0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toán thanh toán thuế GTGT tại Công ty

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KẾ TOÁN MÁY PPS

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KẾ TOÁN MÁY PPS

4. Ngày 25/01/11 mua của công ty DANAG (14 Hoàng Diệu, MST:04000708) 1 lô hàng gồm: SP A: 200 cái, ĐG: 60.000, Sản phẩm C: 500 cái, đơn giá 51.000/SP. Hóa đơn số 01, cùng ngày, thuế GTGT:10%. Công ty chưa thanh toán tiền. 5. Ngày 31/01/11 Tính lương phải trả cho bộ phận quản lý 500.000, bộ phận bán hàng 400.000. 6. Ngày 2/02/11 bán cho công ty Duy Tân (Đ/c 11 Nguyễn Văn Linh, MST: 0400141312) 1 lô hàng gồm SPA: 150 cái, Đơn giá bán: 120.000, SPC: 220 cái, Đơn giá bán: 100.000(GV: 51.000). Thuế GTGT 10%, công ty Duy Tân chưa thanh toán.
 • 2
Tình hình thực tế công tác kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hoátại công ty TNHH Đức Lân

Tình hình thực tế công tác kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hoátại công ty TNHH Đức Lân

Do Công ty TNHH Đức Lân sử dụng hoàn toàn phần mềm kế toán trong công tác hạch toán kế toán nên đối với thuế GTGT cũng vậy. Khi cập nhật chứng từ, kế toán phản ánh các chứng từ đầu vào và đầu ra với % thuế suất tơng ứng nên TK 133 và 333 sẽ tự chạy ra các sổ tơng ứng và tự động hiện lên trong tờ khai thuế GTGT. Cách làm đó rất nhanh và tiện lợi nên tiết kiệm đợc rất nhiều thời gian ghi sổ sách kế toán, bảng kê, tờ khai vào cuối các tháng.
 • 39
BAITAPKETOANTAICHINH CHUONG 2 PDF

BAITAPKETOANTAICHINH CHUONG 2 PDF

4. Xuất 1.000 công cụ A để phục vụ sản xuất sản phẩm và 500 công cụ A cho bộ phận quản lý doanh nghiệp. 5. Công ty Long Hải chuyển đến đơn vị một lô hàng công cụ, trị giá hàng ghi trên hóa đơn là 4.000 đơn vị, đơn giá 6.000đ, thuế GTGT 10%. Hàng nhập kho đủ. Sau đó do hàng kém phẩm chất, đơn vị đề nghị bên bán giảm giá 20% trên giá thanh toán (có bao gồm cả thuế GTGT 10%), bên bán đã chấp nhận.
 • 15
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Yêu cầu: Tính toán và Trình bày bút toán ghi sổ tình hình trên. BT 2.5.(Tham khảo đối với lớp học 45 tiết) Công ty kinh doanh HH tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng 3 có tài liệu như sau:
 • 38
KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO - TRẦN NGỌC THIỆN PPT

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO - TRẦN NGỌC THIỆN PPT

4. Xuất 1.000 công cụ A để phục vụ sản xuất sản phẩm và 500 công cụ A cho bộ phận quản lý doanh nghiệp. 5. Công ty Long Hải chuyển đến đơn vị một lô hàng công cụ, trị giá hàng ghi trên hóa đơn là 4.000 đơn vị, đơn giá 6.000đ, thuế GTGT 10%. Hàng nhập kho đủ. Sau đó do hàng kém phẩm chất, đơn vị đề nghị bên bán giảm giá 20% trên giá thanh toán (có bao gồm cả thuế GTGT 10%), bên bán đã chấp nhận.
 • 15
Thủ tục quy trình được thiết lập, thực hiện và duy trì trong công việc khai báo Thuế

Thủ tục quy trình được thiết lập, thực hiện và duy trì trong công việc khai báo Thuế

1.theo định kỳ cuối tháng, kế toán thanh toán chuyển các hợp đồng kinh tế, các khoản thu mặt bằng, khai thác sân bóng, sân tennis, căn tin, bãi đậu xe, phòng photo… cho kế toán thuế.2.Theo định kỳ cuối tháng trung tâm phát triển nguồn nhân lực, trung tâm ngoại ngữ và tin học chuyển bảng lương và bảng khấu trừ thuế TNCN của giáo viên dạy ngoại khoá cho phòng kế toán.3.Theo định kỳ vào cuối tháng cuối của quý, kế toán thanh toán chuyển các khoản thu học phí ngoại ngữ, thu học phí nghề của trung tâm ngoại ngữ tin học và trung tâm phát triển nguồn nhân lực cho kế toán thuế . 4.Căn cứ vào bảng lương và bảng khấu trừ thuế TNCN của giáo viên thỉnh giảng.5.Theo định kỳ cuối tháng phòng đào tạo chuyển biên lai thu học phí của học sinh THCN, CĐ cho phòng kế toán 6.Theo định kỳ cuối tháng trung tâm phát triển nguồn nhân lực chuyển biên lai thu học phí của học sinh THCN, thu học phí dài hạn cho phòng kế toán.7.Kế toán thuế kiểm tra xem xét tính hợp lý, chính xác, hợp lệ của các chứng từ này:a.Nếu phù hợp với yêu cầu thì tiến hành tổng hợp các nguồn thu và khai báo thuế theo quy định.b.Nếu không phù hợp thì chuyển trả lại cho các phòng khoa hoặc cá nhân liên quan để chỉnh sửa cho phù hợp, đúng mẫu và đúng quy định.8.Sau khi chỉnh sửa và hoàn tất các thủ tục khai báo thuế TNCN, thuế GTGT, Thuế TNDN, khai báo biên lai thu học phí, chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Kế toán chuyển đến Hiệu trưởng ký duyệt và tiến hành nộp báo cáo tại cơ quan thuế theo quy định.9.Kế toán thuế chuyển các báo cáo thuế đã được cơ quan thuế ghi nhận cho kế toán thanh toán để tiến hành các thủ tục nộp tiền thuế bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
 • 3
BÁO CÁO TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

BÁO CÁO TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGTthuế TNDN tại công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

1.1. Lí do lựa chọn đề tàiThuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà nước là một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, từ những nước phát triển đến các nước đang phát triển. Là một công ty sản xuất thương mại, hoạt động mua bán diễn ra nhiều, trong những năm vừa qua, hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam luôn đạt hiệu quả cao. Đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo cùng các nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó là do công tác kế toán của công ty đều tuân thủ theo đúng những quy định của Bộ tài chính, đặc biệt là trong kế toán về thuế nói chung và thuế GTGT, thuế TNDN nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác kế toán thuế của công ty vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục để công tác kế toán của công ty ngày càng hoàn thiện, đồng thời giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước của công ty được tốt hơn.Nhận thức được tầm quan trọng đó, sau quá trình thực tập tại công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, được tìm hiểu thực tiễn công tác kế toán tại công ty, đi sâu nghiên cứu công tác kế toán thuế mà cụ thể là thuế GTGT và thuế TNDN, kết hợp với những kiến thức đã học tại trường và được sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Lê Thị Hoài Anh, em đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam cho khóa luận tốt nghiệp của mình.1.2. Đối tượng nghiên cứuThực trạng công tác kế toán Thuế GTGT và Thuế TNDN tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.1.3. Mục tiêu nghiên cứuTổng hợp những vấn đề mang tính lý luận chung liên quan đến hạch toán kế toán thuế GTGT và thuế TNDN.Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty
 • 28
KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH TONG JOU VIỆT NAM

KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH TONG JOU VIỆT NAM

Kế toán thuế GTGT và tình hình thực hiện thuế GTGT tại công ty TNHH TONG JOU Việt Nam.pdf
 • 83
BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN XL PPT

BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN XL PPT

Chi phí khác 26.000 48.000 II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng như sau: 1. Mua thiết bị đầu tư của nhà thầu thiết bị K, tổng giá thanh toán (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là 352.000; trong đó, thiết bị không cần lắp là 30%, còn lại là thiết bị cần lắp. Số thiết bị không cần lắp chuyển về nhập kho, số thiết bị cần lắp chuyển thẳng đến công trường bàn giao cho công ty H (bên B) để lắp đặt vào công trình A là 98.560, lắp đặt vào công trình B là 147.840. Chi phí vận chuyển số thiết bị cần lắp đến công trường là 1.050 (bao gồm thuế GTGT 5%) đã thanh toán bằng tiền mặt. Tiền mua thiết bị đã thanh toán cho công ty K bằng chuyển khoản.
 • 16
HẠCH TÓAN THUẾ VAT TẠI CTY ĐIỆN MÁY - 5 PPT

