0

khich dong vien khen thuong va bao ve cong dan dau tranh phong chong tham nhung

sáng kiến vận dụng một số nhận định của đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ năm 1990 đến nay và tập hợp một số kinh nghiệm chống tham nhũng của một số nước trên thế giới

sáng kiến vận dụng một số nhận định của đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ năm 1990 đến nay tập hợp một số kinh nghiệm chống tham nhũng của một số nước trên thế giới

Giáo dục học

... đạo đấu tranh chống tham nhũng nhận định: “Cuộc đấu tranh chống tham nhũng đạt hiệu thấp Tham nhũng diễn tràn lan, phổ biến, chí có địa phương, có lĩnh vực nghiêm trọng trước Tình trạng tham nhũng ... đấu tranh chống tham nhũng tỉnh Cà Mau giai đoạn Vì vậy, thực sáng kiến “Vận dụng số nhận định Đảng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ năm 1990 đến tập hợp số kinh nghiệm chống tham ... luật phòng, chống tham nhũng xem biện pháp tảng, sở hạ tầng cho công chống tham nhũng Pháp luật Hàn Quốc phòng, chống tham nhũng hệ thống bao gồm nhiều văn luật, như: Luật chống tham nhũng, Nghị...
 • 14
 • 507
 • 0
Vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở việt nam

Vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở việt nam

Khoa học xã hội

... chống tham nhũng nước ta 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 42 2.1 Nhận diện vai trò báo chí đấu tranh phòng, chống tham ... chống tham nhũng thời gian tới 42 Chƣơng THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2.1 Nhận diện vai trò báo chí đấu tranh phòng chống tham ... khu vực tƣ Ngƣời viết: “Liêm sạch, không tham lam”[39,tr640] Ngƣời vạch loạt hành vi bất liêm nhƣ sau: - Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên - Ngƣời cán bộ, cậy...
 • 88
 • 1,039
 • 2
LUẬN cứ KHOA học CHO VIỆC xây DỰNG CHIẾN lược PHÒNG NGỪA và NÂNG CAO HIỆU QUẢ đấu TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ở VIỆT NAM CHO đến năm 2020

LUẬN cứ KHOA học CHO VIỆC xây DỰNG CHIẾN lược PHÒNG NGỪA NÂNG CAO HIỆU QUẢ đấu TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ở VIỆT NAM CHO đến năm 2020

Báo cáo khoa học

... CHUNG V THAM NHNG V CễNG TC U TRANH CHNG THAM NHNG I Quan nim v cỏc du hiu c trng ca tham nhng 1.1 Quan nim v tham nhng 1.2 Cỏc du hiu c trng ca tham nhng II Ngun gc v nguyờn nhõn ca tham nhng ... nn tham nhng cng nh cao ý thc trỏch nhim ca ngi dõn vic tham gia vo cuc u tranh chng tham nhng Chng III TèNH HèNH CễNG TC U TRANH CHNG THAM NHNG VIT NAM I V nhng kt qu ó t c cụng tỏc u tranh ... vic, v ỏn tham nhng IV Cỏc gii phỏp nõng cao nhn thc v phỏt huy vai trũ ca xó hi tham gia tớch cc vo u tranh chng tham nhng 4.1 Cỏc gii phỏp nõng cao nhn thc v phỏt huy vai trũ ca xó hi tham gia...
 • 317
 • 283
 • 0
Thực trạng và giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy ở địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang hiện nay

Thực trạng giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy ở địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang hiện nay

Khoa học xã hội

... học sinh, sinh viên, thiếu niên đối tượng nghiện ma túy, nhằm tạo phong trào toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống ma túy Phối hợp đồng phương thức, hình thức thông ... tổ chức kinh tế- xã hội thiếu niên, học sinh, sinh viên, nhằm tạo phong trào toàn dân lên án, phát hiện, tố giác tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; quản lý người cai nghiện ma túy ... án đấu tranh triệt phá tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nơi khác vào địa bàn huyện 23 Lực lượng Công an huyện với vai trò lực lượng nòng cốt công tác đấu tranh chống...
 • 28
 • 4,470
 • 17
Thực trạng và giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy ở địa bàn thành phố Long Xuyên từ nay đến năm 2015

Thực trạng giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy ở địa bàn thành phố Long Xuyên từ nay đến năm 2015

