0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đỗ Trọng Tấn Phòng kế toán

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TẤN PHÁT.

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TẤN PHÁT.

Trong những năm đầu thành lập công ty chỉ có một xưởng sản xuất nhỏ với qui mô khoảng 600m2, mặt hàng chủ yếu là sản xuất giàn giáo xây dựng và coppha thép. Máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất còn chưa nhiều,các sản phẩm chủ yếu làm bằng thủ công nên số lượng sản phẩm sản xuất ra còn ít chỉ đáp ứng được một phần nhỏ của thị trường. Tuy nhiên, khi nền kinh tế nước ta bắt đầu mở cửa mạnh mẽ hơn, cơ chế thông thoáng hơn đã thu hút rất nhiều nguồn vốn đấu tư trực tiếp của nước ngoài. Vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng được nhà nước chú trọng đầu tư. Nắm bắt cơ hội đó, công ty Tấn Phát đã huy động thêm các nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị, dây truyền sản xuất nhằm tăng cao số lượng và chất lượng sản phẩm giàn giáo – coppha thép để phục vụ nhu cầu của thị trường. Chỉ sau vài năm hoạt động công ty Tấn Phát là trở thành một trong những nhà cung cấp lớn trong việc sản xuất và cho thuê giàn giáo coppha xây dựng......................................................................................................................2
 • 44
TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG

TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG

- Kế toán trưởng : Phụ trách kế toán chung cho toàn Công ty, tổ chức hạch toán ở Công ty, xác định hình thức kế toán áp dụng cho toàn Công ty, đảm bảo chức năng, nghiệp vụ và yêu cầu trong công tác kế toán ở Công ty, kế toán trưởng còn là người giúp Giám đốc về công tác chuyên môn, kiểm tra tài chính. Ngoài ra còn tham gia vào phòng nghiệp vụ khác, xác định mức giá cả tiêu thụ, giá thành sản phẩm, ký kết hợp đồng, thanh toán lương và các khoản trích theo lương trong toàn Công ty.
 • 20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

Đối với vật liệu xuất bán, kế toán sử dụng chứng từ là "Hoá đơn bán hàng", "Hoá đơn thuế GTGT", "Phiếu xuất kho", "Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ". Căn cứ vào những thoả thuận với khách hàng, phòng sản xuất kinh doanh lập "Hoá đơn GTGT", phiếu này lập thành 3 liên. Công ty kiểm tra ký duyệt thanh toán rồi trao cho khách hàng liên hai. Nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt thì phải đến thủ quỹ làm thủ tục trả tiền và đóng dấu đã thu tiền vào phiếu. Thủ kho căn cứ vào hoá đơn tiến hành xuất giao vật liệu cho khách hàng và khách hàng ký vào ba bản: Liên một lu ở phòng kế hoạch thị tr- ờng, liên hai giao cho khách hàng, liên ba thủ kho làm căn cứ ghi thẻ kho sau đó chuyển cho kế toán vật liệu làm căn cứ ghi sổ
 • 41
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ – XÂY DỰNG – ĐẦU TƯ VŨ NHI VŨ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ – XÂY DỰNG – ĐẦU TƯ VŨ NHI VŨ

Chức năng và đặc điểm của từng bộ phận kế toán – tài chính: Phòng kế toán được tổ chức như sau : • _Kế toán trưởng : Là người phụ trách phòng và _ chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phòn[r]
 • 39
MỘT SỐ Ý KIỀN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP  PHÂN XƯỞNG  TỔ SẢN XUẤT DOC

MỘT SỐ Ý KIỀN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP PHÂN XƯỞNG TỔ SẢN XUẤT DOC

PHÒNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Kế toán Thuế Thanh toán BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TRANG 16 Phòng quản lý kỹ thuật Kỹ Cơ thuật g[r]
 • 28
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH GIA LONG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH GIA LONG

Công ty đã sớm trang bị một hệ thống máy tính hiện đại với phần mềm thống nhất đợc hệ thống hoá cao, giúp cho việc cập nhập vào sổ sách kế toán dơn giản, gọn nhẹ, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nhanh, chất lợng cao,giảm bớt chi phí và thuận tiện cho việc lu trữ, bảo quản số liệu.Hàng ngày khi nhậnđợc chứng từ kế toán, kế toán cập nhập vào máy tính khi cần sẽ in ra số, bảng biểu, báo cáo, để đối chiếu so sánh. …
 • 28
177 KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TẤN ĐẠT

177 KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TẤN ĐẠT

177 Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH XNK Thương Mại Tổng Hợp Tấn Đạt
 • 63
HẠCH TOÁN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT

HẠCH TOÁN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT

MỤC LỤCCHƯƠNG I: TỔNG QUAN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU1LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI11. Tính cấp thiết của đề tài12. Mục đích và phạm vi nghiên cứu32.1 Mục đích nghiên cứu32.2 Phạm vi nghiên cứu43. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu43.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài.43.2 Phương pháp nghiên cứu44. Những đóng góp chính của khóa luận55. Tổng quan các công trình đã nghiên cứu liên quan đến đề tài6CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT222.1 Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Đạt.222.1.1 Tiền lương và các khoản trích theo lương222.1.2 Các hình thức trả lương và tính lương trong doanh nghiệp282.1.3. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương322.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN TIẾN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP:352.2.1 Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương352.2.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương36CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT453.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT.453.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT463.2.1 Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Đạt463.2.2 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH sản xuất và thương mại Tấn Đạt493.3 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT523.3.1 Tình hình tài sản , nguồn vốn của công ty giai đoạn 20132015523.4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT543.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Đạt543.4.2. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính553.4.3 Tổ chức kiểm tra công tác kế toán583.5 NỘI DUNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT583.5.1 Đặc điểm về lao động , công tác quản lý lao động , đặc điểm về công tác chi trả lương trong công ty583.5.2 Các hình thức tiền lương và phạm vi áp dụng trong công ty593.5.3 Quy chế quản lý sử dụng lao động, sử dụng quỹ lương ở doanh nghiệp603.5.4 Phương thức tính lương trong công ty603.5.5 Cách tính lương và các khoản khấu trừ lương613.5.6 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Tấn Đạt.64CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIẾN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT694.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT694.2 ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT.704.2.1 Ưu điểm:704.2.2 Nhược điểm734.2.3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất và thương maị Tấn Đạt75KẾT LUẬN81TÀI LIỆU THAM KHẢO83PHỤ LỤC1 
 • 108
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ĐẠM BỞI BIOCHAR TRONG ĐIỀU KIỆN Ủ HÁO KHÍ

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ĐẠM BỞI BIOCHAR TRONG ĐIỀU KIỆN Ủ HÁO KHÍ

Hình 1: Tổng hàm lượng đạm dạng (NH4 + + NO3 - ) hòa tan và trao đổi của các nghiệm thức thay đổi theo thời gian Thanh sai s ố trên đồ th ị bi ể u th ị giá tr ị sai s ố chu ẩ n (SE) Kết quả Hình 1 cho thấy ở nghiệm thức 3 (Biochar + Urê) và nghiệm thức 6 (Tro + Urê) tổng lượng đạm đạt thấp nhất (3-12 mgN/kg). Điều này có thể do sự thủy phân đạm urê không xảy ra hoặc xảy ra kém trong điều kiện thí nghiệm. Tuy nhiên cần lưu ý trong điều kiện đồng ruộng, việc bón urê trực tiếp vào biochar có pH cao có thể xảy ra sự mất đạm dạng NH 3 khi urê bị thủy phân trên bề mặt ruộng. Ở nghiệm thức 1 (Đất) mặc dù không bón Urê nhưng tổng lượng đạm vẫn đạt cao hơn (33-108 mgN/kg); các nghiệm thức còn lại nghiệm thức 2 (Đất + Urê), 7 (Đất + Urê + Tro) và các nghiệm thức 4,5 (Đất + Urê + Biochar 15 tấn/ha, 30 tấn/ha) đạt cao nhất (80-190 mgN/kg) qua các thời điểm.
 • 8
ĐỖ TRỌNG (KỲ 4) PDF

ĐỖ TRỌNG (KỲ 4) PDF

+ Tác dụng đối với tử cung: nước sắc và cồn chiết xuất Đỗ trọng có tác dụng hưng phấn tử cung tử cung cô lập của thỏ và chuột lớn, làm cho tử cung cô lập của mèo thì tác dụng hưng phấn lại rất nhẹ (Trung Dược Học). + Thuốc có tác dụng rút ngắn thời gian chảy máu và tác dụng lợi tiểu (Trung Dược Học).
 • 5
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN

_ Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu của phòng kế toán._ - Chức năng nhiệm vụ Bộ máy kế toán của công ty tổ chức theo hình thức tập trung toàn bộ công việc kế toán được tập chung tại phòng kế [r]
 • 44
ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀO QUẢN LÝ GIAO DỊCH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀO QUẢN LÝ GIAO DỊCH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

5 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÒNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP PHÒNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP PHÒNG LƯU TRỮ VẬN HÀNH PHỤC HỒI DỮ LIỆU PHÒNG LƯU TRỮ VẬN HÀNH PHỤC HỒI DỮ LIỆ[r]
 • 24
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHNO & PTNT HỒNG HÀ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHNO & PTNT HỒNG HÀ

PHÒNG KẾ TOÁN - NGÂN QUỸ_ Phòng kế toán ngân quỹ có nhiệm vụ sau đây: - Trực tiếp hạch toán kế toán - hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, NHNo & PTNT V[r]
 • 38
ĐẨY MẠNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂNHÀNG NNO&PTNT HUYỆN VỊ XUYÊN – HÀ GIANG

ĐẨY MẠNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂNHÀNG NNO&PTNT HUYỆN VỊ XUYÊN – HÀ GIANG

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NNO&PTNT VỊ XUYÊN MÔ TẢ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA 3 BỘ PHẬN: PHÒNG KẾ TOÁN, PHÒNG TÍN DỤNG VÀ PHÒNG GIAO DỊCH BẮC VỊ XUYÊN: PHÒNG KẾ TOÁN - NGÂN QUỸ:[r]
 • 53
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC - MẪU KHỐI NGÀNH TÀI CHÍNH

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC - MẪU KHỐI NGÀNH TÀI CHÍNH

- Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của Kế toán trưởng, Phòng Kế toán, Phòng Tài vụ, Phòng Xuất Nhập khẩu và các Chuyên viên kiểm toán, ngân quỹ … trên cơ sở bảo toàn và phát triển [r]
 • 2
ĐỖ TRỌNG (KỲ 3) DOCX

ĐỖ TRỌNG (KỲ 3) DOCX

(3) Cạo hết lớp vỏ khô chết ở ngoài, dày 3-5mm, dài 20 - 60cm, rộng 17 - 40cm. 2 - Đỗ trọng miếng nhỏ: Những miếng nhỏ dày trên 3mm. 3 - Đỗ trọng mỏng thịt: Mặt vỏ mịn như vỏ quế, mặt sau màu đen tím, bẻ gẫy có sợi như sợi bông màu trắng. Trong đó phân làm 3 loại:
 • 5
ĐỖ TRỌNG CHỮA TĂNG HUYẾT ÁP

ĐỖ TRỌNG CHỮA TĂNG HUYẾT ÁP

Đỗ trọng chữa tăng huyết áp - Theo tài liệu cổ, đỗ trọng có vị ngọt, hơi cay, tính ôn, vào 2 kinh can và thận có tác dụng bổ can thận, mạnh gân cốt, an thai, dùng chữa đau lưng, đi tiểu nhiều, chân gối yếu mềm. Đặc biệt, tác dụng sinh học của đỗ trọng trên tim mạch đã được chứng minh là tác dụng hạ huyết áp do ức chế trong tâm vận mạch ở hành tủy và trên hệ thống dây thần kinh phế vị, đồng thời có tác dụng gây giãn mạch ngoại biên, làm tăng tiết niệu.
 • 2
ĐỖ TRỌNG (KỲ 2) DOCX

ĐỖ TRỌNG (KỲ 2) DOCX

Mô tả dược liệu: Vỏ cây dày, ít sù sì, sắc nâu đen, bẻ ra thấy nhiều tơ trắng, dai, óng ánh là tốt. Phân biệt với Đỗ trọng nam. + Bắc đỗ trọng: Vỏ dẹt, phẳng, dày 0,1 - 0,4cm, dài rộng khác nhau. Mặt ngoài màu nâu vàng đến nâu xám, có nhiều nếp nhăn dọc, có các lỗ vỏ nằm ngang và vết tích của cành cây. Mặt trong nhẵn, nâu tím, hơi mờ. Chất giòn, dễ bé gãy, mặt bẻ có nhiều sợi nhựa trắng đàn hồi. Mùi hơi thơm, vị hơi đắng.
 • 5
ĐỖ TRỌNG (KỲ 1) PPS

ĐỖ TRỌNG (KỲ 1) PPS

+Trị lưng đau do thận hư: dùng phối hợp với các vị thuốc bổ thận khác: . Nếu thận dương hư, dùng Thục địa 26g, Hoài sơn 16g, Sơn thù 10g, Câu kỷ tử 12g, Đỗ trọng 16g, Thỏ ty tử 12g, Phụ tử 6g, Nhục quế 8g, Đương quy 12g, Lộc giác giao 10g, sắc uống hoặc dùng mật chế làm hoàn (Hữu Quy Hoàn - Cảnh Nhạc Toàn Thư).
 • 7
KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TẤN ĐẠT

KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TẤN ĐẠT

Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Tổng Hợp Tấn Đạt
 • 65
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TẤN CƯỜNG

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TẤN CƯỜNG

Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tấn Cường
 • 61
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TẤN THÀNH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TẤN THÀNH

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tấn Thành
 • 86
LICH THI DAU WORLD CUP 2010

LICH THI DAU WORLD CUP 2010

Tổ chức kế toán xí nghiệp có liên quan với nhau giữa các kho và phòng kế toán kết hợp chặt chẽ để sử dụng các chứng từ kế toán nhập xuất vật liệu một cách hợp lý trong việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho và ghi chép vào sổ kế toán chi tiết. Kế toán phải đảm bảo phù hợp với số liệu trên thẻ kho và sổ kế toán. Đồng thời tránh đợc sự ghi chép trùng lặp không cần thiết tiết kiệm cho hao phí lao động trong hạch toán quản lý hiệu quả của vật liệu khác. Kế toán phải lựu chọnđúng vào các phơng pháp hạch toán cho phù hợp với yêu cầu trình độ của đội ngũ cán bộ kế toán trong xí nghiệp. Chính vì vậy để thuận tiện cho việc theo dõi của mình xí nghiệp đã chọn hình thức áp dụng “ Phơng pháp thẻ kho ”
 • 3
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TẤN CƯỜNG

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TẤN CƯỜNG

Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tấn Cường
 • 58
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TẤN THÀNH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TẤN THÀNH

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tấn Thành
 • 82
TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ TRONG CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ TRONG CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT11.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT11.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT21.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Đạt21.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Đạt41.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Đạt41.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT51.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT111.4.1 Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Tấn Đạt trong giai đoạn 20132015111.4.2 Tình hình tài chính của công ty TNHH sản xuất và thương mại Tấn Đạt121.4.2.1 Tình hình tài sản , nguồn vốn của công ty giai đoạn 20132015121.4.2.2 Khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty giai đoạn 20132015131.4.2.3 Tỷ suất sinh lời của công ty giai đoạn 20132015151.4.2.4 Cơ cấu lao động của công ty giai đoạn 2013201516CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠICÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT182.1. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT182.1.1. Các chính sách kế toán chung192.1.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán202.1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán212.1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán232.1.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán242.2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ TRONG CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT262.2.1. Tổ chức kế toán vốn bằng tiền262.2.2. Tổ chức hạch toán kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ292.2.2.1. Chứng từ sử dụng292.2.2.2. Tài khoản292.2.3. Tổ chức hạch toán kế toán tiền lương các khoản trích theo lương312.2.3.2 Tài khoản sử dụng322.2.4 Tổ chức hạch toán kế toán Tài sản cố định .362.2.4.1 Chứng từ sử dụng362.2.5Tổ chức hạch toán kế toán hàng hóa402.2.5.1 Chứng từ402.2.5.3Hạch toán chi tiết412.2.5.4Hạch toán tổng hợp412.2.5Tổ chức hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh422.2.5.1 Chứng từ422.2.5.2 Tài khoản422.2.5.3Hạch toán chi tiết432.2.5.4Hạch toán tổng hợp44CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀTHƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT453.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT453.2. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẤN ĐẠT463.3. KIẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN513.3.1. Kiến nghị với các lãnh đạo Công ty513.3.2. Kiến nghị với bộ phận kế toán của Công ty51TÀI LIỆU THAM KHẢO53PHỤ LỤC
 • 99
ĐỖ TRỌNG (VỎ THÂN) PDF

ĐỖ TRỌNG (VỎ THÂN) PDF

Bào chế Đỗ trọng: Cạo vỏ thô còn sót lại, rửa sạch, thái miếng hoặc sợi còn tơ, phơi khô, dùng sống hoặc chế. Diêm đỗ trọng (Chế muối): Đỗ trọng thái miếng còn tơ, tẩm nước muối trong 2 giờ (1 kg Đỗ trọng dùng 30 g muối trong 200 ml nước), sao vàng, đứt tơ là được; hoặc sao đến khi mặt ngoài màu đen sém khi bẻ gẫy, tính đàn hồi tơ kém so với khi chưa sao; vị hơi mặn.
 • 4
ĐỖ TRỌNG

ĐỖ TRỌNG

Thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 6, bóc lấy vỏ, cạo bỏ vỏ thô, xếp đống cho đến khi mặt trong của vỏ có màu đen nâu tía thì phơi khô. Bào chế Đỗ trọng: Cạo vỏ thô còn sót lại, rửa sạch, thái miếng hoặc sợi còn tơ, phơi khô, dùng sống hoặc chế. Diêm đỗ trọng (Chế muối): Đỗ trọng thái miếng còn tơ, tẩm nước muối trong 2 giờ (1 kg Đỗ trọng dùng 30 g muối trong 200 ml nước), sao vàng, đứt tơ là được; hoặc sao đến khi mặt ngoài màu đen sém khi bẻ gẫy, tính đàn hồi tơ kém so với khi chưa sao; vị hơi mặn.
 • 1
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TẤN THÀNH

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TẤN THÀNH

Đánh giá khái quát thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Tấn Thành
 • 54
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TẤN THÀNH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TẤN THÀNH

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tấn Thành
 • 82
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT ĐÔN

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT ĐÔN

Giám đốc Phó giám đốc Phòng tổ chức hành chính Phòng tài chính kế toán Phòng vật tư TRANG 5 + Phòng tài chính kế toán tổ chức thực hiện công tác kế toán, kiểm tra phản ánh tình hình tài [r]
 • 21
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Giám đôc Xí nghiệp (ký, họ tên) Cuối tháng, căn cứ vào các sổ: Sổ xuất vật tư, sổ lĩnh vật tư, báo cáo vật tư, phòng vật tư có số lượng từng loại vật tư sử dụng trong thực tế, sau đó tiến hành lập phiếu xuất kho cho từng xí nghiệp (Biểu số 2.7). Phiếu xuất kho được lập theo từng kho, cho những vật tư ở cùng một kho xuất cho xí nghiệp trong tháng. Do giá NVL được tính theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ nên các phiếu xuất kho chỉ theo dõi về mặt số lượng NVL thực xuất. Phiếu xuất kho được lập thành 3 liên:
 • 44
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ

Đánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần ThơĐánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
 • 73
KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TẤN ĐẠT

KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TẤN ĐẠT

Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH XNK Thương Mại Tổng Hợp Tấn Đạt
 • 63
62 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TẤN CƯỜNG

62 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TẤN CƯỜNG

62 Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tấn Cường
 • 61
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

từng loại hình dịch vụ của mình. Đối với hoạt đông môi giới: công ty có chiến lược mở rộng mạng lưới các phòng giao dịch và đại lý nhận lệnh. đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng phương án tích hợp hệ thống đảm bảo giao dịch diễn ra tại các địa điểm khác nhau. Mục tiêu của công ty là, đến năm 2012, tại các thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh, mỗi nơi phải có tối thiểu từ 10-15 phòng giao dịch, mở ít nhất 2 chi nhánh tại Đà Nẵng và Cần Thơ, mỗi tỉnh thành trong cả nước đều phải có ít nhất một đại lý nhận lệnh hoặc phòng giao dịch. Ngoài ra, BVSC còn hướng tới mở văn phòng đại diện ở nước ngòai nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngòai mở tài khỏan tại công ty.
 • 21
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

HỒ CHÍ MINH PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG PHÒNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP PHÒNG QUAN HỆ PHÒNG QUAN[r]
 • 38
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

HỒ CHÍ MINH PHòNG DịCH Vụ KHáCH HàNG PHòNG DịCH Vụ KHáCH HàNG PHòNG PHòNG TàI CHíNH Kế TOáN TàI CHíNH Kế TOáN PHòNG PHòNG Kế HOạCH – TổNG HợP Kế HOạCH – TổNG HợP PHòNG QUAN Hệ PHòNG QUAN[r]
 • 35
DƯỢC HỌC - ĐỖ TRỌNG POT

DƯỢC HỌC - ĐỖ TRỌNG POT

30 phút, b ỏ Đỗ trọng, ăn thịt heo mỗi ng ày 2 l ần, liệu tr ình 7- 10 ngày, tác gi ả chữa 6 ca kết quả tốt (Học Báo Y Học Viện Phong Phu 1979, 1: 36) Tham kh ảo: + Hư nhược m à mình c ứng đơ đó là do phong làm thắt lưng không cử động được, cần phải thêm Đỗ trọng (Dược Tính Bản Thảo).
 • 20
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

Theo hình thức này , toàn đơn vị không chỉ lập một phòng kế toán duy nhất để thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở xí nghiệp , chi nhánh , mà ngoài phòng kế toán tổng hợp ở văn phòng tại [r]
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