0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

kế toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾTOÁN NHẬP XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾTOÁN NHẬP XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU

1.1. Phân loại căn cứ vào nội dung kinh tế, vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất – kinh doanh - Nguyên vật liệu chính : là những vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất thì nó sẽ cấu tạo nên thực thể của sản phẩm, nếu không có nó thì sẽ không hình thành nên thực thể của sản phẩm được, nó bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài. Các doanh nghiệp khác nhau thì sử dụng nguyên liệu, vật liệu chính khác nhau: ở doanh nghiệp cơ khí nguyên liệu, vật liệu chính là sắt, thép...ở doanh nghiệp sản xuất đường nguyên vật liệu chính là cây mía còn ở doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo thì Nguyên vật liệu là đường, nha, bột...cũng có thể sản phẩm của doanh nghiệp này làm nguyên liệu, vật liệu cho doanh nghiệp khác đối với nửa thành phẩm mua ngoài với mục đích để tiếp tục gia công chế biến được coi là nguyên liệu, vật liệu chính ví dụ như doanh nghiệp dệt mua sợi về dệt vải.
 • 35
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Nguyên vật liệu phụ: Là đối tượng lao động, nhưng nó không phải là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên thực thể của sản phẩm. - Phụ tùng thay thế: Là những chi tiết, phụ tùng máy móc, thiết bị phục vụ cho việc sửa chữa hoặc thay thế những bộ phận, chi tiết, máy móc thiết bị. - Phế liệu: Là những vật liệu bị loại ra trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị, nó đã mất hết giá trị sử dụng hoặc phần lớn giá trị sử dụng ban đầu.
 • 24
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH

Sổ kế toán là phương tiện để cập nhật và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán. Đối tượng kế toán rất đa dạng và phong phú về nội dung kinh tế, về đặc điểm hoạt động và có yêu cầu quản lý khác nhau do đó để phản ánh các đối tượng kế toán sổ kế toán bao giờ cũng gồm nhiều loại khác nhau. Dựa vào đặc trưng khác nhau của sổ kế toán, dựa vào hình thức kinh doanh của công ty, Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình đã áp dụng hình thức "Nhật ký - chứng từ".
 • 39
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. a. Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ. * Chứng từ sử dụng: Trong các doanh nghiệp sản xuất, NVL là đối tượng lao động, NVL không thể thiếu được trong quá trình sản xuất, nó biến động thường xuyên liên tục trong quá trình sản xuất. Vì vậy kế toán phải lập các chứng từ cần thiết một cách chính xác, kịp thời theo đúng chế độ ghi chép ban đầu đã được Nhà nước ban hành. Những chứng từ này là cơ sở để ghi chép vào thẻ kho, sổ kế toán để giám sát, quản lý, kiểm tra tình hình biến động và số hiện còn của từng thứ NVL. Nó giúp cho quá trình quản lý – sử dụng NVL có hiệu quả.
 • 41
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUANG MINH

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUANG MINH

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU XUẤT KHO._ Theo chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho” doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong bốn phương pháp tính giá thực tế hàng xuất [r]
 • 56
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THUỶ TRƯỜNG

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THUỶ TRƯỜNG

_SINH VIÊN: DƯƠNG THƯƠNG HUYỀN – LC14.21.28_ 19 Kế toán tổng hợp Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Sổ số dư Phiếu giao nhận chứng từ nhập Bảng luỹ kế nhập, xuất, tồn kho vật tư TRANG[r]
 • 72
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- ở phòng kế toán : Kế toán vật t mở thẻ kế toán chi tiết vật t cho từng danh điểm vật t tơng ứng với thẻ kho mở ở kho. Thẻ này có nội dung tơng tự thẻ kho, chỉ khác là theo dõi cả về mặt giá trị. Hàng ngày, hoặc định kỳ, khi nhận đợc các chứng từ nhập, xuất kho do thủ kho chuyển tới, nhân viên kế toán vật t phải kiểm tra, đối chiếu và ghi đơn giá hạch toán vào thẻ kế toán chi tiết vật t và tính ra số tiền. Sau đó, lần lợt các nghiệp vụ nhập, xuất vào các thẻ kế toán chi tiết vật t có liên quan. Cuối tháng tiến hành cộng thẻ và đối chiếu với thẻ kho.
 • 21
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

