0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Định hướng phát triển nguồn NhânLực của công ty TNHH NamLong đến

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 84 -86 )

5. Kết cấu của đề tài

3.2. Định hướng phát triển nguồn NhânLực của công ty TNHH NamLong đến

Long đến 2020

Xem nguồn nhân lực có chất lượng là yếu tố quan trọng cho sự phát triển

bền vững của Công ty. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nam Long dựa trên các nhu cầu công việc cũng như điều kiện thực tế của Công ty; phù hợp với đặc điểm tình và khả năng tài chính hiện nay của Công ty cũng như phù họp với mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty trong tương lai.

Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của công ty đến năm 2020:

-Sử dụng lao động hiệu quả nhất, tận dụng tối đa năng lực của máy móc, tiết giảm chi phí nhân công nhưng vẫn đảm bảo mức thu nhập ổn định cho người lao động.

-Tiêu chuẩn hóa các trình tự, hướng dẫn công việc, áp dụng các quy trình, hướng dẫn vào thực tế công việc đạt 100% trong toàn công ty.

-Không để xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động. Đảm bảo 90% lao động có năng lực đáp ứng được yêu cầu công việc đề ra.

-Xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả năng truyền đạt nhằm tiết kiệm chi phí đào tạo bên ngoài và đáp ứng nhu cầu công việc thực tế tót hơn.

-Hoàn thiện chính sách lương, thưởng, phúc lợi, quan hệ lao động, kích thích tinh thần làm việc,nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng và duy trì sự hài lòng công việc cùa CBCNV đạt 100%.

-Gỉảm tỉ lệ nghỉ việc xuống dưới 5%/năm.

Kế hoạch kinh doanh lâu dài, công ty hoạch định một số chiến lược cụ thể qua các mục tiêu chiến lược:

 Tăng cường sản xuất cho các nhà máy và tối ưu hóa dây chuyền sản xuất, lực lượng nhân sự cần đủ để tăng thêm 3 đến 5 dây chuyền sản xuất đến cuối năm 2017.

 Đến năm 2019, công ty phải phát triển gấp đôi hệ thống kinh doanh, nhà phân phối và cần thêm 2/3 lượng nhân lực các cấp hiện có.

 Đến năm 2020, hoàn thiện các chương trình quản trị kinh doanh hiện đại qua các chương trình nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quản trị kinh doanh và đào tạo nguồn nhân lực đủ trình độ kiểm soát hệ thống.

 Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng liên quan( kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng phân tích, đánh giá,...) cho đội ngũ những người làm công tác tuyển dụng, tạo điều kiện cho họ có những kỹ năng cần thiết để đánh giá, tuyển chọn đúng người, giúp cho việc tuyển dụng thành công.

3.3. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Nam Long đến năm 2020

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 84 -86 )

×