0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Quản lý cơng tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng dạy cho giáo viên.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 32 -33 )

GV là nhân tố quyết định đến chất lượng đào tạo của nhà trường. Để đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy, theo chương IV, điều 72 Luật Giáo dục, thì GV

cần ỘKhơng ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chắnh trị, chuyên mơn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người họcỢ. [6, tr.29]

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng dạy cho GV là nhiệm vụ của HT với vai trị là cố vấn về mặt sư phạm. Để cơng tác bồi dưỡng GV cĩ hiệu quả, trước hết HT cần đánh giá đúng tình hình thực trạng của đội ngũ GV của mình về năng lực sư phạm, trình độ chuyên mơn, chắnh trịẦ Trên cơ sở đĩ xây dựng một kế hoạch bồi dưỡng cụ thể về nội dung, thời gian và đối tượng.

Nội dung bồi dưỡng GV thường bao gồm:

- Thường xuyên tổ chức các chuyên đề về phương pháp giảng dạy bộ mơn.

- Tổ chức cho GV tham gia hội giảng thường xuyên ( hội giảng tổ, hội giảng trường, hội giảng tỉnh) nhằm rút kinh nghiệm về chuyên mơn, nghiệp vụ.

- Tổ chức hướng dẫn GV tham gia nghiên cứu khoa học, đúc rút kinh nghiệm giảng dạy.

- Dự giờ thăm lớp, kiểm tra, hướng dẫn soạn bài.

- Tổ chức các giờ dạy biểu diễn do GV giỏi thực hiện để mọi người học hỏi kinh nghiệm.

- Phân cơng GV giỏi giúp đỡ GV mới và GV yếu kém về chuyên mơn, nghiệp vụ. - Tổ chức các lớp tin học thường xuyên giúp GV áp dụng phương pháp giảng dạy cĩ sử dụng cơng nghệ thơng tin hỗ trợ.

- Động viên, khuyến khắch, tạo điều kiện mọi mặt về tinh thần và vật chất giúp GV tự học, tự bồi dưỡng, tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, các lớp chuẩn hố trình độ và nâng chuẩn.

Bi dưỡng, nâng cao trình độ GV là vic làm thường xuyên và bng nhiu hình thc ca người HT. Mt HT gii phi là người biết cách làm cho trình độ đội ngũ GV ca mình luơn luơn được nâng cao v mi mt bi vì GV chắnh là nhân t

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 32 -33 )

×