0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phương hướng hồn thiện về mặt kế tốn

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ KẾ TOÁN HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO XUÂN DUY PPT

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIỀN MẶTKẾ TOÁN HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO XUÂN DUY PPT

LỜI MỞ ĐẦU Việt nam đang trên đường hội nhập vào nền kinh tế thị trường, một mơi trường mang tính cạnh tranh mạnh mẽ, đem lại nhiều cơ hội, song cũng khơng ít thách thức cho các doanh nghiệp. Điều này địi hỏi các doanh nghiệp phải khơng ngừng đổi mới mình cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Do đĩ các doanh nghiệp phải khơng ngừng hồn thiện và nâng cao cơ chế quản lý kinh tế, đặc biệt là cơng tác kế tốn tài chính. Trong cơng tác quản lý kinh tế thì cơng tác kế tốn là một cơng cụ quản lý quan trọng của doanh nghiệp, với những thơng tin mà kế tốn cung cấp thì các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về tình hình của doanh nghiệp, đồng thời cũng cĩ thể phân tích và đánh giá được tình hình sử dụng vốn, lao động,và các nguồn lực đầu vào của doanh nghiệp, qua đĩ cĩ thể sử dụng hợp lý hơn và tiết kiệm được nguồn lực, mà vẫn nâng cao được chất lượng sản phẩm, gia tăng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một biện pháp để tối đa hĩa lợi nhuận của doanh nghiệp, ngồi ra cĩ thể nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, gĩp phần khẳng định uy tín cũng như thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì vậy doanh nghiệp cần tạo điều kiện thuận lợi để cơng tác kế tốn đạt được hiệu quả tốt nhất, qua đĩ hồn thiện và nâng cao cơ chế quản lý kinh tế của doanh nghiệp.
 • 72
bài giảng kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ

bài giảng kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ

TRANG 1 TRANG 2 CHƯƠNG 8: KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CƠNG CỤ DỤNG CỤ TRANG 3 MỤC TIÊU  HIỂU VÀ XỬ LÝ KẾ TỐN CÁC NGHIỆP VỤ VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CƠNG CỤ DỤNG CỤ;  HIỂU VÀ TRÌNH BÀY ĐƯỢC C[r]
 • 39
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN CHI PHÍ  CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP THEO CP THỰC TẾ

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN CHI PHÍ CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP THEO CP THỰC TẾ

CP SXC 3.220 2.584 5.804 Tổng cộng 26.140 4.262 30.402  Kết quả sản xuất trong kỳ:  PX I sản xuất được 1.100 bán thành phẩm, nhập kho 200; chuyển sang PX II 900; 100 bán thành phẩm dở dang mức độ hồn thành 40%
 • 125
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH VANG PHÁP VÀNG

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH VANG PHÁP VÀNG

thời phụ thuộc vào mối quan hệ giữa khách hàng với Cơng ty. Cơng ty thực hiện giảm giá đối với khách hàng mua thường xuyên, ổn định, mua với khối lượng lớn và được trừ trực tiếp trên hố đơn. Ngồi ra, Cơng ty cịn thực hiện một số buoồi ủaứo táo ủeồ giới thiệu và hướng dẫn nhân viên trong cơng ty cùng một số nhân viên khác ở các khách sạn,nhà hàng lớn (thường đặt mua sản phẩm của cơng ty) để qua đĩ cĩ thể hiểu sâu hơn về sản phẩm và uy tín của Cơng ty ngày càng được nâng cao, gĩp phần cạnh tranh vụựi caực ủoỏi thuỷ cuỷa Cơng ty trên thị trường.
 • 24
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO PPS

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO PPS

Đối với các chứng từ kế tốn thống nhất bắt buộc phải lập kịp thời, đầy đủ đúng quy định về mẫu biểu, nội dung, phương pháp lập, người lập chứng từ phải chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ về các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh. Mọi chứng từ kế tốn vật liệu, cơng cụ, dụng cụ, hàng hĩa, thành phẩm.. phải được tổ chức luân chuyển theo trình từ thời gian hợp lý, do kế tốn trưởng quy định phục vụ cho việc phản ánh, ghi chép và tổng hợp số liệu kịp thời của các bộ phận cá nhân cĩ liên quan.
 • 46
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ  ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH

• Doanh nghiệp chủ động tính và xác định số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước theo Luật định và kịp thời phản ánh vào sổ kế tốn số thuế phải nộp. • Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chinh việc nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí cho Nhà nước.
 • 26
3 BÀN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

3 BÀN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TỐN TSCĐ HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: Những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế, cùng với sự đ[r]
 • 21
SLIDE BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN

SLIDE BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN

TH1: KH rút sổ đúng hạn (15/03)  Đị nh k vào cu i quý, k tốn d chi: ỳ ố ế ự 30/09/2010 (d chi ½ tháng): ự N 801-TR LÃI TI N G I: 0.5tr Ợ Ả Ề Ử CĨ 4913-LÃI PH I TR CHO TGTK: 0.5tr Ả Ả 30/12/2010 (d chi đ 3 tháng): ự ủ
 • 118
LUẬN VĂN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH BẾN TRE

LUẬN VĂN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH BẾN TRE

- Năm 2008 : là năm đầu ti ên FPT telecom ho ạt động theo mơ h ình t ổng cơng ty, các l ĩnh vực kinh doanh được chia tách về cho các cơng ty th ành viên, t ập trung hoạt động chuy ên sâu trong t ừng lĩnh vực.Vượt l ên nh ững khĩ khăn chung c ủa suy thối kinh tế, FPT telecom đ ã hồn thành t ốt kế hoạch doanh số năm 2008. Tổng doanh số tồn FPT telecom đạt 1.301,6 tỷ đồng, tăng 49.13%
 • 50
GIAO AN 3  TUAN 8

GIAO AN 3 TUAN 8

- Cả lớp lắng nghe và bày tỏ ý kiến của mình. -Thảo luận và đĩng gĩp ý kiến về mỗi quyết định ý kiến của từng bạn. - Lớp tiến hành giới thiệu tranh vẽ về một mĩn quà tặng ơng bà , cha mẹ nhân ngày sinh nhật hai em quay lại và giới thiệu cho nhau
 • 24
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU

hợp chuyến than, dất theo quí định của xí nghiệp, sau đĩ định kỳ các chứng từ dĩ được chuyển về phịng kế tốn cơng ty, Cơng ty than Hà Tụ vận dụng hình thức tổ chức cơng tác kế tốn tập tr[r]
 • 33
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI BƯU ĐIỆN PHÚ TÂN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI BƯU ĐIỆN PHÚ TÂN

Cuối kỳ nếu chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế tốn của doanh nghiệp, số liệu trên các chứng từ gốc với số liệu trên các chứng từ của ngân hàng, thì kế tốn [r]
 • 47
CHƯƠNG 5 VÀ 6 QUY TRÌNH KẾ TOÁN VÀ HTTTKT MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

CHƯƠNG 5 VÀ 6 QUY TRÌNH KẾ TOÁN VÀ HTTTKT MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

– Sổ ghi theo hệ thống là loại sổ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phân loại theo tài khoản tổng hợp và chi tiết, giúp kế tốn lƣu trữ thơng tin và phản ảnh kiểm tra từng đối tƣợng kế tốn. Ví dụ: Sổ cái, Sổ chi tiết...
 • 25
MỘT SỐ THAO TÁC VỀ BẢNG TÍNH VÀ MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL KẾ TOÁN DOCX