Giáo dục học

... trình “3 không, giảm” thông qua phong trào Phong trào giữ gìn trật tự an toàn xã hội”, phong trào quần chúng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội địa bàn dân cư”, với danh hiệu “gia đình văn hóa; ... xuyên tham gia sinh hoạt, xem xét hỗ trợ vật chất tinh thần để họ tái hòa nhập cộng đồng Đã hỗ trợ cho 03 hội viện vay vốn không tính lãi với số tiền 11 triệu đồng (lũy kế từ tháng 1/2010 phát vay ... 2.2.1.4 Công tác quản lý giáo dục, đấu tranh xử lý Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, Công an thành phố với vai trò nồng cốt công tác quản lý, giáo dục, đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy đạo...
 • 23
 • 1,229
 • 4
Bài thuyết trình Lý luận về công tác đấu tranh – phòng chống tội phạm

Bài thuyết trình Lý luận về công tác đấu tranhphòng chống tội phạm

Khoa học xã hội

... phạm tham nhũng Những đặc trưng tội phạm tham nhũng Theo quy định pháp luật Việt Nam, tham nhũng có đặc trưng sau: Chủ thể tham nhũng người có chức vụ, quyền hạn Người có chức vụ, quyền hạn bao ... quốc phòng quan Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” để vụ lợi đặc trưng thứ hai tham nhũng Khi thực hành vi tham nhũng, kẻ tham nhũng phải sử dụng ... hành vi tham nhũng vụ lợi Vụ lợi hiểu lợi ích vật chất lợi ích tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt đạt thông qua hành vi tham nhũng ? Phòng ngừa tội phạm tham nhũng  Nâng cao vai trò,...
 • 37
 • 2,051
 • 0
Thực trạng và giải pháp công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố long xuyên từ nay đến năm 2015

Thực trạng giải pháp công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố long xuyên từ nay đến năm 2015

Lý luận chính trị

... công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu phát huy sức mạnh tổng hợp toàn hệ thống trị, trách nhiệm ngành cấp phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm vai trò công tác đấu tranh phòng ... đề Là đơn vị năm liền đạt danh hiệu thi đua Lá cờ đầu phong trào Vì an ninh tổ quốc công an thành phố long xuyên danh hiệu Chi vững mạnh 2.2 Thực trạng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ... tốt vai trò quần chúng nhân dân, chưa thực làm dấy lên tinh thần đấu tranh quần chúng việc đấu tranh phòng chống tội phạm 18 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NĂNG CAO CÔNG TÁC ĐẤU TRANH...
 • 25
 • 1,513
 • 7
tiểu luận cao học Thực trạng và giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện châu thành, tỉnh an giang từ năm 2010  2015

tiểu luận cao học Thực trạng giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện châu thành, tỉnh an giang từ năm 2010 2015

Quản lý nhà nước

... phòng, chống tệ nạn xã hội Đồng thời phát động toàn dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác, truy quét tệ nạn xã hội Đẩy mạnh phong trào xây dựng ấp Văn Hóa, gia đình văn hóa tệ nạn xã hội, nâng ... địa bàn Trong lực lượng Công an làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền địa phương công tác đảm bảo an ninh trật tự Đồng thời lực lượng Công an giữ vai trò chủ công công tác phòng, chống ... nội dung phong phú, số tuyên truyền chưa có nội dung phù hợp với đối tượng tuyên truyền - Chưa khai thác vận dụng cách tốt vai trò quần chúng nhân dân, chưa thực làm dấy lên tinh thần đấu tranh...
 • 32
 • 1,323
 • 3
tiểu luận cao học Thực trạng và giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy ở địa bàn thành phố long xuyên từ nay đến năm 2015

tiểu luận cao học Thực trạng giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy ở địa bàn thành phố long xuyên từ nay đến năm 2015

Quản lý nhà nước

... trình “3 không, giảm" thông qua phong trào "Phong trào giữ gìn trật tự an toàn xã hội”, phong trào quần chúng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội địa bàn dân cư”, với danh hiệu “gia đình văn hóa; ... xuyên tham gia sinh hoạt, xem xét hỗ trợ vật chất tinh thần để họ tái hòa nhập cộng đồng Đã hỗ trợ cho 03 hội viện vay vốn không tính lãi với số tiền 11 triệu đồng (lũy kế từ tháng 1/2010 phát vay ... 2.2.I.4 Công tác quản lý giáo dục, đấu tranh xử lý Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, Công an thành phố với vai trò nồng cốt công tác quản lý, giáo dục, đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy đạo...
 • 26
 • 1,715
 • 0
Quyết định Số: 36/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP, CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG pdf

Quyết định Số: 36/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP, CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG pdf

Biểu mẫu

... diện việc đạo tổ chức công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại địa bàn, địa phương trực tiếp quản lý c) Trong trình thực công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả gian ... Thương với vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại (gọi tắt Ban Chỉ đạo 127 tỉnh), chủ trì tổ chức phối hợp hoạt động quan, lực lượng; ngành, cấp công tác đấu tranh ... phục vụ nâng cao hiệu công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại c) Kiến nghị với sở, ngành, địa phương giải pháp nhằm tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả...
 • 13
 • 895
 • 3
Những vấn đề lý luận chung về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế

Những vấn đề lý luận chung về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế

Khoa học xã hội

... động hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế tương tự hoạt động hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm Theo đó, hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế bao gồm hoạt động ... vấn đề chuyên biệt có vai trò quan trọng đấu tranh phòng chống tội phạm ghi nhận điều ước quốc tế đa phương song phương phòng chống tội phạm Nội dung tương trợ tư pháp hình bao gồm vấn đề như: ... Darfur thuộc Sudan: Ngày 31/3/2005, HĐBA thông qua Nghị số 1593, thông báo vụ việc Darfur với Trưởng công tố, Trưởng công tố nhận hồ sơ tài liệu từ Ủy ban điều tra quốc tế LHQ bao gồm danh sách người...
 • 8
 • 4,076
 • 63
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Khoa học xã hội

... đóng vai trò tác dụng quan trọng môn khoa học khác 1.6 Vai trò Tội phạm học công tác đấu tranh chống tội phạm lực lương Cảnh sát nhân dân Khoa học nghiên cứu tội phạm bắt nguồn từ thực tiến đấu tranh ... bảo hiệu đấu tranh Vì Tội phạm học có vai trò quan trọng đấu tranh phòng, chống tội phạm Nhà nước nói chung lực lượng CSND nói riêng Căn vào nhiệm vụ Tội phạm học thực tiến đấu tranh phòng, chống ... định pháp luật 1.2 Nhận thức chung đấu tranh phòng chống tội phạm hiếp dâm trẻ em quan CSĐT 1.2.1 Khái niệm đấu tranh phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em Đấu tranh phòng, chống tội phạm hiếp dâm...
 • 172
 • 4,202
 • 23
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự trên địa bàn huyện Tri Tôn, thực trạng và giải pháp

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự trên địa bàn huyện Tri Tôn, thực trạng giải pháp

Xã hội học

... ngi dõn ý thc u tranh v tham gia t giỏc ti phm Vi vai trũ quan trng ca cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm hỡnh s v tỡnh hỡnh ti phm hng ngy ang din ra, nờn tụi chn ti: Cụng tỏc u tranh phũng, ... phmkim tra cỏc hot ng ca cỏc t chc nhm kp thi biu dng, khen thng, nhõn in hỡnh tiờn tin, to khớ th mnh m i vi phong tro ton dõn tham gia u tranh phũng, chng ti phm Phỏt huy cao hn na cỏc mụ hỡnh ... cựng a phong tro phỏt trin nhp v ng b Tham mu vi cỏc cp a phng h tr kinh phớ hot ng cho cụng an c s v cỏc t chc nng ct, kp thi giỳp kinh t i vi nhng trng hp khú khn ang tham gia cỏc hot ng u tranh...
 • 38
 • 2,273
 • 12
công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu của Công an huyện An Phú hiện nay – Thực trạng và giải pháp

công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu của Công an huyện An Phú hiện nay – Thực trạng giải pháp

Xã hội học

... thuế kiên đấu tranh xử lý đến vi phạm làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng lợi ích xã hội Nâng cao hiệu công tác phối hợp lực lượng chức đấu tranh phòng, chống buôn lậu Thực tiễn đấu tranh chống buôn ... TIÊU, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU CỦA CÔNG AN HUYỆN AN PHÚ ĐẾN NĂM 2015 3.1 Mục tiêu, định hƣớng công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu Công an huyện An ... triển hình thức lôi tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể tầng lớp nhân dân tham gia, tăng cường phối hợp cấp ngành địa phương đưa đấu tranh chống tệ nạn buôn lậu gian lận thương mại đến thắng lợi Cùng...
 • 26
 • 369
 • 1
Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu của công an huyện an phú hiện nay  thực trạng và giải pháp

Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu của công an huyện an phú hiện nay thực trạng giải pháp

Quản lý nhà nước

... công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại Đề xuất tham gia xây dựng, hoàn thiện văn quy phạm pháp luật, chế sách phù hợp tình hình thực tế công tác đấu tranh chống ... thuế kiên đấu tranh xử lý đến vi phạm làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng lợi ích xã hội Nâng cao hiệu công tác phối hợp lực lượng chức đấu tranh phòng, chống buôn lậu Thực tiễn đấu tranh chống buôn ... dục vận động quần chúng sống dọc khu vực biên giới không tham gia tiếp tay vận chuyển hàng hóa cho buôn lậu chưa thường xuyên Công tác đấu tranh chống hành vi buôn lậu, gian lân thương mại quan...
 • 24
 • 664
 • 0
Hệ thống điện động lực, điều khiển và bảo vệ của hệ thống lạnh

Hệ thống điện động lực, điều khiển bảo vệ của hệ thống lạnh

Cơ khí - Chế tạo máy

... đạt mức cực đại van phao phía tác động ngắt điện cuộn dây van điện từ cấp dịch cho bình trung gian, mức dịch bình không tăng Khi mức dịch hạ xuống mức cực tiểu van phao tác động mở van điện từ dịch ... cần 01 van phao tác động đóng mở van điện từ cấp dịch cho bình qua trì mức dịch bình giới hạn cho phép 10.2.4 Điều khiển mức dịch bình chứa hạ áp Bình chứa hạ áp bảo vệ 03 van phao Nhiệm vụ van ... phao sau: - Van phao cùng, bảo vệ mức dịch cực đại tránh vượt mức cho phép, máy nén hút lỏng nguy hiểm Khi đạt mức cực đại van phao tác động đóng van điện từ cấp dịch vào bình - Van phao giữa,...
 • 30
 • 1,104
 • 18
Tài liệu Chuong 10 - Mach dien dong luc, dieu khien va bao ve trong cac he thong lanh(1) doc

Tài liệu Chuong 10 - Mach dien dong luc, dieu khien va bao ve trong cac he thong lanh(1) doc

Tài liệu khác

... bị đốt nóng bị uốn cong, kết mạch điện thiết bị bảo vệ hở 10.1.1.3 Công tắc tơ rơ le trung gian Các công tắc tơ rơ le trung gian sử dụng để đóng ngắt mạch điện Cấu tạo chúng bao gồm phận sau : ... động (phần ứng) Hệ thống tiếp điểm (thường đóng thường mở) 354 ThankyoufrevltigAdmSPDFW Youcanlyvert3pgswih Togetalhpscnvrd,yu fwmo htwp:./aldfoscmureby- ...
 • 4
 • 878
 • 19
Tài liệu Chương X - Hệ Thống Điện Động Lực, Điều Khiển và Bảo Vệ Của Hệ Thống Lạnh ppt

Tài liệu Chương X - Hệ Thống Điện Động Lực, Điều Khiển Bảo Vệ Của Hệ Thống Lạnh ppt

Cao đẳng - Đại học

... bị đốt nóng bị uốn cong, kết mạch điện thiết bị bảo vệ hở 10.1.1.3 Công tắc tơ rơ le trung gian Các công tắc tơ rơ le trung gian sử dụng để đóng ngắt mạch điện Cấu tạo chúng bao gồm phận sau : ... động (phần ứng) Hệ thống tiếp điểm (thường đóng thường mở) 354 ThanyokfruevltiAdgmSPDFW Yocaunlyvert3pgswih Toalgethpcnsvrd,yu fwmo htwp:./aldfoscmureby- ...
 • 4
 • 917
 • 9
Tài liệu Chương X - Hệ Thống Điện Động Lực, Điều Khiển và Bảo Vệ Của Hệ Thống Lạnh docx

Tài liệu Chương X - Hệ Thống Điện Động Lực, Điều Khiển Bảo Vệ Của Hệ Thống Lạnh docx

Mầm non - Tiểu học

... bị đốt nóng bị uốn cong, kết mạch điện thiết bị bảo vệ hở 10.1.1.3 Công tắc tơ rơ le trung gian Các công tắc tơ rơ le trung gian sử dụng để đóng ngắt mạch điện Cấu tạo chúng bao gồm phận sau : ... động (phần ứng) Hệ thống tiếp điểm (thường đóng thường mở) 354 ThankyoufrevltigAdmSPDFW Youcanlyvert3pgswih Togetalhpscnvrd,yu fwmo htwp:./aldfoscmureby- ...
 • 4
 • 743
 • 7

Xem thêm