0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Về cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 44 -45 )

c. Thực trạng giáo dục trung học phổ thơng tỉnh Bà rịa-Vũng tàu

2.2.2 Về cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên.

a.Về cán bộ quản lý ( Hiệu trưởng, Phĩ Hiệu trưởng)

Đội ngũ CBQL của 4 trường THPT Xuyên Mộc, THPT Bán cơng Phước Bửu, THPT Hịa Bình, THPT Hịa Hội gồm cĩ 11 người đều đã tốt nghiệp Đại học sư phạm , trong đĩ cĩ 02 HT đã qua lớp bồi dưỡng quản lý, 01 Phĩ HT đang theo học lớp cao học Quản lý giáo dục và 08 người chưa kinh qua một lớp bồi dưỡng quản lý nào. Nguyên nhân: do quy mơ mở rộng trường học quá nhanh, CBQL mới được bổ nhiệm chưa cĩ thời gian đi học; Sở GD&ĐT chưa tổ chức kịp các lớp bồi dưỡng cho CBQL trong tồn tỉnh. Mặt khác, thâm niên cơng tác quản lý cịn quá ắt chủ yếu làm việc theo cảm tắnh do đĩ chất lượng quản lý chỉ ở mức độ trung bình khá.

b.Vềđội ngũ giáo viên

Tổng số GV của cấp THPT năm học 2006-2007 là 222, trong đĩ số GV đạt chuẩn là 96,4%. Những mơn cĩ GV khơng đạt chuẩn chủ yếu là Tin học, Thể dục. Khơng cĩ GV trên chuẩn. Đây được xem là điểm yếu nhất của giáo dục phổ thơng trong huyện. Số GV cĩ tuổi nghề dưới 5 năm là 64,41% trong đĩ số GV tập sự chiếm 18,47%. Tỷ lệ GV/lớp HS:1,68. So với chuẩn là 2,2 thì cịn thiếu 0,52. Đặc biệt, cĩ trường do mới thành lập nên số GV giỏi làm nịng cốt rất ắt, cĩ bộ mơn khơng cĩ người nào cĩ trình độ chuyên mơn được xem là khá để giúp đỡ, kèm cặp người khác. Một số bộ mơn cịn thiếu GV trầm trọng như: Hĩa học, Tin học, Vật lý,

Bng 2.4: Tình hình giáo viên Trung hc ph thơng huyn Xuyên Mc Ờ Năm hc 2006-2007

HỆĐÀO TẠO Thâm niên cơng tác STT TRƯỜNG THPT SỐ HS SỐ LỚP GV S So với định mức (2,2/lớp) SĐH ĐHCQ ĐHTC CĐ Tập sự n< 5 ăm 5 Ờ 10 năm 10 Ờ 15năm n>15 ăm 1 XuyênMộc 2034 46 78 1,69 0 69 6 3 7 25 22 12 12 2 Phước Bửu 1638 33 53 1,61 0 51 1 1 10 37 3 1 2 3 Hịa Bình 1409 32 57 1,78 0 55 0 2 9 25 18 0 5 4 Hịa Hội 918 21 34 1,62 0 32 2 0 15 15 2 0 2 CỘNG 6044 132 222 1,68 0 207 9 6 41 102 45 13 21

(Nguồn: từ các Hiệu trưởng)

Thâm niên công tác

Taảp sỏỉ < 5 năm 5-10 năm 10-15 năm > 15 năm

Heả ựaụo taỉo

SứH ứHCQ ứHTC Cứ

Hình 2.2: Biu đồ v tình hình giáo viên Trung hc ph thơng huyn Xuyên Mc- Năm hc 2006-2007

Sinh vật đặc biệt mơn Cơng nghệ hầu như khơng cĩ một GV nào.

Nhìn chung, cĩ thể nhận định về đội ngũ GV của các trường hiện nay là vừa thiếu vừa yếu vừa khơng đồng bộ. Đây là những yếu tố để dẫn tới chất lượng giảng dạy cịn thấp và do đĩ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo của giáo dục phổ thơng ở huyện Xuyên Mộc. Tình hình trên được trình bày trong bảng 2.4 và hình 2.2.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 44 -45 )

×