MỘT SỐ THAO TÁC VỀ BẢNG TÍNH VÀ MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL KẾ TOÁN DOCX

Trong cơng thức trên ơ A3 là mã cấp, B3 là số hiệu tài khoản, J3 là số dư cuối kỳ của cùng một tài khoản. Xử lý số dư cuối kỳ cho phù hợp với từng chỉ tiêu trong bảng cân đối kế tốn, những tài khoản chi tiết của 131, 138, 141 cĩ số dư cĩ và những tài khoản chi tiết 331, 333, 337, 338 cĩ số dư nợ thì số dư đang là số âm, để lập được bảng CĐKT ta phải chuyển thành số dương. Và những tài khoản thuộc loại “dự phịng” và “hao mịn” thì số dư của nĩ đang là số dương ta phải chuyển thành số âm trước khi lập bảng CĐKT. Muốn chuyển sang số dương thành số âm ta nhân số đĩ với (-1) và muốn chuyển một số âm thành số dương ta cũng lấy số đĩ nhân với (-1). Như vậy sẽ cĩ 6 trường hợp sau đây phải lấy số dư cuối kỳ nhân với số (-1), đĩ là:
 • 86
Thực trạng kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thực trạng kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

vi ệc sử dụng tài khoản hợp lý, thực hiện đúng trình tự của hình thức chứng từ ghi sổ... N ếu doanh nghiệp cĩ điều kiện mở rộng quy mơ thì nên tuyển thêm kế tốn viên, m ỗi người nên kiêm một phần hành kế tốn để cĩ thể nâng cao hiệu quả làm vi ệc, vì khối lượng cơng việc kế tốn hiện tại quá lớn mà khơng phải kế tốn nào cũng
 • 109
TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG BIDV ĐÀ NẴNG - 7 PPT

TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG BIDV ĐÀ NẴNG - 7 PPT

Nhà nước cũng nên khẩn trương quan tâm nghiên cứu và sớm ban hành các quy định riêng cho DNVVN (luật hoặc Nghị định), thành lập Hiệp hội các DNVVN ... Qua đĩ các DNVVN cĩ điều kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm hợp tác; Hiệp hội sẽ xác định được đối tượng các doanh nghiệp cần hỗ trợ, tiêu chi phân loại, xác định lĩnh vực ngành nghề ưu tiên, ưu đãi, đơn giản hĩa các thủ tục hành chính... Khi khung pháp lý cho các DNVVN ra đời sẽ khẳng định rõ ràng hơn về chủ trương khuyến khích phát triển DNVVN của Nhà nước.
 • 9
CONG NGHE7 TIÉT 42 ,43

CONG NGHE7 TIÉT 42 ,43

+ Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của các loại khai thác gỗ rừng. + Khai thác gỗ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phải tuân theo các điều kiện gì? + Để phục hồi lại rừng sau khi khai thác, rừng đã nghèo kiệt phải dùng các biện pháp nào? _ Giáo viên nhận xét, bổ sung và hồn chỉnh kiến thức phần này.
 • 43
PHƯƠNG HƯỚNG HOÁN THIỆN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở TRUNG TÂM TM HN

PHƯƠNG HƯỚNG HOÁN THIỆN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở TRUNG TÂM TM HN

Luận văn : Phương hướng hoán thiện nghiệp vụ bán hàng ở Trung Tâm TM HN
 • 89
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 3 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ GHI KÉP POTX

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 3 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ GHI KÉP POTX

Sơ đồ hệ thống tài khoản kế tốn thống nhất hiện hành của Việt Nam TÀI SẢN NGUỒN VỐN Loại 1: TSNH Loại 3: Nợ phải trả Tài khoản Loại 2: TSDH Loại 4: Nguồn vốn thuộc Tổng cộng tài sản Tổng cộng nguồn vốn bảng
 • 80
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

_1.1.2.Nhiệm vụ của cơng tác kế tốn doanh thu, xác định kết quả kinh doanh _ Kế tốn doanh thu, xác định kết quả kinh doanh cần thực hiện những nhiệm vụ sau: Theo dõi, ghi chép, phản ánh [r]
 • 105
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TỐN  KIỂM TỐN PPS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TỐN KIỂM TỐN PPS

