C 1.3.1 C ch bnh sinh suy hụ hp Hụ hp phm vi phi ph thuc vo nhiu yu t: - Thụng ... cu 2.2.2.3 Cỏc phng tin phc v nghiờn cu - Mỏy xột nghim sinh húa: Roche/Hitachi cobas c 501 nh lng cholinesterase huyt tng, cỏc xột nghim sinh húa khỏc: glucose mỏu, in gii mỏu, ure, creatinin,...
 • 69
 • 1,396
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi và yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi và yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang

Y dược - Sinh học

... 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 38 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 38 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu đánh giá kết bước đầu PTNS ... quan HPV u nhú mũi xoang chưa nghiên cứu nhiều, quan điểm phẫu thuật nội soi lấy u rộng rãi áp dụng, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết phẫu thuật ... 16), nghiên cứu Beck có 13 trường hợp có HPV (+) 15 trường hợp tái phát 38 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm...
 • 152
 • 988
 • 5
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị NMN tại khoa cấp cứu và điều trị tích cực bệnh viện bạch mai

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị NMN tại khoa cấp cứu và điều trị tích cực bệnh viện bạch mai

Y học thưởng thức

... tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị NMN khoa Cấp cứu Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai” Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân nhồi ... 59,3% - Đã bị TBMMN 31,9%, đái tháo đường 20,2% 3.2 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng lúc vào viện Bảng 3.4 Đặc điểm lâm sàng lúc vào viện Triệu chứng Ý thức Liệt nửa người ... trình nghiên cứu khía cạnh khác TBMMN NMN có nhiều tiến lâm sàng, chẩn đoán, điều trị phòng bệnh, công trình hồi sức cấp cứu bệnh nhân NMN Để rút kinh nghiệm tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu...
 • 109
 • 1,636
 • 24
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trẻ em tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung Ương ppt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàngcận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trẻ em tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung Ương ppt

Báo cáo khoa học

... pháp nghiên cứu - Hồi cứu 28 BN 21 BN tiến cứu mô tả cắt ngang thiết kế theo mẫu bệnh án thống 2.2.1 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng: Họ tên,tuổi, giới, thời gian vào viện 2.2.2 Đặc diểm lâm sàng: ... (61,2%); từ - 24 giờ: 12 BN (24,5%); 24 BN (14,3%) Các đặc điểm lâm sàng 2.1 Triệu chứng lâm sàng: Bảng Các triệu chứng lâm sàng Triệu chứng lâm sàng Tinh thần Tỉnh táo Kích thích Li bì Hôn mê Hô ... mật (31,4%)(4) Bệnh lý hay gặp nhóm bệnh nhân nghiên cứu viêm phổi (28,6%), viêm phúc mạc (12,3%) nhọt da (10,2%)( bảng 3.3) Các đặc điểm cận lâm sàng - Bảng 3.4 cho thấy có 59,2% bạch cầu tăng...
 • 9
 • 1,398
 • 27
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật hở van động mạch chủ tại bệnh viện hữu nghị việt  đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật hở van động mạch chủ tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Y khoa - Dược

... mch vnh + Loi van: c hc, sinh hc, van t thõn, van v on MC lờn 2.2.1.3 Sau phu thut: Giai on hu phu: + Tỡnh trng ca tim, ( u hay lon nhp, ting thi ) + Van nhõn to + Cỏc tai bin v bin chng sau m: ... sau thỏng Tt Bnh nhõn n=66 59 C hc (n=55) 50 (90,91%) Sinh hc (n=11) (15,38%) H cnh van 2 (3,64%) H trung tõm Chờnh ỏp ti C hc a qua van Sinh hc (mmHg) 53 11 (1,82%) 22,8 5,8 20,6 8,4 2(1,54%) ... to: Ti thi im siờu õm kim tra sau phu thut so sỏnh gia loi van c hc v van sinh hc chỳng tụi thy chờnh ỏp thp hn van sinh hc nhng s khỏc bit khụng cú ý ngha thng kờ Trong nghiờn cu chỳng tụi...
 • 59
 • 723
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm cầu thận Lupus Type IV potx

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm cầu thận Lupus Type IV potx

Báo cáo khoa học

... 2005 3.1 Đặc điểm lâm sàng mô bệnh học Bảng 1: Các biểu lâm sàng cận lâm sàng theo 11 tiêu chuẩn ARA - 1982 Stt Biểu Số bn (n=46) 28 33 Tỷ lệ % 60,7 10,9 17,3 71,7 Ban đỏ cánh bớm Ban dạng đĩa ... Nhiều nghiên cứu sâu tìm hiểu yếu tố tiên lợng nặng bệnh nhân viên cầu thận lupus type IV Tăng sinh lan toả có kèm tăng sinh ngoại mạch hình liềm thể tổn thơng mô bệnh học nặng type [9] Về lâm sàng ... thận Có khoảng 50% số bênh nhân bị suy giảm nặng chức thận sau 10 năm [2] Trong nghiên cứu này, tìm hiểu đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh nhân suy thận nặng với Creatinin máu lúc nhập viện > 300àmol/l...
 • 6
 • 566
 • 7
Công trình

Công trình " Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện 198

Y dược - Sinh học

... cũn gi l khỡ h 1.3 c im vi sinh vt ng sinh dc n [33], [18], [74] Bớnh thng, mụi trng õm o cú nhiu loi vi sinh vt tn ti to nờn h sinh thỏi ca mụi trng õm o * Cỏc vi sinh vt mụi trng õm o cú th ... gi l dch tit sinh lý hay cht nhy sinh lý v thng mu trng, trong, dai, khụng mựi Dch tit sinh lý khụng bao gi gõy triu chng c nng nh kỡch thỡch, nga, au giao hp hay gõy tn thng ng sinh dc Ch dch ... ng sinh sn (Reproductive Tract Infections - RTIs) l mt thut ng rng bao gm: + Cỏc nhim trựng lõy truyn qua ng tớnh dc (nh Lu, Giang mai, HIV ) + Cỏc nhim trựng ni sinh tng sinh quỏ mc cỏc vi sinh...
 • 119
 • 1,314
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân sảng rượu

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân sảng rượu

Tiến sĩ

... viện Quân y Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh nhân sảng rợu Nghiên cứu số số xét nghiệm chức gan, hoá sinh máu, công thức tế bào máu mối liên quan chúng với nhóm triệu chứng lâm sàng sảng rợu ... làm rõ nội dung mà mục tiêu nghiên cứu đề + Bằng thuật toán thống kê tìm mối tơng quan nhóm triệu chứng lâm sàng với số cận lâm sàng + Một số tiêu chuẩn đánh giá lâm sàng: - Giai đoạn khởi phát: ... Nguyễn Mạnh Hùng (2009), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng Cao Tiến Đức, Nguyễn Mạnh Hùng (2009), Nghiên cứu 0,3027- 0,4570), bệnh thể kết hợp (R từ 0,5710 0,7754) Ion đặc điểm nhân cách bệnh nhân...
 • 14
 • 943
 • 0

Xem thêm