0

Kiến nghị với công ty TNHH NamLong

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 103-113 )

5. Kết cấu của đề tài

3.4.2. Kiến nghị với công ty TNHH NamLong

Công ty cần hoàn thiện việc tuyển dụng của công ty bằng các phương pháp tối ưu việc phân tích công việc và áp dụng mức lương, phúc lợi ưu đãi hơn cho các vị trí tuyển dụng cấp giám sát, quản trị trung cấp. Nguồn nhân lực giỏi ở các câp quản trị tuyến đầu giúp công ty thực hiện tốt các chiến lược, chiến thuật kinh doanh trên thị trường theo kế hoạch của Ban Giám Đốc. Ngoài ra, công ty cần mở rộng các kênh tuyển dụng bằng các công ty tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự (head hunter) trên thị trường. Các công ty này thường có nguồn thông tin dồi dào về các ứng viên cho vị trí mà Nam Long đang cần. Công ty có thể mở rộng việc tuyển dụng bàng cách thu hút nguồn lực giỏi từ các trường đại học. Công ty cần đầu tư nhiều hơn để quản bá hình ảnh công ty tại các trường đại học để thu hút ngay nguồn lực giỏi từ các trường. Ngoài ra, công ty cũng có thể áp dụng chương trình học việc dành cho nhân viên nội bộ để có thể lưu chuyển nhân viên phù hợp và hoàn thiện nguồn nhân lực nội bộ của mình. Trong công tác đào tạo, công ty cần thành lập phòng ban chuyên đào tạo để chuyên môn hóa việc đào tạo trong công ty,

việc chuyên môn hóa đào tạo sẽ tối ưu hóa công tác đào tạo trong và ngoài công việc. Việc lương thưởng phúc lợi dành cho nhân viên được thực hiện tốt. Tuy nhiên, công ty cũng cần có chương trình cải thiện năng suất làm việc với các nhân viên không đạt các mục tiêu trong năm do yếu kém kỹ năng. Chương trình dựa trên đánh giá hàng năm của nhân viên, công ty đề ra thêm các mục tiêu cải thiện các điểm yếu của nhân viên trong năm tiếp theo. Việc này giúp nhân viên cải thiện bản thân, đóng góp nhiều hơn cho công ty và có cơ hội làm việc cho công ty lâu dài hơn. Quản trị nguồn nhân lực bao gồm cả một quá trình thu thập, tổng hợp có hệ thống các thông tin và dịch vụ về nguồn nhân lực như:

• Thông tin về tiền lương, tiền công, thưởng, các phúc lợi về chăm sóc sức khỏe

• Thông tin về tuyển dụng, đào tạo, đề bạt.

• Thông tin về đánh giá kết quả công việc của tập thể lao động, cá nhân suốt quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

• Các ghi chép thống kê về các kỹ năng của đội ngũ của người lao động phục vụ cho quá trình lập kế hoạch nguồn nhân lực.

• Các thông tin về hướng dẫn chính sách, thủ tục của doanh nghiệp, kiểm toán nhân sự, kiểm toán và quản trị nguồn nhân lực.

Các công việc cụ thể trong hệ thống thông tin về quản trị nguồn nhân lực trong các lĩnh vực như:

• Quan hệ lao động;

• Quản lý tiền lương, tiền công;

• Các quan hệ kỹ thuật và giải quyết bất bình, mâu thuẩn;

• Các quan hệ lao động giữa nhân viên và nhà quản lý.

Vấn đề công ty tối cần thiết là lập các tiêu chuẩn công việc, nội dung hoạt động cụ thể gồm:

• Các tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc và xếp loại đánh giá;

• Phân tích tiền lương;

• Khảo sát thị trường lao động.

Về an toàn và sức khoẻ cho người lao động: Đây là vấn đế liên quan mật thiết người lao động, bảo vệ người lao động, quản lý nguồn nhân lực. Công ty Nam Long phải đảm bảo có chương trình quản trị rũi ro tai nạn trong môi trường làm việc và có các biện pháp cải thiện nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho người làm việc tại công ty. Hệ thống an toàn và bảo hộ lao động cho công việc ở bộ phận sản xuất cần được trang bị hệ thống phương tiện đồng bộ thiết bị bảo hộ tốt, hiện đại và phù hợp với tính chất kỷ thuật chuyên ngành. Công tác hướng dẩn, kiểm tra giám sát thực hiện an toàn và bảo hộ lao động cũng luôn được triển khai thường xuyên. Mặt khác, xây dựng một môi trường văn hóa dễ hòa nhập, tạo không khí hợp tác trong toàn công ty, làm cho những mục tiêu chiến lược của công ty được truyền đạt rộng rãi hơn, sự tin tưởng và thông hiểu nhân viên ở các cấp quản lý và giữa các cấp quản lý với nhau làm nên một khối sức mạnh đoàn kết cùng thực hiện giải pháp đã đề ra. Công ty cũng nên đánh giá và xây dựng các chương trình dựa trên sự kết hợp lợi ích công ty với lợi ích cá nhân qua chính sách khen thưởng nhàm kích thích các thành viên tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của công ty, để mọi người nhận thức được sự sổng còn của công ty là sự đóng góp của từng cá nhân. Công ty cũng cần tăng cường hơn nữa của khối quản lý khách hàng nhằm chăm sóc khách hàng về sản phẩm của công ty như: thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, các hoạt động thiện nguyện nhằm xây dựng xã hội.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Trong chương 3 đã đưa ra các giải pháp giúp công ty hoàn thiện việc thu hút tuyển dụng nhân sự tại công ty bằng các phương pháp mở rộng các kênh tuyển dụng. Việc cải thiện đào tạo nhân lực cũng được tác giả đề cập thông qua các giải pháp sử dụng nguồn nhân viên kiểm soát cho việc đào tạo trong công việc. Việc cải thiện kỹ năng đào tạo huấn luyện cho cấp giám sát cũng được đề cập. Với công tác duy trì nguồn nhân lực, tác giả đưa ra các giải pháp gởi thư cá nhân của công ty cho nhân viên để thông tin về việc điều chỉnh lương minh bạch và rõ ràng hon. Điều này giúp nhân viên tin tưởng công ty và muốn gắn kết nhiều lâu hơn với công ty. Tác giả cũng đề nghị biện pháp cải thiện của công ty dành cho những nhân viên không đạt mục tiêu của năm

KẾT LUẬN

Công ty TNHH Nam Long là một trong các công ty sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng Việt Nam trong 1 thập niên vừa qua. Công ty đang tiến đến tương lai với vị thế là người dẫn đầu trong ngành hàng tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Do đó, công ty có rất nhiều kế hoạch, chiến lược để giữ vững vị thế của mình trong giai đoạn tiếp theo.

Xuất phát từ thực trạng của công tác quản lý nhân sự cũng như nhu cầu xây dựng một đội ngũ công nhân viên chất lượng phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty.

Trên cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, tác giả tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH Nam Long để xác định những mặt được và các mặt tồn tại. Qua đó, tác giả đưa ra một số đề xuất, giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực nhằm mục đích xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng các mục tiêu chiến lược phát triển của công ty đến năm 2020.

Với bản thân cũng cố gắng nỗ lực hết sức trong việc thực hiện luận văn này với mong muốn phần nào giúp ích cho Ban lãnh đạo Công ty TNHH Nam long trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Tuy nhiên, do hạn chế về khả năng và thời gian nên Luận văn chắc chắn cũng còn có một số thiếu sót. Rất mong nhận được góp ý của Quý Thầy Cô và của những ai quan tâm về vấn đề này để Luận văn được hoàn thiện hơn và có thể áp dụng hiệu quả hơn cho Công ty TNHH Nam long .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Văn Năm (2006), Thu hút và giữ chân người giỏi, NXB Trẻ. 2. TS. Lê Thanh Hà, Giáo trình Tiền công tiền Lương, NXB LĐXH. 3. Nguyễn Thanh Hội (2002), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê.

4. Nguyễn Thanh Hội (2004), Quản trị học trong xu thế hội nhập thế giới, NXB Thống kê.

5. Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2010), Quản trị nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân

6. Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược và chính sách kinh doanh, Nxb Lao động-Xã hội.

7. Nguyễn Hữu Lam (2007), Hành vi tổ chức, NXB Thống kê. 8. Nguyễn Hữu Lam (2006), Nghệ thuật lãnh đạo, NXB Thống kê. 9. Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, NXB Lao động xã hội. 10.Nguyễn Đình Thọ (2006), Lý thuyết và nghiên cứu khoa học, Bài viết

dành cho workshop về kỹ năng viết một bài báo khoa học, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

11.Paul Hersey và Ken Blanc Hard (1995), Quản lý nguồn nhân lực, NXB Chính trị quốc gia.

12.Trần Kim Dung (2010), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê. 13.Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. 14.Nghị định sổ 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. 15.Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

16.Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

17. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Nam Long các năm 2012, 2013, 2014. .

PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰCTẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG

Phiếu khảo sát được thực hiện vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy chủ nhât và việc thu thập số liệu vào giờ nghỉ trưa của nhân viên số lương thu thập số liệu được thu thập đến khi đủ 100 phiếu. Phiếu khảo sát được phát trực tiếp cho từng nhân viên , phiếu sẻ được thu lại vào cuối tuần .Số phiếu không đạt yêu cầu sẻ được loại bỏ .

PHẦN I: KHẢO SÁT MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý VỚI CÁC TIÊU CHÍ VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về các tiêu chí sau đây. Đối với mỗi tiêu chí, Anh/Chị hãy khoanh tròn vào một trong các các con sổ từ 1 đến 5 (đánh dấu chéo vào ô đã chọn để huỷ và khoan tròn vào ô mới muốn chọn); theo mức độ quy ước là 1: hoàn toàn không đồng ý, 2: không đồng ý, 3: không biết 4: đồng ý , 5: hoàn toàn đồng ý.

stt Nội dung câu hỏi Mức độ thỏa mãn

1 2 3 4 5

01 Anh/Chị được bô trí, phân công công việc đúng chuyên môn

02 Anh/Chị hiêu được tính chât công việc đang làm

03 Anh/Chị luôn có hoàn thành công việc đúng tiên độ

04 Anh/Chị mong muôn tiêp tục làm công việc đang phụ trách

05 Anh/Chị thích thú với công việc đang làm 06 Anh /Chị hiêu và năm rõ điêu kiện thăng

tiê

07 Anh/Chị có nhiêu cơ hội thăng tiên trong công viêc

08 Vị trí công việc có cơ hội phát triên chuyên môn của Anh/Chi

09 Chính sách thăng tiên của công ty có công b

10 Anh/Chị được quan tâm đên thăng tiên trong công viêc

11 Anh/Chị được câp trên hướng dân công việc theo lịch trình huấn luyện

12 Anh/Chị hiêu được sự hướng dân của câp trên khi họ huấn luyện

13 Anh/Chị chủ động hỏi câp trên khi có thăc

măc trong công viêc

14 Anh/Chị mong muôn câp trên phản hôi các kêt quả làm việc và chỉ ra các phương pháp thực hiện hiệu quả hơn?

15 Anh/Chị hài lòng vê việc được chỉ dân huân luyện qua công việc hàng ngày của cấp trên?

16 Anh/Chị được đào tạo đúng lịch trình huân luyện đã thông báo

17 Anh/Chị hiểu được sự hướng dẫn của nhân viên HL khi ho HL

18 Anh/Chị cảm thây thoải mái với môi trường/ phòng huấn luyên

19 Anh/Chị mong muôn có các đợt huân luyện trong phòng / thực hiện hàng năm không?

20 Anh/Chị hài lòng vê việc được chỉ dân huân luyện qua các lớp huấn luyện được tổ chức chu đáo?

21 Anh/Chị quan tâm đên công tác đào tạo

22 Công tác đào tạo có chuyên sâu

23 Kiến thức được đào tạo giúp ích cho công việc

24 Đào tạo có đúng người, đúng chuyên ngành

25 Công tác đào tạo có thường xuyên

26 Cơ hội phát triển trong công việc khi được đào tạo

27 Anh/Chị có được câp trên trao đôi rõ ràng vê các muc tiêu đánh giá hàng năm không?

28 Việc câp trên trao đôi với anh chị và điêu chỉnh mục tiêu vào giữa năm là hữu ích với anh chị

29 Việc đánh giá cuôi năm có công băng và phù hợp

30 Việc điêu chỉnh lương giữa năm có được công ty xem xét điều chỉnh phù hợp theo thực tế

31 Anh chị có được câp trên trao đôi vê việc điêu chỉnh lương giữa năm rõ ràng

32 Việt tăng lương cuôi năm của anh chị phù hợp với các nỗ lực anh chị làm việc trong năm

33 Việc khen thưởng cuôi năm làm anh chị hài lòng

34 Anh chị muốn gắn kết với công ty trên 5 năm để nhận những phần thưởng của ban giám đốc

PHẦN II: ĐÔI NÉT VỀ CÔNG VIỆC VÀ BẢN THÂN

1. Bộ phận công tác của Anh/Chị trong công ty:

... 2. Vị trí công tác của Anh/Chị thuộc nhóm:

a. Trưởng/ phó phòng b. giám sát c. Nhân viên

3. Giới tính: □ Nam Nữ

4. Trình độ văn hoá:

a. Sau Đại Học b. Đại học c. Cao Đẳng/ trung cấp d. 12/12

5. Tuổi đời của Anh/Chị: ……… tuổi

6. Thòi gian làm việc tại công ty:

PHỤ LỤC 2

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁC CẤP GIÁM SÁT TRONG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Anh chị vui lòng trả lời các câu hỏi như sau: Tên anh chị: Chức vụ:

Vị trí Anh chị có từng trễ lịch đào tào cho NV trong năm nay? Nếu chưa, anh chị không cần phải

điền vào các ô phía sau.

Do áp lực công việc Do chương trình đào tạo có thể linh động. Do các nguyên nhân khác Trưởng phòng Kinh Doanh Trưởng phòng Kỹ Thuật Trưởng phòng Marketing Trưởng phòng Nhân Sự Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán Giám sát Kỹ Thuật Giám sát Kinh Doanh

Quản đốc phân xưởng Giám sát Kho Vận Giám sát Marketing

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 103 -113 )

×