0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Chi phí tiền công trực tiếp

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSPXL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSPXL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

- Hạch toán các khoản chi phí khác: các chi phí bằng tiền khác phục vụ cho hoạt động của xe, máy thi công, kế toán ghi vào TK 6237 * Đối với máy thuê ngoài. Do chi phí mua máy thi công rất tốn kém, các loại máy thi công nhiều nên Công ty không thể cung cấp đầy đủ. Hơn nữa các công trình xây dựng lại không tập trung mà rải rác ở nhiều nơi, vì vậy việc di chuyển máy từ nơi này sang nơi khác sẽ đòi hỏi chi phí lớn, không hiệu quả. Do đó Công ty quyết định chỉ đầu tư những máy móc thường xuyên sử dụng, giá cả hợp lý, còn khi có nhu cầu sử dụng các máy khác các đội sẽ đi thuê máy. Trong Hợp đồng thuê máy quy định rõ khối lượng công việc phải làm, thời gian hoàn thành, số tiền thanh toán.
 • 23
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐIỂM ĐẲNG LỢI EPS TRONG CƠ CẤU VỐN DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐIỂM ĐẲNG LỢI EPS TRONG CƠ CẤU VỐN DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PPSX

Giữa giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất có sự giống nhau và khác nhau: chi phí sản xuất hợp thành giá thành phẩm, nh−ng không phải toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều đ−ợc tính vào giá thành sản phẩm trong kỳ. Giá thành sản phẩm phản ánh l−ợng chi phí để hoàn thành sản xuất hoặc sản xuất và tiêu thụ 1 đơn vị hay 1 khối l−ợng sản phẩm nhất định, còn chi phí sản xuất và l−u thông sản phẩm thể hiện số chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong một thời kỳ nhất định, thời kỳ này th−ờng là một năm.
 • 5
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÁM ĐỨC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÁM ĐỨC

Công Ty TNHH TM và Dịch Vụ Tám Đức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ cho nên việc xác định đối tượng để chi phí và tính giá thành của dịch vụ là rất quan trọng. Đối tượng chi phí của Công Ty chính là các hoạt động kinh doanh về Nhà Hàng, Khách Sạn, Mua bán ký gửi hàng hoá... . Mỗi một hoạt động kinh doanh là một đối tượng để chi phí, do đối tượng chi phí và tính giá thành dịch vụ ở công ty là khá nhiều. cho nên để thuận tiện cho việc minh hoạ về số liệu và cách hạch toán chi phí ở công ty , em chọn hoạt động kinh doanh Nhà Hàng ( Dịch vụ ăn uống) để trình bầy cách thức hạch toán kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ của công ty.
 • 33
BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Hãy tính 1 ngày sản xuất của DN : - Thời gian lao động thặng dư và tỷ suất giá trị thăng dư - Khối lượng giá trị thặng dư - Nếu chi phí vật liệu c2 gấp đôi chi phí tiền công của công nhâ[r]
 • 44
NHỮNG BẤT CẬP VÀ ĐIỂM MỚI TRONG SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

NHỮNG BẤT CẬP VÀ ĐIỂM MỚI TRONG SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế bao gồm: a Tiền lương, tiền công, các khoản thù lao và các chi phí khác trả cho người lao độn[r]
 • 31
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC PHÚ HOÀ

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC PHÚ HOÀ

+ PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO MỐI QUAN HỆ VỚI SẢN PHẨM CHI PHÍ TRỰC TIẾP: là những chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến từng loại sản phẩm như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi p[r]
 • 32
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ CHI PHÍ VỐN P2 PPSX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ CHI PHÍ VỐN P2 PPSX

Giữa giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất có sự giống nhau và khác nhau: chi phí sản xuất hợp thành giá thành phẩm, nh−ng không phải toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều đ−ợc tính vào giá thành sản phẩm trong kỳ. Giá thành sản phẩm phản ánh l−ợng chi phí để hoàn thành sản xuất hoặc sản xuất và tiêu thụ 1 đơn vị hay 1 khối l−ợng sản phẩm nhất định, còn chi phí sản xuất và l−u thông sản phẩm thể hiện số chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong một thời kỳ nhất định, thời kỳ này th−ờng là một năm.
 • 5
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP TIN HỌC THIẾT BỊ GIÁO DỤC TVT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP TIN HỌC THIẾT BỊ GIÁO DỤC TVT

Rõ ràng NVL và chi phí nguyên vật liệu để sản xuất trực tiếp giữ một vai trò quan trọng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất tại các phân xưởng, do đó, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty. Các phân xưởng đều có kho chứa NVL riêng để thuận tiện cho việc sản xuất và quản lý. Quá trình hạch toán khoản mục chi phí này cũng được quản lý chặt chẽ. Cụ thể, việc sử dụng NVL phải dựa vào định mức tiêu hao NVL được phòng quản lý sản xuất xây dựng, việc xuất kho phải căn cứ vào phiếu xuất kho do phòng kế hoạch kinh doanh lập trên đó ghi rõ họ tên phân xưởng, bộ phận sử dụng, lý do xuất kho NVL, thời gian xuất kho NVL và dựa vào giấy đề nghị xin xuất vật tư của các phân xưởng.
 • 33
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH ĐẲNG LỢI EPS ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU P2 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH ĐẲNG LỢI EPS ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU P2 PPT

Giữa giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất có sự giống nhau và khác nhau: chi phí sản xuất hợp thành giá thành phẩm, nh−ng không phải toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều đ−ợc tính vào giá thành sản phẩm trong kỳ. Giá thành sản phẩm phản ánh l−ợng chi phí để hoàn thành sản xuất hoặc sản xuất và tiêu thụ 1 đơn vị hay 1 khối l−ợng sản phẩm nhất định, còn chi phí sản xuất và l−u thông sản phẩm thể hiện số chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong một thời kỳ nhất định, thời kỳ này th−ờng là một năm.
 • 5
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

1 Căn cứ vào số liệu ở bản công bố tiền công bao gồm lơng chính, lơng phụ cấp phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện lao vụ để tập hợp và phân bổ cho[r]
 • 21
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874

1 Căn cứ vào số liệu ở bản công bố tiền công bao gồm lơng chính, lơng phụ cấp phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện lao vụ để tập hợp và phân bổ cho[r]
 • 21
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Đối với những vật liệu khi xuất dùng có liên quan trực tiếp đến từng đối t- ợng tập hợp chi phí riêng biệt (phân xởng, bộ phận sản xuất) thì hạch toán trực tiếp cho đối tợng đó. Đối với những vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tợng tập hợp chi phí, không thể tổ chức hạch toán riêng đợc thì phải áp dụng ph- ơng pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ chi phí cho các đối tợng có liên quan. Tiêu thức phân bổ thờng đợc sử dụng là phân bổ theo định mức tiêu hao, theo trọng l- ợng, theo số lợng sản phẩm ... Công thức phân bổ nh sau:
 • 27
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA VIGLACERA CẦU ĐUỐNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA VIGLACERA CẦU ĐUỐNG

Chứng từ kế toán sử dụng gồm: Bảng chấm công, Phiếu nhập kho sản phẩm, Bảng thanh toán lương, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHYT, Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, Hợp đồng giao khoán, Bảng phân bổ chi phí tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, Bảng tổng hợp thanh toán lương.
 • 50
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ

BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ

1. Nhượng bán một thiết bị sản xuất, nguyên giá 30.000 khấu hao lũy kế 15.000, tỷ lệ khấu hao cơ bản 10% năm. Khách hàng đã thanh toán cho doanh nghiệp bằng tiền mặt 5.000, bằng chuyển khoản 13.900 (bao gồm cả GTGT 5%). 2. Mua và nhập kho vật liệu chính theo tổng giá thanh toán (cả thuế GTGT 10%) là 440.000 (đã trả bằng chuyển khoản 50%, còn lại nợ người bán - Công ty S). Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 1.470 (gồm cả thuế GTGT 5%).
 • 73
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Phân loại chi phí theo công dụng chi phí : + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : là chi phí nguyên vật liệu chính,nguyên vật liệu phụ trực tiếp để sản xuất sản phẩm + Chi phí nhân công t[r]
 • 40
KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Tập hợp các chi phí cơ bản liên quan trực tiếp đến từng đối tượng**** như các chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp. - Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất chung cho các đối tượng liên quan như chi phí điện, điện thoại, chi phí về công cụ dụng cụ, chi phí điện nước.
 • 35
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI SÔNG HỒNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI SÔNG HỒNG

1.5.2.2.KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Để hạch toán khoản mục chi phí nhân công trực tiếp kế toán sử dụng TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản này dung để phản ánh chi phí[r]
 • 121
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

+ Chi phí tạm thời: là những chi phí phát sinh một lần có liên quan đến việc tháo lắp, vận chuyển, di chuyển máy và chi phí về những công trình tạm thời cho máy thi công như lều, lán, bệ, đường ray chạy máy...) Để hạch toán chi phí sử dụng máy thi công, hàng ngày các đội xe máy phải lập Nhật trình xe máy hoặc Phiếu theo dõi hoạt động xe máy thi công. Định kỳ kế toán thu hồi các chứng từ trên để tổng hợp các chi phí phục vụ cho xe máy thi công cũng như kết quả của từng loại máy. Sau đó tính phân bổ chi phí sử dụng máy cho từng công trình, HMCT.
 • 35
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

sản xuất tính vào giá thành sản phẩm xây dựng được tập hợp trực tiếp cho từng công trình sau đó kết chuyển sang tài khoản tính giá thành để xác định giá thành của từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao trong kỳ. Mỗi công trình, hạng mục công trình từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành bàn giao đều được mở riêng một sổ chi tiết để tập hợp chi phí sản xuất phát sinh cho công trình, hạng mục công trình đó. Mỗi công trình đều được theo dõi chi tiết theo từng yếu tố chi phí, đó là;
 • 33
BẢO HIỂM XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

BẢO HIỂM XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

* Tổn thất chung: Là những hy sinh hay chi phí đặc biệt được tiến hành một cách cố ý và hợp lý nhằm mục đích cứu tàu và hàng hoá chở trên tàu thoát khỏi một sự nguy hiểm chung, thực sự đối với chúng. Khi xảy ra tổn thất chung chủ hàng và người bảo hiểm phải điền vào Bản cam đoan, Giấy cam đoan đóng góp vào tổn thất chung. Bản cam đoan, Giấy cam đoan này được xuất trình cho chủ hàng hoặc thuyền trưởng khi nhận hàng. Nội dung nói chung khi xảy ra tổn thất chung người được bảo hiểm phải báo cho công ty bảo hiểm biết để công ty hướng dẫn làm thủ tục không tự ý ký vào Bản cam đoan.
 • 28
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

2.2. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Đối với ngành sản xuất nói chung và công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam nói riêng thì nguyên vật liệu là một yếu tố không thể thiếu. Tuy nhiên với các ngành sản xuất, xây lắp khác thì nguyên vật liệu là một yếu tố chính, chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản xuất sản phẩm nhưng với công ty nguyên vật liệu lại không phải là yếu tố cấu thành chính và chiếm tỷ trọng nhỏ trong giá thành sản phẩm. Là loại hình khảo sát thiết kế nên thông thường chi phí nguyên vật liệu chỉ chiếm tối đa 20% tổng giá trị hợp đồng. Do đặc điểm của sản phẩm mang tính đơn chiếc nên nguyên vật liệu phát sinh thường không cố định và không giống nhau cho từng loại hợp đồng, các loại nguyên vật liệu cũng phụ thuộc hợp đồng ký kết với khách hàng có thể phân loại thành 2 loại như sau:
 • 42
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

móc, thiết bị, nhà xưởng, các công cụ dụng cụ phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Ngoài ra doanh nghiệp còn phải trả lương cho công nhân trực tiếp sản xuất. Sau khi sản xuất sản phẩm doanh nghiệp tiến hành tiêu thụ sản phẩm đó trên thị trường để thu lợi nhuận. Quá trình tiêu thụ cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định bao gồm: chi phí bao gói sản phẩm, vận chuyển, bảo quản sản phẩm. Đây gọi là chi phí tiêu thụ trực tiếp. Để giới thiệu rộng rãi sản phẩm cho người tiêu dùng như hướng dẫn người tiêu dùng, điều tra khảo sát thị trường nhằm có những quyết định đối với việc sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải bỏ ra các chi phí về nghiên cứu thị trường, tiếp thị quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hay bảo hành sản phẩm. Đó gọi là chi phí tiêu thụ gián tiếp. Cả chi phí tiêu thụ gián tiếp và chi phí tiêu thụ trực tiếp gọi chung là chi phí tiêu thụ hay chi phí lưu thông sản phẩm.
 • 28
37 KHOAN CHI KHONG DUOC TRU KHI TINH THUE TNDN

