0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Quản lý hoạt động của GV trong giờ lên

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 130 -130 )

của GV trong giờ lên lớp

- Kết hợp với TT dự giờ GV và phân tắch sư phạm bài dạy (đột xuất, báo trước). Chú ý đến các đối tượng GV mới , GV cịn non yếu về chuyên mơn, nghiệp vụ sư phạm.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nề nếp chuyên mơn của GV ( giờ giấc lên lớp, việc dạy thay, dạy bù) .

- Kiểm tra việc phụđạo HS kém, bồi dưỡng HS giỏi. - Kiểm tra việc thực hiện các quy định trong dạy thêm, học thêm và cĩ biện pháp xử lý khi cĩ sai phạm

- TT, GV - Bộ phận giáo - Bộ phận giáo vụ - Bộ phận giáo vụ - Ban quản lý dạy thêm, học thêm - Quản lý đổi mới PPDH

- Chỉđạo các tổ chuyên mơn thực hiện chuyên đề vềđổi mới PPDH theo đúng kế hoạch - Chỉđạo thực hiện hội giảng tổ - Chọn các bài điển hình để thực hiện các chuyên đề vềđổi mới PPDH ( lưu ý việc chọn GV, lớp dạy để thực hiện chỉđạo điểm) - TT, GV - TT, GV - GV - Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS

- Chỉđạo các tổ chuyên mơn thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo đúng kế hoạch

- Đánh giá kết quả học tập của HS. Chú ý đến các lớp cĩ kết quả quá cao hoặc quá thấp để cĩ biện pháp điều chỉnh thắch hợp.

- TT, GV

- Quản lý cơng tác

bồi dưỡng GV - Chnhất trao đạo các tđổi, th chuyên mơn tho luận cách dạy các chc hin các chuyên ương, các bài khĩ dđề, thng ạy, các bài phải sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng cơng nghệ

thơng tin.

- TT, GV

- Quản lý cơ sở vật

chất, thiết bị dạy học - Chdạy hđạc, phịng tho các t chuyên mơn thực hành bộ mơn theo c hin viđúng kc s dế hong thiạch ết b - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế họach.

- Tổ chức thi sử dụng đồ dùng dạy học giỏi, thi làm đồ dùng dạy học - TT, GV - TT, GV -GV - Quản lý các hoạt động hỗ trợ và kắch thắch giảng dạy

- Tổ chức, chỉđạo việc theo dõi, chấm điểm, đánh giá xếp loại

thi đua hàng tháng cho GV. - Bvụ phn giáo

Tháng 11 Giống tháng 10 Giống tháng 10. Thêm: - Tổ chức Hội giảng trường.

-Nhân rộng đại trà việc thực hiện các tiết chuyên đề cho tất cả

các tổ chuyên mơn

- Xử lý kết quả học tập giữa kỳ của HS, phát thưởng cho HS. Nhận định, đánh giá đểđề ra biện pháp chuẩn bị ơn tập học kỳ

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 130 -130 )

×