Qua thời gian học tập ở trường Đại học Kinh tế TPHCM được sự hướng dẫn của thầy cô tìm hiểu về bộ mơn Phn tích hoạt động kinh doanh, đồng thời trong quá trình thực tập được sự giúp đỡ của các anh chị phịng Kế tốn cơng ty Nutifood, em đ quyết định chọn đề tài:
 • 7
Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại do Kiểm toán Nhà nước thực hiện

Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại do Kiểm toán Nhà nước thực hiện

Về mặt thực tiễn, Luận văn đã phân tích được thực trạng công tác lập KHKT BCTC của NHTM do KTNN thực hiện, từ đó đề ra phương hướng khắc phục và những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn [r]
 • 16
luận văn xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại ngọc thanh

luận văn xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại ngọc thanh

Thấy được tầm quan trọng trên nên em quyết định chọn đề tài: “Xác định kết quả kinh doanh” tại Cơng ty sản xuất, dịch vụ, thương mại Ngọc Thanh để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Đến với Cơng ty bước đầu em tiếp cận với những sổ sách, chứng từ thực tế tại Cơng ty. Kế đến là học hỏi và tìm hiểu những nghiệp vụ phát sinh, để tìm ra sự khác biệt giữa lý thuyết đã học và thực tế tại Cơng ty. Sau cùng là nhờ các anh chị phịng kế tốn cung cấp các số liệu, chứng từ để giúp em tiến hành phân tích đề tài và hồn thành bài báo cáo tốt nghiệp.
 • 62
Tăng cường kiểm soát nội bộ thu chi tại trường đại học phạm văn đồng

Tăng cường kiểm soát nội bộ thu chi tại trường đại học phạm văn đồng

HỒN THIỆN THỦ TỤC KSNB VIỆC CHI LƯƠNG _ Tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng quá trình kiểm sốt tiền lương và các khoản trích theo lương chưa cĩ sự kiểm sốt phần tính tốn lương trên bảng lương nê[r]
 • 26
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐỒNG TÂN

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐỒNG TÂN

Cĩ thể nĩi rằng trong cơ chế của nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp phải tự chủ trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình, phải tự hạch tốn các khoản chi phí một cách tối đa lợi nhuận. Trong các khoản chi phí thì chi phí tiền lương chiếm một tỷ trọng khơng nhỏ trong tổng chi phí. Do đĩ việc quản lý tiền lương phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của cơng ty sẽ gĩp phần làm giảm các khoản chi phí chưa hợp lý, từ đĩ làm giảm các khoản chi phí chung của tồn doanh nghiệp. Đồng thời việc xây dựng quản lý quỹ lương cũng như việc hạch tốn phân bổ các khoản trích một cách phù hợp sẽ phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao trách nhiệm quản lý, tăng năng xuất lao động và là địn bẩy kinh tế quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 46
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM

2.2. Phân tích thực trạng tổ chức hoạt đơng GDNGLL: 2.2.1 Định hướng mục tiêu và nhận thức: Tồn thể cán bộ – giáo viên – CNV cần xác định hoạt động GDNGLL là một bộ phận của hoạt động giáo dục, là phương pháp xây dựng phong trào hoạt động của nhà trường, hoạt động GDNGLL phải luơn thay đổi về nội dung và hình thức sinh hoạt theo hướng hoạt động phù hợp với nhu cầu và đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS. Đây là một hoạt động khơng thể thiếu được của trường, nên mọi người phải tham gia, nếu xem nhẹ hoạt động này thì quá trình giáo dục của nhà trường khơng đạt hiệu quả cao.
 • 24
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 2 TỈNH ĐỒNG NAI

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 2 TỈNH ĐỒNG NAI

1.2 KHÁI NIỆM VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ Một số khái niệm về kế tốn quản trị - Theo Liên đồn Kế tốn Quốc tế cơng bố trong tài liệu tổng kết các khái niệm kế tốn quản trị trên thế giới năm 1998, [r]
 • 90
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH TM & QUẢNG CÁO XUÂN DUY- BÌNH ĐỊNH PPT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH TM & QUẢNG CÁO XUÂN DUY- BÌNH ĐỊNH PPT

