0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

CTKT Chơng trình Kiểm toán

 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN VÀ THIẾT KẾ CHƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN VÀ THIẾT KẾ CHƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN

CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN _ Trách nhiệm kiểm toán viên lúc này là phải đánh giá xem quy mô ban đầu của cuộc kiểm toán, để từ đấy đề ra đợc một kế hoạch chiến lợc cho mình: “Kế hoạc[r]
 • 30
TIỂU LUẬN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

TIỂU LUẬN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Từ thực tiễn công tác, rút kinh nghiệm qua việc thực hiện XĐGN của tỉnh những năm qua và nghiên cứu, tôi xin mạnh dạn nêu một số giải pháp nhằm tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh thời gian tới nh sau: 1. Biện pháp quan trọng có tính quyết định đến sự thành công của đề án đó là quan tâm, đầu t thoả đáng cho việc nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm phấn đấu vợt nghèo để vơn lên làm giàu của chính hộ nghèo, xã nghèo. Để làm đợc việc đó trong điều kiện dân chí còn thấp, thì biên pháp hiệu quả nhất là tổ chức nhiều hội nghị đầu bờ trong sản xuất nông nghiệp hoặc thông qua các mô hình trình diễn. Các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể cần khắc phục cách làm qua loa chiếu lệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trớc dân, đổi mới phơng pháp tiếp cận từ chỉ đạo chung chung sang trực tiếp theo hình thức “cầm tay chỉ việc” đến từng hộ nghèo, xã nghèo.
 • 25
CÁC LỆNH CƠ BẢN KHI LẬP TRÌNH CHO PLC

CÁC LỆNH CƠ BẢN KHI LẬP TRÌNH CHO PLC

8. Chạy kiểm tra chơng trình bằng cách đa tín hiệu vào PLC - Bật công tắc CT0 cho đầu vào 000 - ON, xem trạng thái đầu ra trên PLC và trên màn hình Consol bằng cách ấn phím để hiện ra lệnh cần xem trên màn hình Cosol và xem kết quả .
 • 14
QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC NGHỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ

QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC NGHỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ

CHỨC NĂNG QUẢN LÍ CHƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỚI CÁC CÔNG VIỆC SAU:_ - Nhận chơng trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy từng học kì - Quản lí danh sách trờng, lớp, tổ, ban - Xây dựng, cập nhật bảng[r]
 • 30
QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC NGHỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ (2)

QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC NGHỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ (2)

CHỨC NĂNG QUẢN LÍ CHƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỚI CÁC CÔNG VIỆC SAU:_ - Nhận chơng trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy từng học kì - Quản lí danh sách trờng, lớp, tổ, ban - Xây dựng, cập nhật bảng[r]
 • 30
DE ON TN KIM SON A

DE ON TN KIM SON A

Viết phơng trình mặt phẳng chứa ∆ và song song với ∆ ' Câu6b. Giải phơng trình sau trên tập số phức: z 3 = 27. Chơng trình nâng cao Câu5b Trong khụng gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng ∆ và ∆ ' cú phương trỡnh lần lượt là:
 • 5
ĐỀ CƯƠNG THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN

ĐỀ CƯƠNG THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN

- Tạo project, tạo file, thiết lập môi trờng lập trình bằng hợp ngữ. - Cách khai báo và viết chơng trình. - Cách lu, biên dịch, tìm và xử lý lỗi. - Nạp và chạy mô phỏng chơng trình. 2.2. Bài tập
 • 24
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TÔT NGHIỆP MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ BAO BÌ AN PHÁT DOC

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TÔT NGHIỆP MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ BAO BÌ AN PHÁT DOC

1.4.1.5 LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Sự đánh giá cẩn thận phải dựa trên các mục tiêu của chơng trình đào tạo và mục tiêu của tổ chức, đồng thời thông qua cảm[r]
 • 39
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC PHÍA BẮC

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC PHÍA BẮC

e. Quy trình hạch toán tổng hợp: Từ các chứng từ gốc, hàng ngày kế toán vào sổ Nhật ký chung và vào sổ chi tiết TK 334, 335, 338. Từ các số liệu cơ sở đó chơng trình kế toán sẽ sử lý để lên Sổ cái TK334, 335, 338, Bảng tổng hợp chi tiết, Bảng cân đối số phát sinh và các Báo cáo tài chính vào cuối kỳ. Ngoài các sổ sách trên kế toán tiền lơng Nhà xuất bản Giáo dục còn vào Chứng từ ghi sổ cho nghiệp vụ trích trớc, tính và thanh toán lơng riêng cho từng bộ phận để tiện cho việc quản lý. Sơ đồ ghi sổ tổng hợp của kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng đợc khái quát nh sau:
 • 41
ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VĂN

ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VĂN

Đối chiếu các nội dung cần ôn tập ở chơng trình hiện hành với kiến thức đã học tr- ớc đây để bổ sung những kiến thức đã thay đổi. c.Đối với học sinh học theo chơng trình phân ban thí điểm Đối chiếu các nội dung cần ôn tập ở chơng trình hiện hành với kiến thức đã học tr- ớc đây để bổ sung những kiến thức đã thay đổi. Học sinh lựa chọn chơng trình Nâng cao hoặc chơng trình Chuẩn để ôn tập cho phù hợp.
 • 2
HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG

a) Mở đầu - Hát tập thể một bài có nộị dung về thầy cô giáo. - Ngời điều khiển chơng trình tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. b) Trao đổi tìm hiểu về công ơn của thầy cô giáo thông qua một số câu hỏi gợi ý nh: - Bạn có biết để có 1 tiết giảng dạy tốt, thầy cô giáo đã phải chuẩn bị nh thế nào không? - Thầy cô giáo hi vọng. Mong đợi gì ở chúng ta?
 • 27
ÔN THI TỐT NGHỆP MÔN ĐỊA

ÔN THI TỐT NGHỆP MÔN ĐỊA

ôn tập ở chơng trình hiện hành trên với kiến thức đã học trớc đây để bổ sung những kiến thức đã thay đổi. b) Thí sinh đã học chơng trình THPT phân ban thí điểm: đối chiếu các nội dung cần ôn tập ở chơng trình hiện hành với kiến thức đã học trớc đây để bổ sung những kiến thức đã thay đổi. Học sinh lựa chọn chơng trình Nâng cao hoặc chơng trình Chuẩn để ôn tập cho phù hợp.
 • 2
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUYỀN TỆP

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRUYỀN TỆP

 Giao thức ứng dụng đợc xây dựng và sử dụng trong chơng trình Bản thân giao thức TCP là một giao thức hớng kết nối và đáng tin cậy, giao thức này đảm bảo dữ liệu truyền vào socket đầy đủ, nhng để tăng cờng tính tin cậy của chơng trình ứng dụng và để kiểm soát việc truyền dữ liệu nhất là trên các mạng có độ trễ lớn hay những mạng thờng xuyên xảy ra hiện tợng quá tải, một giao thức ứng dụng riêng đợc xây dựng cho chơng trình.
 • 36
ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 4 MÔN TOÁN CHUYẾN LÝ KHTN 2010

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 4 MÔN TOÁN CHUYẾN LÝ KHTN 2010

Phần riêng : Thí sinh chỉ đ ợc chọn làm một trong hai phần sau, phần A hoặc phần B A. Theo chơng trình chuẩn Câu VIa.(2đ) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho Hyperbol (H) : 4 x 2 − y 2 = 4 . Tìm điểm N trên hypebol sao cho N nhìn hai tiêu điểm dới góc 120 o .
 • 2
BAO CAO DOI

BAO CAO DOI

Bám sát chủ đề năm học và chơng trình công tác Đội của hội đồng đội Huyện năm học 2007 – 2008. Liên đội đã chủ động xây dựng chơng trình công tác , triển khai sâu rộng tới các chi đội .Tập chung vào 5 chơng trình chính của Đội và những nội dung củng cố nâng cao chất lợng của liên, chi đội , tích cực đầu t ,chăm lo cho cho đội ngũ chỉ huy
 • 4
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH Ở CÔNG TY FOCUSTRAVEL

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH Ở CÔNG TY FOCUSTRAVEL

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƠNG TRÌNH DU LỊCH_ * Quy trình thực hiện các chơng trình du lịch tại doanh nghiệp lữ hành phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố nh số lợng khách trong đoàn, thời gian của ch[r]
 • 48
GIÁO ÁN HĐNGLL KHỐI 6

