0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Nguồn đào tạo giỏo viờn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 75 -76 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

b. Nguồn đào tạo giỏo viờn.

Bảng 2.4 Thống kờ cỏc nguồn đào tạo giỏo viờn.

Thang điểm: 5

STT NGUỒN TUYỂN DỤNG ĐÁNH GIÁ (X)

1 Khối cỏc trường Sư phạm, Sư phạm kỹ thuật. 4.7

2 Trường Đại học kỹ thuật. 4.1

3 Trường Đại học Khoa học tự nhiờn. 3.8

4 Khối cỏc Trường Khoa học Xĩ hội nhõn văn. 0.0

6 Cỏc Trường Trung học chuyờn nghiệp. 3.5

7 Thợ. 3.8

Nhỡn vào kết quả thống kờ cỏc nguồn đào tạo giỏo viờn chỳng ta nhận thấy:

- Nguồn tuyển dụng: đa dạng. Đội ngũ giỏo viờn giảng dạy ở cỏc Trung tõm dạy nghềđược tuyển dụng từ nhiều nguồn khỏc nhau như khối cỏc Trường Đại học Sư phạm, Sư phạm kỹ thuật; trường Đại học Kỹ thuật (Bỏch khoa, Thủy sản); trường Đại học Khoa tự nhiờn; cỏc trường Cao đẳng, Trung học chuyờn nghiệp và thợ.

- Đỏp ứng tốt yờu cầu giảng dạy (4.7) là đội ngũ giỏo viờn xuất thõn từ cỏc trường đại học sư phạm, sư phạm kỹ thuật. Đú là đỏnh giỏ chớnh thức của Phũng Dạy nghề - Sở Lao động – Thương binh – Xĩ hội và cỏn bộ quản lý cỏc trung tõm dạy nghề trong cỏc bỏo cỏo gửi đơn vị chủ quản trờn cơ sở hiệu quả đúng gúp của cỏc giỏo viờn này trong hoạt động đào tạo của đơn vị, đồng thời trờn kết quả cỏc hội thi giỏo viờn dạy nghề giỏi cấp cơ sở, thành phố và tồn quốc. Do được đào tạo chớnh qui về kỹ năng đứng lớp cơ bản, khả năng diễn đạt, kiến thức sư phạm, và chuyờn mụn nghiệp vụ nờn số giỏo viờn này là lực lượng giảng viờn chớnh tại cỏc trung tõm dạy nghề.

- Ở mức độ khỏ tốt là giỏo viờn cỏc trường đại hc k thut (4.1), cỏc trường

cao đẳng (3.9), trường đại hc khoa hc t nhiờn (3.8). Giỏo viờn là thợ bậc cao, nghệ nhõn cũng đỏp ứng được yờu cầu dạy nghề (3.8). Ở mức thấp hơn cả là số giỏo viờn từ cỏc trường trung hc chuyờn nghip (3.5). Phần lớn số giỏo viờn cú trỡnh độ trung cấp được bồi dưỡng từ những học sinh tốt nghiệp loại giỏi của cỏc trường trung cấp chuyờn nghiệp, cụng nhõn kỹ thuật được giữ lại và cử tập huấn qua cỏc lớp nghiệp vụ sư phạm ngắn hạn (3 – 5 thỏng) và được bố trớ làm giỏo viờn chuyờn trỏch thực hành.

c.Nhận thức về việc xõy dựng và phỏt triển đội ngũ giỏo viờn dạy nghề. Bảng 2.5 Thống kờ nhận thức về việc xõy dựng và phỏt triển đội ngũ

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 75 -76 )

×