0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

người (kể cả trường trung ương và thành phố) Bỡnh qũn mỗi năm đào tạo hệ ngắn hạn 140.000 lượt người (tương đương 60.000 ngườ i) và bỡnh qũn

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 58 -59 )

5) QUY MÔ ẹAỉO TAẽO NGHỀ (DAỉI HAẽN, NGAẫN HAẽN)

42.000 người (kể cả trường trung ương và thành phố) Bỡnh qũn mỗi năm đào tạo hệ ngắn hạn 140.000 lượt người (tương đương 60.000 ngườ i) và bỡnh qũn

mỗi năm đào tạo 8.400 người (bậc 3/7) bao gồm cỏc trường trung ương, thành phố và thi nõng bậc thợ qua cỏc trường.

Đối với cỏc Trung tõm dạy nghề quận – huyện chủ yếu đào tạo nghề ngắn hạn, hàng năm mỗi trung tõm cú thểđào tạo từ1.000 – 9.000 lượt người, cụ thể: hàng năm cỏc trung tõm dạy nghề cú thểđào tạo từ55.000 – 65.000 lượt người.

dạy nghề cú khả năng đào tạo từ100 – 1.000 lượt người, cụ thể hàng năm cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục cú khả năng dào tạo từ60.000-70.000 lượt người.

Theo số liệu chớnh thức của Phũng Dạy nghề - Sở Lao động – Thương binh & Xĩ hội thành phố Hồ Chớ Minh năm 2001, cỏc trung tõm dạy nghề quận cú tổng số là 20, cung cấp cỏc khúa đào tạo ngắn hạn dưới một năm cho cả khu vực tư nhõn và nhà nước. Theo nhận xột của tiến sĩ John Powell trong khảo sỏt “Thực trạng giảng dạy tại cỏc trung tõm dạy nghề”:

Chỳng ( Trung tõm dy ngh) gi vai trũ quan trng trong vic đỏp ng nhu cu cụng nhõn cú k năng cơ bn cho doanh nghip và giỳp người lao động t to vic làm, tiếp xỳc cht ch vi ch doanh nghip địa phương, chớnh quyn qun và dõn cư. đú, cỏc trung tõm này cung cp khúa đào to k năng căn bn cho s phỏt trin cụng nghip mc độ cơ bn. Cht lượng đào to khỏ khỏc nhau, song núi chung, cỏc trung tõm cú tim năng ln để phỏt trin và đúng vai trũ quan trng trong cụng tỏc đào to ngun nhõn lc cho thành ph”.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 58 -59 )

×