sử dụng kiến thức liên môn để gây hứng thú học tập cho học sinh phải góp phần phát triển năng lực tư duy và kĩ năng thực hành bộ môn cho học sinh

Tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa khi dạy các nội dung kiến thức chương các định luật bảo toàn vật lí 10 ban cơ bản

Tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa khi dạy các nội dung kiến thức chương các định luật bảo toàn vật lí 10 ban cơ bản

Sư phạm

... toàn triển khai dạy học dự án, đặc biệt tổ chức hội thi vật lí mang lại hiệu cao học tập, kích thích động hứng thú ngƣời học, phát triển lực sáng tạo, giúp học sinh biết vận dụng tri thức học để ... lí lớp 10 ban nhằm giúp học sinh vận dụng đƣợc kiến thức vật lí vào thực tế đời sống, phát huy tính tích cực phát triển lực sáng tạo học sinh học tập Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên ... sinh vận dụng đƣợc kiến thức vật lí vào đời sống thực tiễn, phát huy tính tích cực phát triển lực sáng tạo học sinh học tập Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ trên, sử dụng phƣơng pháp nghiên...
 • 126
 • 658
 • 1
Tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa khi dạy nội dung kiến thức bài Định luật bảo toàn động lượng Vật lý 10

Tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa khi dạy nội dung kiến thức bài Định luật bảo toàn động lượng Vật lý 10

Sư phạm

... Việc sử dụng thí nghiệm đơn giản học sinh tự làm có ý nghĩa lớn việc phát huy tính sáng tạo học sinh Muốn có hội phát triển toàn diện cần phải phát triển lực cho học sinh có phong cách học tập ... + Dự án liên môn học: Khi thực dự án HS phải kết hợp với kiến thức số môn học khác Ví dụ thực dự án “Nghiên cứu chế tạo máy phát điện vừa nhỏ”, HS phải sử dụng kết hợp kiến thức môn Vật lí, Công ... + Tạo điều kiện cho nhiều phong cách học tập khác + Thúc đẩy người học sử dụng duy, áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, rèn luyện kỹ công nghệ + Gắn lý thuyết với thực hành, hành động, nhà...
 • 93
 • 986
 • 2
Tổ chức dạy học dự án trong dạy học một số kiến thức chương Động lực học chất điểm sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao

Tổ chức dạy học dự án trong dạy học một số kiến thức chương Động lực học chất điểm sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao

Sư phạm

... người học sử dụng duy, áp dụng lý thuyết vào thựctiễn, rèn luyện kỹ công nghệ + Gắn lý thuyết với thực hành, hành động, nhà trường xã hội; + Kích thích động cơ, hứng thú học tập người học; ... động ngoại khoá cho học sinh dạy học nội dung kiến thức chương “ Động lực học chất điểm ” Vật lí lớp 10 nâng cao giúp học sinh vận dụng kiến thức Vật lí vào đời sống thực tiễn, phát huy tính tích ... giúp học sinh thể khả diễn đạt làm chủ trình học tập * Công nghệ đại hỗ trợ thúc đẩy việc học học sinh: Học sinh tiếp cận với nhiều công nghệ khác giúp hỗ trợ phát triển kỹ duy, cho ý kiến...
 • 122
 • 931
 • 3
Bản chất của hoạt động dạy học

Bản chất của hoạt động dạy học

Đại cương

... nhận thức độc dáo 2.2/Vai trò tổ chức, hướng dẫn giáo viên 2.1/ Học tập học sinh hoạt động nhận thức độc đáo: Học tập học sinh Làm cho vốn Phản ánh thực Tuân theo quy khách quan luật nhận vào ý thức ... thường gặp động học tập dụng phương pháp trình học tập để can dạy học ng ứng thiệp phạm cách hợp lí Kiểm tra, điều chỉnh xác nhận kết học tập học sinh, từ mở quy trình dạy học ... chủ đạo, học sinh giữ vai trò chủ động, tích cực Vì thế, xem xét chất HĐDH phải xem xét chất hoạt động học chất hoạt động dạy quan hệ 2/Bản chất hoạt động dạy học: 2.1 /Học tập học sinh hoạt...
 • 8
 • 4,462
 • 175
KHÁI NIỆM KHÁCH SẠN VÀ NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM, BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN

KHÁI NIỆM KHÁCH SẠN NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM, BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN

Kinh tế - Thương mại

... trưởng phận Trên sở tiêu chuẩn hoá để có kế hoạch cho đào tạo để sử dụng tuyển chọn cho phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ - Bộ phận bắc trì, tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời hư hỏng trang ... lịch khách sạn cho du khách củng cố uy tín cho khách sạn thị trường Chính sách khuyến mãi: phương tiện quảng cáo trên, khách sạn sử dụng hình thức khuyến nhằm tạo thêm động cho khách để định mua ... động phải làm cho khách hàng nhận thức, cảm thụ, hành động công việc nhà truyền thông xác định xem đa số người tiêu dùng giai đoạn triển khai chiến dịch truyền thông để đưa họ đến giai đoạn PHẦN...
 • 35
 • 31,122
 • 43
Bản chất của hoạt động tiêu thụ

Bản chất của hoạt động tiêu thụ

Quản trị kinh doanh

... hướng người sử dụng vào công dụng khác, hàng hóa - Tóm lại: Mở rộng thị trường theo chiều rộng nhằm vào nhóm người cách phát triển thị trường sống, đòi hỏi công tác nghiên cứu thị trường phải chặt ... thích hợp, tiến hành quảng cáo, xúc tiến, khuyến mại, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng để không khách hàng tập trung khách hàng đồng thời sử dụng nhiều hàng hóa ng tự sang sử dụng hàng hóa ... Trong trường hợp ngành hàng sử dụng nhiều cách khác hạ thấp giá hàng hóa để thu hút nhiều người mua quảng cáo mạnh để mục đích cuối không khách hàng có tập trung tự sang sử dụng mặt hàng ngành hàng...
 • 8
 • 418
 • 0
Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy học của giáo viên khoa học cơ bản ở các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh nghệ an

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy học của giáo viên khoa học cơ bản ở các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh nghệ an

Khoa học xã hội

... dạy học môn học góp phần nâng cao chất lợng giảng dạy kết học tập chung học sinh Mỗi môn học có nét đặc thù riêng môn học Ngời quản lý cần có hiểu biết rõ môn học để có giải pháp quản lý dạy học ... giáo viên học sinh nhằm truyền thụ lĩnh hội tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo hoạt động nhận thức thực tiễn, để sở phát triển lực t hình thành giới quan khoa học Chính thế, hoạt động dạy học có ... niềm tin ngời thầy vào tính chân thực kiến thức gơng cho học sinh đợc truyền cho họ qua đờng giao tiếp Khác với kiến thức, niềm tin giá trị chất, nảy sinh sở kết hợp kiến thức, kỹ năng, ý chí đặc...
 • 100
 • 624
 • 1
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện đong sơn, tỉnh thanh hoá

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện đong sơn, tỉnh thanh hoá

Khoa học xã hội

... khoa bậc học Về phương pháp hình thức tổ chức dạy học theo đặc trưng môn học Những yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ môn học phương pháp đánh giá kết học tập môn học học sinh Việc sử dụng trang ... vui, hứng thú học tập cho học sinh 32 Hình thức dạy học THCS trình thầy giáo khơi dậy, kích thích hứng thú học tập trò, tổ chức điều khiển để học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo học tập Vai ... nhằm thực nhiệm vụ sau: - Trang bị cho HS kiến thức phổ thông đại - Rèn luyện cho HS hệ thống kỹ năng, kỹ xảo ng ứng Phát triển kỹ tâm lý đặc biệt lực lực phát triển trí tuệ - Hình thành...
 • 111
 • 502
 • 0
Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học của các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh vĩnh long luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học của các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh vĩnh long luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... TRNG I HC VINH NGUYN NGC KHNG Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lợng hoạt động dạy học trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Vĩnh Long LUN VN THC S KHOA HC GIO DC Chuyờn ngnh: Qun lý giỏo dc Mó ... sỏng to ca hc sinh, sinh viờn, cao nng lc t hc, t hon thin hc v tay ngh, y mnh phong tro hc nhõn dõn bng nhng hỡnh thc giỏo dc chớnh qui v giỏo dc khụng chớnh qui; thc hin giỏo dc cho mi ngi, ... thu nhp cho ngi lao ng, nõng cao i sng vt cht v tinh thn ca nhõn dõn To bc tin rừ rt v thc hin cụng bng v tin b xó hi, bo m an sinh xó hi, gim t l h nghốo; ci thin iu kin chm súc sc khe cho nhõn...
 • 119
 • 886
 • 5
Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học của các trường tiểu học ở quân 4,thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học của các trường tiểu học ở quân 4,thành phố hồ chí minh

