0

tam quốc diễn nghĩa

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Trung học cơ sở - phổ thông

... thiệu Quan Công là Một trong ba anh em kết nghĩa vườn đào. Một dũng tướng đứng đầu Ngũ hổ tướng. Nhân vật tuyệt nghĩa của Tam Quốc diễn nghĩa.  Ngoại hình: Mình cao tám thước, râu dài ... La Quán Trung và tác phẩm tiểu thuyết chương hồi tuyệt tác của văn học Trung Quốc thời Minh – Thanh: Tam Quốc diễn nghĩa cũng như bước đầu tiếp cận văn bản: Hồi trống Cổ Thành - một trích đoạn ... HỒI TRỐNG CỔ THÀNH(Trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa –La Quán Trung). Người soạn: Sa Thị Hằng Nga.GVHD: Nguyễn Thị Hậu.C2. Tiết 2 (Dạy...
 • 8
 • 24,091
 • 267
Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua chiến dịch Xích Bích trong

Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua chiến dịch Xích Bích trong " Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung

Khoa học xã hội

... ngòi bút tác giả. Tam Quốc diễn nghĩa là một cuốn binh thư sống, chứa đựng nhiều phương kế, tiểu xảo trong nghệ thuật dùng binh. Đó là một kho tàng minh triết của người Trung Quốc, nó cũng thể ... MÔN: VĂN HỌC TRUNG QUỐC NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONG “ TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG Giảng viên : Ngô Hoàng Mai Sinh viên thực hiện : Đặng ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA VĂN HỌC TIỂU LUẬN GIỮA KỲ MÔN: VĂN HỌC TRUNG QUỐC NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH...
 • 15
 • 1,239
 • 0
TÁC PHẨM: TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - LA QUÁN TRUNG

TÁC PHẨM: TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - LA QUÁN TRUNG

Khoa học xã hội

... VĂN HỌC K5312 TAM QUỐC DIỄN NGHĨATrung là bao, chỉ thêm vào một số chú thích, tranh vẽ, phê bình hoặc khảo chứng. Bản lưu hành rộng rãi cho tới ngày nay là bản Tam Quốc diễn nghĩa do hai ... chịu sự trừng phạt qua bàn tay Tào Tháo.Bộ Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung trong quá khứ có tới 20 bản. Tiểu thuyết chương hồi Tam Quốc diễn nghĩa 120 hồi mà ngày nay nhiều người trong ... HỌC K5314 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA(618-907), những câu chuyện Tam quốc đã được lưu hành rộng rãi trong nhân dân. Đến đời Tống (960-1279), những câu chuyện và những nhân vật thời Tam quốc được...
 • 41
 • 3,559
 • 13
NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONG “ TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG

NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONG “ TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG

Khoa học xã hội

... ngòi bút tác giả. Tam Quốc diễn nghĩa là một cuốn binh thư sống, chứa đựng nhiều phương kế, tiểu xảo trong nghệ thuật dùng binh. Đó là một kho tàng minh triết của người Trung Quốc, nó cũng thể ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNKHOA VĂN HỌC TIỂU LUẬN GIỮA KỲMÔN: VĂN HỌC TRUNG QUỐC NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONG “ TAM QUỐC ... VĂN HỌC TRUNG QUỐC NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONG “ TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNGGiảng viên : Ngô Hoàng MaiSinh viên thực hiện : Đặng Thị ChungLớp...
 • 15
 • 934
 • 3
TAM QUOC DIEN NGHIA HOI 16-25

TAM QUOC DIEN NGHIA HOI 16-25

Tư liệu khác

... trúng đạn khó lâu bền?Chưa biết Huyền Ðức chuyến này ra làm sao, xem đến hồi sau sẽ rõ. Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 19Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo dùng kế,Lầu Bạch Môn, Lữ Bố vong thânLữ Bố cử Trương ... xui ta giết Lưu Bị. Nên không?Gia nói:- Không nên, chúa công cất quân nghĩa binh, vì trăm họ trừ kẻ hung bạo, giữ điều tín nghĩa, để mời hào kiệt còn lo người ta chẳng đến, nay Huyền Ðức có tiếng ... như nghĩa sách Xuân Thu ngày xưa, thì pháp luật không áp dụng với người tôn quý. ThừaTướng thống lĩnh đại quân, sao lại tự sát?Tháo dùng dằng một hồi rồi nói rằng:- Có phải sách Xuân Thu có nghĩa...
 • 129
 • 522
 • 2
tam quoc dien nghia

tam quoc dien nghia

Ngữ văn

... điển Trung Quốc có những bộ tiêu biểu nhất - Tây Du kí: 100 hồi - Thủy Hử truyện: 120 hồi - Tam quốc diễn nghĩa: 120 hồi - Hồng lâu mộng: 120 hồiMột vài nét về Tam Quốc diễn nghĩa 1. Tác ... thuyết và sử sách để viết nên bộ Tam Quốc diễn nghĩa , tác phẩm hay nhất trong toàn bộ các tác phẩm tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. 2. Tóm tắt Tam Quốc diễn nghĩa kể lại cuộc phân tranh trong ... lục tướng”, “Hồi trống Cổ Thành”, “Thất cầm Mạnh Hoạch” v.v… Đọc Tam Quốc diễn nghĩa không ai là không nhớ… - Tam Quốc diễn nghĩa từ lâu đã đi vào tuồng, gần đây đã đi vào Truyền hình làm...
 • 3
 • 621
 • 1
Tam Quốc Diễn Nghĩa.Từ Hồi 1-Hồi10.doc

Tam Quốc Diễn Nghĩa.Từ Hồi 1-Hồi10.doc

Tư liệu khác

... chở cho. Hà Thái hậu nói: - Các người đừng sợ nữa, để ta bảo hộ cho. Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 1Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập CôngBài Ca Mở Đầu (Và cũng là bài ... vốn là dòng dõi của Trung Sơn Tĩnh Vương vì lúc nọ nghe giặc Khăn Vàng tạo phản nên ra tụ tập nghĩa quân giúp nước. Từ ở Trác quận tôi đã dẹp lớn nhỏ hơn ba mươi trận, vì vậy mà được chút ít ... Thạc lại thương nghị với bọn Thập Thường Thị không cho phát lộ ra ngoài. Chúng nó muốn triệu Hà Quốc Cựu vào cung để diệt trừ hậu họa, hầu lập Hoàng tử Hiệp lên làm vua. Phan An nói vừa dứt...
 • 87
 • 740
 • 4
TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Tư liệu khác

... không thể nào ngăn nổi. Minh công nên gấp rút chiêu mộ nghĩa binh mới giữ nổi Châu này. Lưu Yên nghe lời liền treo bảng khắp nơi chiêu mộ nghĩa binh. Ngày kia, bản văn đưa đến Trác Huyện, dân ... cảm khái thở dài một tiếng. Bỗng nghe đằng sau có tiếng người nói lớn: - Đại trượng phu phải vì quốc gia mà ra sức, chứ than thở có ích gì? Huyền Đức quay đầu lại, thấy người vừa nói mình cao ... Phi, tuy khác họ nhưng kết làm anh em, quyết đồng tâm hiệp lực, cứu khổn phò nguy, trên báo đáp quốc gia, dưới giúp yên bá tánh. Chúng tôi không mong được sanh cùng năm cùng tháng cùng ngày,...
 • 30
 • 559
 • 1
NGHỆ THUẬT MIÊU tả CHIẾN TRANH QUA TRẬN XÍCH BÍCH TRONG “TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” của LA QUÁN TRUNG

NGHỆ THUẬT MIÊU tả CHIẾN TRANH QUA TRẬN XÍCH BÍCH TRONG “TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” của LA QUÁN TRUNG

Khoa học xã hội

... Những mưu lược nổi tiếng trong Tam quốc, NXB Công an Nhân dân, Tam Quốc Diễn Nghĩa nhìn tổng quan bao gồm bốn tầng diện:Một là tầng ngoài lịch sử, Tam Quốc Diễn Nghĩa thuộc thể loại tiều thuyết ... Hồi 507DẪN LUẬN TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” HÌNH TƯỢNG HÓA CỦA TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊTrong lịch sử văn hóa Trung Quốc, cùng với Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa là bốn bộ tiểu ... hình tượng nhân vật của Tam Quốc Diễn Nghĩa, có chứa đựng ý thức dân tộc rõ ràng và đăc trưng chủ yếu của người Trung Hoa.Bốn là tầng sâu triết học, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa tác giả đã đư ra...
 • 35
 • 1,549
 • 3
TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG LA QUÁN TRUNG (Trích hồi 21  “Tam quốc diễn nghĩa”) pptx

TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG LA QUÁN TRUNG (Trích hồi 21  “Tam quốc diễn nghĩa”) pptx

Khoa học xã hội

... của hai nhân vật chính của tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa. Đoạn trích cũng đã thể hiện những nét tiêu biểu trong nghệ thuật kể chuyện của Tam quốc diễn nghĩa. Đó là nghệ thuật tạo và dẫn dắt ... RƯỢU LUẬN ANH HÙNG LA QUÁN TRUNG (Trích hồi 21  Tam quốc diễn nghĩa ) 1. Tác phẩm Đoạn trích thuộc hồi 21 trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Anh em Lưu, Quan, Trương ... về Tam quốc diễn nghĩa, các nhà phê bình văn học Trung Quốc đã đưa ra bộ " ;tam tuyệt", ba đỉnh cao mẫu mực về tính cách : Tào Tháo tuyệt gian, Khổng Minh tuyệt trí, Quan Công tuyệt nghĩa. ...
 • 5
 • 1,547
 • 3

Xem thêm