0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Nhận xột chung về cụng tỏc quản lý đội ngũ giỏo viờn dạy nghề.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 85 -90 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

h. Nhận xột chung về cụng tỏc quản lý đội ngũ giỏo viờn dạy nghề.

Giỏo viờn kỹ thuật, giỏo viờn dạy nghề là lực lượng chớnh yếu đảm bảo thực thi chương trỡnh cú chất lượng. Đõy là giỏo viờn biết kỹ thuật, cú tay nghề và am hiểu khoa học sư phạm. Họ cần được đào tạo chớnh qui, được bồi dưỡng để cập nhật cụng nghệ hiện đại và cần cú chớnh sỏch sử dụng và khuyến khớch họ gắn bú với nghề nghiệp. Giỏo viờn dạy nghề cũng cần được tập hợp từ đội ngũ cụng nhõn lành nghề, thợ cả, nghệ nhõn được huấn luyện nghiệp vụ sư phạm, và điều cần nhất là cú được chớnh sỏch để thu hỳt họ làm nghề dạy học.

Căn cứ kết quả thống kờ khảo sỏt từ bảng 2.2 đến bảng 2.7 cho chỳng ta thấy một cỏi nhỡn tương đối tồn diện về thực trạng quản lý đội ngũ giỏo viờn dạy nghề tại cỏc trung tõm dạy nghề trờn địa bàn thành phố Hồ Chớ Minh. Nhỡn chung, đội ngũ giỏo viờn dạy nghề tại cỏc trung tõm dạy nghề thành phố Hồ Chớ Minh về s lượng đĩ cơ bn đỏp ứng được yờu cầu hoạt động và phỏt triển tại đơn vị. Tất cả giỏo viờn giảng dạy đều cú khả năng thiết kếđược một chương trỡnh giảng dạy, xõy dựng được đề cương chi tiết mụn học, kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành, biờn soạn giỏo ỏn, tài liệu học tập phỏt tay, thiết lập được qui trỡnh cụng nghệ (hoặc phiếu hướng dẫn thực hiện).

Tuy được tuyển dụng từ nhiều nguồn khỏc nhau, nhưng cỏc trung tõm đĩ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động đào tạo của mỡnh xõy dựng được một đội ngũ giỏo viờn cú tõm, chuyờn mụn giỏi, đào tạo và cung ứng đội ngũ lao động cú tay nghề, cú thỏi độ làm việc đỳng đắn cho cỏc khu cụng nghiệp, khu chế xuất, cỏc doanh nghiệp tư nhõn trờn địa bàn thành phố và cỏc tỉnh phụ cận. Cỏc trung tõm dạy nghề cũng chỳ trọng đến cụng tỏc bồi dưỡng chuyờn mụn, nghiệp vụ sư phạm, xõy dựng chớnh sỏch và chế độ đĩi ngộ hợp lý để giữ đội ngũ giỏo viờn giỏi, lõu năm kinh nghiệm đồng thời cũng thu hỳt thờm đội ngũ cỏn bộ kỹ thuật từ cỏc doanh

nghiệp, cỏc trường đại học, cao đẳng tham gia giảng dạy nhằm tăng cường uy tớn, chất lượng đào tạo tại đơn vị. Tuy nhiờn, kết quả thống kờ cũng cho chỳng ta thấy một số mặt hạn chế sau trong cụng tỏc quản lý đội ngũ giỏo viờn dạy nghề thành phố:

Sựphõn bcơ cu giỏo viờn chưa đồng bộ, chưa đồng đều, chưa hợp lý

giữa Trung tõm dạy nghề nội thành – ven ngoại thành, giữa cỏc ngành kỹ thuật và cỏc ngành dịch vụ. Giỏo viờn cỏc ngành điện tử, điện cụng nghiệp, cơ khớ động lực, cụng nghệ thụng tin thừa song lại thiếu giỏo viờn cỏc ngành điện lạnh, uốn túc, thẩm mỹ, nữ trang. Đểđỏp ứng nhu cầu của thị trường lao động, cỏc Trung tõm dạy nghề phải mời một số chuyờn gia là giảng viờn cỏc trường đại học Kỹ thuật, kỹ sưđang cụng tỏc tại cỏc nhà mỏy tham gia giảng dạy lý thuyết, cũn phần thực hành do thợ bậc cao đảm nhận nờn giữa hai phần lý thuyết, thực hành cũn chưa bổ sung đầy đủ cho nhau.

Xột về năng lực, về trỡnh độ vẫn cũn thừa giỏo viờn khụng đỏp ứng được yờu cầu của sự đổi mới trong cụng tỏc dạy nghề hiện nay, nhưng lại thiếu nhiều giỏo viờn cho ngành nghề cụng nghệ mới đang phỏt triển như cơ khớ chớnh xỏc CAD/CAM-CNC, điện tử cụng nghiệp – tự động húa, điện lạnh cụng nghiệp, khớ nộn – điện khớ nộn, thủy lực- thủy lực tuyến tớnh, quản trị mạng, bảo mật mạng ; một số cỏc ngành chuyờn mụn sõu và hẹp như sửa chữa điện thoại, sửa chữa mỏy photocopy, sửa chữa board mạch mỏy lạnh….. Bờn cạnh đú cũn cú một số cỏn bộ quản lý trong cỏc trung tõm dạy nghề hiện nay chưa quen, chưa thớch nghi với sự thay đổi về cụng nghệ dạy học hiện đại, với sự đổi mới trong cung cỏch quản lý, chưa thay đổi tư duy quản lý một cỏch thật triệt để, phự hợp với yờu cầu xĩ hội đũi hỏi. Cỏn bộ quản lý và giỏo viờn là những người thực hiện nhiệm vụ đào tạo của nhà trường mà nếu khả năng, trỡnh độ, nghiệp vụ sư phạm khụng đạt yờu cầu thỡ dự cú chương trỡnh đào tạo hay đến đõu, thiết bị mỏy múc hiện đại cỡ nào cũng khú cú thể sử dụng với hiệu quả cao. Đụi lỳc do trỡnh độ, khả năng khụng thớch ứng sẽ khụng dẫn đến sự say mờ thớch thỳ và với phương tiện giảng dạy tối tõn hiện đại mà quay về với lối dạy truyền thống "phấn trắng, bảng đen" “dạy chữ, dạy nghề”, ớt quan tõm “ dạy người”, biến cỏc phương tiện hiện đại thành vụ dụng, đú là một phớ phạm lớn cho xĩ hội.

Số giỏo viờn đạt danh hiệu giỏo viờn dạy nghề giỏi cấp thành phố và tồn quốc chưa nhiều (12/381 giỏo viờn trung tõm dạy nghề tồn thành phố đạt danh hiệu giỏo viờn dạy nghề giỏi cấp tồn quốc) và chỉ tập trung ở một vài trung tõm dạy nghề lớn như Quận 5, Bỡnh Thạnh.

Tỉ lệ giỏo viờn/ học viờn ở cỏc trung tõm dạy nghề cũn cao. Tham khảo khảo sỏt “Nghiờn cứu thực trạng giảng dạy cỏc trung tõm dạy nghề” do dự ỏn SVTC tiến hành năm 1998 cho kết quả tỷ lệ giỏo viờn/ học viờn trong cỏc trung tõm dạy nghề tại thành phố Hồ Chớ Minh, cụ thể như sau:

Phõn loại Q.1 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.8 Q.11 QBT

Giỏo viờn thường xuyờn 10 10 10 30 10 6 7 40 Giỏo viờn bỏn thời gian 30 21 20 30 10 8 5 30 Tương đương: Giỏo viờn thường

xuyờn 25 20,5 20 45 15 10 9,5 55

Số lượng đào tạo

hàng năm 2.500 3.500 4.000 9.741 2.000 2.458 3.000 5.000 Tỷ lệ giỏo viờn/

học viờn 100 171 200 216 133 246 316 91

Trung tõm dạy nghề quận Bỡnh Thạnh cú một tỷ lệ giỏo viờn/học viờn là 91 thấp hơn tỷ lệ trung bỡnh của 8 Trung tõm dạy nghề khỏc ở thành phố Hồ Chớ Minh. Và tỉ lệ cao nhất là ở trung tõm dạy nghề quận 11 cú tỷ lệ giỏo viờn/học viờn là 316. Tỉ lệ này cho thấy tỷ lệ giỏo viờn/ học viờn cao hơn rất nhiều so với tiờu chuẩn Tổng cục dạy nghề qui định là 1/25 học viờn.

- Cụng tỏc xõy dng đội ngũ giỏo viờn ch nng v bi dưỡng chuyờn mụn, nghip v, cú phần xem nhẹ cụng tỏc bồi dưỡng quản lý chương trỡnh, quản lý thiết kế và xõy dựng chương trỡnh, quản lý trang thớờt bị… nờn thiếu hụt đội ngũ cỏn bộ quản lý kế cận của phũng/khoa.