3.2- Cải tiến bản thân quá trình sản xuất. Bao gồm: - Cải tiến quy trình công nghệ sản xuất để làm ra sản phẩm. - Giảm bớt sản phẩm hỏng hoặc xoá bỏ được sản phẩm hỏng càng tốt. Ngoài ra còn có rất nhiều biện pháp khác nữa như: Cải tiến khâu cung ứng NVL cho sản xuất, làm sao NVL đến khâu sản xuất một cách chíng xác, kịp thời, đầy đủ đúng với yêu cầu của sản xuất, phải có hạch toán tiêu hao NVL để có thể tránh được tình trạng NVL tiêu hao mà không biết ai sử dụng, sử dụng vào việc gì. Cần phải cải tiến công tác quản kho, làm thế nào sắp xếp thật hợp lý khối lượng dự trữ trong kho ở mức tối thiểu.
 • 40
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: KẾ TOáN NGUYêN VẬT LIỆU - CôNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CôNG TY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN THANH HOá

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: KẾ TOáN NGUYêN VẬT LIỆU - CôNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CôNG TY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN THANH HOá

1.3 .KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ _1.3.1.CHỨNG TỪ VÀ SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG._ _* CHỨNG TỪ._ - Hoá đơn GTGT MS 01GTKT3/001 - Phiếu nhập kho MS 01-VT - Phiếu xuất kho MS[r]
 • 77
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ

TRANG 4 * Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơ[r]
 • 29
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SXKD VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SXKD VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Nh vật, giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lợng sản xuất, phản ánh kết quả sử dụng các loại tài sản, vật t, tiền vốn, lao động..... trong quá trình sản xuất. Bản chất của giá thành là sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố chi phí vào những sản phẩm, lao vụ dịch vụ hoàn thành. Mọi cách tính chủ quan, không phản ánh đúng các yếu tố giá trị trong giá thành có thể dẫn đến việc phá vỡ các quan hệ hàng hoá - tiền tệ, không xác định đợc hiệu quả kinh doanh và không thực hiện đ- ợc tái sản xuất giản đơn, tái sản xuất mở rộng. Do đó, giá thành sản phẩm còn là căn cứ tính toán xác định hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong DN.
 • 39
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN NIÊN KỶ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN NIÊN KỶ

Yêu cầu đặt ra đối với kế toán nguyên vật liệu là sự bảo đảm nguyên tắc nhất quán, chính xác trong các phơng pháp tính giá nguyên vật liệu xuất nhập kho, mỗi nhiệm vụ liên quan đến nhập [r]
 • 92
THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng, nhu cầu sản xuất thực tế và định mức tiêu hao vật liệu, cán bộ phòng kỹ thuật ghi danh mục vật liệu cần lĩnh cụ thể về số lượng cụ thể, quy cách phẩm chất cho từng phân xưởng. Sau đó danh mục này được chuyển sang phòng vật tư để làm thủ tục xuất kho nguyên vật liệu. Phiếu xuất kho do phòng Vật tư lập làm 3 liên (trong đó ghi rõ xuất vật tư gì, dùng để sản xuất sản phẩm và chi tiết nào, cho phân xưởng nào ). Liên 1 (gốc ) được lưu tại phòng Vật tư, 2 liên còn lại chuyển xuống kho. Thủ kho căn cứ vào phiếu xuất kho đồng thời kiểm tra vật tư tồn kho để giao vật tư cho người nhân rồi ghi và cột thực xuất và ký tên trên phiếu xuất kho. Liên 3 thủ kho giữ lại và gửi Liên 2 cho phòng Kế toán để kế toán vật tư ghi sổ chi tiết theo từng kho. Cuối quý, kế toán lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn vất tư, bảng kê tính giá thực tế vật liệu, bảng phân bổ vật tư tiêu hao theo từng kho và bảng tổng hợp TK 152, TK 153.
 • 38
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

IV. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NVL Mỗi DN sử dụng những loại NVL khác nhau, phục vụ cho những hoạt động sản xuất khác nhau. Tuỳ theo đặc điểm NVL của từng DN mà các DN có các phương thức kiểm kê khác nhau. Có DN thực hiện kiểm kê theo từng nghiệp vụ nhập, xuất kho (tức là mỗi lần nhập kho, xuất kho đều có cân, đo, đong, đếm), nhưng cũng có những DN chỉ kiểm kê một lần vào thời điểm cuối kỳ bằng cách cân, đo, đong, đếm, ước lượng NVL tồn kho cuối kỳ. Theo đó, trong kế toán NVL nói riêng và kế toán hàng tồn kho nói chung có 2 phương pháp hạch toán tổng hợp là kê khai thường xuyên (KKTX) và kiểm kê định kỳ (KKĐK).
 • 28
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP 22 PART4 DOC

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP 22 PART4 DOC

S ố hi ệ u TK ĐƯ N ợ Có Khi có các ch ứ ng t ừ nh ậ p , xu ấ t kho v ậ t li ệ u , k ế toán ti ế n hành vào s ổ Nh ậ t ký chung đầ u tiên (vào t ấ t c ả các c ộ t tr ừ c ộ t 5). Đồ ng th ờ i n ế u doanh nghi ệ p có nhu c ầ u theo dõi tình hình thanh toán v ớ i nhà cung c ấ p thì các ch ứ ng t ừ này còn đượ c ghi s ổ Nh ậ t ký mua hàng và s ổ Nh ậ t ký chi ti ề n . Sau đ ó , s ố li ệ u đượ c chuy ể n vào S ổ cái các tài kho ả n 152, 153, 621,..., lúc này k ế toán m ớ i ghi vào c ộ t 5 trên s ổ Nh ậ t ký chung . Cu ố i tháng , c ộ ng s ố li ệ u trên các S ổ cái ghi vào b ả ng cân đố i s ố phát sinh ph ầ n giành cho tài kho ả n 152, 153. Trên c ơ s ở s ố li ệ u c ủ a các s ổ này trong su ố t niên độ k ế toán để l ậ p các báo cáo tài chính.
 • 10
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

- Tại phòng kế toán: Sử dụng sổ chi tiết vật liệu để ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn của từng loại vật liệu cả về mặt số lợng lẫn giá trị. Hàng ngày hoặc định kỳ, khi nhận đợc các chứng từ nhập, xuất vật liệu đợc thủ kho chuyển lên kế toán phải tiến hành kiểm tra, ghi giá và phản ánh vào các sổ chi tiết. Cuối tháng căn cứ vào sổ chi tiết để lập bảng tổng hợp chi tiết nhập, xuất, tồn vật liệu. Số tồn trên các sổ chi tiết phải khớp đúng với số tồn trên thẻ kho.
 • 26
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA COMPOSIT VIỆT Á

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA COMPOSIT VIỆT Á

Xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất là khâu đầu tiên và đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở mỗi doanh nghiệp. Đối với Công ty TNHH Nhựa Composit Việt Á, chủng loại sản phẩm của công ty là khá nhiều nhưng đều được sản xuất tập trung tại phân xưởng theo một quy trình sản xuất trải qua 3 giai đoạn là: ép nhựa, gia công lắp ráp thô và gia công lắp ráp hoàn thiện. Tại mỗi giai đoạn chỉ sản xuất ra một chi tiết hoặc gia công một bộ phận của sản phẩm, cuối cùng chuyển cho tổ lắp ráp 3 tiến hành lắp ráp hoàn chỉnh. Chi phí sản xuất luôn được luân chuyển từ tổ sản xuất này sang tổ sản xuất khác, do đó, để theo dõi được chi phí sản xuất cho từng phân xưởng cho từng chi tiết hoàn thành là rất khó khăn và phức tạp. Vì thế công ty đã lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất theo nơi phát sinh chi phí là xưởng sản xuất. Theo đó, toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh tại xưởng sản xuất trong tháng được kế toán tập hợp theo từng khoản mục phí, cuối tháng tổng hợp làm cơ sở để tính ra giá thành sản phẩm hoàn thành.
 • 44
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

+ Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, hình thái vật chất ban đầu vẫn giữ nguyên + Giá trị của công cụ dụng cụ được chuyển dần vào giá trị sản phẩm Tuy nhiên do giá trị của công cụ dụng cụ không lớn nên để đơn giản trong công tác quản lý và hạch toán thì tính hết giá trị công cụ dụng cụ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong một lần hoặc phân bổ dần trong một số kỳ kinh doanh nhất định. Vì vậy có các phương pháp phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng như sau:
 • 20
BÁO CÁO: ỨNG DỤNG ACCESS VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PPT

BÁO CÁO: ỨNG DỤNG ACCESS VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PPT

Để tồn tại và phát triển tuân theo các quy luật vận hành của nền kinh tế đầy khó khăn, các doanh nghiệp phải năng động về mọi mặt, phải biết tận dụng các biện pháp kinh tế một cách linh hoạt khéo léo và hiệu quả. Trong đó không thể thiếu quan tâm đến công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu nói riêng. bởi lẽ nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản cấu thành nên giá thành sản phẩm. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tốt sẽ đảm bảo cho việc cung cấp đầy đủ kịp thời các nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất, kiểm tra giám sát việc chấp hành các định mức dự trữ, tiêu hao nguyên vật liệu trong qúa trình sản xuất góp phần giảm bớt chi phí và nâng cao doanh lợi cho công ty.
 • 33
HOÀN THIỆN CÔNG TAC KÊ KHAI NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CHI PHÍ QUẢN LI

HOÀN THIỆN CÔNG TAC KHAI NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CHI PHÍ QUẢN LI

 Lập dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho Hàng tồn kho núi chung và NVL, CCDC núi riờng là những tài sản lưu động thường cú biến động theo thời gian. Đối với xớ nghiệp, nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ chủ yếu được mua ngoài và cú trường hợp phải nhập ngoại. Do đú, giỏ cả ngày càng khụng ổn định nhất là vào năm 2009 khi nền kinh tế nước ta đang bị suy thoỏi. Hiện nay, xớ nghiệp khụng tổ chức lập dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho, tức là chưa đề cập đến những rủi ro cú thể xảy ra do sụt giỏ của hàng tồn kho. Đặc biệt trong tỡnh hỡnh thế giới cú nhiều bất ổn vỡ tỡnh hỡnh kinh tế, chớnh trị, chiến tranh gõy ảnh hưởng đến tỡnh hỡnh kinh tế trong nước, biểu hiện là giỏ cả cỏc mặt hàng tăng, đặc biệt là cỏc loại hàng hoỏ trong lĩnh vực xõy dựng như giỏ xăng, dầu, thộp…tăng làm cho chi phớ sản xuất tăng hơn so với cựng kỳ năm ngoỏi.
 • 91
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP

1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu NVL chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định. Dới tác động của lao động chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu tạo ra thực thể sản phẩm mới trong doanh nghiệp sản xuất vật chất. Do đó khối lợng NVL sử dụng, định mức NVL tiêu dùng là cơ sở để tạo ra khối l- ợng sản phẩm sản xuất tơng ứng.
 • 30
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH HÓA SỬ LÝ  CĐ CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH HÓA SỬ LÝ CĐ CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ HỒ SƠ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP LƯƠN G QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THU KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN CHI QUẢN LÝ VẬT TƯ NGUYÊN VẬT LIỆU TIÊU THỤ QLÝ KHO QUẢ[r]
 • 43
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTKT TẠI CÔNG TY MAY 19 5

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTKT TẠI CÔNG TY MAY 19 5

• Ở phòng kế toán, kế toán viết phiếu nhập ,phiếu xuất vật tư theo đúng chế độ qui định. Căn cứ vào chứng từ hợp lệ mà thủ kho chuyển tới, kế toán ghi vào sổ chi tiết vật tư theo dõi cả số lượng và giá trị. Cuối tháng, kế toán phải tính ra số lượng nhập - xuất - tồn, trên sổ hoặc thẻ chi tiết vật liệu, đối chiếu với thủ kho đồng thời lập bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn .
 • 32
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

1.2 Đặc điểm kinh doanh xây dựng có ảnh hởng tới hạch toán nguyên vật liệu tai các đơn vị sản xuất kinh doanh xây dng Doanh nghiêp nào cũng có đặc thù riêng và có ảnh hởng đến công tác kế toán trong doanh nghiệp đó. Xây dựng có đặc trng riêng biệt so với các loại hình doanh nghiệp khác, bởi sản phẩm của xây dựng là các công trình, hạng mục công trình có kết cấu phức tạp, thời gian thi công dài,giá trị công trình lớn. Vây khi tiến hành xây dựng nhất thiết phải có dự toán chi phí và dự toán chi phí đó làm cơ sở cho các khoản mục chi phí. Hơn nữa sản phẩm của ngành xây dựng thờng cố định tai nơi sản xuất, trong khi đó các yếu tố để tiến hành sản xuất thì vận động từ nơi này sang nơi khác.Trong quá trình di chuyển các yếu tố đó thờng gây ra hao hụt mất mát do điều kiện khách quan và chủ quan của doanh nghiệp.
 • 20
CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP 7  CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP 7 CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

GIÁ THỰC TẾXUẤT KHO Trước khi xuất kho nguyên vật liệu sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán phải xác định tính toán giá trị thực tế của nguyên vật liệu xuấ[r]
 • 71
LUẬN VĂN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY DỆT MAY - 1 POT

LUẬN VĂN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY DỆT MAY - 1 POT

Vì vậy để tổ chức hạch tóan NVL một cách chặt chẽ từ khâu thu mua, sử dụng ... Là cơ sở để tạo ra sản phẩm tốt nhất. Hiện nay các doanh nghiệp thường chủ động đi tìm NVL sao cho phù hợp theo yêu cầu của mình. Nhưng để sử dụng có hiệu quả hay không cần phải có sự theo dõi chặt chẽ của công tác hạch tóan nguyên vật liệu. Từ đó giúp cho các nhà doanh nghiệp có quyết định đúng đắn về tình hình nhập xuất NVL. Qua thời gian nghiên cứu thực tiễn tình hình hoạt động của công ty Dệt may 29/3 Đà Nẵng. Xuất phát từ tầm quan trọng và tính thời sự cấp bách về việc hạch tóan NVL. Cộng thêm với mong muốn học hỏi, nghiên cứu của chuyên đề này, cùng với những kiến thức thu thập được trong thời gian kiến tập tại công ty, em quyết định chọn chuyên đề “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY ” cho chuyên đề kiến tập của mình.
 • 8
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 8-3

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 8-3

Hà Thu Phương KT2B điểm dễ bị hút ẩm ngoài không khí nên thường được đóng thành kiện . Trọng lương của Bông thường được thay đổi theo điều kiện khí hậu , điều kiện bảo quản . Do đặc điểm này nên Công ty cần phải tính toán chính xác độ hút ẩm của Bông khi nhập và khi xuất Bông để làm cơ sở cho việc thanh toán và phân bổ chi phí Nguyên vật liệu chính để tính giá thành .Mặt khác , để bảo quản tốt Bông , Công ty cần phải đề ra những yêu cầu cần thiết đối với trang thiết bị tại kho, Bông thường được đặt ở những nơi khô ráo và thoáng mát .
 • 34
Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần dụng cụ thể thao DELTA

Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần dụng cụ thể thao DELTA

+ Kế toán tổng hợp kiêm kế toán trưởng chịu trách nhiệm chung, quản lý và phân công công việc cho nhân viên trong phòng; kiểm tra giám sát hoạt động kinh tế tài chính tại Công ty, tham mưu cho Giám đốc về những quyết định lập kế hoạch tài chính, huy động vốn và thực hiện chế độ, chính sách, nghĩa vụ với Nhà nước; tổng hợp tình hình phát sinh các phần hành kế toán, xác định kết quả kinh doanh, lập và nộp báo cáo tài chính theo quy định.
 • 387
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

Đối với vật liệu phụ của Công ty: Công ty theo dõi cả chỉ tiêu số lượng và giá trị như đối với nguyên vật liệu chính. Cả nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ khi xuất dùng đều phản ánh vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Nguyên vật liệu mua về được nhập vào khi Công ty. Sau đó căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất sản phẩm của từng phân xưởng( Theo kế hoạch) mà kho công ty xuất NVL cho từng phân xưởng. Số lượng, đồng thời cả trị giá nguyên vật liệu( nguyên vật liệu trực tiếp, nhiên liệu) xuất dùng cho sản xuất được phản ánh trên Bảng Nhập - Xuất - Tồn kho Công ty.
 • 32
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

- Nguyên liệu, vật liệu khác: Trong các doanh nghiệp xây dựng thì đó là những sản phẩm, phế liệu thu hồi được trong quá trình thi công nếu còn có tác dụng phụ thì được đem sử dụng lại như: sắt, thép vụn,… Việc phân loại giúp cho kế toán tổ chức các tài khoản, tiểu khoản để phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của các loại vật liệu đó trong quá trình SXKD. Đồng thời giúp doanh nghiệp biết được nội dung kinh tế và vai trò, chức năng cảu từng loại vật liệu. Từ đó đề ra các phương pháp và biện pháp quản lí và sử dụng vật liệu có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào yêu cầu quản lí và hạch toán chi tiết cụ thể mà từng loại vật liệu được chia thành từng nhóm riêng. Để đảm bảo tiến hành chặt chẽ và hoạt động được tiến hành thường xuyên, liên tục không bị gián đoạn thì các loại nguyên liệu, vật liệu cần được phân loại tỷ mỉ hơn theo tính năng lí, hóa, quy cách, phẩm chất của vật liệu. Do đó, trong các doanh nghiệp cần phải giả định sổ danh mục điểm cho các loại nguyên liệu, vật liệu để việc quản lí thuận tiện và dễ dàng hơn. Sổ danh mục điểm NVL được sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho các bộ phận, đơn vị sử dụng không bị nhầm lẫn với nhau.
 • 35
KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8 06 DOC

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8 06 DOC

Khi xuất kho nguyên vật liệu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất xây lắp kế toán ghi : Nợ 621 Chi tiết : Trị giá nguyên vật liệu Có 152 Khi mua nguyên vật liệu đa thẳng sử dụng [r]
 • 23
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Chi phí và chi tiêu hai khái niệm khác nhau nhng có quan hệ mật thiết với nhau. Chi tiêu là cơ sở phát sinh của chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí. Chi phí và chi tiêu không những khác nhau về lợng mà còn khác nhau về thời gian, có những khoản chi tiêu kỳ này nhng lại tính vào chi phí kỳ sau( chi mua nguyên liệu, vật liệu về nhập kho nhng cha dùng) và có những khoản đợc tính vào chi phí kỳ này nhng thực tế cha chi tiêu trong kỳ ( chi phí phải trả). Sở dĩ có sự khác biệt nh vậy là do đặc điểm, tính chất vận động và phơng thức chuyển dịch giá trị của từng loại tài sản vào quá trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật của việc hạch toán chúng.
 • 37
Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Đặc thù sản xuất sản phẩm của các ngành công nghiệp nói chung và ngành than nói riêng, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó, việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp đang là yêu cầu bức thiết. Nhận thức được vấn đề này, công ty đã xây dựng định mức tồn kho tối đa, tối thiểu cho các loại nguyên vật liệu nhằm tránh tình trạng dự trữ quá nhiều hoặc quá ít một loại nguyên vật liệu dẫn đến ứ đọng vốn hay gián đoạn sản xuất. Định mức nguyên vật liệu tồn kho còn là cơ sở để công ty xây dựng kế hoạch thu mua và kế hoạch tài chính của đơn vị mình.
 • 43
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Trung tâm Tư vấn Kiến trúc xây dựng 2.1.1. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Trung tâm Đối với công tác quản lý nguyên vật liệu thì một trong những yêu cầu đòi hỏi là phải phản ánh theo dõi chặt chẽ tình hình nhập- xuất- tồn kho vật liệu theo từng loại vật liệu về số lượng, chất lượng, chủng loại. Với việc tổ chức hạch toán chi tiết vật liệu đã đáp ứng được yêu cầu này. Công việc hạch toán chi tiết được thực hiện đồng thời ở kho, ở phòng kế toán theo phương pháp thẻ song song. Hạch toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song là phương pháp mà ở phòng kế toán và ở kho cùng sử dụng thẻ kho để ghi sổ chi tiết nguyên vật liệu. Các chứng từ kế toán về vật liệu của Trung tâm được tổ chức theo trình tự thời gian do kế toán vật liệu phụ trách quy định, gắn liền với quá trình nhập khoxuất kho vật liệu.
 • 35
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

* Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp [r]
 • 31
Kế toán và quản lý vật tư

Kế toán và quản lý vật

* Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp [r]
 • 28
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG

Công ty TNHH Đại Long chuyên cung cấp silica, parafin,… Công ty TNHH Dệt 8/3 chuyên cung cấp các loại phin trắng, cao su, chỉ may… Đối với khâu bảo quản: Trên thực tế nguyên vật liệu khi mua về dù ít hay nhiều chúng đều được lưu kho trong một thời gian nhất định để sẵn sàng đưa vào sản xuất. Tuỳ theo tính hoạt động liên tục hay gián đoạn của doanh nghiệp, mức độ sử dụng nguyên vật liệu của công ty là nhanh hay chậm mà nguyên vật liệu được lưu kho trong thời gian ngắn hay dài. Trong quá trình đó dù ít hay nhiều chúng đều chịu tác động bởi các yếu tố thuộc môi trường xung quanh dẫn đến chúng có thể bị hư hỏng về mặt hiện vật hoặc giảm sút về mặt giá trị. Chính vì điều đó mà bảo quản có một ý nghĩa quan trọng trong việc giữ nguyên mặt hiện vật và giá trị cho nguyên vật liệu nhằm đảm bảo chất lượng của nguyên vật liệu khi đưa vào sử dụng. Để làm được điều này công ty đã xây dựng một hệ thống kho tàng bến bãi đầy đủ tiêu chuẩn với đội ngũ cán bộ thủ kho nhiều kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm đảm bảo thực hiện tốt công việc được giao.
 • 40
QUY TRÌNH HÀNG TỒN KHO

QUY TRÌNH HÀNG TỒN KHO

- Lập danh mục vật tư, sản phẩm tồn đọng trên một năm và chưa có hướng sử dụng để báo cáo với giám đốc (ghi rõ thời gian tồn). - Trước khi kiểm kê thủ kho phải chấm dứt mọi sự cho mượn, xuất vật tư phải đảm bảo chứng từ hợp pháp, trường hợp đặc biệt nếu có thủ kho phải làm tờ trình báo cáo giám đốc trước thời điểm kiểm kê.
 • 30
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW2

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW2

Nhân sự các phòng ban được các trưởng phòng giám sát và phân công nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả công việc từng thành viên trong phòng ban và đề xuất chế độ lương thưởng định kỳ lên ban Giám đốc theo phân loại A, B, C, . . . Tóm lại, qua bảng thấy được vị trí nhân lực ở các phòng ban là rất hợp lý đối với việc triển khai mở rộng sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhiệm vụ chính trị, kinh doanh công ty giao phó.
 • 33
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NHẬP XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NHẬP XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Đối với hình thức kế toán nhật ký chứng từ : kế toán sử dụng gồm các sổ nhật ký chứng từ, sổ các tài khoản, sổ kế toán chi tiết, các bảng phân bổ nguyên vật liệu. 8.TÌNH HÌNH BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU * Phân tình hình quản lý quá trình mua nguyên vật liệu: trong sản xuất kinh doanh, việc xác định khối lượng nguyên vật liệu mua vào nhiều hay ít ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất sản phẩm. Do đó trước hết để có đánh giá hợp lý thường tiến hành kiểm tra kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp có phù hợp với nhu cầu quản lý hay không. Việc xác định nhu cầu này được tính toán cho từng loại nguyên vật liệu mua vào giữa thực tế với kế hoạch. Kết quả so sánh có thể xay ra một trong ba trường hợp:
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: kế toán nguyên liệu vật liệu tại xí nghiệp x 18bài tập kế toán nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụbáo cáo thưc tập kế toán nguyên liệu vật liệubài tập kế toán nguyên liệu vật liệuđề tài kế toán nguyên liệu vật liệukế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