0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Quản lý các hoạt động hỗ trợ và kắch thắch giảng dạy trong nhà trường

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 113 -114 )

. Cuối học kỳ, Ban chuyên mơn của nhà trường bao gồm các TTCM và Ban giám

9 Quản lý các hoạt động hỗ trợ và kắch thắch giảng dạy trong nhà trường

35 113 20 0 3,10 0,57 5 Kiểm tra việc dự giờ theo tiêu chuẩn của GV 29 117 22 0 3.04 0,55 5 Kiểm tra việc dự giờ theo tiêu chuẩn của GV 29 117 22 0 3.04 0,55 6 Tổ chức cho GV giỏi dạy hội giảng để tất cả GV cùng dự và rút kinh nghiệm. 0 0 95 73 1,57 0,50 8 Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy 1 Khai thác, quản lý và sử dụng cĩ hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện cĩ của nhà trường. 9 30 127 2 2,27 0,58 2 Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho hoạt động dạy học như: phịng học, bàn ghế, bảng đen, ánh sáng, quạt điệnẦ 43 106 19 0 3,14 0,59

3 Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học mới, thường xuyên tham mưu với cấp trên để trang bị đầy đủ và đồng bộ phương tiện hỗ trợ hoạt động dạy học.

10 32 124 2 2,30 0,59

4 Tổ chức cho giáo viên thi làm đồ dùng dạy học và cĩ khen thưởng.

0 0 93 75 1,55 0,49

9 Quản lý các hoạt động hỗ trợ và kắch thắch giảng dạy trong nhà trường dạy trong nhà trường

I Quản lý hoạt động thi đua, khen thưởng:

1 Xây dựng tiêu chuẩn thi đua, đánh giá trên tinh thần dân chủ ( thơng qua Hội nghị cơng chức đầu năm).

0 49 119 0 2,29 0,46

2 Cĩ chếđộ khen thưởng theo từng tháng sau khi đã tổ chức đánh giá thi đua một cách cơng khai, dân chủ.

0 44 124 0 2,26 0,44

3 Thành lập quỹ khen thưởng từ nhiều nguồn đểđộng viên GV. 0 55 113 0 2,33 0,47 II Quản lý các hoạt động khác tạo điều kiện để GV yên tâm đứng lớp: 1 Tăng cường quản lý tài chắnh đảm bảo đầy đủ và kịp thời các chếđộ cho GV như: giờ phụ trội, tăng giờ chấm bài, phụ cấp đứng lớp Ầ để GV khơng bị

thiệt thịi về quyền lợi.

39 115 14 0 3,15 0,54

2 Thực hành tiết kiệm, giảm các khoản chi tiêu khơng

đúng để tăng lương theo Nghịđịnh 43 của Chắnh phủ cho GV nhằm cải thiện đời sống giúp GV yên tâm đứng lớp.

15 110 43 0 2,83 0,57

3 Thơng qua Tổ trưởng, GV, các đồn thểđể nắm tình hình mọi mặt của GV ( hồn cảnh gia đình, chuyên mơn, nghiệp vụ sư phạm, sức khỏe, nguyện vọng Ầ) để kịp thời cĩ giải pháp phù hợp .

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 113 -114 )

×