0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Về cụng tỏc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trỡnh đào tạo.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 91 -91 )

- Cỏc Trung tõm dạy nghề quậ n huyện, cỏc cơ sở dạy nghề dõn lập tư thục chỉđào tạo nghề với hỡnh thức bồi dưỡng, phổ cập và bổ tỳc nghề vớ i th ờ

b. Về cụng tỏc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trỡnh đào tạo.

tạo.

Hàng năm qua việc tổ chức hội nghị khỏch hàng, tham quan doanh nghiệp, và qua ý kiến phản hồi từ phớa học viờn hiện đang làm việc tại cỏc doanh nghiệp hoặc tự tạo việc làm cỏc trung tõm dạy nghề đều tiến hành cập nhật, bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trỡnh đào tạo.

c. Về cụng tỏc biờn soạn giỏo trỡnh, tài liệu cho học viờn.

Kết quả thống kờ cho chỳng ta thấy 11 trung tõm dạy nghề tiến hành khảo sỏt đều rất quan tõm tổ chức biờn soạn giỏo trỡnh, tài liệu học tập cho học viờn. Tuỳ số lượng ngành nghề đào tạo mà mỗi trung tõm dạy nghề cú số lượng giỏo trỡnh, tài liệu học tập tương ứng.

d.Về tớnh tương thớch của nội dung chương trỡnh đào tạo đỏp ứng được nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động. Dựa trờn kết quả thu thập, tất cả cỏc trung tõm dạy nghề tự đỏnh giỏ nội dung chương trỡnh đào tạo của trung tõm đỏp ứng được nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động. Tuy nhiờn, mức độđỏp ứng cao – thấp, nhiều - ớt cũn tuỳ thuộc vào sựđỏnh giỏ khỏch quan từ phớa nhà doanh nghiệp.

e.Nhận xột chung về cụng tỏc quản lý nội dung, chương trỡnh đào tạo. Phối hợp giữa kết quả khảo sỏt và nhận xột của cỏn bộ quản lý phũng Dạy

e.Nhận xột chung về cụng tỏc quản lý nội dung, chương trỡnh đào tạo. Phối hợp giữa kết quả khảo sỏt và nhận xột của cỏn bộ quản lý phũng Dạy trung tõm dạy nghề về cơ bản đỏp ứng được mục tiờu đào tạo, tương thớch với nhu cầu xĩ hội. Chương trỡnh đào tạo cú sự cõn bằng giữa nội dung chuyờn mụn, kiến thức tổng quỏt và cỏc kỹ năng cần thiết khỏc. Mặt khỏc, chương trỡnh đĩ tạo hứng thỳ cho học viờn nờn thu hỳt đụng đảo người học. Chương trỡnh đào tạo cũng thể hiện được năng lực thực hiện của học viờn cần đạt được sau khúa học. Cỏc chương trỡnh đều cú mục tiờu đào tạo cụ thể và kết quả cuối cựng đạt được để đỏnh giỏ kỹ năng tay nghề sau khúa học.Thụng thường cụng tỏc xõy dựng chương trỡnh đào tạo được xõy dựng trờn cỏc cơ sở sau:

 Tham khảo chương trỡnh đào tạo của cỏc trường đại học, cao đẳng, trung học chuyờn nghiệp cú đào tạo nghề ngắn hạn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 91 -91 )

×