0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)

Tội trộm cắp tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Tội trộm cắp tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

... học pháp luật hình phục vụ cho cơng tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm giai đoạn nay, tác giả chọn Tội tiễn theo pháp luật hình Việt Nam từ thực T ộ ” làm đề tài luận văn thạc luật ... Thúy Hạnh, Tội trộm c p tài sản theo pháp luật hình am từ thực ti n huyện Thường Tín, Thành phố Hà ội, Hà ội 2016 tác giả Dương Anh Tuấn, Tội trộm c p tài sản theo pháp luật hình Việt từ thực ti ... luật hình Việt Nam tội trộm c p tài sản Chương 2: Thực ti n áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam tội trộm c p tài sản huyện Đông Anh Chương 3: Các yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp...
 • 88
 • 278
 • 1
Tổng hợp hình phạt theo luật hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của các tòa án quân sự quân khu 1

Tổng hợp hình phạt theo luật hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của các tòa án quân sự quân khu 1

... TỔNG HỢP HÌNH PHẠT TRONG BỘ 39 LUẬT HÌNH SỰ 19 99 VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU 2 .1 Quy định Bộ luật hình hành tổng hợp hình phạt 39 2.2 Thực tiễn áp dụng chế định tổng hợp hình ... VỀ TỔNG HỢP HÌNH PHẠT 1. 1 Khái niệm nguyên tắc tổng hợp hình phạt 1. 2 Các loại tổng hợp hình phạt 17 1. 3 Quá trình phát triển chế định tổng hợp hình phạt Luật 28 hình Việt Nam Chương CHẾ ĐỊNH TỔNG ... QUÂN SỰ QUÂN KHU 3 .1 Hoàn thiện quy định Bộ luật hình tổng hợp hình 59 phạt 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu áp dụng chế định tổng hợp 66 hình phạt thực tiễn xét xử Tòa án quân Quân khu KẾT...
 • 83
 • 324
 • 0
Tổng hợp hình phạt theo luật hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của các tòa án quân sự quân khu 1 (tóm tắt)

Tổng hợp hình phạt theo luật hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của các tòa án quân sự quân khu 1 (tóm tắt)

... CHẾ ĐỊNH NÀY Ở CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU 3 .1 Hoàn thiện quy định luật hình chế định tổng hợp hình phạt 3 .1. 1 Bộ luật hình năm 2 015 tổng hợp hình phạt Sau 15 năm áp dụng, BLHS năm 19 99 nói chung ... Luận văn) 12 Chương CHẾ ĐỊNH TỔNG HỢP HÌNH PHẠT TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 19 99 VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở CÁC TOÀ QUÂN SỰ QUÂN KHU 2 .1 Quy định luật hình hành tổng hợp hình phạt - THHP trường hợp phạm ... áp dụng chế định Tòa án quân Quân khu Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔNG HỢP HÌNH PHẠT 1. 1 Khái niệm nguyên tắc tổng hợp hình phạt 1. 1 .1 Khái niệm ý nghĩa chế định tổng hợp hình phạt - Khái niệm...
 • 26
 • 360
 • 0
Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận hà đông, thành phố hà nội ( Luận văn thạc sĩ)

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận hà đông, thành phố hà nội ( Luận văn thạc sĩ)

... luận tội tàng trữ trái phép chất ma túy 1.2 Quy định pháp luật hình Việt Nam tội tàng trữ trái phép chất ma túy 11 Chương 2: THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY CỦA TỊA ÁN NHÂN ... định pháp luật hình liên quan tới tội tàng trữ trái phép chất ma túy Thực tiễn xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy Tòa án nhân dân quận Đông, thành phố Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Luận ... hiệu pháp lí, quy định pháp luật hình Việt Nam tội tàng trữ trái phép chất ma túy; - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực tiễn xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy Tòa án nhân dân quận Hà...
 • 78
 • 1,072
 • 24
Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ DUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ HÌNH THÀNH TRONG TƢƠNG LAI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... c g ả c ọ đề tà : "Hợp đồng mua bán nhà hình thành tương lai theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh" đề tà luậ vă t c sỹ ì Tình hình nghiên cứu đề tài ... PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA LAI VIỆT NAM QUA HOẠT ĐỘNG ỤNG ÁN NHÀ TRONG TƢƠNG T Ử CỦA T A ÁN NH N DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CH MINH 28 21T c tr g p p luật ợp đồng mua...
 • 85
 • 766
 • 25
Giám đốc thẩm án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc thẩm án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh

