0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

lượt giỏo viờn được bồi dưỡng về chuyờn mụn nghiệp vụ sư phạm Đĩ cú kế hoạch tiếp tục đào tạo 105 giỏo viờn hạt nhõn và bồi dưỡng cho khoảng 6.000 giỏo

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 62 -64 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

3.115 lượt giỏo viờn được bồi dưỡng về chuyờn mụn nghiệp vụ sư phạm Đĩ cú kế hoạch tiếp tục đào tạo 105 giỏo viờn hạt nhõn và bồi dưỡng cho khoảng 6.000 giỏo

hoạch tiếp tục đào tạo 105 giỏo viờn hạt nhõn và bồi dưỡng cho khoảng 6.000 giỏo viờn. Tỷ lệ giỏo viờn đạt chuẩn là 54%, trỡnh độ chuyờn mụn của giỏo viờn cỏc trung tõm dạy nghề cú trỡnh độđại hc, cao đẳng65%, cụng nhõn lành ngh

15,2% và 19,8% trỡnh độ khỏc.Về trỡnh độ sư phạm cú 60% giỏo viờn cỏc trung tõm dạy nghềđĩ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc II.

Đến cuối năm 2003, Thành phố Hồ Chớ Minh cú 3.777 giỏo viờn dạy nghề. Đa số giỏo viờn dạy nghề cú trỡnh độ và kinh nghiệm giảng dạy (2.276 giỏo viờn cú trỡnh độđại hc, 344 giỏo viờn cú trỡnh độcao đẳng, 298 giỏo viờn cú trỡnh độcụng nhõn k thut, 859 giỏo viờn cú trỡnh độ khỏc), cú tinh thần trỏch nhiệm, lương tõm nghề nghiệp, yờu nghề tận tụy với học sinh, từng bước đổi mới phương phỏp giảng dạy. Đến cuối năm 2003, tỷ lệ giỏo viờn đạt chuẩn là 71%.

Giỏo viờn cỏc Trung tõm dạy nghề hợp đồng chủ yếu theo mụn học, theo lớp hoặc khúa đào tạo và thường kiờm nhiệm luụn cả dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành. Đối với cỏc Trung tõm dạy nghề cụng lập, tỷ lệ giỏo viờn cơ hữu chiếm 26,5%; hợp đồng dài hạn chiếm 37,5% và hợp đồng ngắn hạn l2,36%. Đối với cỏc Trung tõm dạy nghề ngồi cụng lập, tỷ lệ tương ứng là 14%, 55% và 31%. Tuy nhiờn, nhiều nghề đào tạo, nhiều khúa đào tạo ở cỏc Trung tõm dạy nghề cú t l giỏo viờn hp đồng ngn hn rt cao (từ 85% đến 100%).

Hiện nay, đối tượng ký hợp đồng giảng dạy ở cỏc Trung tõm dạy nghề thường là cỏn bộ giảng dạy của cỏc trường đại học, cao đẳng, giỏo viờn của cỏc trường dạy nghề, trường trung học chuyờn nghiệp; cỏn bộ kỹ thuật, cụng nhõn kỹ thuật cú trỡnh độ tay nghề cao của cỏc cơ sở sản xuất và cỏc đối tượng khỏc.

Ngoại trừ một số giỏo viờn hợp đồng, thỉnh giảng từ cỏc trường dạy nghề, số giỏo viờn từ cỏc trường Trung học chuyờn nghiệp, Cao đẳng, Đại học tuy cú trỡnh độ chuyờn mụn kỹ thuật cao những rất hạn chế về kỹ năng dạy thực hành nghề.

Tại cỏc cơ sở dạy nghề tuy thường xuyờn được bổ sung và được bồi dưỡng theo hướng từng bước chuẩn húa về trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ cũng như về trỡnh độ sư phạm, nhưng chương trỡnh bồi dưỡng chưa đi sõu vào lĩnh vực chuyờn mụn, chưa cập nhật được thành tựu khoa học kỹ thuật đỏp ứng yờu cầu cụng nghệ mới của quy trỡnh sản xuất nhất là lĩnh vực tự động húa; đồng thời vẫn cũn thiếu một số giỏo viờn dạy thực hành giỏi.

Ngồi ra, đội ngũ giỏo viờn dạy nghề khối Trung tõm dạy nghề và dõn lập-tư thục thường xuyờn biến động. Do đú, việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyờn mụn hoặc sư phạm cũng cú phần hạn chế hơn khối dạy nghề cụng lập. Khối Trung tõm dạy nghề nhà nước chưa cú chớnh sỏch, chếđộưu đĩi đối với giỏo viờn dạy nghề.

Mỏy múc, trang thiết bị dạy nghề của cỏc trường dạy nghề cụng lập thuộc thành phố quản lý, Trung tõm dạy nghề và cỏc cơ sở dạy nghề khỏc đều cú sự cố gắng tự nõng cấp trang thiết bị nhưng cũng chưa đỏp ứng được yờu cầu kỹ thuật của cỏc cụng ty, xớ nghiệp được trang bị quy trỡnh cụng nghệ mới phục vụ cho sự nghiệp cụng nghiệp húa, hiện đại húa; trong khi cỏc trường do bộ - ngành trung ương quản lý đĩ và đang cú kế hoạch tăng cường và đổi mới thiết bị dạy nghề nhằm mở rộng qui mụ và chất lượng đạo tạo nghề.

Cỏc Trung tõm dạy nghề quận, huyện đĩ từng bước cải tiến chương trỡnh đào tạo và phương phỏp giảng dạy, thiết bị tự làm nhằm nõng cao chất lượng đào tạo nghề. Tuy nhiờn, Trung tõm dạy nghề cũng chỉ dừng lại ở mức dạy nghề ngắn hạn (dưới 12 thỏng do bị khống chế hoạt động do Bộ Lao động – Thương binh và Xĩ hội qui định. Trong khi một số Trung tõm dạy nghề cú khả năng đào tạo nghề dài hạn cho một số nghề, đào tạo thợ lành nghề bậc 3/7 như: cỏc Trung tõm dạy nghề quận 1, 3, 5, 10, 12, Bỡnh Thạnh; Phỳ Nhuận. Hiện nay, Tổng cục dạy nghề chưa ban hành qui chế thay thế).

Đối với hệ dạy nghề dài hạn, số học sinh tốt nghiệp cú tay nghề bậc 3/7 khụng đủđể cung ứng cho cỏc cụng ty, xớ nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Đối với hệ dạy nghề ngắn hạn bỡnh qũn cỏc cơ sở dạy nghềđĩ giải quyết được việc làm cho học viờn tốt nghiệp hằng năm từ 30% đến 50% (cỏ biệt ngành may cụng nghiệp cú thể giải quyết việc làm từ 70% đến 90%). Hệ dạy nghề ngắn hạn luụn cải tiến chương trỡnh dạy nghề, bỏm sỏt nội dung tuyển dụng của cỏc đơn vị sử dụng lao động để cung ứng lao động kịp thời và đỳng yờu cầu nghiệp vụ chuyờn mụn. Tuy nhiờn, thời gian qua việc mở ra cỏc cơ sở dạy nghề ngắn hạn trờn địa bàn thành phố chưa cú sựđịnh hướng (trờn một địa bàn hoặc trờn một con đường mở ra nhiều cơ sở dạy nghề cựng nghề); chưa kiểm tra giỏm sỏt chặt chẽ chất lượng dạy nghề.

Vấn đề đảm bảo chất lượng đào tạo trong dạy nghề hiện vẫn cũn nhiều khú khăn và phức tạp do tớnh chất đặc biệt của sản phẩm đào tạo (là con người) và phụ thuộc vào nhiều nhõn tố, điều kiện khỏc nhau. Chất lượng đào tạo là kết quả cụ thể ở học viờn tốt nghiệp sau quỏ trỡnh đào tạo và tạo nờn năng lực hành nghề của họ

trong quỏ trỡnh lao động nghề nghiệp. Do đú, việc đỏnh giỏ chất lượng đào tạo đũi hỏi cần phải nghiờn cứu cụ thể hơn nữa tỡnh hỡnh hoạt động của cỏc trung tõm dạy nghề trờn địa bàn.

Sau đõy luận văn xin được khảo sỏt cụ thể về thực trạng đào tạo và thực trạng quản lý chất lượng đào tạo ở 11 Trung tõm dạy nghề tại Thành phố Hồ Chớ Minh.

2.4.Thực trạng đào tạo ở cỏc Trung tõm dạy nghề tại Thành phố Hồ Chớ Minh. 2.4.1. Giới thiệu cỏc trung tõm dạy nghề thực hiện khảo sỏt.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 62 -64 )

×