- Cụng tỏc tng kết- đỏnh giỏ – rỳt kinh nghim cụng tỏc đào to và bi dưỡng

giỏo viờn chưa được thường xuyờn và quan tõm đỳng mức.Chưa cú những biện phỏp chế tài đối với những giỏo viờn khụng tham gia đầy đủ khoa học. Cụng tỏc đỏnh giỏ hiệu quả đào tạo (ứng dụng kiến thức, kỹ năng đĩ qua tập huấn, bồi dưỡng vào thực tế giảng dạy) chưa được thực hiện dẫn đến tỡnh trạng lĩng phớ thời gian và kinh phớ đào tạo. Thiếu những giải phỏp đồng bộ và chủ động trong xõy dựng kế hoạch bồi dưỡng giỏo viờn dài hạn trong thời gian 5-10 năm, chỉ dựa vào kế hoạch bồi dưỡng giỏo viờn định kỳ hàng năm của cỏc trường Đại học sư phạm

kỹ thuật, Viện nghiờn cứu chiến lược phỏt triển giỏo dục, phũng dạy nghề - Sở Lao động – Thương binh và xĩ hội.

- Một số cỏc chếđộ, chớnh sỏch khuyến khớch giỏo viờn chưa được quan tõm chỳ ý như tăng tỉ lệ lương cho giỏo viờn sử dụng bài giảng điện tử, ứng dụng phương phỏp tớch cực húa hoạt động người học; chưa xõy dựng kịp thời cỏc biểu mẫu, phiếu đỏnh giỏ tiết giảng sử dụng bài giảng điện tử, phiếu gúp ý của học viờn đối với cỏc tiết giảng giỏo viờn ứng dụng phương phỏp dạy học tớch cực …nờn chưa tạo động lực cho giỏo viờn ỏp dụng triệt để cỏc hỡnh thức dạy học tiờn tiến. Do đú, chưa tạo ra chuyển động tớch cực về chất lượng đào tạo tại cỏc trung tõm dạy nghề.

- Định k đỏnh giỏ cụng tỏc t chc, qun lý cỏn b, giỏo viờn chưa thường xuyờn, thực hiện thiếu nghiờm tỳc. Cụng tỏc bỏ phiếu tớn nhiệm chức danh cỏn bộ quản lý (phũng/khoa, bộ mụn) chưa được thực hiện. Đõy là một thiếu sút trong cụng tỏc quản lý, bởi vỡ qua việc bỏ phiếu tớn nhiệm, sẽ phỏt huy tớnh dõn chủ đối với viờn chức- giỏo viờn trong cỏc bộ phận, giỳp cỏn bộ quản lý nhận thức đựơc cỏc hạn chế trong cụng tỏc điều hành quản lý, đề xuất những giải phỏp khắc phục, nõng cao uy tớn cỏn bộ, hiệu quả quản lý đồng thời qua đú xem xột điều chỉnh qui hoạch, đào tạo cỏn bộ trong trung tõm.

ng dng cụng ngh thụng tin trong lĩnh vc qun lý: số lượng trung tõm dạy nghềứng dụng cụng nghệ thụng tin vào lĩnh vực quản lý xử lý, lưu trữ dữ liệu, thụng tin chưa nhiều, hiệu quảđạt được chưa cao do:

 Hệ thống quản lý chưa đồng bộ, cú hệ thống quản lý học viờn song thiếu hệ thống quản lý nhõn sự cỏn bộ, cụng nhõn viờn, giỏo viờn; hệ thống quản lý trang thiết bị, phương tiện dạy học nhằm đỏnh giỏ hiệu suất đào tạo, hiệu suất sử dụng.

 Việc duy trỡ thụng tin hai chiều từ giỏm đốc – phũng – bộ mụn- giỏo viờn và ngược lại chưa thường xuyờn.

- Cụng tỏc qun lý chuyờn mụn của cỏc trung tõm dạy nghề nặng về hành chớnh. Sinh hoạt chuyờn mụn của cỏc bộ mụn, tổ, nhúm cũn mang tớnh hỡnh thức, chưa cú tỏc dụng nõng cao chất lượng giờ dạy của giỏo viờn.

- Chương trỡnh đào to giỏo viờn dy ngh của cỏc trường đại học sư phạm kỹ thuật chưa thực sự đi đụi với đổi mới phương phỏp dạy học, với chương trỡnh đào

tạo nghề. Bờn cạnh đú, cụng tỏc thanh tra, kiểm tra, đỏnh giỏ chất lượng giờ học, đỏnh giỏ nề nếp chuyờn mụn của cỏc trung tõm dạy nghề cũn chưa khoa học. Kết quả thanh tra, kiểm tra chưa được xử lý kịp thời nờn tỏc dụng giỏo dục cũn hạn chế và khụng phỏt huy được nhõn tố tớch cực trong trung tõm.

Chớnh vỡ những bất cập cũn tồn tại trờn trong cụng tỏc quản lý đội ngũ giỏo viờn nờn cụng tỏc đào tạo và bồi dưỡng giỏo viờn dạy nghề là một việc làm cấp thiết vỡ mục tiờu đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giỏo viờn là nhằm chun húanõng cao trỡnh độ của giỏo viờn. Qua đú chuẩn hoỏ theo chức danh càng sớm càng tốt và cũng nờn mạnh dạn bố trớ cụng tỏc khỏc phự hợp với khả năng, trỡnh độ những cỏn bộ quản lý, giỏo viờn sau một thời gian nhất định mà khụng đạt tiờu chuẩn chức danh.

Hoạt động bồi dưỡng giỏo viờn phải được tiến hành thường xuyờn và phải được lượng húa. Sản phẩm đào tạo tại cỏc cơ sở dạy nghề (tay nghề học viờn) mang ý nghĩa thiết thực và bền vững cho sự phỏt triển của nền kinh tếđất nước. Trước xu thế tồn cầu húa hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt giữa cỏc trung tõm dạy nghề, một số trường dạy nghề quốc tế mang cụng nghệ đào tạo mới, phương phỏp huấn luyện mới vào lĩnh vực dạy nghề vỡ thế yếu tố đào thải quyết định sự sống cũn, gúp phần củng cố thương hiệu đào tạo của cỏc trung tõm. Trờn cơ sở đú, mỗi giỏo viờn phải được tiếp cận, được tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để từng bước nõng cao trỡnh độ kỹ năng nghề nghiệp và chuyờn mụn nghiệp vụ.

Một trong những phương cỏch khuyến khớch đội ngũ giỏo viờn tự nõng cao trỡnh độ chuyờn mụn, khả năng sư phạm là nhà nước nờn cú chớnh sỏch chế độ đĩi ngộ cho những người đĩ cố gắng tự ý thức vai trũ, trỏch nhiệm để khụng ngừng nõng cao trỡnh độ, phục vụ cho cụng tỏc đào tạo, giỏo dục.

Ngồi ra, cần cú sự thống nhất về mụ hỡnh và phương thức đào tạo giỏo viờn để nõng cao chất lượng và hiệu quảđào tạo. Xõy dựng kế hoạch liờn thụng giữa cỏc bậc đào tạo giỏo viờn kỹ thuật để khắc phục tỡnh trạng thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật, thiếu đội ngũ giỏo viờn chuyờn ngành cú chất lượng cao, thiếu giỏo viờn cỏc ngành ở cỏc lĩnh vực khỏc nhau đồng thời phỏt huy được cơ sở sẵn cú của cỏc trường.

Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại, đào tạo chuyờn ngành cho giỏo viờn và cỏn bộ quản lý cỏc Trung tõm dạy nghề hàng năm về nội dung chưa được đào tạo, phương phỏp dạy học mới (về kiến thức và kỹ năng), về khoa học cụng nghệ tiờn tiến, đưa giỏo viờn đi thực tập tại cỏc cơ sở sản xuất hoặc cỏc trường chất lượng cao ở trong nước và ngồi nước. Chỳ trọng bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giỏo viờn thực

hành (tổ chức thi tay nghề trong giai đoạn) cỏc ngành mũi nhọn, cụng nghệ cao.... Thường xuyờn tổ chức cỏc hoạt động sư phạm để nõng cao hiệu quả giảng dạy, mở rộng đào tạo cao học tại cỏc Trung tõm dạy nghề.

2.4.2.3.Thực trạng quản lý nội dung, chương trỡnh đào tạo.

Bảng 2.10Thống kờ cụng tỏc quản lý nội dung, chương trỡnh đào tạo.

Thang điểm: 5 Chương trỡnh đào tạo Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh nội dung CTĐT Giỏo trỡnh tự biờn soạn Tớnh thớch ứng nội dung chương trỡnh đào tạo STT TRUNG TÂM DY NGH Cú Khụng Cú Khụng lượSng Cú Khụng 1 Quận 1 x x 17 x 2 Quận 2 x x 8 x 3 Quận 3 x x 47 x 4 Quận 4 x x 11 x 5 Quận 5 x x 87 x 6 Quận 6 x x 25 x 7 Quận Tõn Bỡnh x x 19 x 8 Quận Bỡnh Thạnh x x 33 x 9 Quận Gũ Vấp x x 45 x 10 Quận Bỡnh Chỏnh x x 11 x 11 Quận ThủĐức x x 23 x

Căn cứ thống kờ thực trạng quản lý nội dung, chương trỡnh đào tạo chỳng tụi nhận thấy:

a. Về chương trỡnh đào tạo. Tại tất cả 11 Trung tõm dạy nghề chỳng tụi tiến hành khảo sỏt đều xõy dựng bộ chương trỡnh đào tạo cho cỏc ngành nghềđào tạo tại

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 85 -90 )

×