0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Làm đề cương theo phân cơng của TT Ơn tập cho HS

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 138 -138 )

Tháng 12 Giống tháng 10. Thêm:

- Ơn tập học kỳ I Gi- Làm ng tháng 10. Thêm: đề cương ơn tập học kì I ( nếu được phân cơng) - Ơn tập cho HS

- Ra đề kiểm tra nếu được phân cơng. Tháng 1 Giống tháng 10. Thêm:

- Kiểm tra, sơ kết học kỳ I

Giống tháng 10. Thêm:

- Coi kiểm tra học kì I theo phân cơng của HT - Nhập điểm vào máy vi tắnh - Nhập điểm vào máy vi tắnh

- Ghi sổđiểm, học bạ

- Họp tổ chuyên mơn sơ kết hoạt động giảng dạy của GV; đánh giá, bình xét thi đua của GV, đề ra biện pháp khắc phục những tồn đọng, yếu kém xét thi đua của GV, đề ra biện pháp khắc phục những tồn đọng, yếu kém - Thực hiện giảng dạy theo chương trình học kỳ II

Tháng 2 Giống tháng 10 Giống tháng 10. Thêm:

- Tham gia dự giờ, gĩp ý, dạy thửđể chuẩn bị tham gia hội giảng tỉnh đạt kết quả tốt ( nếu cĩ) kết quả tốt ( nếu cĩ)

Tháng 3 Giống tháng 10. Thêm: - Tham gia Hội giảng cấp tỉnh

Giống tháng 10. Thêm:

- Tham gia hội giảng tỉnh ( nếu cĩ đăng ký). - Nhập điểm giữa kỳ vào máy vi tắnh - Nhập điểm giữa kỳ vào máy vi tắnh Tháng 4 Giống tháng 10. Thêm:

-Ơn thi tốt nghiệp cho HS lớp 12

Giống tháng 10. Thêm:

- Tham gia thảo luận nội dung ơn thi tốt nghiệp cho HS

- Thực hiện ơn thi tốt nghiệp theo đúng quy định của nhà trường Tháng 5 Giống tháng 4. Thêm: Tháng 5 Giống tháng 4. Thêm:

- Ơn thi và kiểm tra học kỳ II cho HS

- Tổng kết năm học

Giống tháng 4. Thêm:

- Làm đề cương theo phân cơng của TT - Ơn tập cho HS - Ơn tập cho HS

- Coi kiểm tra học kỳ II theo phân cơng của HT. - Nhập điểm máy vi tắnh . Ghi sổđiểm và học bạ

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 138 -138 )

×