37 KHOAN CHI KHONG DUOC TRU KHI TINH THUE TNDN

6 Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động NLĐ doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kin[r]
 • 8
Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty may Việt Thái

Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty may Việt Thái

Các nghiệp vụ kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp gồm: 1 Căn cứ vào số liệu ở bảng công bố tiền công bao gồm lơng chính, lơng phụ cấp phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sả[r]
 • 21
70015

70015

+ Tính tiền lơng tiền công và các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho CNV: Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK627: Chi phí sản xuất chung Nợ TK641: Chi phí bán hàng Nợ TK64[r]
 • 30
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG

+ Tính tiền lơng tiền công và các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho CNV: Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK627: Chi phí sản xuất chung Nợ TK641: Chi phí bán hàng Nợ TK64[r]
 • 30
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT TẠI C.TY TNHH MINH PHƯƠNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT TẠI C.TY TNHH MINH PHƯƠNG

+ Tính tiền lơng tiền công và các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho CNV: Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK627: Chi phí sản xuất chung Nợ TK641: Chi phí bán hàng Nợ TK64[r]
 • 30
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA BỘ PHẬN CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA BỘ PHẬN CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG

+ Tính tiền lơng tiền công và các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho CNV: Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK627: Chi phí sản xuất chung Nợ TK641: Chi phí bán hàng Nợ TK64[r]
 • 30
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

Tất cả các chi phí này đều được tập hợp theo thời gian phát sinh chi phí, được xác định chung cho toàn bộ phận sản xuất Chứng từ kế toán cho những khoản phát sinh này chủ yếu là các hoa đơn của người cung cấp, phiếu chi tiền mặt, ủy nhiệm chi của ngân hàng, bảng tính và phân bổ khấu hao, phiếu xuất kho…
 • 48
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 379 DOCX

Với việc lựa chọn hình thức kế toán nhật ký chung và việc áp dụng phần mềm kế toán SAS trong công ty đã làm giảm đi khối lượng tính toan, ghi chép, có khả năng tổng hợp, hệ thống hoá thông tin nhanh chóng chính xác phục vụ yêu cầu quản trị của doanh nghiệp đáp ứng được một khối lượng nghiệp vụ kinh tế tài chính rất lớn phát sinh ở công ty. Thêm vào đó việc phân ra các đội tổng hợp chịu trách nhiệm thi công các công trình cụ thể riêng biệt đã giúp nhiều cho công tác quản lý cũng như kế toán chi phí sản xuất được trực tiếp, kịp thời chính xác.
 • 81
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 296

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 296

Chi phí khấu hao máy thi công: Để tính chính xác giá trị hao mòn của TSCĐ - máy thi công kế toán phải căn cứ vào nguyên giá của TSCĐ, căn cứ vào thời gian sử dụng (thời gian sử dụng máy, phơng tiện vân tải phục vụ thi công đợc Xí nghiệp áp dụng theo quy định 166/1999/QĐ-BTC của Bộ tài chính) và mức độ tham gia của TSCĐ đó đối với quá trình thi công. Việc tính đúng, tính đủ chi phí khấu hao TSCĐ vào giá thành sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ với Xí nghiệp mà còn đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong nền kinh tế. Nó không những giúp cho Xí nghiệp tính chính xác đợc giá thành sản phẩm, xác định chính xác kết quả kinh doanh mà còn giúp cho Xí nghiệp thu hồi đợc đủ vốn đầu t để thực hiện tái xản xuất giản đơn TSCĐ.
 • 26
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 07 KK-TNCN)

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 07 KK-TNCN)

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 07 KK-TNCN) dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!
 • 3
THỰC TRANG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 32 21

THỰC TRANG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 32 21

Tài khoản này dùng để tập hợp chi phí sản xuất và cung cấp số liệu tính giá thành sản phẩm, lao vụ, gia công chế biến vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành kinh tế và các doanh nghiêp kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản lien quan như TK 155 “thành phẩm”, TK 632 “ giá vốn hàng bán”.
 • 42
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Về thực chất: Giá thành sản phẩm là một phạm trù của sản xuất hàng hoá, phản ánh lợng giá trị của những hao phí lao động sống và lao động vật hoá đã thực sự chi ra cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả sử dụng tài sản, vật t, lao động và tiền vốn trong quá trình sản xuất, cũng nh tính đúng đắn của các giải pháp tổ chức, kinh tế, kỹ thuật và công nghệ mà doanh nghiệp đã sử dụng nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lợng sản xuất, hạ thấp chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 37
BAO HIEM HANG HAI PPT

BAO HIEM HANG HAI PPT

Tiền lương và cung ứng cho thủy thủ và các chi phí khác phải gánh chịu do kéo dài thời gian hành trình khi tàu vào cảng hay nơi lánh nạn, hoặc trở lại cảng hay nơi bốc hàng đều được nhận là tổn thất chung. Khi tàu phải nằm lại ở bất kỳ cảng hay nơi nào vì tai nạn, hy sinh hay các tình huống đặc biệt khác cần thiết cho an toàn chung, hoặc để tạo điều kiện sửa chữa tổn hại của tàu do hy sinh hay tai nạn ấy gây ra, nếu việc sửa chữa ấy là cần thiết để tiếp tục hành trình một cách an toàn, thì lương và lương thực của thuyền trưởng, sĩ quan và thủy thủ chi trả hợp lý trong thời gian tàu nằm ở cảng hay nơi ấy được chấp nhận là tổn thất chung. Khi tàu không còn hoạt động được nữa hay không thể tiếp tục hành trình ban đầu thì các chi phí trên chỉ được chấp nhận là tổn thất chung tới ngày tàu ngưng hoạt động hay từ bỏ hành trình, hoặc cho đến ngày kết thúc dỡ hàng nếu việc ngưng hoạt động hay từ bỏ hành trình xảy ra trước. Cảng phí trả trong thời gian lưu lại đặc biệt này cũng được chấp nhận là tổn thất chung.
 • 85
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Doanh nghiệp sản xuất là những doanh nghiệp trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hoạt động chủ yếu của một doanh nghiệp sản xuất là sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm đó trên thị trường. Ngoài hoạt động cơ bản đó doanh nghiệp sản xuất còn tiến hành một số hoạt động khác như cung cấp một số dịch vụ, lao vụ hay tiến hành hoạt động đầu tư tài chính… Như vậy, trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp sẽ phát sinh rất nhiều loại chi phí, những loại chi phí này phát sinh thường xuyên và liên tục do đó để có thể nắm rõ được về chi phí, tính toán chính xác chi phí và giá thành sản phẩm buộc mỗi doanh nghiệp phải đặt ra yêu cầu quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm.
 • 37
KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm chi phí về lương nhân viên quản lý doanh nghiệp tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,… bảo hiểm xã hội, [r]
 • 92
BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở TRUNG TÂM TM DƯỢC PHẨM  HÀ NỘI

BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở TRUNG TÂM TM DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

_2.3 Phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và các chi phí khác nhằm_ _tăng lợi nhuận của doanh nghiệp : _ TRANG 13 l-ợng thứ nữa là các chi phí tiền lơng, tiền công và cuối cùng là chi phí cố đ[r]
 • 39
BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở TRUNG TÂM TM DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở TRUNG TÂM TM DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

_2.3 Phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và các chi phí khác nhằm _ _tăng lợi nhuận của doanh nghiệp : _ TRANG 13 l-ợng thứ nữa là các chi phí tiền lơng, tiền công và cuối cùng là chi phí cố [r]
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: quyết định giá thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhdịch vụ thuộc thẩm quyền của sở tài chínhxử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của sở tài chínhdự án thuộc thẫm quyền của thủ tướng chính phủquyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của uỷ ban nhân dân tỉnhquyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của bộbiểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông với số phiếu theo quy định tại khoản 1 điều nàyquyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhđơn vị thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhdịch vụ thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhcác đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhquyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnhxử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của bộ tài chínhđiều 410 quy định chung về thẩm quyền của toà án việt nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoàidoanh nghiệp thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