• Căn cứ vào số liệu trên cơ sở Chứng từ ghi sổ, kế tốn tiến hành ghi vào sổ cái theo các tài khoản phù hợp. Các sổ cái như mua hàng chưa thanh tốn, thu, chi tiền mặt; hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc để ghi vào sổ nhật ký đặc biệt cĩ liên quan. Định kỳ từ 3 đến 10 ngày hoặc cuối tháng tùy thuộc vào khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà tổng hợp ghi vào sổ cái sau khi đã lọai trừ số trùng lặp một số nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ nhật ký đặc biệt (nếu cĩ).
 • 70
Luận văn : Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Sông Lam pps

Luận văn : Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Sông Lam pps

nghiệp. Cần tránh tình trạng vốn tồn tại dưới hình thái tài sản khơng cần sử dụng, vật tư hàng hố kém phẩm chất trong khi doanh nghiệp phải đi vay với lãi suất cao. Trước khi quyết định đầu tư, doanh nghiệp cần phải cân nhắc kỹ từ nguồn tài trợ vốn đầu tư, thị trường cung cấp nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo chi phí sử dụng vốn là thấp nhất. Đầu tư đúng đắn vào thiết bị máy mĩc tiên tiến, hiện đại, kết cấu tài sản đầu tư hợp lý cũng hạn chế được ảnh hưởng của hao mịn vơ hình mà vẫn đạt chỉ tiêu về năng suất và chất lượng.
 • 36
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SOẠN 5 HOẠT ĐỘNG MẪU TẬP HUẤN MỚI

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SOẠN 5 HOẠT ĐỘNG MẪU TẬP HUẤN MỚI

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - MỤC TIÊU: NHẰM CỦNG CỐ, HỆ THỐNG HĨA, HỒN THIỆN KIẾN THỨC MỚI MÀ HS ĐÃ ĐƯỢC lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về hồn cảnh ra đời của nhà nước phong kiến châ[r]
 • 36
Hoạt động kế toán hành chính sự nghiệp của trường tiểu học b long thạnh

Hoạt động kế toán hành chính sự nghiệp của trường tiểu học b long thạnh

CHƢƠNG 4: HOẠT ĐỘNG KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI TRƢỜNG TIỂU HỌC “B” LONG THẠNH Hoạt động kế tốn hành chánh sự nghiệp của đơn vị phần kinh phí ngân sách mà Phịng Giáo dục – Đào tạo Tân Châu cấp là hết sức quan trọng vì đây là tồn bộ trong việc thu, chi lương và các hoạt động thường xuyên tại đơn vị. Bên cạnh đĩ đơn vị cịn thu và chi học phí do đơn vị cĩ lớp bán trú. Chính vì vậy, việc thu, chi phải cần cĩ kế hoạch trước và đúng theo nguyên tắc tài chính, phù hợp với thực tế sẽ giúp cho đơn vị đảm bảo được nguồn kinh phí hoạt động.
 • 46
QUY HOACH XA CHI MINH DEN 2030

QUY HOACH XA CHI MINH DEN 2030

. ( )y lioztclh xây tim? Iil©H số |‹hu đất €7 (đT] CH, đạp (\U nhu cầu đất Œ CLậ nhân dân, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho ngân sách xã để hồn thiện, nâng cấp vả (ỊI vé| tốn đút điếm các lạng mục cĩng trình cơng cộng đã và đang xây dựng nhám thực liện Chương trình Mục tiêu quốc ø1a xây dựng xã nĩng thơn mới của xã Chí Minh theo đúng chủ trương ké hoạch đã đẻ ra,
 • 23
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

