0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo ở cỏc Trung tõm dạy nghề tại Thành phố Hồ Chớ Minh.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 72 -73 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

2.4.2. Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo ở cỏc Trung tõm dạy nghề tại Thành phố Hồ Chớ Minh.

Thành phố Hồ Chớ Minh.

Mục đớch của khảo sỏt là giỳp cỏc Trung tõm dạy nghề nhỡn nhận một cỏch khỏch quan hoạt động quản lý của đơn vị trờn từng lĩnh vực quản lý đội ngũ giỏo viờn, quản lý nội dung chương trỡnh đào tạo, quản lý quỏ trỡnh giảng dạy, quản lý quỏ trỡnh học tập của học viờn, quản lý vềđỏnh giỏ và kết quả quỏ trỡnh đào tạo trờn cơ sở đú đề xuất những giải phỏp quản lý nhằm tăng cường chất lượng đào tạo tại cỏc Trung tõm trong đú đưa ra một biện phỏp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiờu chuẩn VN ISO 9001: 2000 vào lĩnh vực quản lý nhằm đỏp ứng tốt hơn nhu cầu của khỏch hàng.

Chọn mẫu: cỏc Trung tõm dạy nghề trong nghiờn cứu này được chọn theo khu vực nội thành thỏa mĩn cỏc yờu cầu sau:

 Cỏc Trung tõm dạy nghề nằm trong hoặc gần khu vực dõn cư thành phố, chủ yếu cỏc Trung tõm dạy nghề quận, huyện nội thành.

 Cỏc Trung tõm dạy nghề nằm dưới sự quản lý chuyờn mụn của Sở Lao động – Thương binh – Xĩ hội Thành phố Hồ Chớ Minh; cỏc Trung tõm dạy nghề của cỏc tổ chức quần chỳng, cỏc ngành, Trung tõm dạy nghề tư nhõn, cỏc trung tõm chỉ làm cụng tỏc hướng nghiệp nằm ngồi nghiờn cứu của luận văn.

Được sự giỳp đỡ và hợp tỏc của Phũng Dạy nghề - Sở Lao động – Thương binh – Xĩ hội và Giỏm đốc/ Hiệu trưởng cỏc trung tõm dạy nghề (trong đú trong quỏ trỡnh phỏt triển một số trung tõm dạy nghề lớn đĩ được nõng cấp lờn thành Trường Cụng nhõn kỹ thuật), tỏc giả luận văn đĩ phỏt phiếu thăm dũ và phỏng vấn trực tiếp cỏn bộ quản lý và giỏo viờn 11 Trung tõm dạy nghề nằm trong mục đớch nghiờn cứu. Việc chọn cỏc Trung tõm dạy nghề này bảo đảm rằng những phỏt hiện trong luận văn sẽ phản ỏnh trung thực thực trạng cỏc trung tõm dạy nghề.

Sau khi phỏt và thu nhận phiếu thăm dũ, tỏc giả đỏnh số thứ tự cỏc trung tõm dạy nghề.

Việc thu thập dữ liệu được tiến hành thực hiện từ thỏng 3/2006 đến thỏng 7/2006. Tỏc giảđĩ thu về 272 phiếu, phỏng vấn 30 cỏn bộ quản lý là trưởng phũng dạy nghề, chuyờn viờn phụ trỏch khối trung tõm dạy nghề thuộc phũng Dạy nghề; Ban Giỏm đốc, Trưởng phũng đào tạo/giỏo vụ, Trưởng/Phú bộ mụn và giỏo viờn thuộc cỏc Trung tõm dạy nghề.

Tồn bộ dữ liệu thu thập được nhập và xử lý trờn mỏy tớnh qua phần mềm excel.

Hn chế: cỏc bỏo cỏo kết qu kho sỏt này ch là mt s “liếc nhỡn” rt hn chế vào thế giới phức tạp và đầy khú khăn của cụng việc quản lý cỏc Trung tõm dạy nghề. Những điểm hạn chếđú là:

 Khảo sỏt này phụ thuộc vào khả năng trả lời một cỏch trung thực của cỏc cỏn bộ quản lý cỏc Trung tõm dạy nghề trờn cơ sở cụng cụ tự đỏnh giỏ. Nhiều ý kiến viết ra đĩ cho tỏc giả khảo sỏt thấy rằng những người trả lời cú thỏi độ rất cởi mở và trung thực.

 Khảo sỏt này chỉ giới hạn cho đối tượng là cỏc cỏn bộ quản lý, cỏc giỏo viờn của cỏc Trung tõm dạy nghề thuộc cỏc quận, huyện nội thành thành phố Hồ Chớ Minh. Khụng nờn khỏi quỏt húa và ỏp dụng cho tất cả những Trung tõm dạy nghề ở vựng gần nụng thụn hoặc những cơ sở giỏo dục nằm ngồi hệ thống Trung tõm dạy nghề.

Sau đõy là kết quả khảo sỏt:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 72 -73 )

×