0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Xõy dựng hệ thống chất lượng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 38 -39 )

Hệ thống chất lượng là cơ cấu trỏch nhiệm, thủ tục, quỏ trỡnh và nguồn lực cần thiết để thực hiện quản lý chất lượng. Như vậy hệ thống chất lượng thể hiện rừ cụng nghệ quản lý của cơ sởđào tạo. Để chứng minh cụng nghệ này cho mọi người, cơ sở đào tạo phải văn bản húa hệ thống chất lượng của mỡnh.

Hệ thống chất lượng dưới dạng văn bản của Trung tõm dạy nghềđược xõy dựng phải bảo đảm nguyờn tắc tũn thủ những qui định của Luật Giỏo dục, luật Dạy nghề, qui chế đào tạo nghề, cỏc văn bản hướng dẫn đối với cụng tỏc đào tạo nghề.

Đảm bảo chất lượng là một hệ thống quản lý nhằm khẳng định:

 Chớnh sỏch chất lượng và mục tiờu chất lượng đều được mọi thành viờn trong hệ thống thấu hiểu, thực hiện và duy trỡ.

 Tất cả cỏc cụng việc trong hệ thống chất lượng đào tạo đều rừ ràng và mọi người đều được huấn luyện để thực hiện nghiờm tỳc.

 Tất cả cỏc tài liệu thuộc hệ thống chất lượng đều cú sẵn tại những nơi cần thiết và ảnh hưởng đến chất lượng của cụng việc.

 Cú đầy đủ bằng chứng khỏch quan về việc thực hiện cỏc cụng việc.

 Cú hệ thống kiểm soỏt chất lượng nhằm lụi cuốn mọi thành viờn tự kiểm tra cụng việc của chớnh mỡnh và tham gia vào việc đỏnh giỏ hệ thống.

 Luụn cải tiến khụng ngừng thụng qua việc phỏt hiện cỏc điểm khụng phự hợp trong hệ thống chất lượng.

 Hệ thống luụn được đỏnh giỏ và xem xột thường xuyờn nhằm thớch ứng với sự thay đổi của mụi trường (bờn trong lẫn bờn ngồi).

Để triển khai hệ thống chất lượng, Trung tõm dạy nghề cần tũn theo 05 nguyờn tắc cơ bản của ISO 9000 như sau:

 Viết những gỡ đĩ làm;

 Làm những gỡ đĩ viết;

 Kiểm tra những gỡ đĩ viết so với những việc đang làm;

 Lưu trữ hồ sơ;

 Xem xột và duyệt lại hệ thống một cỏch thường xuyờn;

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 38 -39 )

×