Trong năm 2007 mặc dù chi phí kinh doanh tăng lên so với năm 2006 là 85,705,859,596đ tương ứng với tốc độ tăng trưởng là ø92.118% nhưng nó hồn tồn phù hợp với hoạt động của công ty.Điều đó được giải thích cơ cấu ngày càng thay đổi,ban đầu mặt hàng của công ty còn đơn giản nhưng sau 7 năm hoạt động công ty đã đa dạng hố các mặt hàng của mình,phong phú về chủng loại sản phẩm,đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng
 • 20
CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Mặc dù, Đức là quốc gia phát triển, các cơng nghệ năng lượng tái tạo đã hồn thiện và dẫn đầu thế giới nên hồn tồn chủ động về cơng nghệ, tài chính, nhân lực..., các nhà đầu tư khi nhập n[r]
 • 8
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1.3. Phân tích sự tương ñồng và khác biệt giữa mục tiêu kế toán và mục tiêu của thuế M ụ c tiêu c ủ a k ế toán là cung c ấ p thông tin v ề tình hình tài chính c ủ a doanh nghi ệ p m ộ t cách trung th ự c, h ợ p lý (true and fair) cho các ñố i t ượ ng có quan tâm ñế n tình hình tài chính c ủ a doanh nghi ệ p và là c ơ s ở ñể h ọ ra các quy ế t ñị nh kinh t ế có liên quan ñế n doanh nghi ệ p.
 • 26
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI

HỒN THIỆN CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC _ Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề một cách cĩ hệ thống, hồn thiện cơ cấu nguồn nhân lực sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động trước những khĩ khăn và tìm biệ[r]
 • 26
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ERP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG  DANATRANS

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ERP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG DANATRANS

1.3.2. Hệ thống thông tin kế toán theo ñịnh hướng ERP Hệ thống thông tin kế toán theo ñịnh hướng ERP ñòi hỏi các bước công việc phải ñược thực hiện theo quy trình ñặt ra, các dữ liệu của các bộ phận chức năng và dữ liệu kế toán phải ñồng nhất và có khả năng hợp nhất các dữ liệu liên quan với nhau khi cần thiết. Khi ñó, thông tin kế toán không nhất thiết ñược cập nhật hoàn toàn bởi bộ phận kế toán mà có thể ñược tích hợp từ các bộ phận liên quan như phòng kinh doanh, bộ phận kho,... và dễ dàng chia sẻ cho các bộ phận chức năng khác nhau các thông tin kế toán liên quan một cách nhanh chóng.
 • 13
“HỒN THIỆN HẠCH TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

“HỒN THIỆN HẠCH TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Bên Nợ: - Số thuế phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tính trên doanh số bán trong kỳ - Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và doan[r]
 • 137
Tài liệu Luận văn: Phân tích tình hình quản lý chi ngân sách Phường 4, Thành phố Bến Tre năm 2009 - 2010 docx

Tài liệu Luận văn: Phân tích tình hình quản lý chi ngân sách Phường 4, Thành phố Bến Tre năm 2009 - 2010 docx

- Chi trẻ mồ cơi, người già neo đơn khơng nơi nương tựa, cứu tế xã hội tổngng chi là 5.989.600đ/4.004.000đ vượt 50% so với dự tốn do nhu cầu chi chăm sĩc các hộ khĩ khăn, tai nạn lao động. 7. Chi qu ản lý Nhà nước, Đảng, Đo àn th ể khoản chi này luơn vượt dự tốn vì khoản chi này mang tính bắt buộc quan trọng nhằm duy trì và ổn định hoạt động của bộ máy chính quyền, đây là khoản chi cao nhất trong tổng chi thường xuyên và chiếm 46,68% trong tổng chi ngân sách phường với tổng mức chi là 921.216.991đ/772.573.620đ vượt 19,25%. (Trong đĩ quỹ lương 820.673.871đ).
 • 34
MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PPSX

MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PPSX

NGƯỜI NỘP TIỀN KẾ TỐN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG NGÂN HÀNG INDOVINA Ngày……tháng……năm…… KẾ TỐN KẾ TỐN TRƯỞNG NGÂN HÀNG B NGÀY……THÁNG……NĂM…… KẾ TỐN KẾ TỐN TRƯỞNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày……tháng…..năm…[r]
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP