0

tam quốc diễn nghĩa 120 hồi

Tam Quốc Diễn Nghĩa.Từ Hồi 1-Hồi10.doc

Tam Quốc Diễn Nghĩa.Từ Hồi 1-Hồi10.doc

Tư liệu khác

... cho. Hà Thái hậu nói: - Các người đừng sợ nữa, để ta bảo hộ cho. Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 1Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập CôngBài Ca Mở Đầu (Và cũng là bài ... Nếu vàng của ai có sắc xấu, không được sáng đẹp thì người đó bị mất tước Hầu.hết: Hồi 1, xem tiếp: Hồi 2 Hồi 2Nổi Giận Trương Phi Ðánh Khâm SaiLập Mưu Hà Tiến Trừ Phản LoạnĐổng Trác có hiệu ... người toan đối địch trước tiệc. Đó chính là: Đinh Nguyên trượng nghĩa, thân vừa thác, Viên Thiệu tranh phong, thế cũng nguy. hết: Hồi 3, - Kẻ làm cho thiên hạ loạn, chính là thằng Tiến. Hà...
 • 87
 • 740
 • 4
Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Trung học cơ sở - phổ thông

... tiểu thuyết chương hồi tuyệt tác của văn học Trung Quốc thời Minh – Thanh: Tam Quốc diễn nghĩa cũng như bước đầu tiếp cận văn bản: Hồi trống Cổ Thành - một trích đoạn thuộc hồi 28 của tác phẩm ... HỒI TRỐNG CỔ THÀNH(Trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa –La Quán Trung). Người soạn: Sa Thị Hằng Nga.GVHD: Nguyễn Thị ... thiệu Quan Công là Một trong ba anh em kết nghĩa vườn đào. Một dũng tướng đứng đầu Ngũ hổ tướng. Nhân vật tuyệt nghĩa của Tam Quốc diễn nghĩa.  Ngoại hình: Mình cao tám thước, râu dài...
 • 8
 • 24,013
 • 267
TAM QUOC DIEN NGHIA HOI 16-25

TAM QUOC DIEN NGHIA HOI 16-25

Tư liệu khác

... phong trúng đạn khó lâu bền?Chưa biết Huyền Ðức chuyến này ra làm sao, xem đến hồi sau sẽ rõ. Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 19Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo dùng kế,Lầu Bạch Môn, Lữ Bố vong thânLữ Bố cử Trương ... như nghĩa sách Xuân Thu ngày xưa, thì pháp luật không áp dụng với người tôn quý. ThừaTướng thống lĩnh đại quân, sao lại tự sát?Tháo dùng dằng một hồi rồi nói rằng:- Có phải sách Xuân Thu có nghĩa ... tặc cả. Nếu không tìm được người quốc thích thì khó trừ giặc giúp Bệ hạ nữa? Lão thần không có binh quyền, khó mà làm được việc này.Vua hỏi:- Thế việc ấy thì Quốc trượng dạy nên phó thác cho...
 • 129
 • 522
 • 2
TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG LA QUÁN TRUNG (Trích hồi 21  “Tam quốc diễn nghĩa”) pptx

TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG LA QUÁN TRUNG (Trích hồi 21  “Tam quốc diễn nghĩa”) pptx

Khoa học xã hội

... UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG LA QUÁN TRUNG (Trích hồi 21  Tam quốc diễn nghĩa ) 1. Tác phẩm Đoạn trích thuộc hồi 21 trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Anh em Lưu, Quan, ... của hai nhân vật chính của tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa. Đoạn trích cũng đã thể hiện những nét tiêu biểu trong nghệ thuật kể chuyện của Tam quốc diễn nghĩa. Đó là nghệ thuật tạo và dẫn dắt ... về Tam quốc diễn nghĩa, các nhà phê bình văn học Trung Quốc đã đưa ra bộ " ;tam tuyệt", ba đỉnh cao mẫu mực về tính cách : Tào Tháo tuyệt gian, Khổng Minh tuyệt trí, Quan Công tuyệt nghĩa. ...
 • 5
 • 1,546
 • 3
Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua chiến dịch Xích Bích trong

Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua chiến dịch Xích Bích trong " Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung

Khoa học xã hội

... len lỏi và ngự trị mọi mối quan hệ. Tam Quốc Diễn Nghĩa kể lại quá trình hình thành, phát triển và diệt vong của ba tập đoàn phong kiến cát cứ thời Tam Quốc là Ngụy, Thục, Ngô trong thời gian ... ngòi bút tác giả. Tam Quốc diễn nghĩa là một cuốn binh thư sống, chứa đựng nhiều phương kế, tiểu xảo trong nghệ thuật dùng binh. Đó là một kho tàng minh triết của người Trung Quốc, nó cũng thể ... phẩm, xây dựng hình tượng nhân vật dưới ánh sáng thẩm mỹ riêng, biên soạn cuốn tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa với quy mô đồ sộ, dài bảy lăm vạn chữ và luôn được dịch in trong mấy trăm năm nay....
 • 15
 • 1,239
 • 0
TÁC PHẨM: TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - LA QUÁN TRUNG

TÁC PHẨM: TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - LA QUÁN TRUNG

Khoa học xã hội

... sự trừng phạt qua bàn tay Tào Tháo.Bộ Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung trong quá khứ có tới 20 bản. Tiểu thuyết chương hồi Tam Quốc diễn nghĩa 120 hồi mà ngày nay nhiều người trong chúng ... VĂN HỌC K5312 TAM QUỐC DIỄN NGHĨATrung là bao, chỉ thêm vào một số chú thích, tranh vẽ, phê bình hoặc khảo chứng. Bản lưu hành rộng rãi cho tới ngày nay là bản Tam Quốc diễn nghĩa do hai ... nhân vật sinh động, tình tiết câuBÀI THẢO LUẬN NHÓM 2 LỚP VĂN HỌC K5329 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA Tam quốc diễn nghĩa là tiểu thuyết sử thi nên giọng điệu chủ yếu là ca ngợi hay châm biếm hài...
 • 41
 • 3,553
 • 13
NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONG “ TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG

NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONG “ TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG

Khoa học xã hội

... len lỏi và ngự trị mọi mối quan hệ. Tam Quốc Diễn Nghĩa kể lại quá trình hình thành, phát triển và diệt vong của ba tập đoàn phong kiến cát cứ thời Tam Quốc là Ngụy, Thục, Ngô trong thời gian ... Chõu Du u hng. Vỡ Đặng Thị Chung K50 Văn häc9 Tiểu luận giữa kỳ Môn Văn học Trung Quốc Tam Quốc Diễn Nghĩa không phải thành sách bởi một người, một lúc mà là sự sáng tác tập thể của quần ... ngòi bút tác giả. Tam Quốc diễn nghĩa là một cuốn binh thư sống, chứa đựng nhiều phương kế, tiểu xảo trong nghệ thuật dùng binh. Đó là một kho tàng minh triết của người Trung Quốc, nó cũng thể...
 • 15
 • 932
 • 3
tam quoc dien nghia

tam quoc dien nghia

Ngữ văn

... chương hồi phát triển theo dòng chảy thời gian và lịch sử. 2. Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc có những bộ tiêu biểu nhất - Tây Du kí: 100 hồi - Thủy Hử truyện: 120 hồi - Tam quốc diễn nghĩa: 120 ... lộ”, “Quá Ngũ quan trảm lục tướng”, Hồi trống Cổ Thành”, “Thất cầm Mạnh Hoạch” v.v… Đọc Tam Quốc diễn nghĩa không ai là không nhớ… - Tam Quốc diễn nghĩa từ lâu đã đi vào tuồng, gần đây ... thuyết và sử sách để viết nên bộ Tam Quốc diễn nghĩa , tác phẩm hay nhất trong toàn bộ các tác phẩm tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. 2. Tóm tắt Tam Quốc diễn nghĩa kể lại cuộc phân tranh trong...
 • 3
 • 620
 • 1
TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Tư liệu khác

... không thể nào ngăn nổi. Minh công nên gấp rút chiêu mộ nghĩa binh mới giữ nổi Châu này. Lưu Yên nghe lời liền treo bảng khắp nơi chiêu mộ nghĩa binh. Ngày kia, bản văn đưa đến Trác Huyện, dân ... bàn lại cho thêm mệt. Mọi người nghe nói quay lại thì thấy người ấy là Tào Tháo. hết: Hồi 1, xem tiếp: Hồi 230 Hoàng Phủ Tung nói: - Hai thằng giặc Trương Lương, Trương Bảo bị một trận hỏa ... cũng không thể làm được cái chuyện hèn hạ như vậy. 19 TÁC GIẢ: LA QUÁN TRUNG Hồi 1Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập CôngSông dài cuồn cuộc ra khơi , Anh hùng :...
 • 30
 • 558
 • 1
NGHỆ THUẬT MIÊU tả CHIẾN TRANH QUA TRẬN XÍCH BÍCH TRONG “TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” của LA QUÁN TRUNG

NGHỆ THUẬT MIÊU tả CHIẾN TRANH QUA TRẬN XÍCH BÍCH TRONG “TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” của LA QUÁN TRUNG

Khoa học xã hội

... thất bại. Hồi 507 DẪN LUẬN TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” HÌNH TƯỢNG HÓA CỦA TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊTrong lịch sử văn hóa Trung Quốc, cùng với Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa là ... Những mưu lược nổi tiếng trong Tam quốc, NXB Công an Nhân dân, Tam Quốc Diễn Nghĩa nhìn tổng quan bao gồm bốn tầng diện:Một là tầng ngoài lịch sử, Tam Quốc Diễn Nghĩa thuộc thể loại tiều thuyết ... hình tượng nhân vật của Tam Quốc Diễn Nghĩa, có chứa đựng ý thức dân tộc rõ ràng và đăc trưng chủ yếu của người Trung Hoa.Bốn là tầng sâu triết học, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa tác giả đã đư ra...
 • 35
 • 1,549
 • 3

Xem thêm