0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Tăng cường quản lắ sinh họat của tổ chuyên mơn

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 96 -97 )

. Cuối học kỳ, Ban chuyên mơn của nhà trường bao gồm các TTCM và Ban giám

3.2.2.6 Tăng cường quản lắ sinh họat của tổ chuyên mơn

* Nội dung

- Xây dựng quy định nội bộ về thời gian và nội dung sinh hoạt tổ chuyên mơn. - Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên mơn theo đúng quy định.

* Tổ chức thực hiện

- Xây dựng quy định nội bộ về sinh hoạt của tổ chuyên mơn

Theo Điều lệ Trường trung học thì mỗi tháng các tổ, nhĩm chuyên mơn sinh hoạt 2 lần. Trong quy định về sinh hoạt của tổ chuyên mơn trong nhà trường, HT cần ấn định rõ ràng về thời gian và nội dung sinh hoạt của từng lần như sau:

+ Lần thứ nhất: vào tuần giữa tháng. Nội dung sinh hoạt thuần túy về chuyên mơn và nghiệp vụ sư phạm bao gồm: Thảo luận, gĩp ý các tiết dạy chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học và các vấn đề về chuyên mơn quan trọng bức thiết; Giải quyết những vấn đề khúc mắc, những nội dung mới và khĩ cần truyền thụ trong quá trình giảng dạy của GV; Thảo luận về các chuẩn kiến thức cần truyền đạt cho HS trong thời gian tới, các chuẩn kiến thức và kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá HS...

+ Lần thứ hai: vào tuần cuối tháng. Nội dung bao gồm: Kiểm tra hồ sơ chuyên mơn của từng GV theo cách phân cơng kiểm tra chéo; Kiểm điểm việc thực hiện nề nếp chuyên mơn trong tháng qua; Đánh giá về nội dung các đề kiểm tra và chất lượng các bài kiểm tra trong tháng, tìm hiểu nguyên nhân (nếu chất lượng kiểm tra thấp) để cĩ biện pháp khắc phục; Giải quyết các vấn đề chuyên mơn cấp thiết; Phổ biến kế hoạch và biện pháp thực hiện trong tháng tới; Gĩp ý cho lãnh đạo và các tổ chức trong nhà trường; Bình xét thi đua trong tháng...

- Chỉ đạo việc sinh hoạt tổ chuyên mơn:

+ Hàng tuần, HT lên kế hoạch chỉ đạo cho các tổ chuyên mơn sinh hoạt về thời gian cũng như nội dung sinh hoạt và kiểm tra việc sinh hoạt bằng cách tham dự đột xuất các buổi sinh hoạt của các tổ chuyên mơn.

+ Bố trắ, sắp xếp thời khĩa biểu hợp lý sao cho trong một tuần, các thành viên trong một tổ cùng được nghỉ trọn vẹn một buổi để cĩ thời gian sinh hoạt cũng như tổ chức các tiết hội giảng, các tiết dạy chuyên đề của các tổ.

+ Bố trắ một phịng họp riêng biệt để việc sinh hoạt của các tổ khơng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động bên ngồi. Trong phịng họp phải cĩ đầy đủ hệ thống máy vi tắnh, máy chiếu projector, băng đĩa phục vụ cho việc giảng dạy để thuận tiện trong việc sinh hoạt chuyên mơn.

+ Bồi dưỡng năng lực tổ chức, điều hành sinh hoạt chuyên mơn cho các tổ trưởng; động viên, khuyến khắch các tổ trưởng chuyên mơn suy nghĩ, sáng tạo đề xuất các nội dung và hình thức sinh hoạt phong phú nhằm làm cho các buổi sinh hoạt của các tổ thêm sinh động, hấp dẫn, lơi cuốn GV tham gia.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 96 -97 )

×