0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Đánh giá hoạt động quản trị nguồn NhânLực tại công ty TNHH NamLong và

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 78 -80 )

5. Kết cấu của đề tài

2.6. Đánh giá hoạt động quản trị nguồn NhânLực tại công ty TNHH NamLong và

Nam Long và tác động môi trường đến công tác quản trị nguồn Nhân

Lực tại công ty

2.6.1.Môi trường vĩ mô:

Môi trường nhân khẩu: Công ty TNHH Nam Long chịu ảnh hưởng tác động của dân số quốc gia nước sở tại. Việt Nam là nước có mật độ dân số cao và trẻ, có trình độ. Đây là điều kiện tốt để phát triển ngành hàng tiêu dung nhanh và là điều kiện để Công ty TNHH Nam Long có được nguồn nhân lực dồi dào, trẻ và có năng lực. Việt Nam cũng là quốc gia hòa nhập các nền văn

hóa dân tộc nên rất thuận lợi cho công ty quản trị nguồn nhân lực dù có sự khác biệt về dân tộc, vùng miền.

Môi trường kinh tế: Mặc dù giá cả thị trường ngày càng tăng, các chi phí xăng dầu tăng nhanh đẩy các chi phí khác tăng theo, làm mực lương của các doanh nghiệp trong quốc gia đều bị ảnh hưởng và phải thường xuyên điều chỉnh để phù hợp với thị trường. Tuy nhiên, Nam Long rất quan tâm đến sự thay đổi của thị trường và thường xuyên kểt hợp với các đơn vị chuyên trách đặc biệt để có các kết quả khảo sát thị trường và tiến hành điều chỉnh lương thưởng phù họp trong các giai đoạn tăng/ điều chỉnh lương của công ty. Do đó, việc môi trường kinh tế thay đổi và khó kiểm soát của Việt Nam không ảnh hưởng nhiều đến việc quản trị nguồn nhân lực của công ty.

Môi trường tự nhiên: Tuy là một quốc gia được thiên nhiên ưu đãi về tự nhiên, Việt Nam cũng đứng trước những thách thức về chi phí sử dụng năng lượng (điện năng, xăng dầu, chất đốt). Thêm vào đó là sự ô nhiễm nghiêm trọng tại các khu vực công nghiệp và thành phố dẫn đến tình trạng sức khỏe và tuổi thọ của dân cư giảm. Khó khăn này cũng ảnh hưởng đến việc quản trị nhân lực của công ty Nam Long. Công ty có những chương trình chăm sóc sức khỏe và tư vấn sức khỏe cho nhân viên hàng tháng nhằm bảo vệ sức khỏe nhân viên nguồn nhân lực của công ty. Công ty cũng tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, góp xanh môi trường để tạo điều kiện sống sạch sẽ, lành mạnh hơn cho người dân địa phương và nhân viên công ty.

Môi trường công nghệ: Việt Nam không phải là quốc gia có ưu thể về công nghệ, khoa học kỹ thuật cao. Do đó, nguồn nhân lực cũng không đủ trình độ vận hành dây chuyền thiết bị của công ty. Để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn vận hành thiết bị, các nhân viên, công nhân kỹ thuật phải qua rất nhiều khóa huấn luyện của công ty. Tuy bị hạn chế về nguồn nhân lực trình độ cao, tuy nhiên mặt bằng trình độ nhân lực của khu vực cũng là nền tảng tốt để có thể dễ dàng đào tạo, huấn luyện.

Môi trường chính trị: Việt Nam có sự ổn định về chính trị lâu dài. Điều này là một thuận lợi lớn cho công ty Nam Long để đảm bảo sự bền vững trong việc phát triển của mình tại khu vực. Công ty có thể dễ dàng hoạch định chính sách phát triển lâu dài, phát triển nguồn nhân lực chiến lược của công ty mà không e ngại các thay đổi về chính trị an ninh quốc gia.

Môi trường văn hóa: Việt Nam là quốc gia có nên văn hóa truyền thống, nhưng đa dạng và dễ hội nhập. Đây cũng là một điểm thuận lợi nữa để công ty thực hiện chương trình hội nhập văn hóa tại công ty. Nam Long là công ty đa quốc gia với rất nhiều nhân viên đến từ các quốc gia khác. Vì vậy, việc thúc đẩy nguồn nhân lực hòa nhập về văn hóa cũng là điểm cần lưu tâm của Nam Long để để góp phần duy trì nguồn nhân lực của công ty.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 78 -80 )

×