Khoa học xã hội

... dạy học b Quá trình dạy học : Quá trình dạy học tập hợp hành động liên tiếp giáo viên học sinh giáo viên hướng dẫn, hành động nhằm làm cho học sinh tự giác nắm vững hệ thống kiến thức, kỹ năng, ... tri thức học sinh Hoạt động dạy học ngày phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn phương pháp dạy học phải: Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo người học, bồi dưỡng cho người học lực ... cách học, cách giải vấn đề Hoạt động học gắn liền với đối ng học Đối ng học nội dung học, vấn đề học hay kiến thức tri thức 1.2.2.2 Hoạt động dạy học trường tiểu học Ở trường Tiểu học, ...
 • 125
 • 640
 • 0
Biện pháp quản lý học sinh bán trú và hoạt động dạy học 2 buổi trên ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Don huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Biện pháp quản lý học sinh bán trú hoạt động dạy học 2 buổi trên ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Don huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Giáo dục học

... tiết học khóa em có kỹ vân dụng tốt kiến thức vào làm tập Chính tiết học buổi việc rèn kỹ vận dụng kiến thức để làm tập cần tạo điều kiện để em phát triển khiếu tập khó Để phát triển khiếu cho học ... học sinh giáo viên ý đưa nội dung kiến thức phải dựa vào kiến thức nâng dần lên tùy vào mức độ nhận thức, học sinh Tránh khó gây chán nản học sinh làm Việc chọn nội dung kiến thức cho tiết học ... dung kiến thức cho phù hợp với nhóm đối ng học sinh: Để nâng cao chất lượng dạy học giáo viên phải quan tâm đến khả tiếp thu kiến thức môn dạy cho học sinh, xem buổi em tiếp thu kiến thức...
 • 23
 • 4,755
 • 21
Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy của giáo viên ở trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện IaPa, tỉnh Gia Lai

Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy của giáo viên ở trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện IaPa, tỉnh Gia Lai

Khoa học xã hội

... thể môn học chương trình công tác ngoại khoá * Nội dung dạy học: Gồm thành phần Thành phần đầu tiên, đồng thời thành phần nội dung dạy học, tri thức Thiếu tri thức thiếu sở để duy, để hình thành ... loại học tập học sinh - Tổ chức phong phú hoạt động ngoại khoá cho học sinh Bởi lẽ hoạt động ngoại khoá tạo điều kiện cho học sinh khả mở rộng đào sâu tri thức, tạo hứng thú học tập phát triển ... giáo viên phải phát huy tốt đa tính tích cực, sáng tạo học sinh, sử dụng phương tiện dạy học, tăng cường khả thực hành, vận dụng học sinh 18 - yêu cầu không phần quan trọng góp phần nâng...
 • 55
 • 316
 • 0
Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy của giáo viên ở trường THCS an tiến, huyện mỹ đức, thành phố hà nội

Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy của giáo viên ở trường THCS an tiến, huyện mỹ đức, thành phố hà nội

Kinh tế - Quản lý

... thể môn học chương trình công tác ngoại khoá * Nội dung dạy học: Gồm thành phần Thành phần đầu tiên, đồng thời thành phần nội dung dạy học, tri thức Thiếu tri thức thiếu sở để duy, để hình thành ... loại học tập học sinh - Tổ chức phong phú hoạt động ngoại khoá cho học sinh Bởi lẽ hoạt động ngoại khoá tạo điều kiện cho học sinh khả mở rộng đào sâu tri thức, tạo hứng thú học tập phát triển ... hỏi giáo viên phải phát huy tốt đa tính tích cực, sáng tạo học sinh, sử dụng phương tiện dạy học, tăng cường khả thực hành, vận dụng học sinh - yêu cầu không phần quan trọng góp phần nâng cao...
 • 44
 • 314
 • 0
Một số giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn tiếng anh ở trường cao đẳng nghề kỹ thuật việt  đức

Một số giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn tiếng anh ở trường cao đẳng nghề kỹ thuật việt đức

Khoa học xã hội

... kiện cho sinh viên tự học Năng lực tự học học sinh, sinh viên nội lực, định phát triển thân ngời học, học sinh, sinh viên vừa chủ thể, vừa sản phẩm trình dạy học, tự biến tri thức bên thành tri thức ... dạy học ngoại ngữ giới thiệu cho học sinh, sinh viên tri thức văn hoá tảng dân tộc có ngôn ngữ mà học sinh, sinh viên học, giúp học sinh, sinh viên hiểu thêm đất nớc ngời, có hứng thú học tập, ... động giảng dạy học môn học góp phần nâng cao chất lợng giảng dạy kết học tập chung học sinh, sinh viên Mỗi môn học có nét đặc thù riêng môn học Ngời quản lý cần có hiểu biết rõ môn học từ có giải...
 • 115
 • 719
 • 4
Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở trường trung cấp nghề vinashin luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở trường trung cấp nghề vinashin luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... - Phải tổ chức hướng dẫn cho học sinh học tập, giúp học sinh học tập có phương pháp, nắm phương pháp học tập môn - Phải làm cho học sinh có nề nếp thói quen học tập tốt, làm cho hoạt động học ... trung thực học tập, sống Việc quản lý học tập học sinh phải thực đầy đủ, toàn diện mang tính giáo dục cao Quản lý hoạt động học tập học sinh bao gồm nội dung sau: + Quản lý nề nếp học tập học sinh: ... dung học tập: hướng dẫn đầu giờ, yêu cầu thực hành, quy trình công nghệ tập Nhận xét, đánh giá chấm điểm thực hành Ngay trang sổ thực tập xưởng phải ghi thứ tự tập học thực tập học sinh học kỳ...
 • 114
 • 550
 • 1
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn âm nhạc ở các trường tiểu học thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn âm nhạc ở các trường tiểu học thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... xem nặng môn này, xem nhẹ môn Từ đó, giáo dục tưởng cho giáo viên học sinh có nhận thức đắn dạy học môn Âm nhạc Môn Âm nhạc phải bình đẳng môn học khác trường - Tổ chức đạo cho GV thực quán ... thức khoa 23 học, kỹ năng, kỹ xảo hoạt động nhận thức thực tiễn, để sở phát triển lực hình thành giới quan khoa học Hoạt động dạy học có ý nghĩa vô to lớn: - Dạy học đường thuận lợi giúp học ... cầu nhận thức, nhiệm vụ, yêu cầu có tác dụng đưa học sinh vào tình có vấn đề, kích thích học sinh, học sinh tự đưa nhiệm vụ học tập cho - Học sinh ý thức nhiệm vụ cần giải quyết, có nhu cầu...
 • 110
 • 1,030
 • 6
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở các trường THPT huyện hà trung, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở các trường THPT huyện hà trung, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... học sinh vào Đại học - Cao đẳng, vừa chuẩn bị cho học sinh vào đời Từ trường THPT trang bị kiến thức cần phải hình thành cho học sinh số lực chủ yếu Năng lực thích ứng với thay đổi thực tiễn để ... biết học sinh tích cực học tập Nhu cầu hiểu biết động nhận thức học sinh học tập Học sinh vừa đối ng vừa chủ thể hoạt động dạy học, vậy, quản lý hoạt động học học sinh khâu quan trọng góp phần ... kết học tập học sinh: Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo học sinh khâu quan trọng trình dạy học, có tác dụng phát điều chỉnh thực trạng hoạt động học hoạt động dạy, củng cố phát triển...
 • 95
 • 927
 • 5
Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở quận 3 thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở quận 3 thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... nhận thức, có nhu cầu hiểu biết học sinh tích cực học tập Nhu cầu hiểu biết động nhận thức học sinh học tập Học sinh vừa đối ng vừa chủ thể hoạt động dạy học, vậy, quản lý hoạt động học học sinh ... trường nhằm thực nhiệm vụ sau: + Trang bị cho học sinh tri thức khoa học phổ thơng bản, đại + Rèn luyện cho học sinh hệ thống kỹ năng, kỹ xảo ng ứng; phát triển kỹ tâm lý đặc biệt lực lực hoạt ... Tập thể học sinh - Hội cha mẹ học sinh lực lượng khác ngồi nhà trường Để quản lý đổi PPDH, hiệu trưởng cần tổ chức cho GV học tập nắm vững định hướng đổi PPDH phát huy tính tích cực học tập học...
 • 34
 • 662
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25