0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đặc điểm tỡnh hỡnh chung của cụng ty

PHÂN TỚCH TỠNH HỠNH TÀI CHỚNH CỦA TỔNG CỤNG TY CHỐ VIỆT NAM.

PHÂN TỚCH TỠNH HỠNH TÀI CHỚNH CỦA TỔNG CỤNG TY CHỐ VIỆT NAM.

1/ Đặc điểm của Tổng công ty chè VN. Trong sự biến động chung của tình hình kinh tế trong nớc và thế giới và sự biến động của thị trờng chè nói riêng trong những năm gần đây thì sự hoạt động rời rạc của các xí nghiệp chế biến công nông nghiệp chè không còn phù hợp nữa, cho nên, Tổng công ty chè Việt Nam đã đợc thành lập theo Quyết định số 90/Ttg ngày 07/03/1994 của Thủ tớng Chính phủ và theo Quyết định số 394 Nhà nớc - TCCB/QĐ ngày 29/12/1995 của Bộ trởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm 22 công ty và 6 đơn vị sự nghiệp, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh chè. Mục tiêu chủ yếu của việc thành lập này là có đợc một tổ chức Nhà nớc chuyên quản lý về chè và các lĩnh vực liên quan đến chè để khai thác thế mạnh của nông nghiệp Việt nam, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động cũng nh làm nhiệm vụ xuất khẩu quan trọng đối với quốc gia và đóng góp rất căn bản cho sự phát triển kinh tế- xã hội vùng trung du, miền núi.
 • 46
CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DU THUYỀN CÁT BÀ

CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DU THUYỀN CÁT BÀ

Cụng ty đặt ra nhiệm vụ là khụng ngừng phỏt triển và nõng cao chất lượng dịch vụ cụng ty đang cung cấp trong đú cú những nhiệm vụ cụ thể như sau : - Phỏt triển ngành nghề kinh doanh hiện cú, mở rộng ngành nghề kinh doanh mới. Đảm bảo và dần nõng cao chất lượng dịch vụ qua việc nõng cao kĩ năng nghề nghiệp cho nhõn viờn toàn cụng ty từ đú giỳp quảng bỏ du lịch Việt Nam núi chung và du lịch Hải Phũng núi riờng với du khỏch trong và ngoài nước.
 • 60
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH KHẤU HAO TSCĐ VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ KHẤU HAO TSCĐ Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH KHẤU HAO TSCĐ VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ KHẤU HAO TSCĐ Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Thứ tư : Cụng ty cú đội ngũ cỏn bộ trẻ, nhiệt tỡnh, rất năng động và sỏng tạo trong cụng việc. Hầu hết cỏc bộ trong cụng ty đều cú trinh độ đại học và sau đại học. Về mặt chủ quan của cụng ty, với sự nhất chớ và quyết tõm của ban chấp hành đảng uỷ cụng ty, ban lónh đạo cụng ty cựng sự đoàn kết của toàn thể cỏn bộ cụng nhõn viờn và lao động trong cụng tytự người cụng nhõn trực tiếp sản xuất, cỏc đồng chớ cỏn bộ kỹ thuật đến bộ mỏy quản lớ, cỏc phũng ban của cụng ty đó ngày đờm miệt mài chung sức chung lũng để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của cụng ty đề ra. Chớnh vỡ vậy mà năm nào cụng ty cung ổn định sản xuất luụn luụn hoàn thành xuất sắc cỏc chỉ tiờu kế hoạch.
 • 35
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THÀNH

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THÀNH

365 ngày - 61 ngày ( nghỉ chủ nhật, lễ) - 20 ngày ( Phộp, lễ, học, họp) = 284 ngày b. Tỡnh hỡnh trả lương Trờn thực tế, cú rất nhiều hỡnh thức trả lương khỏc nhau. Tựy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, đặc điểm hoạt động, quy định của nhà nước mà mỗi một cụng ty đều xõy dựng cho mỡnh những hỡnh thức trả lương khỏc nhau. Cụng ty cổ phần sản xuất thuơng mại và dịch vụ Tõn Thành cũng đó xõy dựng cho mỡnh quy chế trả lương chặt chẽ, linh động, cú sự điều chỉnh phự hợp với thụng lệ xó hội và quy định của nhà nước. Căn cứ theo đặc điểm hoạt động của Cụng ty và ưu, nhược của từng hỡnh thức trả lương, Cụng ty đó ỏp dụng 2 hỡnh thức trả lương chớnh đú là lương thời gian và lương khoỏn.
 • 41
LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN CỬU LONG POTX

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN CỬU LONG POTX

Lời mở đầu Ngay từ những năm đầu của thế kỷ 20 khi mà nền khoa học kỹ thuật cú những bước phỏt triển mang tớnh đột phỏ thỡ cụng nghệ tin học cũng nằm trong vũng xoỏy của sự phỏt triển đú. Sự phỏt triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sõu của cụng nghệ tin học đó cú tỏc động rất lớn đến mọi mặt của đời sống xó hội như: kinh tế, chớnh trị, giỏo dục, văn hoỏ…Đặc biệt trong cụng tỏc quản lý như quản lý sản xuất, quản lý bỏn hàng, quản lý nhõn sự ... CNTH cựng với cỏc sản phẩm của nú cú một vai trũ rất quan trọng, là cụng cụ đắc lực giỳp nhà quản lý nắm bắt cập nhật thụng tin nhanh chúng kịp thời từ đú cú thể ra quyết định một cỏch hiệu quả hơn, kinh tế hơn trong quỏ trỡnh quản lý.
 • 102
CTN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CTN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

1. í kiến kiểm toỏn: Theo ý kiến của chỳng tụi, Bỏo cỏo tài chớnh đó phản ỏnh trung thực và hợp lý trờn cỏc khớa cạnh trọng yếu tỡnh hỡnh tài chớnh của Cụng ty Cổ phần Xõy dựng Cụng trỡnh ngầm tại ngày 31 thỏng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tỡnh hỡnh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chớnh kết thỳc ngày 31 thỏng 12 năm 2015, phự hợp với Chuẩn mực kế toỏn, Chế độ kế toỏn doanh nghiệp Việt Nam và cỏc quy định phỏp lý cú liờn quan đến việc lập và trỡnh bày bỏo cỏo tài chớnh.
 • 18
công tác kế toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh Sao đô Thành

công tác kế toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh Sao đô Thành

- Phũng Kế toỏn: cú nhiệm vụ giỳp đỡ giỏm đốc trong việc lập cỏc chứng từ sổ sỏch thu chi, bỏo cỏo với giỏm đốc về kết quả sản xuất kinh doanh theo chế độ kế toỏn Nhà nước, quy chế Cụng ty. Chịu trỏch nhiệm trước phỏp luật, trước Giỏm đốc cụng ty về mọi quyết định quản lý tài chớnh trong toàn cụng ty.
 • 32
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SAO ĐÔ THÀNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SAO ĐÔ THÀNH

Cụng ty TNHH Sao Đụ Thành là đơn vị hạch toỏn độc lập cú đầy đủ tư cỏch phỏp nhõn, được mở tài khoản giao dịch tại ngõn hàng. Phũng kế toỏn Cụng ty được trang bị 04 mỏy vi tớnh để đỏp ứng đầy đủ yờu cầu quản lý kinh doanh và đảm bảo phản ỏnh một cỏch chớnh xỏc, kịp thời cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh trong toàn Cụng ty.
 • 31
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần thuốc thú ý trung ương 1

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần thuốc thú ý trung ương 1

Đại lý khu vực II Đại lý khu vực III Công ty cổ phần thuốc thú y TWI tiền thân là một doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn là DNNN được cổ phần hóa dưới hình thức bán một phần giá trị thuộc vốn Nhà nước hiện tại trong DN, tổ chức và hoạt động theo luật DN được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999 tại kỳ họp khóa X. Do vậy mà công ty có lợi thế lớn trong uy tín thương hiệu từ lâu đã rất gần gũi với nhà nông. Là địa chỉ tin dùng của người chăn nuôi. Đây là một điểm mạnh trong cạnh tranh của công ty. Nhưng để giữ vững được uy tín thương hiệu và củng cố lòng tin của người tiêu dùng và thu hút được ngày càng nhiều khách hàng thì công ty cần đầu tư nhiều hơn cho việc quảng bá thương hiệu, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm..
 • 68
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Nhận định : Khụi phục sản xuất và phỏt triển bền vững là mục tiờu của tất cả cỏc Cụng ty, xớ nghiệp song trong thời kỳ hội nhập tất cả cỏc thành phần kinh tế đều bỡnh đẳng trong sản xuất kinh doanh và tiờu thụ sản phẩm hàng hoỏ. Trước sức ộp mở cửa thị trường đồng nghĩa với việc cỏc doanh nghiệp nước ngoài cú tiềm lực kinh tế, cú kinh nghiệm sản xuất kinh doanh và cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường xẽ xuất hiện tại Việt Nam ngày càng nhiều. Cỏc doanh nghiệp trong nước sẽ gặp khụng ớt khú khăn, nhất là cỏc doanh nghiệp nghiệp cú quy mụ vừa và nhỏ vốn kinh doanh ớt, cụng nghệ lạc hậu.
 • 44
CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

* Trỏch nhiệm: - Phú tổng giỏm đốc kỹ thuật chịu trỏch nhiệm về quy trỡnh cụng nghệ sản xuất, về tỡnh trạng kỹ thuật của thiết bị trong toàn cụng ty kể cả cụng ty nhiệm hữu hạn khớ cụng [r]
 • 46
CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN HIỆN NAY

CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN HIỆN NAY

TỠNH HỠNH NGHIỜN CỨU LIỜN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Cụng tỏc xõy dựng và nõng cao chất lượng đội ngũ cỏn bộ núi chung, cụng tỏc xõy dựng đội ngũ cỏn bộ làm cụng tỏc TĐKT núi riờng đó được nhiều cơ[r]
 • 126
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Ý TRUNG ƯƠNG 1

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Ý TRUNG ƯƠNG 1

LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ 3CễNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW 1 31.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty cổ phần thuốc thỳ y TW1. 31.1.1. Khỏi quỏt về Cụng ty cổ phần th
 • 68
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CTY CỔ PHẦN THUỐC THỲ Y TW 1

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CTY CỔ PHẦN THUỐC THỲ Y TW 1

LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ 3CễNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW 1 31.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty cổ phần thuốc thỳ y TW1. 31.1.1. Khỏi quỏt về Cụng ty cổ phần th
 • 68
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CTY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW 1.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CTY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW 1.

LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ 3CễNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW 1 31.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty cổ phần thuốc thỳ y TW1. 31.1.1. Khỏi quỏt về Cụng ty cổ phần th
 • 68
KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GTSP TẠI CTY XNK THÀNH ĐẠT

KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GTSP TẠI CTY XNK THÀNH ĐẠT

Phần 1: Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK (*************) Thành Đạt1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt độ
 • 81
CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư và xây DỰNG VIWASEEN HUẾ mã CHỨNG KHOÁN VHH báo cáo thường niên 2013

CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư và xây DỰNG VIWASEEN HUẾ mã CHỨNG KHOÁN VHH báo cáo thường niên 2013

3. Tỡnh hỡnh đầu tư, tỡnh hỡnh thực hiện cỏc dự ỏn  Cỏc khoản đầu tư lớn : Trong năm 2013, theo danh mục dự ỏn đầu tư đó được phờ duyệt, VIWASEEN- HUẾ tiếp tục triển khai thực hiện cỏc cụng tỏc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự ỏn Khai thỏc Mỏ đỏ làm VLXD thụng thường tại Xó Hương Thọ - Huyện Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiờn Huế. Đối với dự ỏn Siờu thị và Cao ốc văn phũng – số 2 Nguyễn Tri Phương – Thành phố Huế, trong năm Cụng ty tập trung thực hiện tỡm kiếm đối tỏc để liờn doanh/liờn kết, chuyển nhượng dự ỏn theo chủ trương đó được Đại hội đồng cổ đụng Cụng ty thống nhất thụng qua ngày 28/01/2013.
 • 26
NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỆT CỦA CTY DỆT 19/5 HÀ NỘI

NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỆT CỦA CTY DỆT 19/5 HÀ NỘI

LỜI MỞ ĐẦU 6CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DỆT 19/5 HÀ NỘI 8I. Tổng quan về Cụng ty Dệt 19/5 Hà Nội 81. Thụng tin chung về cụng ty 82. Hỡnh thức phỏp lý và loại hỡnh kinh doanh 92.1. Hỡ
 • 61
NGHỊ ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN POT

NGHỊ ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN POT

3. Cụng ty nhà nước độc lập, đơn vị thành viờn của tổng cụng ty, của cụng ty mẹ chuyển đổi thành cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn, cú nhiệm vụ: a) Kiểm kờ, phõn loại, xỏc định cỏc loại vốn, tài sản, cụng nợ và lao động hiện cú của cụng ty; lập bỏo cỏo tài chớnh tại thời điểm chuyển đổi, bao gồm cả tỡnh hỡnh đầu tư, gúp vốn của cụng ty ở cỏc doanh nghiệp khỏc;
 • 10
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI 124

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI 124

Tổ chức bộ mỏy kế toỏn cần phải căn cứ vào quy mụ và đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý cũng như vào yờu cầu quản lý của doanh nghiệp. Do đặc điểm về tổ chức quản lý kinh doanh là Cụng ty CP Xõy dựng Cụng trỡnh Giao thụng và Thương Mại 124 cú quy mụ nhỏ, tổ chức hoạt động tập trung, do vậy cụng ty đó lựa chọn hỡnh thức kế toỏn tập trung. Theo hỡnh thức này toàn bộ cụng tỏc kế toỏn trong cụng ty được tiến hành tập trung tại phũng kế toỏn. Tại cỏc đội sản xuất chỉ cú nhõn viờn hạch toỏn làm nhiệm vụ thu nhận xử lý chứng từ ban đầu. Sử dụng hỡnh thức kế toỏn này gúp phần đảm bảo cho kế hoạch kế toỏn phỏt huy đầy đủ vai trũ, chức năng của mỡnh nhằm giỳp việc cho nhận thức và phõn cụng lao động, chuyờn mụn húa nõng cao trỡnh độ nghiệp vụ của cỏc nhõn viờn kế toỏn, cú thể khỏi quỏt bộ mỏy kế toỏn qua sơ đồ sau:
 • 31
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

2.1.4: Tỡnh hỡnh lao động của cụng ty: Đặc điểm về lao động: Dới giám đốc chi nhánh là các phòng ban: + Phòng kinh doanh: có 70 nhân viên chịu sự quản lý của trởng phòng kinh doanh bao gồm: 1 nhân viên thống kê tổng hợp có nhiệm vụ thống kê các số liệu, báo cáo cho giám đốc để giám đốc đề ra các quyết định, phơng hớng chiến lợc, thống kê tất cả phiếu xuất kho nhập hàng… 2 nhân viên điều phối hàng theo dõi hàng tồn kho và làm đơn đặt hàng vào Công ty, phân công điều hành giao nhận hàng sản phẩm cho khách hàng…2 nhân viên giao nhận hàng hóa bốc vác, vận chuyển hàng hóa nhập xuất kho của chi nhánh, vận chuyển hàng hóa từ kho đến khách hàng…10 đại diện th- ơng mại thực hiện giao dịch bán, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của Công ty, nghiên cứu thị trờng theo dõi và quản lý các nhà phân phối ở các tỉnh, xây dựng mạng lới bán hàng. 50 nhân viên bán hàng bao gồm cả nhân viên bán hàng hỗ trợ nhà phân phối và nhân viên bán lẻ với nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm, bán các loại sản phẩm của Thiên Long và khai thác khách hàng….
 • 32
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH

Bố trớ lao động trong cụng ty sao cho phự hợp với tỡnh hỡnh sản xuất Đào tạo , bồi dưỡng cỏn bộ,cụng nhõn Cụng tỏc quản lý hồ sơ cỏn bộ và cụng nhõn trong cụng ty Lập sổ bảo hiểm xó hội,[r]
 • 80
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

Thực hiện đề tài này với mục đớch dựa vào tỡnh hỡnh thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng cụng ty để phõn tớch, đỏnh giỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng cụng ty trờn cơ sở[r]
 • 24
PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN LEN DỆT MAY NAM ĐỊNH

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN LEN DỆT MAY NAM ĐỊNH

Cụ thể là doanh thu và _ _lợi nhuận của cụng ty đều tăng; cụng ty đó đảm bảo được mối quan hệ cõn _ _đối giữa tài sản và nguồn vốn làm cho tỡnh hỡnh tài chớnh ổn định và cõn _ _bằng; khả[r]
 • 118
THỰC TRẠNG VỀ CỤNG TỎC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BỎN HÀNG Ở CỤNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIỜN LONG.

THỰC TRẠNG VỀ CỤNG TỎC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BỎN HÀNG Ở CỤNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIỜN LONG.

2.1: Đặc điểm chung của cụng ty cổ phần SX- TM Thiờn Long chi nhỏnh tại Hà Nội: 2.1.1:Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty: Cụng ty bỳt bi Thiờn Long được thành lập năm 1981. Qua hơn 20 năm hoạt động và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, từ một cơ sở thủ cụng với vài cụng nhõn nay cụng ty cổ phần Thiờn Long đó trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam trong những nghành văn phũng phẩm và đồ dựng học tập.
 • 36
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG

Chi nhỏnh tại Hà Nội cú văn phũng đại diện ở số 176 Phố Tay Sơn. Trước đõy địa điểm này chỉ dựng để trưng bày và giới thiệu sản phẩm của cụng ty mỡnh nhưng do nhu cầu thiết yếu của học sinh, sinh viờn và người tiờu dựng nờn hiện nay nú đúng vai trũ là một cửa hàng lớn đem sản phẩm đến tận tay người tiờu dựng với doanh số bỏn ra khỏ cao khoảng hơn 100 triệu đ/thỏng.
 • 36
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH TIẾN ĐỘ

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH TIẾN ĐỘ

Ngày nay, cựng với sự phỏt triển vũ bóo của khoa học kỹ thuật, sự phỏt triển lớn mạnh của nền kinh tế thế giới, một quốc gia núi chung hay một DN núi riờng muốn hũa nhập được thỡ phải tạo động lực phỏt triển từ trong nội bộ của DN mà xuất phỏt điểm chớnh là việc giải quyết một cỏch hợp lý, cụng bằng rừ ràng vấn đề tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương cho người lao động. Dự dưới bất kỳ loại hỡnh DN nào thỡ sức lao động của con người đều tồn tại và đi liền với thành quả của DN. Vỡ thế tiền lương và cỏc khoản phải trả theo lương cho NLĐ là vấn đề cần quan tõm của cỏc DN hiện nay. NLĐ thỡ luụn mong muốn nhận được mức thu nhập cao nhất cú thể. Song dối với DN tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương là một bộ phận quan trọng của CFSXKD. Do đú DN lại cố gắng phấn đấu hạ CFSX, giảm giỏ thành SP bằng cỏch hạ chi phớ tiền
 • 34
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁP TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁP TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ

xe mỏy sẽ đi thuờ mỏy thi cụng bờn ngoài. Khi thuờ mỏy thi cụng cần cú Hợp đồng kinh tế quy định những điều khoản rừ ràng về khối lượng cụng việc cần thực hiện, thời gian thực hiện cũng như giỏ cả. Sau khi bờn cho thuờ hoàn thành cụng việc phải tiến hành nghiệm thu cụng việc hoàn thành để xem bờn cho thuờ cú thực hiện đỳng yờu cầu của Cụng ty đặt ra hay khụng. Căn cứ vào Hợp động kinh tế và Biờn bản nghiệm thu khối lượng thuờ ngoài hoàn thành (Phụ lục 10) bờn cho thuờ sẽ lập hoỏ đơn GTGT để gửi cho Cụng ty để thanh toỏn. Sau khi đó thanh toỏn thỡ lập Biờn bản thanh lý hợp đồng cho thuờ mỏy. Chi phớ mỏy thi cụng thuờ ngoài phỏt sinh tại cụng trỡnh nào thỡ hạch toỏn trực tiếp cho cụng trỡnh ấy. Cỏc chứng từ trờn cũng là căn cứ để tiến hành ghi sổ kế toỏn.
 • 50
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG QUỐC TẾ

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG QUỐC TẾ

- Yờu cầu đối tỏc trả đỳng lương thưởng, trợ cấp khoản kinh phớ tối thiểu về nhà ở, điện nước cho người lao động. 4.1.3. Những hạn chế trong quy trỡnh xuất khẩu lao động và những nguyờn nhõn - Thị trường Nhật Bản là thị trường hấp dẫn đối với doanh nghiệp song yờu cầu của đối tỏc rất khắt khe. Do vậy cụng tỏc đàm phỏn ký kết hợp đồng của cụng ty vẫn cũn một số hạn chế nhất định nhất là thụng tin về thị trường, đối tỏc cũn hạn hẹp. Nhõn sự đi thực hiện đàm phỏn mới chỉ cú một nờn cũng chưa mang lại nhiều hiệu quả, cựng một lỳc khụng thể ký kết nhiều hợp. Mặc dự đó cú sự chuẩn bị cho sự đàm phỏn nhưng khi tiến hành ký kết hợp đồng thỡ cỏc điều khoản trong hợp đồng ký kết lại chưa thật sự chặt chẽ đặc biệt là cỏc điều khoản về lương thưởng của người lao động khiến cho người lao động vẫn gặp thiệt thũi.
 • 52
THỰC TRẠNG TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ Ở CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

THỰC TRẠNG TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ Ở CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

Đối với Cụng ty nhựa cao cấp Hàng khụng, do đăc điểm, tỡnh hỡnh thực tế hiện nay và theo quy định tại khoản 2,3 Nghị định 187 đó lựa chọn và tiến hành quỏ trỡnh CPH theo hỡnh thức hai, tức là “bỏn một phần giỏ trị nguồn vốn nhà nước hiện cú của Cụng ty” cho cỏc cổ đụng. Như vậy Nhà nước (Tổng Cụng ty Hàng khụng Việt Nam) vẫn tham gia chi phối hoạt động SXKD của Cụng ty với tư cỏch là một cổ đụng lớn, nắm giữ 37,25% vốn điều lệ. Cú thể núi đõy là hỡnh thức phự hợp nhất với Cụng ty trong giai đoạn hiện nay bởi lẽ thị trường tiờu thụ sản phẩm lớn nhất của Cụng ty hiện nay là trong ngành Hàng khụng (chiếm tới hơn 40%) do đú việc Tổng Cụng ty Hàng khụng Việt Nam là một trong cỏc cổ đụng lớn của Cụng ty sẽ là một điều kiện hết sức thuận lợi để tiếp tục phỏt triển và mở rộng thị trường ngành Hàng khụng hiện cú, đồng thời khi bỏn một phần vốn Nhà nước (cho người lao động trong Cụng ty và cỏc cổ đụng bờn ngoài) trước hết sẽ nõng cao tinh thần làm chủ của người lao động, huy động được nguồn vốn để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, mắy múc thiết bị hiện đại gúp phần nõng cao hiệu quả hoạt động SXKD.
 • 27
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC NHÀ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC NHÀ

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: KHÁT QUÁT CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC NHÀ 2I. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 2II. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của cô
 • 70
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC NHÀ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC NHÀ

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: KHÁT QUÁT CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC NHÀ 2I. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 2II. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của cô
 • 70
KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Tổng giỏm đốc: Chịu trỏch nhiệm về tỡnh hỡnh tài chớnh của cụng ty _SƠ ĐỒ 1.2: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN_ Bụng xơ Nhà mỏy sợi Kiểm tra bụng, xơ Mỏy bụng ch[r]
 • 59
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ Ở CAO CẤP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (SUDICO)

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ Ở CAO CẤP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (SUDICO)

CHƯƠNG II PHÕN TỚCH TỠNH HỠNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM, đặc biệt là thị trường bất động sản Hà Nội và thực trạng hoạt động kinh doanh bất động sản của Cụng ty CP SUDICO hiện nay [r]
 • 211
Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang mô hỡnh cụng ty mẹ-cụng ty con tại VN

Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang mô hỡnh cụng ty mẹ-cụng ty con tại VN

*.Đối với tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình này,các công ty mẹ có thể được hình thành qua một số phương cách sau: -Trên cơ sở tổ chức lại văn phòng, cơ quan quản lý của tổng c[r]
 • 36
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT  Ý DOC

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý DOC

MỘT SỐ Í KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CỄNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CỄNG TY CỔ PHẦN THẪP VIỆT – Í Qua thời gian tỡm hiểu tỡnh hỡnh thực tế về cụng tỏc kế toỏn ở cụng ty cổ phần thộp Việt – í, bờn[r]
 • 47
HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ XĐ KQ KD TẠI CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG

HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ XĐ KQ KD TẠI CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG

1.1. Khỏi quỏt về Cụng ty 41.1.1.Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty ................................................1.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty...............
 • 115
VÍ DỤ VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG

VÍ DỤ VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG

VÍ DỤ VỀ TèNH HèNH HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HèNH TRONG CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG I. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CễNG TY - Bộ mỏy kế toỏn của cụng ty dược tổ chức theo hỡnh thức tập chung toàn bộ cụng việc kế toỏn được tập chung tại phũng kế toỏn của cụng ty, ở cỏc đội sản xuất, đợn vị sản xuất trực thuộc cụng ty khụng tổ chức bộ mỏy kế toỏn riờng mà chỉ bố trớ cỏc nhõn viờn thống kờ kế toỏn làm nhiệm vụ thu thập, phõn loại, kiểm tra chứng từ sau đú vào sổ chi tiết vật tư,lao động, mỏy múc và tập hợp chứng từ gốc vào bảng tập hợp chứng từ gửi lờn cụng ty vào ngày 25 hàng thỏng.
 • 26
BC TH (CHUẨN)

BC TH (CHUẨN)

_2.1.2 CỤNG TỎC TỔ CHỨC BỘ MỎY KẾ TOỎN CỦA CỤNG TY._ _2.1.2.1 Hỡnh thức kế toỏn._ Để phản ỏnh một cỏch thường xuyờn liờn tục và cú hệ thống tỡnh hỡnh biến động của từng tài sản, từng ngu[r]
 • 163
Phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh của Tổng cụng ty Hàng khụng Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation

Phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh của Tổng cụng ty Hàng khụng Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation

mà cũn là chỉ tiờu quan trọng cần chỳ ý đối với các đối tượng liên quan như: các nhà đầu tư, các ngân hàng, các đối tác liên kết kinh doanh,…và Tổng công ty Hàng không là một trong những doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn nhất, có các mối quan hệ kinh tế sâu rộng với nhiều tổ chức kinh tế lớn, nhiều quốc gia trên thế giới, do đó Tổng công ty phải luôn duy trỡ một mức vốn lưu động rũng cần thiết mang ý nghĩa vĩ mụ đối với nền kinh tế quốc dân. Ngoài ra, cũng giống các doanh nghiệp khác, khả năng đáp ứng nghĩa vụ thanh toán, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và khả năng nắm bắt thời cơ thuận lợi của Tổng công ty cũng phụ thuộc vào Vốn lưu động rũng. Do vậy Tổng cụng ty cũng thể hiện sự phỏt triển ở sự tăng trưởng Vốn lưu động rũng qua cỏc năm, theo tốc độ tăng trưởng của toàn nền kinh tế và toàn ngành ( năm 2004 tăng gần 300 tỷ so với năm 2003, năm 2005 tăng gần 1 tỷ so với 2004).
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật