0

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán lớp 2

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán lớp 2

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán lớp 2

Toán học

... bỏn c s xe p l : 12 +20 = 32 (xe p) ỏp s : 32 xe p -Bc : Kim tra ỏnh giỏ cỏch gii +Xem li d kin v yờu cu ca bi toỏn +Ly kt qu lm iu kin so sỏnh ( 32 ln hn cỏc s ó cho l 12 v 20 cú th l hng ỳng, ... : 12 xe p 12 Bui chiu : 20 xe p 20 ? C hai bui : ? xe p b.Dng da vo túm tt Vớ d : Gii toỏn theo túm tt sau : Gúi ko chanh : 28 cỏi Gúi ko da : 26 cỏi C hỏi gúi : ? cỏi (Sỏch giỏo khoa Toỏn 2, ... HIN Trc ỏp dng ti kt qu thi kho sỏt u nm hc 20 11 -20 12 l: Lp S s 2B Kho sỏt u nm 9/9 Khỏ Trung bỡnh Yu Qua cỏc ln kim tra cui kỡ I nm hc 20 11 - 20 12, s lng hc sinh lp im trng thụn Nghố s lng...
 • 37
 • 6,582
 • 14
skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình cho học sinh lớp 4

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... là: 21 0 : = 105 (cây) Số lớp trồng đợc là: 20 4 105 = 99 (cây) Đáp số: Lớp : 105 Lớp : 99 Bài toán 2: Một lớp học có 35 học sinh, số học sing trai số học sinh gái Hỏi lớphọc sinh trai, học ... khoa; dạy học, đánh giá kết giáo dục môn Toán lớp Khi dạy học giải toán nói chung dạy học giải toán điển hình lớp nói riêng cần vào chuẩn kiến thức kĩ môn Toán lớp Chuẩn kiến thức kĩ môn toán lớp ... tẻ Tính số gạo loại biết số gạo nếp số gạo tẻ d Một lớp họchọc sinh Số học sinh nam số học sinh nữ học sinh Hỏi lớp họchọc sinh nam, học sinh nữ? Ngoài yêu cầu học sinh đặt đề toán nhiều...
 • 58
 • 1,268
 • 7
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Toán

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạyhọc môn Toán

Báo cáo khoa học

... Chất lượng kiểm tra định kỳ cuối kỳ II mơn Tốn lớp tơi phụ trách hai năm học 20 02 -20 03 20 03 -20 04 sau: TỈ LỆ ĐIỂM KTĐK MƠN TỐN NĂM HỌC - 10 7-8 5-6 3-4 1 -2 20 02 - 20 03 10 .2 26.7 42. 5 10.4 10.1 20 03 ... Cuối năm học, sau kiểm tra định kỳ học kỳ II, tơi thống kê kết chất lượng mơn Tốn lớp phụ trách Cụ thể sau: NĂM HỌC 20 05 - 20 06 20 06 - 20 07 20 07 - 20 08 20 08- 20 09 - 10 43.7 58.6 91.7 85 .2 TỈ LỆ ... trtên giới Trên số kinh nghiệm thân tơi việc cải tiến nội dung phương pháp dạyhọc mơn Tốn lớp Một nhằm nâng cao chất lượng học tập học sinh mơn học mà tơi áp dụng năm học qua lớp tơi phụ trách...
 • 13
 • 1,319
 • 1
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NĂNG CAO CHẮT LƯƠNG DẬY HỌC

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NĂNG CAO CHẮT LƯƠNG DẬY HỌC

Tiểu học

... xuất số biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường thực tế nơi tơi cơng tác Thực tế đem lại chuyển biến tích cực việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Để nâng cao chất lượng dạy học ... dạy học thực chất + Lời kết : Nâng cao chất lượng dạy học nhiệm vụ trọng tâm nhà trường, việc vận dụng biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học mang tính thực tiễn riêng cho đơn vị trường học ... khơng khó khăn việc nâng cao chất lượng dạy hoc Tỉ lệ học sinh yếu hàng năm cao so với địa bàn thuận lợi Đó lí tơi chọn đề tài : “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiể...
 • 6
 • 1,904
 • 18
skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 5 thcs đông sơn bỉm sơn

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 5 thcs đông sơn bỉm sơn

Giáo dục học

... pháp vào dạy học nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc Tôi tiến hành khảo sát chất lượng lần (tháng năm 20 12) , đối tượng học sinh lớp 5B năm học 20 12 – 20 13 Học sinh lớp 5B dạy có trình ... học sinh xếp loại yếu Việc nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp góp phần nâng cao chất lượng môn học * Như để thực tốt giải pháp biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh, góp phần nâng cao ... Kết kiểm tra chất lượng cụ thể sau: Loại giỏi Loại Loại trung bình Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Tỉ lệ 16% 28 % 40% 20 % 24 % Loại yếu Số lượng Tỷ lệ 24 % 24 % 10 40% 12% 2. 2 Nhận xét...
 • 23
 • 4,652
 • 22
skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy- học phân môn lịch sử ở lớp 5 thcs thị trấn cẳm thủy

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy- học phân môn lịch sử ở lớp 5 thcs thị trấn cẳm thủy

Giáo dục học

... cứu: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học phân môn Lịch sử lớp 5” III - CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC PHẦN MÔN LỊCH SỬ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC: Thay đổi nhận thức người dạy, ... phương pháp dạy học môn học Những giải pháp xem có hiệu 5.1: Căn vào việc nghiên cứu kĩ nội dung chương trình đặc trưng môn học để người giáo viên phân chia thành dạng học đưa phương pháp dạy học ... thức học vào nội dung tích hợp bảo vệ di tích lịch sử di tích văn hóa dân tộc 5 .2: Một kinh nghiệm thân vận dụng trình dạy học phân môn Lịch sử lớp góp phần to lớn vào việc nâng cao chất lượng môn...
 • 23
 • 2,263
 • 3
skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học phân môn chính tả cho học sinh lớp 5b –trường tiểu học lê văn tám

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học phân môn chính tả cho học sinh lớp 5b –trường tiểu học lê văn tám

Giáo dục học

... sinh học tốt phân mơn Chính tả? Từ trăn trở thúc đẩy tơi q trình giảng dạy thực tế, tơi tìm hiểu ngun nhân đưa ra: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạyhọc phân mơn Chính tả cho học sinh lớp ... Tiểu học Lê Văn Tám TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy- học phân mơn Chính tả cho học sinh lớp 5B –Trường Tiểu học Lê Văn Tám Huyện Thống Nhất – Tỉnh Đồng Nai” ... HKI năm học 20 10 -20 11: Lớpsố Giỏi Khá 5B (Đầu năm) 25 5 (20 %) 5B (Cuối HKI) 25 11(44%) 13( 52% ) Trung bình 3( 12% ) Yếu 4(16%) 10(40%) 4(16%) * Nhận xét: Kết thực nghiệm bảng cho thấy dạy theo...
 • 15
 • 1,342
 • 2
skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi ngày ở bậc tiểu học

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi ngày ở bậc tiểu học

Giáo dục học

... chất lượng dạy học buổi chưa cao Tôi tìm số giải pháp để khắc phục khó khăn đó, nâng cao chất lượng dạy học buổi nhằm góp phần thực tốt mục tiêu giáo dục C CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY ... Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học buổi/ngày bậc Tiểu học Một số HS học yếu, lười học, ngại học, nghe lời GV dạy buổi GV chủ nhiệm người dạy buổi ... Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học buổi/ngày bậc Tiểu học nên nề nếp lớp học chưa nghiêm túc, không khí lớp học chưa sôi nổi, HS chán học, hiệu...
 • 21
 • 3,327
 • 3
SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học một tiết “ Ôn tập Toán”

SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học một tiết “ Ôn tập Toán”

Giáo dục học

... 42, 9 11 26 ,2 9,5 27 64,3 20 09 – 20 10 Dạy học thơng 42 C2 – HH 7,1 11,9 17 40,5 12 28,6 11,9 25 59,5 thường C1 – ĐS 14,6 22 19 46,3 20 10 – 20 11 14,6 4,9 33 80,5 Dạy học theo C2 – HH 12, 2 17,1 20 ... thu chất lượng học tập học sinh b/ - Thời gian: Trong năm, từ năm học 20 09 – 20 10 đến năm học 20 11 – 20 12 Trường THCS Hồi Châu Giáo viên: Trần Kim Đoan SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ... 7,3 32 78,1 SKKN C1 – ĐS 19,4 22 ,2 15 41,7 20 11 – 20 12 11,1 5,6 30 83,3 Dạy học theo C2 – HH 13,9 22 ,2 11 30,6 13,9 5,6 29 80,6 SKKN Cá nhân tơi thấy rằng: - Khi chưa sử dụng SKKN, dạy học theo...
 • 15
 • 1,028
 • 1
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục ở tỉnh tây ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục ở tỉnh tây ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt lớp theo Chương trình Công nghệ giáo dục tỉnh Tây Ninh” Mục đích nghiên cứu Đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng ... 1.1 .2 Trong nước . 12 1 .2 Một số khái niệm 13 1 .2. 1 Công nghệ giáo dục, Chương trình Công nghệ giáo dục 13 1 .2. 2 Chất lượng, chất lượng dạy học .16 1 .2. 3 Biện pháp, biện ... thiểu số Năm học 20 08 – 20 09, triển khai dạy học tỉnh với khoảng 7000 học sinh (HS); năm học 20 09 – 20 10, thực tỉnh với 13.4 82 HS; năm học 20 10 – 20 11, thực 10 tỉnh với 23 .464 HS; năm học 20 11 – 20 12...
 • 115
 • 11,516
 • 75

Xem thêm