0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Sử dụng đội ngũ giỏo viờn:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 82 -85 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

f. Sử dụng đội ngũ giỏo viờn:

Bảng 2.8: Thống kờ về việc sử dụng đội ngũ giỏo viờn.

Thang điểm: 5

STT Nội dung ĐÁNH GIÁ (X)

1 Bố trớ giỏo viờn đỳng ngành nghềđào tạo. 4.8

2 Khai thỏc hết tim năng chuyờn mụn ca tng giỏo

viờn. 4.7

3 To điu kin thun li cho giỏo viờn th hin và phỏt

huy năng lực giảng dạy. 4.5

Với nhận thức, việc phõn cụng bố trớ giỏo viờn giảng dạy là việc làm cốt lừi và quan trọng nhất của cụng tỏc quản lý giảng dạy của giỏo viờn.

Kết quả khảo sỏt cho chỳng ta thấy:

B trớ giỏo viờn ging dy đỳng ngành ngh đào to (4.8) được cỏc trung tõm dạy nghề thực hiện rất tốt. Đõy là tỉ lệ rất cao. Trong dạy nghề ngắn hạn, giỏo viờn cú chuyờn mụn ở lĩnh vực nào phải được bố trớ giảng dạy ở đỳng chuyờn mụn đú, nếu khụng giỏo viờn sẽ khú đỏp ứng những đũi hỏi và ỏp lực tõm lý rất lớn từ phớa người học nghề. Điều này cú ý nghĩa rất lớn khi mà hiện nay cụng tỏc sử dụng, bố trớ cỏn bộ giỏo viờn cũn phụ thuộc một phần vào mối quan hệ xĩ hụi hơn là vào năng lực thực sự của giỏo viờn dẫn đến lĩng phớ lớn trong cụng tỏc đào tạo nguồn nhõn lực, nhất là đội ngũ tri thức trẻ.

Ở tỉ lệ rất cao khỏc là khai thỏc hết tim năng chuyờn mụn ca tng giỏo viờn (4.7), tạo điều kiện thuận lợi cho giỏo viờn th hin và phỏt huy năng lc

ging dy (4.5).

Tuy nhiờn, với những ngành nghề chưa cú trường lớp chớnh qui đào tạo (theo thống kờ của Tổng cục dạy nghề năm 2003, hiện nay trong cả nước chỉ cú cỏc trường đại học sư phạm kỹ thuật, cao đẳng sư phạm kỹ thuật đào tạo đội ngũ giỏo viờn dạy nghề song chỉ tập trung vào cỏc lĩnh vực như cơ khớ động lực, cơ khớ chớnh xỏc, điện – điện tử, cắt may – thiết kế thời trang… nghĩa là chỉ đào tạo khoảng 21 nghề, trong khi thực tế cỏc trung tõm dạy nghề lại đang cần giỏo viờn cho 186 nghề khỏc nhau). Như vậy, sẽ cú một phần lớn giỏo viờn cỏc nghề như trang điểm, thẩm mỹ, nữ trang, sửa chữa mỏy photocopy, sửa chữa mỏy in… chưa được đào tạo chớnh qui. Vỡ vậy, cỏc trung tõm dạy nghề vẫn phải sử dụng số giỏo viờn là những nghệ nhõn, thợ lõu năm kinh nghiệm trong cỏc lĩnh vực trờn vào giảng dạy (số giỏo viờn này đĩ được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) nờn việc phõn cụng, bố trớ cũng gặp một vài hạn chế nhất định. g. Phẩm chất và năng lực của đội ngũ giỏo viờn. Bảng 2.9 Thống kờ về phẩm chất và năng lực của đội ngũ giỏo viờn. Thang điểm: 5 STT Nội dung ĐÁNH GIÁ (X) 1 Cú ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trỏch nhiệm. 4.8 2 Quan tõm đến học viờn. 4.5 3 Tụn trọng đồng nghiệp. 4.7 4 Tham gia cỏc hoạt động chớnh trị, xĩ hội. 4.2

5 Trỡnh độ chuyờn mụn vững, tay nghề cao. 4.7 6 Năng lực thực hiện kế hoạch, chương trỡnh đào tạo đĩ

được phờ duyệt.

4.3

7 Khả năng tự nghiờn cứu đỏp ứng yờu cầu phỏt triển của khoa học kỹ thuật.

3.8

8 Tổ chức điều hành quản lý lớp học. 4.1

Kết quả thống kờ cho thấy:

í thứctổ chức kỷ luật, tinh thần trỏch nhiệm (4.8) của đội ngũ giỏo viờn tại cỏc trung tõm dạy nghề là rất cao, bảo đảm chất lượng đào tạo đỳng mục tiờu xõy dựng.

Tụn trọng đồng nghiệp (4.7) - một nột đẹp trong phẩm chất đạo đức nhà giỏo cũng được cỏc nhà quản lý, giỏo viờn đỏnh giỏ cao. Cỏc giỏo viờn luụn tụn trọng và giỳp đỡ đồng nghiệp trong giảng dạy. Trong quỏ trỡnh thực hiện khảo sỏt, chỳng tụi nhận thấy, mỗi mụ hỡnh học cụ tự làm, mỗi bài giảng điện tửđều là mang dấu ấn sỏng tạo của cỏ nhõn và trớ tuệ tập thể.

 Mức độ quan tõm đến hc viờn (4.5) cũng đựơc đỏnh giỏ cao. Trong đào tạo nghề ngắn hạn, cỏc giỏo viờndành nhiều thời gian phự đạo cho học viờn cú tay nghề yếu, giải đỏp thắc mắc kỹ thuật, cụng nghệ mới mà học viờn gặp phải trong quỏ trỡnh làm việc; giới thiệu việc làm cho học viờn; tư vấn kỹ năng hành nghề cho học viờn tự tạo doanh nghiệp.

 Trỡnh độ chuyờn mụn vng, tay ngh cao (4.7), cú năng lc thc hin kế hoch, chương trỡnh đào to đĩ được phờ duyt (4.3) là những phẩm chất nổi bật của giỏo viờn cỏc trung tõm dạy nghề được đỏnh giỏ cao. Với đặc điểm rốn luyện tay nghề cho học viờn, hầu hết giỏo viờn tự trau dồi nghề nghiệp tại cỏc cơ sở, doanh nghiệp, cửa hàng dịch vụ nờn cú tay nghề vững vàng, tin cậy cho học viờn. Ngồi ra, họ cũn cú khả năng ỏp dụng cỏc phương phỏp dạy học tiờn tiến, đa dạng; lựa chọn phương phỏp dạy nghề thớch hợp nhất để đạt kết quả giảng dạy tốt nhất như tớch cực húa hoạt động người học, dạy nghề theo năng lực thực hiện và nhất là phương phỏp dạy nghề theo kỹ năng (được ứng dụng tại cỏc trung tõm dạy nghề tham gia dự ỏn Tăng cường cỏc trung tõm dạy nghề - SVTC – Thụy sỹ); sử dụng phiếu hướng dẫn thực hiện / phiếu qui trỡnh cụng nghệđạt hiệu quảđào tạo cao.

 Cỏc giỏo viờn ngồi cụng tỏc giảng dạy, hầu hết tớch cực tham gia cỏc hot động chớnh tr, xĩ hi (4.2).

 Khả năng điều hành qun lý lp hc (4.1), và xđược cỏc tỡnh hung sư phm xy ra trờn lp (4.1) cũng được đỏnh giỏ khỏ cao do đa số cỏc giỏo viờn tốt nghiệp đại học sư phạm, sư phạm kỹ thuật hoặc đĩ qua bồi dưỡng chuyờn mụn nghiệp vụ sư phạm bậc 1, 2.

viờn tại cỏc trung tõm dạy nghề hiện nay cũng cho thấy một con số khụng mấy khả quan là khả năng t nghiờn cu đỏp ng yờu cu phỏt trin ca khoa hc k thut

trong giỏo viờn khụng cao, tỉ lệ thống kờ là 3.8, chưa tương xứng với trỡnh độ chuyờn mụn. Đối chiếu với kết quả thống kờ tại bảng 2.5 phần nào lý giải được kết quả này. Tuy được cỏc Trung tõm quan tõm tổ chức bồi dưỡng nhiều khúa tin học, ngoại ngữ tại chỗ nhưng do tõm lý ngại khú, tốn nhiều cụng sức và thời gian cựng thúi quen đứng lớp theo phương phỏp dạy học truyền thống nờn cỏc giỏo viờn ớt đầu tư vào lĩnh vực nghiờn cứu cụng nghệ dạy học, cụng nghệ phần mềm tin học mới hỗ trợ giỏo viờn thiết kế bài giảng trờn mỏy vi tớnh (Multimedia, Flash 3D,…).

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 82 -85 )

×