SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình cho học sinh lớp 4

88 1.9K 0
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình cho học sinh lớp 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN ĐIỂN HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 4” 1 PHẦN A: MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước ta coi là quốc sách hàng đầu. Đất nước ta có theo kịp được sự phát triển của khoa học kĩ thuật cũng như sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức hiện nay hay không đòi hỏi ngành giáo dục phải đào tạo ra những con người đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Ngày nay, dù làm việc ở bất kì lĩnh vực nào: dù làm công tác nghiên cứu khoa học, là cán bộ quản lí, người kinh doanh hay là người lao động…thì đều cần có tri thức. Trước sự đòi hỏi của thực tiễn cũng như trong các yếu tố của sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản nhất. Đầu tư vào con người cũng chính là đầu tư theo chiều sâu. Chính vì vậy, nhiệm vụ đào tạo con người càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Điều đó cũng cho thấy tầm quan trọng của bậc Tiểu học- bậc học đặt nền móng cho quá trình hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Vì vậy mục tiêu của giáo dục Tiểu học đặc biệt nhấn mạnh đến việc hình thành và phát triển cho học sinh những tri thức, kĩ năng cần thiết cho cuộc sống. Đây là những tri thức, kĩ năng vừa đáp ứng nhu cầu học tập của người lao động trong thời đại khoa học công nghệ vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực cho cuộc sống. Vì vậy, môn Toán cùng các môn học khác đã góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học. Dạy học Toán ở bậc Tiểu học nhằm giúp học sinh: - Có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học: các số tự nhiên, phân số, số thập phân; các đại lượng thông dụng; một số yếu tố hình học và thống kê đơn giản. - Hình thành các kĩ năng tính, đo lường, giải bài toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống. - Góp phần bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lí và diễn đạt đúng (nói và viết), cách phát hiện và giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong cuộc sống; kích thích trí tưởng tượng; gây hứng thú học tập toán; góp phần hình thành bước đầu phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch, khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Chương trình môn Toán ở Tiểu học gồm 5 mạch kiến thức: số học, đo lường, hình học thống kê, giải toán. Trong đó, số học là nội dung trọng tâm, các nội dung khácđược tích hợp với nội dung số học. Mạch kiến thức giải toán được sắp xếp xen kẽ với các mạch kiến thức cơ bản khác của môn Toán. Giải toán ở bậc Tiểu học, học sinh vừa thực hiện 2 nhiệm vụ củng cố các bài toán gắn liền với tình huống thực tiễn. Học sinh giải được các bài toán có lời văn là một yêu cầu cơ bản của dạy học toán. Giải toán có lời văn ở Tiểu học được chia thành: bài toán đơn và bài toán hợp. Trong bài toán hợp có các bài toán điển hình (bài toán có phương pháp giải thống nhất) mà nhiều bài toán điển hình được đưa vào giảng dạy ở lớp 4. Tuy đã có sự chuẩn bị ở các lớp dưới theo nguyên tắc đồng tâm song khi làm bài, học sinh thường mắc sai lầm do không nắm được bản chất của dạng bài, không biết phân loại các dạng bài và không có thủ thuật tương ứng khi giải từng dạng bài. Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình ở lớp 4? Xuất phát từ những lí do trên, tôi đã nghiên cưú đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình cho học sinh lớp 4” ” với mục đích là để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Mặt khác, góp một phần nhỏ bé của mình vào việc dạy học giải toán nói riêng và dạy học môn Toán nói chung. II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Phân loại các dạng toán điển hình. - Tìm hiểu thực trạng dạy học giải toán điển hình.Từ đó đề xuất một số ý kiến nâng cao chất lượng dạy học toán điển hình. III- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu nội dung chương trình môn Toán lớp 4. - Tìm hiểu mạch kiến thức giải toán có lời văn ở lớp 4. - Điều tra thực trạng dạy và học giải toán điển hình ở lớp 4. - Đề ra biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình nói riêng và dạy học môn Toán nói chung. IV- PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Toán điển hình lớp 4. - Đối tượng nghiên cứu: học sinh lớp 4 trường Tiểu học Như Quỳnh B – Văn Lâm – Hưng Yên. V- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 - Phương pháp nghiên cứu lí luận: đọc các tài liệu, giáo trình có liên quan đến vấn đề giải toán điển hình. - Phương pháp điều tra: dự giờ, khảo sát, tiếp xúc, trao đổi với đồng nghiệp, với học sinh. - Phương pháp thực nghiệm: tổ chức dạy học giải toán điển hình ở lớp 4. 4 PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ DẠY HỌC GIẢI TOÁN Ở LỚP 4 NÓI CHUNG VÀ DẠY HỌC GIẢI TOÁN ĐIỂN HÌNH NÓI RIÊNG I- CƠ SỞ LÍ LUẬN 1. Cơ sở toán học Giải toán mang tính chất tổng hợp, nó liên quan đến cả 4 chủ đề: số học, hình học, đo đại lượng, thống kê. Khi giải một bài toán, học sinh phải chuyển từ bài toán có lời văn với các thuật ngữ toán học sang phép tính có danh số kèm theo. Giải toán là chiếc cầu nối giữa toán học trừu tượng với thực tế đời sống, xây dựng mối liên tưởng cần thiết giữa nội dung thực tế và bản chất toán học. Khi học giải toán, yêu cầu tối thiểu mà học sinh lớp 4 phải đạt được: Đó là các kiến thức, kĩ năng cơ bản của quá trình học toán ở lớp 1, 2, 3. Học sinh giải các bài toán bằng một phép tính liên quan đến ý nghĩa của các phép tính cộng, trừ, nhân, chia; giải các bài toán chủ yếu có không quá ba bước tính. Trong chương trình lớp 4, nội dung giải toán chiếm một số lượng lớn. Trong đó việc giải các bài toán điển hình là một trong những khó khăn lớn trong quá trình dạy của giáo viên và quá trình học của học sinh. Học sinh phải hiểu được các thuật ngữ toán học để đưa ra cách giải cho phù hợp với từng dạng bài. Ví dụ: Tổng hai số chẵn liên tiếp là 74. Tìm hai số đó. Với bài toán này, học sinh phải hiểu được các thuật ngữ “hai số chẵn liên tiếp”, “tổng” (“ hai số chẵn liên tiếp” cho biết hiệu hai số là 2 vì hai số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị; “tổng”- hai số cộng lại bằng 74). Xác định được yêu cầu của bài toán: tìm hai số đó. Từ đó xác định được dạng bài “Tìm hai số khi biết tổng và tie số của hai số đó”. Học sinh áp dụng những kiến thức đã được học mang tính quy tắc để giải bài toán. Tuy nhiên, giải toán điển hình cũng nằm trong nội dung giải toán. Muốn có cách giải đúng, cách giải hay, học sinh phải thực hiện theo 4 bước của quy trình giải toán có lời văn: - Tìm hiểu nội dung bài toán. - Tìm cách giải bài toán. 5 - Thực hiện cách giải bài toán. - Kiểm tra cách giải bài toán. 2. Cơ sở tâm lí học Khi học sinh được học Toán, các thao tác tư duy được phát triển, góp phần xây dựng một số phẩm chất của người lao động như tính cẩn thận, chính xác, kiên trì, óc sáng tạo. So với học sinh lớp 1, 2, 3, tri giác của học sinh lớp 4 ở mức độ cao hơn. Song do đặc điểm tâm lí lứa tuổi, học sinh dễ lẫn các đối tượng na ná giống nhau, tri giác còn gắn với hành động thực tiễn. Mặt khác, kinh nghiệm sống của các emcòn ít ỏi, khả năng phân phối chú ý còn hạn chế. Những cái mới, học sinh dễ tiếp thu, những học sinh có tố chất tiếp thu nhanh song các em lại hay quên. Có một số ít học sinh biết cách làm bài để ra đáp số cuối cùng nhưng khó diễn đạt ý cần nói hay cần viết. Vì vậy khi dạy học sinh cần tính đến các yếu tố tâm lí để đạt kết quả cao. 3. Cơ sở của phương pháp dạy học Toán Với đặc điểm tâm lí của học sinh lớp 4 như vậy, để nâng cao chất lượng và hiệu quả của giờ dạy- học Toán, người giáo viên phải sử dụng các phương pháp dạy học sao cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo cho học sinh một nền nếp, phong cách học tập tốt. Đặc biệt, để giải một bài toán cò lời văn nói chung, bài toán điển hình ở lớp 4 nói riêng, cần sử dụng phương pháp phân tích thường xuyên. Phân tích có 2 dạng: - Phân tích để sàng lọc. - Phân tích thông qua tổng hợp. Hình thức thứ nhất được sử dụng khi tìm hiểu nội dung bài toán. Hình thức thứ hai khó hơn và là hoạt động chủ yếu khi giải toán. Trong phạm vi giải toán ở Tiểu học, khi dùng phương pháp phân tích, ta xuất phát từ câu hỏi chính của bài toán mà tách ra những phần điều kiện của bài toán, cần thiết cho việc trả lời câu hỏi chính. Khi dùng phương pháp tổng hợp, ta gộp dần những phần riêng biệt của điều kiện bài toán, để cuối cùng đi tới việc trả lời câu hỏi chính. Ví dụ: Tổng của hai số chẵn là 56, biết giữa chúng có 6 số lẻ. Tìm hai số chẵn đó. - Phương pháp phân tích (xuất phát từ câu hỏi của bài toán đến dữ kiện). + Bài toán yêu cầu gì? (Tìm hai số chẵn đã cho) 6 + Muốn tìm hai số đó cần biết gì? (Muốn tìm hai số đó cần biết tổng và hiệu của chúng). + Tổng của hai số đã cho biết chưa? (chưa biết). Làm thế nào để tìm được hiệu của hai số? (giữa hai số có 6 số lẻ nên hiệu của hai số là 6 x 2 = 12) + Bài toán thuộc dạng toán nào? + Hãy sử dụng cách giải dạng toán này để giải bài toán trên. - Phương pháp tổng hợp (xuất phát từ các dữ kiện đến câu hỏi của bài toán). + Khoảng cách giữa hai số chẵn liên tiếp là bao nhiêu? + Giữa hai số chẵn có 6 số lẻ thì hiệu của chúng là bao nhiêu? + Bài toán thuộc dạng toán nào? + Hãy sử dụng cách giải dạng toán này để giải bài toán trên Ngoài ra, khi dạy học giải toán điển hình ở lớp 4, giáo viên phải cho học sinh nắm vững từng loại toán điển hình và các bước giải của từng loại toán đó. 4. Nội dung các dạng toán điển hình ở lớp 4 Toán điển hình là những dạng toán thường được giải theo một quy trình như một thuật toán. Trong chương trình sách giáo khoa Toán 4 có các loại toán điển hình sau đây: a. Loại toán điển hình nằm xen kẽ với 4 phép tính với các số tự nhiên (được học ở học kì I- lớp 4) - Tìm số trung bình cộng. - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. b. Loại toán điển hình nằm trong phần Phân số - Tỉ số - Các bài toán về tỉ số (được học ở học kì II- lớp 4). - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. * Trong đó dạng toán “ Tìm số trung bình cộng” được dạy trong hai tiết : + Tiết 1: Tìm số trung bình cộng (dạy học sinh có hiểu biết ban đầu về số trung bình cộng của nhiều số; học sinh biết cách tìm số trung bình cộng của nhiều số). 7 + Tiết 2: Luyện tập (học sinh được củng cố hiểu biết ban đầu về số trung bình cộng và cách tìm số trung bình cộng; học sinh được giải các bài toán về tìm số trung bình cộng). * Dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” cũng được dạy trong hai tiết: + Tiết 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (học sinh biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó; giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó). + Tiết 2 : Luyện tập (học sinh được củng cố về giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó). * Dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” được dạy trong 4 tiết : + Tiết 1: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (học sinh biết cách giải bài toán “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”). + Tiết 2: Luyện tập + Tiết 3: Luyện tập + Tiết 4: Luyện tập chung Cả 3 tiết (2, 3, 4), học sinh được rèn luyện kĩ năng giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”. * Dạng toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”cũng được dạy trong 4 tiết: + Tiết 1: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. + Tiết 2: Luyện tập + Tiết 3: Luyện tập + Tiết 4: Luyện tập chung. Trong đó tiết 1, học sinh biết cách giải bài toán “ Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”, các tiết còn lại học sinh được rèn kĩ năng giải bài toán “ Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”. Ngoài ra, phần ôn tập cuối năm, sách giáo khoa có các tiết ôn tập về: Tìm số trung bình cộng (1 tiết), Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó(1tiết), Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó(1 tiết). 8 5. Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt được khi học sinh học giải toán điển hình lớp 4 Chuẩn kiến thức và kĩ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập. Chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn Toán ở lớp 4 là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa; dạy học, đánh giá kết quả giáo dục trong môn Toán ở lớp 4. Khi dạy học giải toán nói chung và dạy học giải toán điển hình lớp 4 nói riêng cần căn cứ vào chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn Toán lớp 4. Chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn toán lớp 4 là sự thể hiện cụ thể của mục tiêu dạy học toán 4. Về giải bài toán điển hình, học sinh biết giải và trình bày bài giải các bài toán có đến ba bước tính: - Tìm số trung bình cộng của nhiều số. - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Ví dụ: Khi gặp bài toán: “Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó là 8 3 ”, học sinh biết giải và trình bày bài giải như sau : Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 8 = 11( phần) Số bé là: 198 : 11 x 3 = 54 Số lớn là: 198 – 54 = 144 Đáp số: Số bé : 54 9 Số lớn : 144 6. Vai trò, tác dụng của giải toán trong chương trình Toán 4 Trong chương trình Toán 4, tầm quan trọng của giải toán được thể hiện ở những điểm sau: - Các khái niệm, quy tắc toán học trong sách giáo khoa nói chung phần lớn đều được dạy thông qua việc giải toán. Giải toán giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng tính toán. Đồng thời qua việc giải toán của học sinh giúp giáo viên dễ dàng phát hiện những ưu điểm và thiếu sót của học sinh về kiến thức, kĩ năng để giúp các em phát huy ưu điểm hoặc khắc phục những thiếu sót. Ví dụ: Để hình thành quy tắc nhân hai phân số, sách giáo khoa Toán 4 đã đưa ra bài toán sau: “ Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5 4 m và chiều rộng 3 2 m.” Qua việc giải bài toán trên, một mặt giúp học sinh biết cách thực hiện phép nhân hai phân số, mặt khác củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật. - Mỗi bài toán là một tình huống trong thực tiễn nên khi học sinh giải bài toán chính là đã giúp các em hình thành, rèn luyện những kĩ năng cần thiết trong đời sống hàng ngày, vận dụng những kĩ năng đó vào cuộc sống; vận dụng những kiến thức về toán vào các tình huống thực tiễn đa dạng phong phú, những vấn đề thường gặp trong đời sống. Ví dụ: Dân số của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là : 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người? - Nhờ giải toán, học sinh có điều kiện rèn luyện và phát triển năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận và những phẩm chất cần thiết của người lao động mới. Vì khi giải toán, học sinh phải tư duy để phân biệt cái đã cho với cái cần tìm, thiết lập mối quan hệ giữa các dữ kiện, giữa cái đã cho với cái cần tìm, đưa ra những phán đoán, trên cơ sở đó chọn được phép tính thích hợp và trả lời đúng câu hỏi của bài toán tức là giải quyết được vấn đề đã nêu ra. Hoạt động tích cực đó đã góp phần giáo dục học sinh có tính vượt khó, cẩn thận, kiên trì, làm việc có kế hoạch,… - Dạy học sinh giải toán giúp học sinh tự phát hiện, giải quyết vấn đề, tự nhận xét, so sánh, phân tích, tổng hợp rút ra quy tắc ở dạng khái quát nhất định. II- ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ DẠY VÀ HỌC GIẢI BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH LỚP 4 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƯ QUỲNH B 1. Giáo viên 10 [...]... của lớp … trồng được là: 210 : 2 = 105 (cây) Số cây của lớp … trồng được là: 2 04 – 105 = 99 (cây) 34 2 04 cây Đáp số: Lớp …: 105 cây Lớp : 99 cây Bài toán 2: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sing trai bằng 3 4 số học sinh gái Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái? Bài giải ? học sinh Học sinh trai: 35 học sinh Học sinnh gái: ? học sinh Theo sơ đồ, … số phần……là: 3 + 4. .. thực hiện phép tính thì sẽ dẫn tới một bài làm sai mặc dù phương pháp giải đúng Bài toán 1: Viết phép tính thích hợp trong mỗi tình huống sau: a Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai ít hơn khối lớp Một 32 học sinh Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh? b Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Một ít hơn khối lớp Hai 32 học sinh Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh? c Bạn Bình sưu tầm được 35... đó; sau đó tìm hai số phải tìm II ĐƯỜNG LỐI CHUNG ĐỂ DẠY HỌC SINH GIẢI MỘT BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH Để học sinh lĩnh hội đầy đủ kiến thức về các loại toán điển hình và có kĩ năng giải các bài toán điển hình, khi dạy một loại toán điển hình, cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Hướng dẫn học sinh phân tích và giải mẫu về loại toán điển hình (theo các bài toán cho sẵn trong phần bài mới của sách giáo khoa) Bước... đổi mới phương pháp trong dạy học toán nhưng sự đổi mới phương pháp đó chưa triệt để 2 Học sinh Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 4 và qua điều tra, tôi nhận thấy đa số học sinh nắm được kiến thức cơ bản về giải toán điển hình Trình độ của học sinh được nâng cao hơn Tuy nhiên với cách dạy của giáo viên như trên thì học sinh còn có những sai sót, gặp một số khó khăn như sau: - Học sinh không nhận... dạng toán Bước 3: Học sinh giải các bài toán tương tự bài toán mẫu (song thay đổi các dữ kiện, điều kiện của bài toán) Bước 4: Cho học sinh giải các bài toán phức tạp dần 26 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN ĐIỂN HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 4 I TRANG BỊ KIẾN THỨC VỀ Ý NGHĨA CỦA CÁC PHÉP TÍNH, RÈN KĨ NĂNG TÍNH TOÁN Các mạch kiến thức trong môn Toán có liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung cho. .. có biện pháp thích hợp Song để có câu trả lời đúng, đủ thì phải rèn từng bước 2.1 Cho sẵn một số từ ngữ, học sinh điền tiếp để được câu trả lời đúng Bài toán 1: Trong một buổi lao động trồng cây, lớp 4A và lớp 4B trồng được 2 04 cây Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B 6 cây Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? Tóm tắt: ? cây Lớp 4A: 6 cây Lớp 4B: ? cây Bài giải Hai lần … của lớp ….là: 2 04 + 6 = 210 (cây) Số. .. hình nhưng không biết cách giải là do học sinh không phân biệt được cách giải của từng dạng toán - Học sinh không đọc kĩ đề bài nên hiểu sai đối tượng (kho 2 hiểu thành kho 1, số thứ nhất hiểu thành số thứ hai) 19 - Một số ít giáo viên chưa chú trọng sơ đồ nên trong khi vẽ sơ đồ, học sinh ghi thiếu đối tượng, thiếu đơn vị 20 CHƯƠNG II CHUẨN BỊ CHO VIỆC DẠY HỌC GIẢI TOÁN ĐIỂN HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 4. .. tuổi? g Số thứ nhất là 120 Nếu số thứ hai giảm đi 2 lần thì được số thứ nhất Tìm số thứ hai Bài toán 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô a + 87 546 105 94 b 943 c + 510 _ 7836 743 86 27 _ d 10000 46 2 Bài toán 3: Đặt tính rồi tính: a 46 75 + 45 327 b 86 34 - 3059 c 621 x 27 e 397 540 : 187 d 25863 : 51 Bài toán 4: Sai ở đâu? a,+ 347 2 b, x 38 c, 12 345 5268 24 5 64 8 640 152 95 76 17 14 _ d, 247 60 285 228 67 5 749 17... + 4 = 7 (phần) Số học sinh là: 35 :7 x 3 = 15 (học sinh) Số học sinh là: 35 – 15 = 20 (học sinh) Đáp số: Học sinh … : 15 học sinh Học sinh … : 20 học sinh Bài toán 3: Một người đi du lịch, ngày thứ nhất đi được 296 km, ngày thứ hai đi nhiều hơn ngày thứ nhất 124km Hỏi trung bình mỗi ngày người đó đi được bao nhiêu ki – lô mét? Bài giải Ngày thứ………… người đó đi được là: 296 + 1 24 = 42 0 (km) Cả…… người... bài toán: “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”, sau đó tìm hai số phải tìm 4 Bài toán về : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó 4. 1 Hiệu và tỉ số của hai số, các phương pháp thường dùng tương tự như giải bài toán Tìm hai số khi bết tổng và tỉ số của hai số đó 4 2 Các bước chủ yếu trong việc giải bài toán này: * Bước 1: Xác định hiệu của hai số phải tìm (hoặc hiệu của hai số . giải toán điển hình ở lớp 4. - Đề ra biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình nói riêng và dạy học môn Toán nói chung. IV- PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Toán điển hình lớp. khi dạy học giải toán điển hình ở lớp 4, giáo viên phải cho học sinh nắm vững từng loại toán điển hình và các bước giải của từng loại toán đó. 4. Nội dung các dạng toán điển hình ở lớp 4 Toán điển. VỀ DẠY HỌC GIẢI TOÁN Ở LỚP 4 NÓI CHUNG VÀ DẠY HỌC GIẢI TOÁN ĐIỂN HÌNH NÓI RIÊNG I- CƠ SỞ LÍ LUẬN 1. Cơ sở toán học Giải toán mang tính chất tổng hợp, nó liên quan đến cả 4 chủ đề: số học, hình

Ngày đăng: 17/04/2015, 14:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan