0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Môi trường vi mô:

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 80 -81 )

5. Kết cấu của đề tài

2.6.2. Môi trường vi mô:

Đối thủ cạnh tranh: Việt Nam là một quốc gia với dân số trẻ nên có sự chú ý và thu hút đầu tư lớn từ các tập đoàn ngành hàng tiêu dùng quốc tế và trong nước. Đó là các đổi thủ cạnh tranh trực tiếp với Nam Long. Có thể nói ngành hàng tiêu dùng Việt Nam là một trong những ngành có sự cạnh trạnh lớn nhất trên thị trường cả ở các tập đoàn đa quốc gia với nhau và giữa các tập đoàn trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh không chỉ ở các mục tiêu kinh doanh sản lưởng doanh thu mà còn cạnh tranh về nguồn nhân lực. Trong lĩnh vực tiêu dung nhanh, nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng trong sự điều tiết thị trường. Nguồn nhân lực giỏi sẽ biết điều tiết sản lượng/ chương trình kinh doanh thời điểm marketing và tạo đột phá kinh doanh đúng thời điểm. Do đó, Nam Long luôn muốn thu hút được nguồn nhân lực giỏi nhất tại khu vực để thực hiện các chiến lược của công ty nhằm chinh phục thị trường. Mặt khác, việc đào tạo huấn luyện để hoàn thiện và nâng cao kỹ năng là rất quan trọng với Nam Long. Ngoài ra, công ty phải thực hiện các chính sách giữ chân nhân viên để không bị thất thoát nhân lực giỏi.

Khách hàng: Khách hàng của Nam Long là người tiêu dùng. Do đó, công ty cũng phải có nguồn nhân lực trẻ để có thể đưa ra các chính sách kinh

doanh phù hợp với người tiêu dùng. Công tác quản trị nhân sự luôn hướng đến các nhân sự trẻ làm mục tiêu chiến lược, giúp công ty phát triển, sử dụng và phát triển hình ảnh, sản phẩm của công ty đúng với phong cách trẻ.

Một phần khách hàng của công ty là giới tri thức tuổi tầm 35 đến 45. Vậy, công ty cũng cần hệ thống nghiên cứu các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ cá nhân và gia đình. Để phát triển kinh doanh phù hợp với đối tượng này, công ty lại cần hệ thống nghiên cứu và phát triển giỏi, tài năng để có thể đưa ra-những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, phù họp với nhu cầu của gia đình và giới trí thức.

2.7. Đánh giá hoạt động quản trị Nguồn Nhân Lực tại công ty TNHH Nam Long

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 80 -81 )

×