GIÁO ÁN HĐNGLL KHỐI 6

- YÊU CẦU HỌC SINH ĐỀU THAM GIA THẢO LUẬN SAU KHI NGHE NÓI CHUYỆN - DỰ KIẾN MỜI BÁO CÁO VIÊN - THỐNG NHẤT CHƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG - CỬ NGỜI MỜI ĐẠI BIỂU - NGỜI ĐIỀU KHIỂN CHƠNG TRÌNH - PHÂ[r]
 • 28
Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của VACO.DOC

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của VACO.DOC

chất của Công ty đã trở nên hạn chế so với tốc độ phát triển của Công ty. Vì vậy, điều kiện làm việc, chính sách đào tạo cũng nh phong cách ứng xử của Kiểm toán viên và nhân viên VACO thờng xuyên đợc chú trọng. Trong những năm gần đây, VACO đã triển khai rất nhiều chơng trình đào tạo nhân viên đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Năm 2000 là năm thứ ba VACO thực hiện chơng trình “Quốc tế hoá đội ngũ nhân viên”. Công ty dã huy động tối đa nguồn lực cho đào tạo. Chi phí đào tạo của Công ty năm 2000 lên tới hơn 4 tỷ đồng, tăng 200% so với năm 1999. Tính đến năm 2000, VACO đã cử hơn 30 nhân viên tham gia theo học Chơng trình Kiểm toán viên Công chứng Anh (ACCA). Cũng trong năm, gần 50 lợt nhân viên đợc đi học tập, đào tạo tại nớc ngoài với thời gian từ 1 tuần đến 1 năm. Và trong năm 2000 đó, Công ty đã đón nhận 2 nhân viên đợc đào tạo dài hạn (2 năm, 4 năm) theo Chơng trình DTT tại Mỹ trở về. Nh vậy, những chính sách đào tạo thiết thực không chỉ đem lại những kiến thức bổ ích, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên mà còn củng cố niềm tin, khuyến khích lòng say mê nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.
 • 26
BÀI THẢO LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

BÀI THẢO LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

TRANG 17 phải xây dựng các chơng trình kiểm toán khác nhau  Sự khác nhau về loại hình kiểm toán : nh kiểm toán tái chính , kiểm toán tuân thủ hay kiểm toán nghiệp vụ dẫn đến trình tự ki[r]
 • 26
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Chơng trình nghiên cứu thị trờng ý tởng đợc chấp nhận về 1 loại sản phẩm mới Chơng trình nghiên sản phẩm Chơng trình thiết kế bao bì Chơng trình nghiên tuyển thêm nhân viên bán hàng Chơn[r]
 • 21
ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA TIỂU HỌC VỤ BẢN DOC

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA TIỂU HỌC VỤ BẢN DOC

4) lớp 4 * Ưu điểm: Đảm bảo đợc nội dung cao hơn của chơng trình Thủ công. Học sinh đợc học các kỹ thuật về cắt, khâu, thêu, nấu ăn; kỹ thuật trồng rau, hoa và lắp ghép mô hình kỹ thuật. Là một môn học bắt buộc đối với mọi học sinh, không phân biệt giới tính, vùng miền. Vì vậy mọi học sinh đều đợc học nội dung về Kỹ thuật nhằm giúp các em có khả năng lao động tự phục vụ bản thân, giúp đỡ gia đình, rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay và có ý thức, thói quen lao động khoa học.Chơng trình kỹ thuật lớp 4 đợc xây dựng trên cơ sở quán triệt tinh thần kỹ thuật tổng hợp – hớng nghiệp, nguyên tắc phát triển khoa học phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và điều kiện của Việt Nam.
 • 33
GIAO AN TIN HOC 11 HKII

GIAO AN TIN HOC 11 HKII

- Yêu cầu học sinh khởi động và kiểm tra hoạt động của máy tính. - Yêu cầu học sinh khởi động chơng trình pascal - Đa ra bài toán 1 ý a của bài tập thực hành 4 cho học sinh tìm hiểu và chay thử chơng trình mẫu đã cho. - Hãy nhận xét về thời gian thực hiện chơng trình? - Khuyến khích học sinh đa ra các đề xuất cho bài toán chạy tốt hơn.
 • 25
BÀI 6 TIN 10

BÀI 6 TIN 10

Chiếu chơng trình đã đợc viết lên bảng để học sinh theo dõi.  Chơng trình đợc viết không phải lúc nào cũng đảm bảo là hoàn toàn là đúng đắn. Do đó phải thử chơng trình với bộ INPUT đặc trng để phá hiện sai sót.
 • 4
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Từ kết quả 5 năm thực hiện chơng trình 135, có thể đánh giá tổng quát: Về kinh tế, các xã ĐBKK có bớc phát triển mạnh, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, miền trong cả nớc, góp phần thực hiện thành công công tác XĐGN, công bằng xã hội chơng trình 135 đợc đánh giá là đầu t đúng mục tiêu, đúng đối tợng, hợp lòng dân, ít tiêu cực nhấtm, ít thất thoát nhất, về cơ bản không có khiếu kiện. Quá trình thực hiện chơng trình đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình tốt, đợc đúc kết để nhân rộng ra các địa phơng khác; đồng thời cũng rút ra đợc nhiều bài học về sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành Trung ơng và địa phơng trong việc hớng dẫn và tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện chơng trình cũng nh việc huy động nguòn lực và lồng ghép các chơng trình, dự án để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; tăng cờng cán bộ về giúp các xã nghèo; động viên sự tham gia của ngời dân trong việc thực hiện dân chủ cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hởng lợi. Chơng trình đã hội tụ đợc tình cảm và tiếp nhận sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của nhân dân cả nớc, thu hút đợc sự quan tâm chỉ đạo và gắn đợc trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ơng đến địa phơng; gắn kết trách nhiệm, nghĩa vụ, tình cảm của nhân dân địa phơng với các công trình đợc Nhà nớc đầu t, gây đợc không khí phấn khởi, vun đắp niềm tin của đồng bào các dân tộc vào đờng lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nớc, tăng cờng tình đoàn kết giữa các dân tộc.
 • 86
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHCO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHCO

Chơng trình thiết kế bao bì Chơng trình nghiên tuyển thêm nhân viên bán hàng Chơng trình quảng cáo và khuyến mãi Chơng trình thực hiện quảng cáo Thơng mại hoá sản phẩm Chơng trình huấn l[r]
 • 21
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHCO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHCO

Chơng trình thiết kế bao bì Chơng trình nghiên tuyển thêm nhân viên bán hàng Chơng trình quảng cáo và khuyến mãi Chơng trình thực hiện quảng cáo Thơng mại hoá sản phẩm Chơng trình huấn l[r]
 • 21
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHCO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHCO

Chơng trình thiết kế bao bì Chơng trình nghiên tuyển thêm nhân viên bán hàng Chơng trình quảng cáo và khuyến mãi Chơng trình thực hiện quảng cáo Thơng mại hoá sản phẩm Chơng trình huấn l[r]
 • 21
CHIẾN LƯỢC SP TẠI TRAPHACO

CHIẾN LƯỢC SP TẠI TRAPHACO

Chơng trình thiết kế bao bì Chơng trình nghiên tuyển thêm nhân viên bán hàng Chơng trình quảng cáo và khuyến mãi Chơng trình thực hiện quảng cáo Thơng mại hoá sản phẩm Chơng trình huấn l[r]
 • 21
HDNGLL 6 CA NAM KO CAN CHINH

HDNGLL 6 CA NAM KO CAN CHINH

- Học sinh tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của 5 điều Bác dạy ( vào thời gian nào? Vì sao bác lại đa ra 5 điều Bác dạy.? ) - Ban chỉ huy chi đội cùng cán bộ lớp phân công chuẩn bị cây hoa, cắt cánh hoa để ghi câu hỏi, ảnh Bác, lọ hoa, khăn bàn, đồng thời xây dựng chơng trình hoạt động và cử ngời điều khiển, cử ban giám khảo.
 • 31
GIÁO ÁN TIN 8 TRỌN BỘ CHUAN

GIÁO ÁN TIN 8 TRỌN BỘ CHUAN

I/ Mục đích yêu cầu : 1.Kiến thức : - Biết đợc ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bảnlà bảng chữ cái và quy tắc để viết chơng trình, câu lệnh; -Biết đợc ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ khóa dành riêng cho mục đích sử dụng nhất định;
 • 33
BÀI GIẢNG TIN HỌC 11 POT

BÀI GIẢNG TIN HỌC 11 POT

Ngôn ngữ bậc cao: gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào loại máy và chơng trình phải dịch sang ngôn ngữ máy mới thực hiện đợc. Hợp ngữ: rất gần với ngôn ngữ máy, nhng mã lệnh đợc thay bằng tên viết tắt của thao tác (thờng là tiếng Anh).
 • 9
HDNGLL LOP 6

HDNGLL LOP 6

V- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG DỤNG CỤ, TÀI LIỆU DẪN CHƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGỜI DẪN CHƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu Chơng trình - Điệp -K[r]
 • 131
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO)..DOC

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO)..DOC

điều kiện làm việc, chính sách đào tạo cũng nh phong cách ứng xử của kiểm toán viên và nhân viên công ty VACO thờng xuyên đợc chú trọng. Trong những năm gần đây, VACO đã triển khai nhiều chơng trình đào tạo nhân viên đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Năm 2000 vừa qua là năm thứ ba VACO thực hiện chơng trình “Quốc tế hoá đội ngũ nhân viên”. Công ty đã huy động tối đa nguồn lực cho đào tạo. Chi phí đào tạo của công ty năm 2000 lên tới hơn 4 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 1999. Tính đến năm 2000, VACO đã cử hơn 30 nhân viên tham gia theo học chơng trình kiểm toán viên công chứng Anh (ACCA). Cũng trong năm, gần 50 lợt nhân viên đã đợc cử đi học tập và đào tạo tại nớc ngoài với thời gian từ 1 tuần đến 1 năm. Và trong năm 2000 này, Công ty đã đón nhận 2 nhân viên đợc đào tạo dài hạn (2 năm, 4 năm) theo chơng trình DTT tại Mỹ trở về. Nh vậy, những chính sách đào tạo thiết thực không chỉ đem lại những kiến thức bổ ích nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên mà còn củng cố niềm tin, khuyến khích lòng say mê nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.
 • 30
DE VA DA KT CHAT LUONG TRUOC THI

DE VA DA KT CHAT LUONG TRUOC THI

Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thoả mãn: z + 2 = - z 2 i 2. Theo chơng trình Nâng cao Cõu 4b ( 2 điểm ). Trong khụng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( α ) : 2 x y − + 2 z − = 4 0 và hai đường thẳng 1
 • 5
TIET 47 BAI TAP VA THUC HANH 6

TIET 47 BAI TAP VA THUC HANH 6

Củng cố Các bớc để hoàn thành một chơng trình: - Phân tích bài toán để xác định dữ liệu vào, dữ liệu ra, thuật toán.. - Soạn chơng trình vào máy.[r]
 • 2
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện

Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện

Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện
 • 84
TOM TAT TRONG TAM ON TAP KY 1 TIN 8

TOM TAT TRONG TAM ON TAP KY 1 TIN 8

- Chơng trình soạn thảo và chơng trình dịch thờng đợc kết hợp vào một phần mềm, đợc gọi là môi trờng lập trình B À I 2 BÀI 2: LÀM QUEN VỚI CHƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH _- Biết ngôn [r]
 • 2
TIẾT 137 CHƠNG TRÌNH ĐỊA PHƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT

TIẾT 137 CHƠNG TRÌNH ĐỊA PHƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT

-Từ xng hô của địa phơng có thể đợc dùng trong hoàn cảnh giao tiếp nào ? -Đối chiếu những phơng tiện xng hô đ- ợc xác định ở bài 2 và những phơng tiện chỉ quan hệ thân thuộc trong bài chơng trình địa phơng (phần tiếng Việt) ở học kì I và cho nhận xét ?
 • 3
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP PPS

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP PPS

Chơng trình đào tạo ngành kinh tế nông nghiệp Chơng trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp của trờng Đại học Nông lâm Thái nguyên đợc xây dựng trên cơ sở chơng trình khung của Bộ GD&ĐT ban hành theo quyết định số 23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/07/2004 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản hớng dẫn của Bộ về xây dựng khung chơng trình đào tạo bậc đại học cho ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh, với 141 tín chỉ.
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