0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Tỡnh trạng cơ sở vật chất, mỏy múc, thiết bị hiện cú

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 56 -57 )

5) QUY MÔ ẹAỉO TAẽO NGHỀ (DAỉI HAẽN, NGAẫN HAẽN)

2.2.1. Tỡnh trạng cơ sở vật chất, mỏy múc, thiết bị hiện cú

Cỏc trung tõm dạy nghề quận, huyện chủ yếu dạy nghề ngắn hạn, bồi dưỡng nghề với phương thức hoạt động lấy thu bự chi. Nhà nước trang bị đầu tư ban đầu với mặt bằng, nhà xưởng và một số trang thiết bị rất hạn chế về số lượng lẫn chất lượng.

Hơn 15 năm hoạt động khối trung tõm dạy nghề đĩ tự nõng cấp cơ sở vật chất và trang bị bằng nhiều nguồn: nhà nước, nhận viện trợ và tựđầu tư từng bước, cải tạo điều kiện tổ chức dạy nghề tiếp cận với cụng nghệ sản xuất hiện đại. Tuy nhiờn cũng chỉ mới đỏp ứng được phần cơ bản so với quy trỡnh cụng nghệ mới đang sử dụng trong cỏc xớ nghiệp, nhà mỏy đang hoạt động hiện nay.

Trờn 50% số Trung tõm dạy nghề được nhận tài trợ của cỏc tổ chức nước ngồi để nõng cấp trang thiết bị phục vụ dạy nghề ngắn hạn. Cú một số Trung tõm dạy nghềđĩ hồn thành tốt nhiệm vụ, xứng đỏng vai trũ chủ lực dạy nghề ngắn hạn trờn địa bàn quận, huyện (Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bỡnh Thạnh, Quận Phỳ Nhuận, huyện Củ Chi) đồng thời bước đầu cú khả năng dạy hệ dài hạn qua hỡnh thức liờn kết với cỏc trường trung học chuyờn nghiệp và cụng nhõn kỹ thuật.

Phương thức đầu tư và quản lý tài chớnh của cỏc Ủy ban nhõn dõn quận, huyện đối với cỏc Trung tõm dạy nghề chưa thống nhất nờn sự phỏt triển cỏc Trung tõm dạy nghề khụng đồng đều. Nơi nào cú sự quan tõm của cấp Ủy - Ủy ban thỡ nơi đú cú sự phỏt triển tốt.

Do trỡnh độ văn húa dõn cư cỏc quận, huyện khỏc nhau nờn việc thu hỳt lao động đến học nghề tại cỏc Trung tõm dạy nghề quận, huyện cũng khỏc nhau.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TTDN Ở TP HCM (Trang 56 -57 )

×