0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Bổ sung đổi mới trang thiết bị cỏc phương tiện đồ dựng dạy học.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 120 -121 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ Ở

3.3.10. Bổ sung đổi mới trang thiết bị cỏc phương tiện đồ dựng dạy học.

Tăng cường tài liệu cho giỏo viờn và học viờn, chỉnh trang cơ sở vật chất, mụi trường sư phạm:

a. Bổ sung đổi mới trang thiết bị, phương tiện đồ dựng dạy học:

Thực trạng hiện nay của cỏc Trung tõm dạy nghềđĩ được khảo sỏt, cho thấy thiết bị dạy nghề chỉ mới đỏp ứng cho nhu cầu đào tạo là 50%, đỏp ứng trung bỡnh là 5%, cũn lại là 45% chưa đỏp ứng được vỡ thiếu, cũ kỹ.

Trong thời gian qua do kinh phớ đầu tư cũn hạn hẹp khiến cho cỏc Trung tõm dạy nghề chậm đổi mới. Bờn cạnh đú số lượng và nhu cầu nguồn nhõn lực ngày càng tăng. Nhu cầu học tập của thanh niờn cú tăng về số lượng, yờu cầu của cụng nghệ sản xuất ngày càng đũi hỏi hiện đại, tiờn tiến lại càng thấy việc bổ sung, đổi mới trang thiết bị đồ dựng dạy học, tài liệu giảng dạy và học tập ngày càng cấp bỏch hơn vỡ nếu khụng thỡ chất lượng tay nghề của học viờn được đào tạo ra khú mà đỏp ứng được yờu cầu hiện nay của cỏc cơ sở sản xuất, cỏc khu cụng nghiệp, khu chế xuất và kể cả nhu cầu sử dụng lao động của cỏc doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b. Chỉnh trang cơ sở vật chất, mụi trường sư phạm:

Đối với Trung tõm dạy nghề hiện nay khụng chỉ cú nhiệm vụ rốn luyện, trao đổi kiến thức, kỹ năng, tay nghề cho học viờn mà cũn phải giỏo dục đạo đức, tỏc phong cụng nghiệp, lương tõm và trỏch nhiệm của một người cụng nhõn... Hằng ngày, hằng giờ mụi trường xung quanh tỏc động vào nhận thức của học viờn, cảnh quan mụi trường sạch đẹp, giỏo dục được ý thức giữ gỡn, ý thức về thẩm mỹ... rất cần thiết cho người cụng nhõn kỹ thuật khi tham gia vào sản xuất và ngay cả trong cuộc sống. Khú mà hỡnh thành ý thức ngăn nắp cho học viờn khi cảnh quan trong trường, trong xưởng, trong lớp chưa ngăn nắp.

Khú mà giỏo dục ý thức sạch sẽ cho học viờn khi mụi trường xung quanh cũn bề bộn, dơ bẩn! Kiến thức, kỹ năng, tay nghề của người cụng nhõn là vụ cựng cần thiết nhưng ý thức, đạo đức, lương tõm nghề nghiệp lại cần thiết hơn. Khi trường ra trường, lớp ra lớp sẽ là yếu tố quan trọng đểđạt được điều đú.

c. Tăng cường xõy dựng chương trỡnh đào tạo:

Cần tập trung xõy dựng nội dung chương trỡnh theo hướng:

Phần cơ bản cho tất cả cỏc ngành nghề, một số nghề phổ biến phải cú

nộidung chuẩn.

Phần cơ sở (chủ yếu là phần cứng) cho một số ngành nghề phổ biến và những nghề mũi nhọn tiếp cận với cụng nghệ hiện đại để đỏp ứng yờu cầu cụng nghiệp húa, hiện đại húa. Từ đú, xõy dựng cỏc chuẩn đỏnh giỏ. Phần chuyờn mụn thớch ứng kịp thời với cỏc cơ sởứng dụng nhõn lực, cú thể căn cứ từ cỏc hợp đồng đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp.

 Cần xõy dựng một trung tõm chương trỡnh đủ mạnh để xõy dựng nội dung chương trỡnh, sỏch giỏo khoa, tài liệu giảng dạy, học tập cho ngành dạy nghề.

 Phương thức đào tạo phải gắn với sản xuất.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 120 -121 )

×