... gian: Thực tiễn xét xử TAND cấp cao thành phố Hồ Chí Minh, sở vụ án TAND cấp cao thành phố Hồ Chí Minh xét xử theo giám đốc thẩm - Về thời gian: từ thành lập TAND cấp cao thành phố Hồ Chí Minh (ngày ... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN TUẤN GIÁM ĐỐC THẨM ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... dụng giám đốc thẩm từ thực tiễn xét xử tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh Thực tiễn giải theo thủ tục giám đốc thẩm TAND cấp cao thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hệ thống pháp luật nói...
 • 86
 • 405
 • 0
Giải quyết tranh chấp tài sản trong các vụ án ly hôn theo pháp luật việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận ba đình

Giải quyết tranh chấp tài sản trong các vụ án ly hôn theo pháp luật việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận ba đình

... quát chung tình hình giải tranh chấp tài sản ly Tòa án nhân dân quận Ba Đình 36 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật để giải tranh chấp tài sản ly Tòa án nhân dân quận Ba Đình 39 ... để giải tranh chấp Tòa án việc làm cần thiết có ý nghĩa Với lý trên, tác giả lựa chọn đề tài Giải tranh chấp tài sản vụ án ly hôn theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân quận ... 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật để giải tranh chấp tài sản ly Tòa án nhân dân quận Ba Đình Bên cạnh thành tựu đạt việc áp dụng pháp luật để giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn Toa án nhân dân...
 • 81
 • 835
 • 8
Giải quyết tranh chấp tài sản trong các vụ án ly hôn theo pháp luật việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận ba đình (tóm tắt)

Giải quyết tranh chấp tài sản trong các vụ án ly hôn theo pháp luật việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận ba đình (tóm tắt)

... tục, pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn thực tiễn giải Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Các vụ án cụ thể mà Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội giải ... chồng ly hôn Tòa án hoạt động giải vụ án nhân gia đình theo quy định Bộ luật tố tụng dân pháp luật nhân gia đình Thứ ba ,các phán Tòa án vụ án tranh chấp nhân gia đình nói riêng, giải tranh chấp ... luận pháp luật giải tranh chấp tài sản ly hôn Chương Thực tiễn áp dụng pháp luật việc giải tranh chấp tài sản ly Tòa án nhân dân quận Ba Đình Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật...
 • 26
 • 672
 • 6
Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh

... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ DUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ HÌNH THÀNH TRONG TƢƠNG LAI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... c g ả c ọ đề tà : "Hợp đồng mua bán nhà hình thành tương lai theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh" đề tà luậ vă t c sỹ ì Tình hình nghiên cứu đề tài ... PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA LAI VIỆT NAM QUA HOẠT ĐỘNG ỤNG ÁN NHÀ TRONG TƢƠNG T Ử CỦA T A ÁN NH N DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CH MINH 28 21T c tr g p p luật ợp đồng mua...
 • 85
 • 652
 • 3
Bảo hiểm hưu trí theo pháp luật bảo hiểm xã hội Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Bảo hiểm hưu trí theo pháp luật bảo hiểm xã hội Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

... thực bảo hiểm hưu trí thành phố Nội đánh giá kết việc thực bảo hiểm hưu trí địa bàn thành phố, từ đưa số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần thực tốt bảo hiểm hưu trí BHXH thành phố Nội, ... hồn thiện sách tổ chức thực bảo hiểm hưu trí thời gian tới Vì vậy, đề tài nghiên cứu Bảo hiểm hưu trí theo pháp luật bảo hiểm hội Việt Nam từ thực tiễn thành phố Nội thời điểm quan trọng, ... luận bảo hiểm hưu trí hái niệm, đ c điểm, nguyên tắc điều chỉnh pháp luật bảo hiểm hưu trí; nghiên cứu bảo hiểm hưu trí qua thời ỳ thực ti n thực bảo hiểm hưu trí Việt Nam Luận văn đánh giá thực...
 • 82
 • 314
 • 0
Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận hà đông, thành phố hà nội

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận hà đông, thành phố hà nội

... luận pháp luật tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình Việt Nam, Chương 2: Thực tiễn xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy Tòa án nhân dân quận Đông, thành phố Nội, giai ... Chương THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012 - 2017 2.1 Thực tiễn định tội danh tội tàng trữ trái phép chất ma túy ... cứu: Các quy định pháp luật hình liên quan tới tội tàng trữ trái phép chất ma túy Thực tiễn xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy Tòa án nhân dân quận Đông, thành phố Nội 4.2 Phạm vi...
 • 78
 • 470
 • 3
Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận hà đông, thành phố hà nội

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận hà đông, thành phố hà nội

... luận pháp luật tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình Việt Nam, 3.29 Chương 2: Thực tiễn xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy Tòa án nhân dân quận Đơng, thành phố Nội, ... Các quy định pháp luật hình liên quan tới tội tàng trữ trái phép chất ma túy 3.24 Thực tiễn xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy Tòa án nhân dân quận Đông, thành phố Nội 4.2 Phạm vi ... hiệu pháp lí, quy định pháp luật hình Việt Nam tội tàng trữ trái phép chất ma túy; - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực tiễn xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy Tòa án nhân dân quận Đông,...
 • 75
 • 542
 • 1
Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ)

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ)

... VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THÀNH MINH CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI ... tội phạm Đây lý luận chứng cho việc định lựa chọn đề tài "Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn xét xử tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai ... Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiến xét xử tội xâm phạm sở hữu Để có góc nhìn khái qt, hệ thống chi tiết tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội...
 • 88
 • 280
 • 0
Sử dụng di tích lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 2000 (lớp 12 THPT chương trình chuẩn) ở hà tĩnh luận văn thạc sĩ lịch sử

Sử dụng di tích lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 2000 (lớp 12 THPT chương trình chuẩn) ở hà tĩnh luận văn thạc sĩ lịch sử

... chương: Chương Di tích lịch sử dạy học lịch sử trường THPT - Lý luận thực tiễn Chương Một số di tích lịch sử địa phương sử dụng dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000 (lớp 12 THPT chương trình Chuẩn) ... Các di tích lịch sử Tĩnh sử dụng dạy học Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000 (lớp 12 THPT - chương trình Chuẩn) Tĩnh .40 Chương MỘT SỐ HÌNH THÚC VÀ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG ... Chuẩn) Tĩnh Chương Một số hình thức biện pháp Sử dụng di tích lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000 (Lớp 12 THPT - chương trình Chuẩn) Tĩnh 15 NỘI DUNG Chương DI TÍCH LỊCH...
 • 146
 • 1,548
 • 5
Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong luật hình sự việt nam (qua thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân tỉnh hà giang)

Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong luật hình sự việt nam (qua thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân tỉnh hà giang)

... GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT BÙI VĂN SƠN BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI BẰNG CHẾ ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (QUA THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG) ... quyền người người chưa thành niên phạm tội chế định hình phạt Luật hình Việt Nam Chương 2: Các quy định hình phạt Bộ luật Hình năm 1999 với việc bảo vệ quyền người người chưa thành niên phạm tội thực ... định hình phạt Luật hình Việt Nam - Các vấn đề thực tiễn áp dụng chế định hình phạt NCTN phạm tội theo quy định pháp luật hình Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Giang) giai...
 • 100
 • 533
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luật gia tưởng duy lượng pháp luật hôn nhân gia đình thừa kế và thực tiễn xét xử nxb chính trị quốc gia sự thật hà nội 2013một số tính chất của cs môđun và môđun giả nội xạ luận văn thạc sĩmột số vấn đề về áp dụng chế độ tài sản riêng của vợ chồng trong thực tiễn xét xử của tòa áncăn cứ tiến hành thủ tục giám đốc thẩm theo pháp luật tố tụng dân sự của một số quốc gia trên thế giớiyêu cầu từ thực tiễn xét xử sơ thẩm các vụ án hình sựmột số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của việc áp dụng hình phạt tử hình trong thục tiền xét xử của tòa ántrò của viện kiểm sát trong thủ tục giám đốc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự liên bang ngatrò của viện kiểm sát nhân dân trong thủ tục giám đốc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự nƣớc cộng hòa nhân dân trung hoacơ sở pháp luật các điều kiện tác động và việc áp dụng căn cứ ly hôn qua thực tiễn xét xử của tòa án tại thành phố đà nẵngáp dụng pháp luật dân sự về hiệu lực của di chúc trong thực tiễn xét xử của tòa ánnhững vẫn đề phát sinh từ thực tiễn xét xử chấp tài sản giữa vợ và chồng khi ly hôn hiệu quả việc giải quyết tranh chấp về tài sản giữa vợ chồng khi ly hônnhững vấn đề phát sinh từ thực tiễn xét xử các tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hônmột vài vi phạm về chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất qua thực tiễn xét xử của tòa án nhân dânmột số tồn tại vướng mắc trong thực tiễn xét xử và các nguyên nhân cơ bảnthực tiễn xét xử của bộ luật hình sự năm 1999 về tội làm nhục người khác trên địa bàn thành phố hà nội từ năm 2009 2013Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