HẠCH TÓAN THUẾ VAT TẠI CTY ĐIỆN MÁY - 5 PPT

2. Về số sách kế toán Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ đây là một hình thức kế toán được lựa chọn khá phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty. Với hình thức này mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép thuận tiện trong phân công lao động kế toán. Mặt khác hình thức kế toán này vừa phù hợp với quy mô hiện tại của công ty, vừa phù hợp với trình độ của nhân viên kế toán. Tuy nhiên khối lượng ghi chép và sổ sách kế toán còn nhiều. Riêng phần hành vật tư thì chứng từ ghi sổ của tài khoản 133 còn được lập theo nhiều mức thuế suất. Công việc còn dồn vào cuối kỳ nên lập báo cáo kế toáncông ty thường bị chậm trễ. Nhìn chung sổ sách kế toán không được mở đầy đủ, các sổ phải thu khách hàng, phải trả cho người bán không được lập mà thay vào đó là các bảng kê TK 133 và bảng kê 331 trên các bảng kê này chưa phản ánh đầy đủ thông tin về thời hạn thanh toán, công tác quản lý công nợ còn chưa rõ ràng, rành mạch. Đặc biệt việc không mở sổ chi tiết cũng như sổ cái tài khoản 133, TK 3331 mà cuối quý mới lên chữ T đối với hai tài khoản này để lập bảng cân đối số phát sinh sẽ gây khó khăn cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu. Thêm vào đó khi muốn biết ngay số thuế GTGT đầu vào, đầu ra phát sinh trong tháng cũng không được mà phải đi “lọc” từ các sổ có liên quan như sổ cái TK 111, sổ cái TK 112, TK 311...
 • 7
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI VIỆT NAM

Căn cứ vào giấy đề nghị xuất hàng và sổ theo dõi lợng nhập-xuất-tồn thành phẩm trên thẻ kho (Biểu 1 trang trên) kế toán tiêu thụ viết lệnh xuất kho trình lên Giám đốc, kế toán trởng và ngời nhận hàng ký. Căn cứ vào lệnh xuất kho thủ kho viết giấy xuất kho số 24 và xuất hàng cho nhân viên thị trờng theo lệnh xuất kho (phiếu xuất kho Biểu 2 trang trên). phiếu xuất kho đợc lu làm 3 liên theo quy dịnh của Công ty (nh đã nói phần trên). Tại phòng kế toán: căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán viết hoá đơn GTGT số 002656 (Hoá đơn GTGT Biểu 3 trang trên) thành 3 liên trình lên Giám đốc ký sau đó giữ lại 2 liên còn 1 liên giao cho ngời nhận hàng. Khi khách hàng thanh toán tiền căn cứ vào số tiền khách hàng phải trả kế toán ghi phiếu thu tiền (Phiếu thu tiền Biểu 4). Căn cứ vào phiếu xuất kho và hoá đơn GTGT kế toán sẽ vào sổ kế toán trên phần mềm kế toán Adsoft. Kế toán định khoản theo loại chứng từ kế toán, mỗi loại chứng từ đợc ký hiệu theo quy định của Công ty. Trình tự các bớc nh sau:
 • 27
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

2.1.2 Kế toán chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu vào Trong tổng công ty Dệt May Hà Nội, chứng từ hoá đơn đều được kiểm tra đối chiếu hợp lệ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh đầy đủ kịp thời. Hàng ngày khi có hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng liên quan đến thuế GTGT đầu vào, kế toán thuế GTGT và các phần hành liên quan khác như kế toán vốn bằng tiền, kế toán thanh toán… kiểm tra tính hợp lệ và tiến hành theo dõi vào các sổ chi tiết TK133 sau đó chuyển cho kế toán tổng hợp để tính, kết chuyển các khoản thuế GTGT đầu vào vào các sổ tương ứng như:
 • 29
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

2.3 Kế toán khấu trừ thuế GTGT và báo cáo quyết toán thuế GTGT 2.3.1 Kế toán khấu trừ thuế GTGT Hàng tháng từ các chứng từ, hoá đơn mua hợp lý hợp lệ kế toán lập “bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào”( Mẫu số 01-2/GTGT). Căn cứ vào các hoá đơn bán hàng, tờ khai hải quan, kế toán lập “bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra ( mẫu số 01-2/GTGT). Từ bảng kê hoá đơn mua vào bán ra kế toán lập tờ khai thuế GTGT và xác định nghĩa vụ thuế GTGT trong kỳ bằng cách : Lấy tổng thuế GTGT của hàng bán ra - Thuế GTGT được khấu trừ của kỳ này - Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Nếu là số dương thì doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng có kèm theo tờ khai tháng khớp số liệu của bảng kê mua vào và bán ra theo tháng
 • 23
SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ HÓA ĐƠN THUẾ GTGT

SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ HÓA ĐƠN THUẾ GTGT

(Tải về để xem với chất lượng tốt hơn)SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ HÓA ĐƠN THUẾ GTGTBộ phận liên quan (người mua)Kế toán tiêu thụ thanh toánBộ phận kế toán liên quanKế toán trưởng chủ tài khoảnKế toán thuế (GTGT)Chú thích:(A) Bắt đầu: Bộ phận liên quan (người mua) chuẩn bị tiền và các chứng từ liên quan đến việc trả tiền (Giấy báo của ngân hàng, phiếu thu…)(1) Bộ phận kế toán tiêu thụ thanh toán nhận các chứng từ thanh toán, viết hóa đơn bán hàng (hóa đơn kiêm phiếu xuất kho) 3 liên.(2) Kế toán trưởng, chủ tài khoản ký duyệt hóa đơn.(3) Kế toán tiêu thụ nhận hóa đơn đã ký duyệt, đưa người mua ký (người mua giữ liên 2, liên 1 lưu ở bộ phận bán hàng, liên 3 để thanh toán).(4) Kế toán tiêu thụ, thanh toán ghi sổ kế toán tiêu thụ.(5) Chuyển hóa đơn cho bộ phận kế toán thuế (GTGT)(6) Bộ phận kế toán thuế ghi sổ chi tiết thuế GTGT.(7) Chuyển hóa đơn đến các bộ phận kế toán liên quan.(8) Ghi sổ kế toán liên quan.(9) Lưu hóa đơn ở bộ phận kế toán bán hàng.(B) Kết thúc.
 • 2
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI

Phương thức bán lẻ lớn, công ty áp dụng hình thức bán qua kho. * Bán lẻ nhỏ Hình thức bán lẻ nhỏ được áp dụng tại kho của công ty, khách hàng đến trực tiếp kho của công ty để mua hàng. Công ty thực hiện bán lẻ theo phương thức thu tiền tập trung tức là khi phát sinh nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá thì kế toán lập hoá đơn GTGT. Trường hợp bán lẻ nhưng khách hàng yêu cầu đưa hàng đến tận nhà thì kế toán hàng hoá cũng lập hoá đơn GTGT sau đó giao cho nhân viên bán hàng 2 liên. Sau khi đã giao hàng và thu tiền xong, nhân viên bán hàng có trách nhiệm nộp tiền hàng cho phòng kế toán kèm hoá đơn GTGT ( liên 3- liên xanh).
 • 32
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY TNHH SƠN THÀNH

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY TNHH SƠN THÀNH

Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lịchx vực gia dụng và y tế. Buôn bán tư liệu sản xuất, máy móc thiết bị phục vụ dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, truyền hình. Về nhân lực, với sự nỗ lực của ban giám đốc và gần 30 cán bộ công nhân viên luôn tận tình đóng góp công sức vào công việc kinh doanh đã góp phần không nhỏ đến sự tăng trưởng và phát triển của công ty.
 • 27
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

Kế toán các khoản thanh toán với nhà cung cấp tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex.
 • 80
243 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN & PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ, KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM HÀ TÂY

243 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN & PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ, KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM HÀ TÂY

243 Kế toán các khoản thanh toán & phân tích tình hình công nợ, khả năng thanh toán tại Công ty Cổ phần liên hợp thực phẩm Hà Tây
 • 75
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH TONG JOU VIỆT NAM

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH TONG JOU VIỆT NAM

Kế toán thuế giá trị gia tăng và tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH Tong Jou Việt Nam
 • 83
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH TONG JOU VIỆT NAM

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH TONG JOU VIỆT NAM

Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Và Tình Hình Thực Hiện Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty TNHH Tong Jou Việt Nam
 • 83
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HOÀ BÌNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HOÀ BÌNH

kho theo giá hạch toán. Trên cơ sở đơn giá hạch toán và số lượng tồn kho của từng thứ, loại vật liệu và ghi trên sổ số dư theo giá trị phù hợp. Ưu điểm: Giảm được nhiều khối lượng ghi chép vì kế toán chỉ theo dõi gía trị, thủ kho chỉ theo dõi về mặt hiện vật. Tạo điều kiện cung cấp kịp thời những dữ kiện phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý ở xí nghiệp. Thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên của kế toán đối với việc nhập xuất hàng ngày vật liệu. Bảo đảm tính chính xác của tài liệu kế toán. Nâng cao chất lượng công tác kế toán.
 • 48
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 19 THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 19 THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

2.2.4- Hạch toán chi phí sản xuất chung. Để tiến hành hoạt động sản xuất thuận lợi và đạt hiệu quả cao, ngoài các yếu tố cơ bản nh NVL, CCDC, thực tế đòi hỏi phải tiêu hao một số khác nh … công cụ, dụng cụ, chi phí thuê mớn, kiểm nghiệm, chi phí lán trại Những khoản chi phí … này không trực tiếp tham gia cấu thành thực thể sản phẩm, nhng có vai trò làm cho hoạt động sản xuất diễm ra nhịp nhàng, đều đặn. Đấy là chi phí sản xuất chung. Tại công ty xây dựng số 19, khoản mục CPSXC bao gồm:
 • 42
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH TONG JOU VIỆT NAM

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH TONG JOU VIỆT NAM

Kế toán thuế giá trị gia tăng ,tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng, công ty TNHH Tong jou ,Việt Nam
 • 83
MỘT SỐ Ý KIỀN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP  PHÂN XƯỞNG  TỔ SẢN XUẤT DOC

MỘT SỐ Ý KIỀN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP PHÂN XƯỞNG TỔ SẢN XUẤT DOC

PHÒNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Kế toán Thuế Thanh toán BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TRANG 16 Phòng quản lý kỹ thuật Kỹ Cơ thuật g[r]
 • 28
KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH XD – TM ĐIỆN TOÀN CẦU

KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH XD – TM ĐIỆN TOÀN CẦU

Kế toán thuế tại công ty TNHH XD – TM Điện Toàn Cầu
 • 57
KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH XD – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TOÀN CẦU

KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH XD – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TOÀN CẦU

Kế toán thuế tại công ty TNHH XD – thương mại Điện Toàn Cầu
 • 57
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH

Nhiệm vụ của tong nhân viên đợc bố trí nh sau: Kế toán trởng kiêm kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán và theo dõi tiền lơng Kế toán các nghiệp vụ mua bán hàng hoá Kế toán ngân hàng, thuế[r]
 • 44
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG BẢO HUY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG BẢO HUY

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay, tổ chức công tác kế toán trong các DN đóng vai trò rất quan trọng. Nó là công cụ để Nhà nước tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành Ngân sách Nhà nước, kiểm soát quản lý và điều hành nền KT ở tầm vĩ mô theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động KT-TC của đơn vị đó. Vì vậy nó là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự tồn tại và phát triển của mỗi DN.
 • 75
Đặc điểm quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán.DOC

Đặc điểm quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán.DOC

Nhiệm vụ của tong nhân viên đợc bố trí nh sau: Kế toán trởng kiêm kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán và theo dõi tiền lơng Kế toán các nghiệp vụ mua bán hàng hoá Kế toán ngân hàng, thuế[r]
 • 44
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Việc đăng ký chế độ kế toán, kiểm toán và việc nộp thuế: Đã đăng ký chế độ kế toán tại cơ quan thuế:. Đăng ký kiểm toán tại công ty kiểm toán:[r]
 • 2
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮPTẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮPTẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810

Đối với vật tư xuất tại kho thì giá thực tế vật liệu xuất dùng được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước. Việc xuất kho vật liệu được tiến hành theo trình tự sau : Đầu tiên, phòng kế hoạch căn cứ vào dự toán thiết kế hoặc hồ sơ thầu của từng công trình để lập bản giao khoán cho các đơn vị thi công. Phòng kỹ thuật căn cứ vào bản giao khoán và khối lượng công việc thực hiện của các đơn vị thi công trong tháng cho từng đội công trình từ đó lập phương án thi công, tiến độ thi công, lập kế hoạch cung cấp vật tư cho từng công trình, hạng mục công trình. Do đặc thù là ngành xây dựng cơ bản - chi phí NVL chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành công trình, việc dự trữ NVL sẽ làm ứ đọng một nguồn vốn lớn điều này sẽ gây khó khăn về vấn đề tài chính cho Công ty. Vì vậy, Công ty không tổ chức hệ thống kho tàng dự trữ và theo dõi trên thẻ kho mà căn cứ vào nhu cầu vật tư của từng đội, từng công trình, hạng mục công trình, phòng vật tư có trách nhiệm cung cấp vật tư trên cơ sở căn cứ vào hoá đơn mua vật liệu để làm thủ tục "Nhập kho" đồng thời lập " Phiếu xuất kho" ngay cho các đội theo đúng yêu cầu của tiến độ thi công. Trường hợp vật tư xin lĩnh ngoài kế hoạch thì phải được Giám đốc ký duyệt. Phiếu xuất vật tư được lập thành 3 liên :
 • 32
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG

TRANG 14 _c Phòng Tài chính - kế toán_  Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán, kế toán quản trị, và kế toán thuế  Kiểm soát tài chính và thực hiện các loại báo c[r]
 • 27
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, THANH TOÁN NỢ VÀ THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG TẠI CTY TNHH XNK VÀ TM HOÀ PHÁT.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, THANH TOÁN NỢ VÀ THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG TẠI CTY TNHH XNK VÀ TM HOÀ PHÁT.

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN,THANH TOÁN NỢ VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP1.2Chế độ tài chính (*************) kế toán (*************) các khoản tiền, thanh toán nợ và thu
 • 75
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY THAN HỒNG GAI

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY THAN HỒNG GAI

Nhiệm vụ của tong nhân viên đợc bố trí nh sau: Kế toán trởng kiêm kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán và theo dõi tiền lơng Kế toán các nghiệp vụ mua bán hàng hoá Kế toán ngân hàng, thuế[r]
 • 44
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY MAY 40

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY MAY 40

Hoàn thiện công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty may 40
 • 100
KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng
 • 144
KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng
 • 142
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN & PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ, KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM HÀ TÂY

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN & PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ, KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM HÀ TÂY

Kế toán các khoản thanh toán & phân tích tình hình công nợ, khả năng thanh toán tại Công ty Cổ phần liên hợp thực phẩm Hà Tây
 • 75
Kế toán các khoản thanh toán và phân tích tình hình công nợ, khả năng thanh toán

Kế toán các khoản thanh toán và phân tích tình hình công nợ, khả năng thanh toán

Phũng kế toỏn cú nhiệm vụ hướng dẫn tất cả cỏc bộ phận nhiệm vụ trong toàn Cụng ty thực hiện tốt kế hoạch ghi chộp ban đầu, phản ỏnh đỳng cỏc nhiệm vụ kinh kế phỏt sinh theo phỏp lệnh kế toỏn thống kờ của Nhà nước quy định. Mặt khỏc phũng kế toỏn cũn phải chịu trỏch nhiệm toàn bộ về việc phản ỏnh và ghi chộp cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh vào sổ kế toỏn một cỏch đầy đủ, chớnh xỏc, kịp thời trờn cơ sở cỏc chứng từ ban đầu phỏt sinh hợp lệ, hợp phỏp đó được kiểm tra, phõn loại, xử lý tổng hợp. Thụng qua số liệu kế toỏn giỳp cho lónh đạo Cụng ty biết được tỡnh hỡnh sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, tỡnh hỡnh chi phớ và kết quả hoạt động của từng thời kỳ và cũng để kiểm tra việc thực hiện cỏc chế độ chớnh sỏch của Nhà nước, cỏc yờu cầu của nghành chức năng như: Tài chớnh, Cục thống kờ, Cục thuế...đề ra để hạch toỏn.
 • 75

Xem thêm

Từ khóa: kế toán nghiệp vụ thuếkế toán nghiệp vụ thuếcông việc kế toán nghiệp vụ thuếhoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cp bao bì và in công nghệ cao đình vũkế toán nghiệp vụ đầu tư tài chínhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật