0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nhiệm vụ kế toỏn bỏn hàng

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ADC

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ADC

_ • KẾ TOỎN TỔNG HỢP_ Tổng hợp cỏc nghiệp vụ phỏt sinh từ nhõn viờn kế toỏn _ • KẾ TOỎN GIỎ THÀNH_ Tớnh giỏ thành sản phẩm đồng thời theo dừi nguyờn vật liệu tồn kho _ • KẾ TOỎN BỎN HÀNG[r]
 • 49
HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

Việc hạch toỏn của cụng ty được biểu hiện qua sơ đồ sau: TRANG 13 Khoa Kế Toỏn-Kiểm toỏn _TRỠNH TỰ GHI SỔ KẾ TOỎN THEO HỠNH THỨC KẾ TOỎN TRỜN MỎY VI TỚNH _ _1 HÀNG NGÀY,_ kế toỏn căn cứ [r]
 • 69
BÁO CÁO THỰC TẬP TÌM HIỂU VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PDF

BÁO CÁO THỰC TẬP TÌM HIỂU VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PDF

*Thuận lợi - Về bộ mỏy quản lý, cụng ty cú 1 bộ mỏy quản lý tương đối đơn giản, gọn nhẹ, cú bộ mỏy kế toỏn trẻ, nhiệt tỡnh, cú trỡnh độ nghiệp vụ vững vàng hầu hết cú trỡnh độ đại học hoặc tương đương, sử dụng thành thạo mỏy vi tớnh do đú giỳp cho cụng tỏc kế toỏn được nhanh gọn, chớnh xỏc. Việc tổ chức bộ mỏy quản lý như hiện nay đảm bảo sự lónh đạo tập trung thống nhất đảm bảo phỏt huy đầy đủ vai trũ của mỡnh. Riờng bộ mỏy kế toỏn được tổ chức tương đối khoa học, hợp lý, phõn cụng chuyờn mụn hoỏ cụng việc kế toỏn tạo điều kiện thuận lợi cho kế toỏn trong việc chỉ đạo nghiệp vụ chung và phối hợp chỉ đạo của cụng ty đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 84
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH  2 POT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH 2 POT

Chịu trỏch nhiệm quản lý hồ sơ, giải quyết cỏc chế độ, thủ tục tuyển dụng mới, thụi việc, bổ nhiệm bói nhiệm, kỷ luật, khen thưởng hưu trớ. Hàng năm cú chương trỡnh đào tạo, bồi dưỡng thi tay nghề, là thành viờn thường trực hội đồng thi đua, hội đồng kỷ luật. Nghiờn cứu tổ chức lao động cho cỏc đơn vị trực thuộc, xõy dựng cỏc định mức lao động cho cỏc đơn vị trực thuộc. Quản lý chế độ cụng văn đi, đến cỏc loại giấy tờ con dấu.
 • 10
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CỦA CÁC THÀNH PHẦN CỤ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GALI

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CỦA CÁC THÀNH PHẦN CỤ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GALI

BỘ MỎY KẾ TOỎN TẠI CỤNG TY _GHI CHỲ:_ Quan hệ chỉ đạo _SƠ ĐỒ 1.3: SƠ ĐỒ BỘ MỎY KẾ TOỎN TẠI CỤNG TY_ _CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN KẾ TOỎN:_  KẾ TOỎN TRƯỞNG: là người cú quyền đi[r]
 • 41
KẾ TOÁN “BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH SNSVN

KẾ TOÁN “BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH SNSVN

TRANG 11 _BỎO CỎO THỰC TẬP_ _BỎN HÀNG & XỎC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH_ Cụng ty cú 2 chức năng chủ yếu sau: * Một là: Cung cấp cỏc sản phẩm chớnh như: - Cung cấp cỏc phần mềm kế toỏn, bao g[r]
 • 57
TÀI KẾ TOỎN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BỎN HÀNG TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIỜN LONG

TÀI KẾ TOỎN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BỎN HÀNG TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIỜN LONG

tài kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bỏn hàng tại cụng ty Cổ Phần SX-TM Thiên Long
 • 62
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT CHỢ MƠ

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT CHỢ MƠ

1.3.2 PHŨNG KẾ TOỎN – HÀNH CHỚNH – NGÕN QUỸ - Trực tiếp hạch toỏn kế toỏn, hạch toỏn thống kờ và thanh toỏn theo quy định của ngõn hàng nhà nước, ngõn hàng nụng nghiệp; - Xõy dựng chỉ ti[r]
 • 31
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIÊN LONG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIÊN LONG

Điều quyết định đến chất lưọng của tổ chức cụng tỏc kế toỏn vẫn là cỏc nhõn viờn kế toỏn nờn việc hoàn thiện đầu tiờn là bộ mỏy kế toỏn ở cụng ty. Cụng ty cần cú những biện phỏp cụ thể để nõng cao trỡnh độ của nhõn viờn kế toỏn cả về nghiệp vụ kiến thức về mỏy vi tớnh như: bỏ ra chi phớ đào tạo lại, thường xuyờn cho kế toỏn tham dự cỏc lớp huấn luyện mới và tuyển dụng cỏc nhõn viờn cú trỡnh độ. Ngoài ra cú thể vài năm một lần cỏc kế toỏn viờn đổi phần hành của mỡnh cho người khỏc qua đú mọi người sẽ cú một tầm nhỡn khỏi quỏt hơn về kế toỏn, hiểu sõu sắc từng phần hành của cụng việc đồng thời khi quay trở lại cụng việc cũ họ sẽ làm tốt hơn. Việc nõng cao trỡnh độ nghiệp vụ của cỏn bộ kế toỏn cũng tạo điốu kiện cho cụng ty sớm hoàn thiện được phần mềm kế toỏn của cụng ty. ♦ Tổ chức luõn chuyển chứng từ:
 • 55
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG POT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG POT

2.1.2: Chức năng, nhiệm vụ của cụng ty: a. Chức năng: Công ty là một doanh nghiệp hạch toán độc lập, tự chủ về mặt tài chính và vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cùng với sự nỗ trợ đắc lực của phòng kế toán, bộ phận quản lý đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. Theo nguyên tắc " Kinh doanh là đáp ứng đủ và đúng với nhu cầu của người tiêu dùng, luôn luôn lấy chữ tín làm đầu. Khách hàng là trung tâm và luôn phải tạo điều kiện thuận lưọi nhất để thoả mãn nhu cầu của họ. Khách hàng luôn được coi trọng" . Công ty không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình, tăng sự cạnh tranh trên thị trường.
 • 62
NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

- Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đó tiờu thụ, bị khỏch hàng trả lại do: vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách. Trị giá hàng bán bị trả lại sẽ điều chỉnh doanh thu bán hàng thực tế để tính doanh thu thuần trong kỳ kế toán.
 • 39
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

THỦ TỤC CHỨNG TỪ KẾ TOỎN_ TRANG 13 mua, bỏn hàng hoỏ, dịch vụ phải thực hiện chế độ hoỏ đơn, chứng từ theo quy định của phỏp luật ” a/ _Hoỏ đơn giỏ trị gia tăng_: Cỏc CSKD thuộc đối tượn[r]
 • 38
tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần kim khí hưng yên

tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần kim khí hưng yên

KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập tại Cụng ty cổ phần kim khớ Hưng Yờn cựng với kiến thức đó được trang bị ở trường, em nhận thấy rằng chỉ dựa trờn kiến thức đó học ở trường là chưa đủ, thời gian thực tập chớnh là điều kiện giỳp sinh viờn vận dụng kiến thức đó học vào thực tế, bổ sung và tớch lũy kiến thức mà chỉ qua quỏ trỡnh thực tế mới cú. Tại Cụng ty cổ phàn kim khớ Hưng Yờn em đó được làm cỏc cụng việc như lập cỏc chứng từ gốc(như phiếu thu tiền mặt, phiếu chi tiền mặt, phiếu xuất kho, hoỏ đơn bỏn hàng….) đồng thời vào cỏc sổ chi tiết, sổ tổng hợp, sổ Nhật ký chung được thành thạo hơn. Qua thời gian thực tập tại Cụng ty, em thấy được sự hữu ớch của việc thực tập bờn ngoài Doanh nghiệp, giỳp chỳng em cú thể vận dụng tất cả những kiến thức đó học vào cụng việc chuyờn mụn của mỡnh, được va chạm thực tế bờn ngoài khụng cũn mơ hồ với cụng việc của một kế toỏn viờn.
 • 38
LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

Sổ kế toỏn cú hai loại: + Sổ kế toỏn tổng hợp: gồm sổ nhật ký,sổ cỏi, sổ kế toỏn chi tiết, sổ kế toỏn tổng hợp. + Sổ chi tiết: là sổ của phần kế toỏn chi tiết gồm cỏc sổ, thẻ kế toỏn chi tiết. Căn cứ vào quy mụ và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và vào cỏc hỡnh thức tổ chức của sổ kế toỏn, từng doanh nghiệp sẽ lựa chọn cho mỡnh một hỡnh thức tổ chức sổ kế toỏn cho phự hợp. Tổ chức sổ kế toỏn thực chất là việc kết hợp cỏc loại sổ sỏch cú kết cấu khỏc theo một trỡnh tự hạch toỏn nhất định nhằm hệ thống hoỏ và tớnh toỏn cỏc chỉ tiờu theo yờu cầu của từng doanh nghiệp. Theo quy định, cỏc doanh nghiệp cú thể lựa chọn ỏp dụng một trong cỏc hỡnh thức tổ chức sổ kế toỏn sau đõy:
 • 44
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ THUỶ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ THUỶ

Kết quả kinh doanh = doanh thu thuần – Giỏ vốn hàng bỏn – chi phớ quản lý DN DT thuần = DT – (DT hàng trả lại + giảm giỏ hàng bỏn + chiết khấu) Vỡ trung tõm là một đơn vị hạch toỏn độc lập, tự chịu trỏch nhiệm về kết quả kinh doanh của mỡnh, vỡ vậy việc xỏc định lỗ lói của hoạt động bỏn hàng là rất cần thiết.
 • 29
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ RỒNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ RỒNG VIỆT NAM

PHƯƠNG PHỎP TỚNH GIỎ THÀNH_ Để tớnh giỏ thành kế toỏn sử dụng phương phỏp phõn bước cú tớnh trị giỏ bỏn thành phẩm Đến kỳ tớnh giỏ thành,căn cứ vào đối tượng tớnh giỏ thành ,kế toỏn chi [r]
 • 37
BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Giới thiệu sơ lược cỏc bộ phận kế toỏn trong bộ mỏy:_ TRANG 17 KẾ TOỎN TRƯỞNG: đồng thời là trưởng phũng kế toỏn tài chớnh cú nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo cụng tỏc hạch toỏn tại cụng ty, chị[r]
 • 64
CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM

CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM

Mặc dự thanh toỏn bằng sộc cú nhiều thuận lợi và nhanh chúng trong giao dịch mua bỏn, người mua hàng ký sộc đưa cho người bỏn và người bỏn chỉ cần cầm sộc và CMND ra ngõn hàng là cú thể [r]
 • 42
công tác kế toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh Sao đô Thành

công tác kế toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh Sao đô Thành

- Phũng Kế toỏn: cú nhiệm vụ giỳp đỡ giỏm đốc trong việc lập cỏc chứng từ sổ sỏch thu chi, bỏo cỏo với giỏm đốc về kết quả sản xuất kinh doanh theo chế độ kế toỏn Nhà nước, quy chế Cụng ty. Chịu trỏch nhiệm trước phỏp luật, trước Giỏm đốc cụng ty về mọi quyết định quản lý tài chớnh trong toàn cụng ty.
 • 32
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SAO ĐÔ THÀNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SAO ĐÔ THÀNH

Doanh thu thuần = Doanh thu - (doanh thu hàng trả lại + giảm giỏ hàng bỏn). b.Tài khoản sử dụng : TK911- Xỏc định kết quả c. Quy trỡnh kế toỏn : - Cuối thỏng sau khi đó chạy tổng hợp hàng hoỏ, tớnh giỏ trung bỡnh cho hàng hoỏ xuất bỏn, kế toỏn vào phần hành kế toỏn tổng hợp, chạy tổng hợp số liệu kế toỏn và thực hiện cỏc bỳt toỏn kết chuyển tự động đó được định khoản sẵn, cụ thể như sau:
 • 31
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Í NGHĨA CỦA CỄNG TÁC BÁN HÀNG

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Í NGHĨA CỦA CỄNG TÁC BÁN HÀNG

1.4.1.4. kế toỏn bỏn hàng theo phương thức trả chậm, trả gúp Bỏn hàng theo trả chậm, trả gúp là phương thức bỏn hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh túan lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền cũn lại, người mua chấp nhận trả dần ở cỏc kỳ tiếp theo và phải chịu mặt tỷ lệ lói xuất nhất định. Xột về bản chất, hàng bỏn trả chậm trả gúp vẫn được quyền sở hữu của đơn vị bỏn, nhưng quyền kiểm soỏt tỏi sản và lợi ớch kinh tế sẽ thu được của tài sản đó được chuyển giao cho người mua. Vỡ vậy, doanh nghiệp thu nhận doanh thu bỏn hàng theo giỏ bỏn trả ngay và ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chớnh phần lói trả chậm tớnh trờn khoản phải trả nhưng trả chậm, phự hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xỏc nhận.
 • 50
83 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FPT

83 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FPT

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng đó trở thành một cụng cụ quản lý quan trọng khụng chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với cụng tỏc quản l[r]
 • 27
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CỄNG TÁC KẾ TOÁN

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CỄNG TÁC KẾ TOÁN

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CễNG TÁC KẾ TOÁN I, Tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại cụng ty: 1,Nhiệm vụ của bộ mỏy kế toỏn: Bất kỳ 1 doanh nghiệp nào, dự quy mụ to hay nhỏ,khi thành lập và đi vào hoạt động đều cần cú 1 bộ mỏy kế toỏn cho riờng mỡnh. Kế toỏn ra đời từ rất lõu do yờu cầu quản lý bảo vệ tài sản và quản lý nguồn vốn cũng như tỡnh hỡnh biến động của chỳng.Qua cỏc thời kỳ phỏt triển của sản xuất, trao đổi, lưu thụng hay núi cỏch khỏc là sự phỏt triển của hỡnh thỏi kinh tế xó hội, kế toỏn ngày càng hoàn thiện về tổ chức, về con người...Vai trũ của kế toỏn trong cỏc doanh nghiệp ngày càng trở nờn quan trọng và trở nờn khụng thể thiếu. Cỏc chủ doanh nghiệp muốn nắm được tỡnh hỡnh tài sản và nguồn vốn của mỡnh phải thụng qua bộ mỏy kế toỏn.Cũng như tất cả những doanh nghiệp khỏc, cụng ty dược phẩm Việt Anh cú 1 bộ mỏy kế toỏn khỏ vững vàng về chuyờn mụn nghiệp vụ. Nú thực hiện chức năng xử lý,thu nhận và cung cấp thụng tin kinh tế tài chớnh cho cỏc bộ phận, đối tượng cú liờn quan.
 • 25
TÀI LIỆU BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ALAN CÔNG TY TNHH ALAN PPT

TÀI LIỆU BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ALAN CÔNG TY TNHH ALAN PPT

- Marketing trực tiếp: Catalog, gửi thư, qua điện thoại, qua email, web site… - Bỏn hàng trực tiếp: Trỡnh diễn bỏn hàng, hội nghị bỏn hàng, Chương trỡnh khen thưởng, mẫu chào hàng, hội chợ và triển lóm thương mại…Cụng ty cú 3 của hàng bỏn hàng trực tiếp và ngoài ra cũn một phũng living room chuyờn tổ chức tiệc hội nghị là nơi trưng bày rất nhiều mẫu mó sản phẩm, của cụng ty, cỏc trương trỡnh xỳc tiến bỏn hàng như “velentin hồng”, “ngày hội 8/3”, “chào đún tõn xuõn”… đều đạt được những kết quả rất khả quan.
 • 27
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIỆU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH XNK MINH TRANG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIỆU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH XNK MINH TRANG

Trong quỏ trỡnh tiờu thụ hàng hoỏ, để tạo điều kiện thựõn lợi cho khỏch hàng trong quỏ trỡnh thanh toỏn cụng ty dó ỏp dụng nhiều phương thức thanh toỏn khỏc nhau. Cỏc phương thức thanh toỏn được ỏp dụng tại cụng ty: Thanh toỏn trực tiếp bàng tiền mặt hoặc chuyển khoản : Cụng ty ỏp dụng hỡnh thức thanh toỏn này dối với cỏc khỏch hàng khụng thường xuyờn, với cỏc khỏch hàng mới, với cỏc khỏch hàng mua lẻ với số lượng ớt, cỏc khỏch hàng là khỏch hàng làng nghề hoặc với cỏc khỏch hàng đó từng là khỏch hàng nợ dõy dưa của Cụng ty.
 • 26
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN “BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TOYOTA GIẢI PHÓNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN “BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TOYOTA GIẢI PHÓNG

_QUY TRỠNH LUÕN CHUYỂN CỎC CHỨNG TỪ CHỚNH TRONG QUỎ TRỠNH BỎN HÀNG_ Khỏch hàng Phũng kinh doanh Thủ kho KT thanh toỏn Thủ quỹ KT bỏn hàng KT thuế TRANG 20 1.3.2,TỔ CHỨC TÀI KHOẢN KẾ TOỎ[r]
 • 98
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FPT

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FPT

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng đó trở thành một cụng cụ quản lý quan trọng khụng chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với cụng tỏc quản l[r]
 • 26
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FPT

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FPT

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng đó trở thành một cụng cụ quản lý quan trọng khụng chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với cụng tỏc quản l[r]
 • 26
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FBT

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FBT

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng đó trở thành một cụng cụ quản lý quan trọng khụng chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với cụng tỏc quản l[r]
 • 26
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU ĂN PHẾ THẢI TRÊN XÚC TÁC DỊ THỂ CAO

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU ĂN PHẾ THẢI TRÊN XÚC TÁC DỊ THỂ CAO

Cỏc chứng từ sử dụng trong quỏ trỡnh hạch toỏn ban đầu đều phự hợp với yờu cầu kinh tế và phỏp lý của cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh. Những thụng tin về cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh đều được ghi chộp đầy đủ, chớnh xỏc, kịp thời tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu. Cỏc phương thức và phương tiện thanh toỏn NXB đang sử dụng cũng phự hợp với điều kiện kinh tế nước ta hiện nay.
 • 66
LUẬN VĂN THẠC SĨ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH ERICSSON VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH ERICSSON VIỆT NAM

Kế toỏn doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ:_ TK 511: Doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ TK 512: Doanh thu nội bộ TRANG 13 TK 532: Giảm giỏ hàng bỏn TK 3331: Thuế GTGT phải nộp TK[r]
 • 116
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

- Kết cấu: Bờn nợ: Trị giỏ hàng bỏn bị trả lại, khoản giảm giỏ hàng bỏn đó chấp nhận trờn khối lượng sản phẩm, hàng hoỏ, dịch vụ đó bỏn nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toỏn; - Số thuế tiờu [r]
 • 49
TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH CHU TRÌNH DOANH THU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH CHU TRÌNH DOANH THU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

THANH TOỎN VỚI KHỎCH HÀNG VÀ GHI SỔ KẾ TOỎN THANH TOỎN VỚI KHỎCH HÀNG 5.1 KHỎCH HÀNG PHŨNG TÀI CHỚNH KẾ TOỎN TỆP HÚA ĐƠN BỎN GHI SỔ CHI TIẾT 5.2 GHI SỔ CỎI 5.3 PHŨNG KINH DOANH T.TIN, QĐ[r]
 • 30
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Bỏo cỏo thực tập gồm 2 phần: PHẦN 1: Tổng quan cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả kinh doanh tại Cụng ty Cổ phần thức ăn chăn nuụi Thiờn Lộc PHẦN 2: Thực trạng cụng tỏc kế toỏ[r]
 • 64
một số nhận xét và đánh giá về hoạt động kiểm toán của công ty dịch vụ kế toán và kiểm toán aasc

một số nhận xét và đánh giá về hoạt động kiểm toán của công ty dịch vụ kế toán và kiểm toán aasc

Cỏch thức soỏt xột: Cụng việc này nhằm đỏnh giỏ xem cú nờn chấp nhận khỏch hàng hay khụng và hợp đồng kiểm toỏn cú được ký kết hay khụng.Với những khỏch hàng thường xuyờn thỡ sau mỗi cuộc kiểm toỏn thỡ cụng ty đỏnh giỏ những thay đổi trong sản xuất kinh doanh của khỏch hàng sau đú bổ sung cỏc thụng tin này vào hồ sơ kiểm toỏn chung. Với cỏc khỏch hàng mới, cỏc kiểm toỏn viờn của AASC tiến hành thu thập cỏc thụng tin chung về khỏch hàng như lĩnh vực hoạt động, loại hỡnh doanh nghiệp, hỡnh thức sở hữu, cụng nghệ sản xuất, tổ chức bộ mỏy quản lý, thực tế hoạt động, cỏc hợp đồng biờn bản họp hội đồng cổ đụng, hội đồng quản trị…… đẻ đỏnh giỏ yờu cầu của khỏch hàng, khả năng đỏp ứng của cụng ty, cỏc yếu tố về chi phớ, cỏc rủi ro cú thể gặp phải đẻ đỏnh giỏ khả năng chấp nhận kiểm toỏn. Với việc thu thập thụng tin và đỏnh giỏ về khỏch hàng, AASC bố trớ cỏc kiểm toỏn viờn cú nhiều kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực kinh doanh của khỏch hàng.
 • 40
KẾ TOỎN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BỎN HÀNG TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN SX TM THIỜN LONG

KẾ TOỎN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BỎN HÀNG TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN SX TM THIỜN LONG

Do đặc điểm hạch toán vật liệu ở công ty xây dựng đang áp dụng nghĩa là công ty thực hiện chính sách để cho các đội tự mua nguyên vật liệu theo yêu cầu phát sinh trong quá trình thi công[r]
 • 37
TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH QUẾ VÕ - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ BẮC.

TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH QUẾ VÕ - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ BẮC.

- Theo dừi lượng hàng nhập, xuất, tồn trong kho.  .Kế toỏn tiền lương: Tổ chức ghi chộp, phản ỏnh tổng hợp số liệu về số lượng lao động, thời gian lao động, kết quả lao động của từng người, từng bộ phận chớnh xỏc, kịp thời. Tớnh và phõn bổ chớnh xỏc tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương. Kế toỏn tiền lương phõn tớch tỡnh hỡnh quản lý, sử dụng quỹ tiền lương, xõy dựng phương ỏn trả lương hợp lý nhằm kớch thớch người lao động nõng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phớ....
 • 20
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN

2.2.Kế toỏn xỏc định kết quả tiờu thụ 2.2.1.Kế toỏn chi phớ bỏn hàng Trong quỏ trỡnh bỏn hàng, Cụng ty phải bỏ ra cỏc khoản chi phớ phỏt sinh liờn quan đến khõu bỏn hàng như: tiền lương của nhõn viờn bỏn hàng, chi phớ bốc dỡ, chi phớ lưu kho, chi phớ vận chuyển …Kế toỏn cần hạch toỏn riờng cỏc khoản chi phớ bỏn hàng phỏt sinh để xỏc định kết quả kinh doanh trong kỳ và làm căn cứ tiến hành phõn tớch chi phớ xem khoản nào tăng, giảm nguyờn nhõn do đõu, khoản chi nào cú thể cắt giảm được. Trờn cơ sở đú đưa ra cỏc biện phỏp tiết kiệm chi phớ bỏn hàng trong kỳ kinh doanh tiếp theo.
 • 31
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TÉ CHÂU MỸ

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TÉ CHÂU MỸ

Khách hàng của công ty là các đơn vị, cá nhân, siêu thị tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc. Công ty sử dụng nhà bán buôn như một tuyến phân phối. Thường là các nhà bán buôn ding kho chứa của mình để trữ hàng hóa và họ luôn cố gắng bán hàng càng nhanh càng tốt. Họ là những người có vốn mạnh, có thị trường tiêu thụ khá rộng. Đồng thời kho chứa của họ thường đặt tại các địa đIểm thích hợp để tiện phục vụ khách hàng lân cận.
 • 28
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁCKẾ TOÁNNGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THẫP THĂNG LONG

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁCKẾ TOÁNNGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THẫP THĂNG LONG

phản ỏnh doanh thu bỏn hàng của cụng ty sẽ khụng được đảm bảo tớnh chớnh xỏc và hợp lý.  Thứ sỏu: Thị trường thộp trờn thế giới cũng như trong nước thời gian qua biến động mạnh theo chiều hướng xấu cộng thờm sự điều tiết của Nhà nước đó gõy bất lợi cho hoạt động kinh doanh của cụng ty. Tuy nhiờn cụng ty cũng khụng trớch lập dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho, vỡ thế khi hàng hoỏ bị mất giỏ cụng ty sẽ gặp rất nhiều khú khăn trong việc cạnh tranh với thị trường bờn ngoài (nhất là cạnh tranh về giỏ).
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam