0

hồi trống cổ thành tam quốc diễn nghĩa bài giảng chuẩn ngữ văn 10

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Trung học cơ sở - phổ thông

... tiểu thuyết chương hồi tuyệt tác của văn học Trung Quốc thời Minh – Thanh: Tam Quốc diễn nghĩa cũng như bước đầu tiếp cận văn bản: Hồi trống Cổ Thành - một trích đoạn thuộc hồi 28 của tác phẩm ... HỒI TRỐNG CỔ THÀNH(Trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa –La Quán Trung). Người soạn: Sa Thị Hằng Nga.GVHD: Nguyễn Thị Hậu.C2. Tiết 2 (Dạy tiết 4 thứ 2 ngày 16/03/2009 tại lớp 10C4).I. ... hành động.3. Âm vang hồi trống Cổ Thành (10p)- Tả bằng 3 câu ngắn gọn: Quan Công chẳng nói một lời, múa long đao xô lại, Trương Phi thẳng cánh đánh trống. Chưa dứt một hồi, đầu Sái Dương...
 • 8
 • 24,013
 • 267
Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua chiến dịch Xích Bích trong

Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua chiến dịch Xích Bích trong " Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung

Khoa học xã hội

... TRONGTAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG Giảng viên : Ngô Hoàng Mai Sinh viên thực hiện : Đặng Thị Chung Lớp : K50 -Văn học Hà Nội, 04-2008 Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA VĂN HỌC TIỂU LUẬN GIỮA KỲ MÔN: VĂN HỌC TRUNG QUỐC NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH ... ngòi bút tác giả. Tam Quốc diễn nghĩa là một cuốn binh thư sống, chứa đựng nhiều phương kế, tiểu xảo trong nghệ thuật dùng binh. Đó là một kho tàng minh triết của người Trung Quốc, nó cũng thể...
 • 15
 • 1,239
 • 0
NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONG “ TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG

NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONGTAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG

Khoa học xã hội

... mnh n tỏc Đặng Thị Chung K50 Văn học 10 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNKHOA VĂN HỌC TIỂU LUẬN GIỮA KỲMÔN: VĂN HỌC TRUNG QUỐC NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN ... TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONGTAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG Giảng viên : Ngô Hoàng MaiSinh viên thực hiện : Đặng Thị ChungLớp : K50 -Văn học Hà Nội, 04-2008Website: http://www.docs.vn ... ngòi bút tác giả. Tam Quốc diễn nghĩa là một cuốn binh thư sống, chứa đựng nhiều phương kế, tiểu xảo trong nghệ thuật dùng binh. Đó là một kho tàng minh triết của người Trung Quốc, nó cũng thể...
 • 15
 • 932
 • 3
TAM QUOC DIEN NGHIA HOI 16-25

TAM QUOC DIEN NGHIA HOI 16-25

Tư liệu khác

... phong trúng đạn khó lâu bền?Chưa biết Huyền Ðức chuyến này ra làm sao, xem đến hồi sau sẽ rõ. Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 19Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo dùng kế,Lầu Bạch Môn, Lữ Bố vong thânLữ Bố cử Trương ... nên qua đầu Tào Công là hơn . Hầu Thành nói : - Hai ông ý dâng thành đầu Tào Công thì phần tôi ăn trộm con ngựa Xích Thố.Thương nghị xong, đêm ấy Hầu Thành dắt ngựa Xích Thố đi về hướng ... Thục mở cửa cho đi. Hầu Thành mang ngựa sang dâng Tào Tháo và nói ý Ngụy Thục ,Tống Hiến muốn dâng thành và sẽ dựng cờ trắng làm hiệu, Tào Tháo mừng lắm, đốc quân phá thành. Lữ Bố tìm ngựa thì...
 • 129
 • 522
 • 2
Tam Quốc Diễn Nghĩa.Từ Hồi 1-Hồi10.doc

Tam Quốc Diễn Nghĩa.Từ Hồi 1-Hồi10.doc

Tư liệu khác

... người đừng sợ nữa, để ta bảo hộ cho. Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 1Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập Công Bài Ca Mở Đầu (Và cũng là bài ca kết thúc) Sông dài cuồn cuộc ... thừa thế chiếm lại được Uyển Thành. Chu Tuấn lui mười dặm hạ trại, rồi ngày hôm sau lại đều binh khiển tướng vây thành. Chu Tuấn sai Tôn Kiên đánh phía Nam Uyển Thành, Huyền Đức đánh cửa Bắc, ... Nếu vàng của ai sắc xấu, không được sáng đẹp thì người đó bị mất tước Hầu.hết: Hồi 1, xem tiếp: Hồi 2 Hồi 2Nổi Giận Trương Phi Ðánh Khâm SaiLập Mưu Hà Tiến Trừ Phản LoạnĐổng Trác hiệu...
 • 87
 • 740
 • 4
TÁC PHẨM: TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - LA QUÁN TRUNG

TÁC PHẨM: TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - LA QUÁN TRUNG

Khoa học xã hội

... quyệt,với chủ nghĩa lợi kỉ cực đoan của giai cấp thống trị.Điều BÀI THẢO LUẬN NHÓM 2 LỚP VĂN HỌC K5332 TAM QUỐC DIỄN NGHĨATHÂN THẾ-Trương phi (?-221) Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của ... thực của tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa Bài làm:BÀI THẢO LUẬN NHÓM 2 LỚP VĂN HỌC K538 TAM QUỐC DIỄN NGHĨACâu 2: Dựng lại sơ đồ cốt truyện của Tam quốc diễn nghĩa theo trục thời gian từ năm 184 ... con có hiếu, BÀI THẢO LUẬN NHÓM 2 LỚP VĂN HỌC K5330 TAM QUỐC DIỄN NGHĨACâu 6Nghệ thuật miêu tả chiến tranh của tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa thông qua trận Xích Bích. Bài làm:Chiến...
 • 41
 • 3,553
 • 13
Tiết 77 - 78: Hồi trống Cổ thành

Tiết 77 - 78: Hồi trống Cổ thành

Ngữ văn

... sử Các bộ sách: Tam Quốc diễn nghĩa. Tuỳ Đường lưỡng triều chí truyện Tấn Đường ngữ đại sử diễn nghĩa. Bình yêu truyệnTrong đó nổi bật nhất phải kể đến Tam Quốc Diễn Nghĩa. ở Việt Nam, ... cách kể chuyện trong đoạn văn lại hấp dẫn người đọc 2. Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa a. Nhan đề tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa là: Cuộc Chiến tranh giành quyền lợi diễn ra ở 3 nước Nguỵ Thục ... Nghiệp (Nam Kinh)- Văn có: Gia Cát Cẩn, Chu Du, Lục Tốn-Võ có: Chu Du, Lục Tốn, LÃ Mông, Hoàng TácII. Tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa và đoạn trích Hồi trống cổ thành của La Quán Trung1....
 • 20
 • 3,122
 • 28
HỒI TRỐNG CỔ THÀNH

HỒI TRỐNG CỔ THÀNH

Ngữ văn

...
 • 31
 • 1,981
 • 24
Hồi trống cổ thành

Hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... trung nghĩa của Quan Vũ. => Đoạn trích thể hiện Quan Vũ là một người trung dũng, giàu nghĩa khí như một người - thần. HỒI TRỐNG CỔ THÀNHHỒI TRỐNG CỔ THÀNH ( Trích Tam quốc diễn nghĩa ... Trích hồi thứ 28, kể lại sự hiểu lầm của Trương Phi đối với Quan Vũ sau khi 3 anh em Lưu – Quan – Trương bị thất tán. HỒI TRỐNG CỔ THÀNHHỒI TRỐNG CỔ THÀNH ( Trích Tam quốc diễn nghĩa ... KÍNH CHÀO QUÝ THẦY GIÁO ĐÃ ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC CỦA LỚP 10A4 HỒI TRỐNG CỔ THÀNHHỒI TRỐNG CỔ THÀNH ( Trích Tam quốc diễn nghĩa –La Quán Trung)...
 • 11
 • 1,197
 • 9
Tiết 77: Hồi trống cổ thành

Tiết 77: Hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... Nhan L-ơng, Văn Sú giữa muôn quân nghìn giáo.3. ý nghĩa của hồi trống Cổ Thành .- Chi tiết tả hồi trống rất ngắn gọn: QC chẳng nói một lời đầu Sái Dơng đà lăn dới đất > Lối văn đọng, ... trích? Tác giả tả HTCT bằng mấy câu? Nhận xét ý nghĩa của hồi trống? thể bỏ chi tiết này đợc không? Vì sao? Hồi trống CT gì đặc biệt?giàu nghĩa khí, chỉ trong nháy mắt đà chém rơi đầu ... nghĩa. Không thể bỏ đi chi tiết nhỏ này. Nếu bỏ sẽ mất đi ttaats cả ý vị của Tam quốc- tiểu thuyết sử thi anh hùng trung đại.- Đây không phải là hồi trống thúc quân thông thờng, mà là:+ Hồi...
 • 4
 • 1,760
 • 36

Xem thêm