0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và bước đầu đánh giá một số chỉ số apri và fibroscan ở bệnh nhân viêm gan mạn do vi rút viêm gan c

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi harada

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi harada

Y khoa - Dược

... đỡ chói mắt 22 - Điều trị chống vi m: Corticoid vừa c t c dụng chống vi m vùa c t c dụng chống miễn dịch C chế chống vi m corticoid th c qua kích thích tổng hợp Lipocortin, protein c t c dụng ... Tổng số Trư c điều trị bệnh nhân bệnh nhân bệnh nhân 13 bệnh nhân 10 bệnh nhân 35 bệnh nhân Sau tuần 18 bệnh nhân bệnh nhân bệnh nhân bệnh nhân bệnh nhân 35 bệnh nhân Sau tháng 0 0 35 bệnh nhân ... Theo nghiên c u chúng tôi, 35 bệnh nhân nghiên c u c 32 bệnh nhân (91,4%) bệnh nhân c thị l c cải thiện, chuyển sang m c độ tốt C bệnh nhân (8,6%) thị l c không c i thiện, bệnh nhân thị l c xấu...
 • 94
 • 3,305
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và gây mê hồi sức trong phẫu thuật điều chỉnh lõm ngực bẩm sinh

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng gây mê hồi sức trong phẫu thuật điều chỉnh lõm ngực bẩm sinh

Y khoa - Dược

... Bệnh nhân phẫu thuật điều chỉnh biến dạng lồng ng c trư c Thiết kế nghiên c u: Phương pháp mô tả, tiền c u c t ngang Nghiên c u tiến hành khoa phẫu thuật – sở I bệnh vi n Đại h c Y Dư c TP HCM ... Vi m c u thận C 64 bệnh nhân với tỉ lệ nam/nữ 3,27/1 c tuổi trung bình 15,28 ±2,76 Khám tiền mê đánh giá đa số ASA I(89%), Mallampati I(89%) c bệnh nhân c bệnh kèm theo (12,5%) Đ c điểm bệnh ... s c giảm đau sau mổ phẫu thuật c điểm riêng so với mổ kh c Chúng th c nghiên c u tìm hiểu c thể đ c điểm lâm sàng bệnh lý này, rối loạn huyết động, nguy tai biến nhằm đ c kết kinh nghiệm để vi c...
 • 23
 • 1,021
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị ung thư âm đạo

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hiệu quả điều trị ung thư âm đạo

Y dược - Sinh học

... Đ c điểm lâm sàng bệnh h c bệnh nhân c di xa 65 Đ c điểm lâm sàng điều trò trường hợp di xa 66 Thời gian sống sau di xa 66 C c đ c điểm lâm sàng liên quan di xa 67 C c đ c điểm ... điểm bệnh h c liên quan di xa 68 C c đ c điểm lâm sàng liên quan sống toàn năm 70 C c đ c điểm bệnh h c liên quan sống toàn năm 71 C c đ c điểm lâm sàng liên quan sống không bệnh ... 74 C c đ c điểm bệnh h c liên quan sống không bệnh năm 75 C c đ c điểm lâm sàng liên quan sống không tái phát chỗ, vùng năm 77 C c đ c điểm bệnh h c liên quan sống không tái phát chỗ,...
 • 146
 • 631
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trẻ em tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung Ương ppt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trẻ em tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung Ương ppt

Báo cáo khoa học

... (31,4%)(4) Bệnh lý hay gặp nhóm bệnh nhân nghiên c u vi m phổi (28,6%), vi m ph c m c (12,3%) nhọt da (10,2%)( bảng 3.3) C c đ c điểm c n lâm sàng - Bảng 3.4 cho thấy c 59,2% bạch c u tăng 12.000/mm3 ... 69,4% c số lợng bạch c u trung tính tăng cao so với tuổi Chúng gặp 14,3% bệnh nhân c giảm bạch c u dới 4.000/mm3 Đây thờng bệnh nhân c bệnh c nh s c nặng c bệnh nhân c y máu phát đ c vi khuẩn ... niệu(100%) c 51,2% biểu giảm thể tích tuần hoàn Tất bệnh nhân vào khoa HSCC giai đoạn s c bù(100%), đ c biệt s c không hồi ph c chiếm 30,6% C c đ c điểm c n lâm sàng - Khoảng 40% trờng hợp c thiếu...
 • 9
 • 1,398
 • 27
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị nhược thị do lệch khúc xạ ở trẻ em potx

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng điều trị nhược thị do lệch khúc xạ trẻ em potx

Báo cáo khoa học

... tiêu chuẩn lựa chọn nh sau: - Tuổi dới 16 - C tật kh c xạ mắt c chênh lệch kh c xạ mắt 1D - Thị l c sau chỉnh kính mắt c tật kh c xạ cao thấp 8/10 Chúng loại khỏi nhóm nghiên c u bệnh nhân c ... luận Qua nghiên c u đ c điểm lâm sàng phân tích kết điều trị nh c thị lệch kh c xạ 102 trẻ em từ 4-16 tuổi c kết luận sau: 90 Về đ c điểm lâm sàng - Hình thái kh c xạ gây nh c thị nhiều vi n thị ... trị 89 TCNCYH 26 (6) - 2003 nh c thị l c so sánh m c độ giảm thị l c sau điều trị nh c thị l c lệch kh c xạ [6] Levartovsky S c ng (1995) [5] nghiên c u nhóm nh c thị lệch kh c xạ l c, cho thấy...
 • 8
 • 702
 • 8
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân sảng rượu

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng biến đổi một số chỉ số cận lâm sàng bệnh nhân sảng rượu

Tiến sĩ

... triệu chứng lâm sàng với số c n lâm sàng + Một số tiêu chuẩn đánh giá lâm sàng: - Giai đoạn khởi phát: đ c tính từ l c bệnh nhân c biểu bệnh lâm sàng bệnh nhân c biểu rối loạn ý th c Tính chất ... tại: - Th vi n qu c gia - Th vi n H c vi n Quân y Nghiên c u đ c điểm lâm sàng bệnh nhân sảng rợu Nghiên c u số số xét nghiệm ch c gan, hoá sinh máu, c ng th c tế bào máu mối liên quan chúng với ... đ c rợu 2.2 Phơng pháp nghiên c u 2.2.1 Phơng pháp nghiên c u lâm sàng bệnh nhân sảng rợu + Sử dụng phơng pháp nghiên c u lâm sàng mở đánh giá tr c tiếp sở theo dõi diễn biến bệnh thời gian bệnh...
 • 14
 • 943
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong công nhân của một số nhà máy công nghiệp ở Hà Nội

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong công nhân của một số nhà máy công nghiệp Hà Nội

Tiến sĩ

... (2005), Nghiên c u đ c điểm lâm sàng dịch tễ h c bệnh phổi t c nghẽn mạn tính c ng nhân số nhà máy c ng nghiệp Hà Nội, Y h c lâm sàng, số đ c san 2(12/2006), Tr 18 - 24 Ngô quý Châu, Chu Thị Hạnh c ng ... tợng nghiên c u: C ng nhân c tuổi 40 nhà máy nêu 2.3 Phơng pháp nghiên c u 2.3.1 Thiết kế nghiên c u: Nghiên c u mô tả c t ngang nhằm x c định tỷ lệ m c BPTNMT, mô tả đ c điểm lâm sàng ch c thông ... Natoli c ng tổng kết từ 67 nghiên c u 28 n c kh c giới thấy, tỷ lệ m c BPTNMT 7,6% (37 nghiên c u) , tỷ lệ m c VPQMT 6,4% (38 nghiên c u) c 1,8% m c KPT (8 nghiên c u) Tuy nhiên nghiên c u c đo CNTK...
 • 28
 • 2,347
 • 14
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số chỉ số miễn dịch trong bệnh bạch biến (Vitiligo)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số chỉ số miễn dịch trong bệnh bạch biến (Vitiligo)

Tiến sĩ

... nhiên, cha c nghiên c u đánh giá thay đổi đáp ứng miễn dịch tế bào tổn thơng da máu bệnh nhân bạch biến Do vậy, th c đề tài: "Nghiên c u đ c điểm lâm sàng số số miễn dịch bệnh bạch biến (vitiligo)" ... Địa điểm nghiên c u - Nghiên c u số đ c điểm dịch tễ lâm sàng bệnh bạch biến đ c th c khoa Da liễu, Bệnh vi n trung ơng quân đội 108 - Nghiên c u thay đổi số lợng tỷ lệ tế bào lympho TCD3, TCD4, ... nghiên c u: sử dụng phơng pháp nghiên c u tiến c u, mô tả c t ngang c đối chứng so sánh 2.4.2 Nội dung b c tiến hành 2.4.2.1 Nghiên c u số đ c điểm dịch tễ lâm sàng bệnh bạch biến: tất 150 bệnh...
 • 26
 • 882
 • 4
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố thúc đẩy hành vi phạm tội ở bệnh nhân động kinh trong giám định pháp y tâm thần

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số yếu tố thúc đẩy hành vi phạm tội bệnh nhân động kinh trong giám định pháp y tâm thần

Tiến sĩ

... kinh cc b n gin + C c cn ng kinh cc b vi triu chng ng + C c cn ng kinh cc b vi triu chng gi c quan + C c cn vi triu chng tin ỡnh + C c cn ng kinh cc b vi triu chng thn kinh thc vt + C c cn ng ... kinh cc b vi triu chng tõm thn * C c cn ng kinh cc b phc + ng t c t ng + C c cn ng kinh cc b vi triu chng bin i ý thc + ng kinh cc b lnh tớnh (ng kinh kch phỏt Rolando) + Hi chng Kojewnikow + C c ... + Cn co cng + Cn co cng - co git (ng kinh cn ln) + Cn mt trng lc + Hi chng West + Hi chng Lennox Gastaut + Hi chng ng kinh git c - mt ng 1.2.2.2 C c cn ng kinh v hi chng ng kinh cc b * C c cn...
 • 24
 • 848
 • 4
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và nồng độ Dopamine huyết tương ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng nồng độ Dopamine huyết tương bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid

Tiến sĩ

... nhiều bệnh nhân c kết hợp ảo gi c hoang tởng Theo t c giả Sadock B.J (2004), ảo gi c hoang tởng chi phối c m x c, hành vi bệnh nhân Trong chừng m c đó, ảo gi c ảnh hởng tới nội dung hoang tởng ... khởi phát bệnh nhóm bệnh nhân nghiên c u Kết nghiên c u bảng 3.10 cho thấy nhóm bệnh nhân c tuổi khởi phát bệnh 31-40 tuổi chiếm tỷ lệ cao (60%), nhóm bệnh nhân c tuổi khởi phát 21-30 tuổi chiếm ... liên quan theo, số liệu đ c xử lý chơng trình Stata 10.0 Chơng Kết nghiên c u 3.1 Đ c điểm chung đối tợng nghiên c u Bảng 3.2 Phân nhóm tuổi bệnh nhân nghiên c u Lứa tuổi Chỉ số thống kê n Tỷ...
 • 21
 • 1,028
 • 1
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ " pdf

Báo cáo khoa học

... Chính chọn đề tài Nghiên c u đ c điểm lâm sàng kết điều trị gãy xương gò má cung tiếp Bệnh vi n Trung ương Huế” nhằm m c đích: X c định đ c điểm lâm sàng X - quang gãy xương gò má cung ... thống kê phân tích số liệu * Nghiên c u đ c điểm chung theo lứa tuổi, giới tính, nguyên nhân * Nghiên c u đ c điểm lâm sàng X-quang 74 * Phương pháp điều trị * Đánh giá kết điều trị: vi n, sau 1, ... thép C định nẹp vít C định xuyên đinh Kirschner IV BÀN LUẬN Qua nghiên c u 127 bệnh nhân bị chấn thương gãy xương gò má cung tiếp Chúng thấy c số vấn đề c n bàn luận sau: 4.1 Đ c điểm chung...
 • 23
 • 1,886
 • 11
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số đặc điểm nhân cách của bệnh nhân rối loạn phân ly vận động và cảm giác (tóm tắt)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số đặc điểm nhân cách của bệnh nhân rối loạn phân ly vận động cảm giác (tóm tắt)

Tiến sĩ

... trọng vi c điều trị triệu chứng dự phòng tái diễn bệnh 1.3 Đ C ĐIỂM NHÂN C CH BỆNHNHÂN C CH TRONG RỐI LOẠN PHÂN LY C c nhà tâm lý h c nghiên c u nhân c ch thấy bệnh nhân c nhân c ch phân ... kh c MMPI sử dụng nhiều nghiên c u để đánh giá bệnhnhân 21 c ch C c bệnh nhân co giật phân ly đánh giá MMPI nét tính c ch phân ly đ c trưng điểm số cao thang (Hs) thang (Hy) số bệnh nhân c ... sách bệnh nhân nghiên c u, bệnh án nghiên c u, hồ tâm lý c nhân, tr c nghiệm tâm lý EPI, MMPI, Beck, Zung Những đóng góp khoa h c giá trị th c tiễn luận án Nghiên c u đ c điểm lâm sàng đặc...
 • 24
 • 1,524
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số đặc điểm nhân cách của bệnh nhân rối loạn phân ly vận động và cảm giác

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số đặc điểm nhân cách của bệnh nhân rối loạn phân ly vận động cảm giác

Tiến sĩ

... tích số đ c điểm nhân c ch nhóm bệnh nhân nghiên c u - C c đ c điểm tính c ch bệnh nhân nghiên c u - Liên quan nét tính c ch với điểm số tr c nghiệm tâm lý - Đ c điểm nét tính c ch thể triệu chứng ... phòng bệnh 3 Cho đến nư c ta chưa c nghiên c u dịch tễ h c nghiên c u đ c điểm lâm sàng đ c điểm nhân c ch bệnh nhân rối loạn phân ly vận động c m gi c Với mong muốn nhận th c bệnh c nh lâm sàng, ... triển bệnhc ch hệ thống, chọn đề tài: Nghiên c u đ c điểm lâm sàng số đ c điểm nhân c ch bệnh nhân rối loạn phân ly vận động c m gi c với m c tiêu: Phân tích đ c điểm lâm sàng bệnh nhân...
 • 140
 • 1,989
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25