0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

X là không gian compact

BT MON CO BAN PHAN NHAP MON GIAI TICH

BT MON CO BAN PHAN NHAP MON GIAI TICH

Định lý này là phương pháp quan trọng nhất và thường được sử dụng để chứng minh một không gian là liên thông . Như vậy , phương pháp chứng minh một không gian liên thông là phương pháp phản chứng . Vì trong không gian topo bất kỳ ta luôn có tính chất : Cho A là tập con khác rỗng của không gian topo X thì :
 • 17
Luận văn: PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU NGHIỆM HIỆU CHỈNH VÀ TỐC ĐỘ HỘI TỤ doc

Luận văn: PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU NGHIỆM HIỆU CHỈNH VÀ TỐC ĐỘ HỘI TỤ doc

x i = R ( f i ) , x i ∈ X, f i ∈ Y, i = 1 , 2 . Chú ý 1.1.2. Một bài toán có thể đặt chỉnh trên cặp không gian này nhưng lại đặt không chỉnh trên cặp không gian khác. Trong nhiều ứng dụng thì vế phải của (1.1) thường được cho bởi đo đạc, nghĩa là thay cho giá trị chính xác f , ta chỉ biết xấp xỉ f δ của nó thoả mãn k f δ − f k ≤ δ . Giả sử x δ là nghiệm của (1.1) với f thay bởi f δ (giả thiết rằng nghiệm tồn tại). Khi δ → 0 thì f δ → f nhưng với bài toán đặt không chỉnh thì x δ nói chung không hội tụ đến x .
 • 44
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " TÍNH CHẤT CHẤP NHẬN ĐƯỢC CỦA MỘT KHÔNG GIAN METRIC TUYẾN TÍNH KHÔNG LỒI ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC TẬP CON LỒI COMPACT CỦA NÓ" PPS

1. Đặ t v ấ n đề Cho X là m ộ t không gian metric tuy ế n tính v ớ i metric d, A là m ộ t t ậ p con l ồ i c ủ a X, A đượ c g ọ i là có tính ch ấ t ch ấ p nh ậ n đượ c n ế u v ớ i m ỗ i t ậ p con compact K c ủ a A, v ớ i m ỗ i s ố ε > 0 , t ồ n t ạ i m ộ t ánh x ạ liên t ụ c f K : → A có ả nh đượ c n ằ m trong m ộ t không gian con h ữ u h ạ n chi ề u c ủ a X và ( , ( )) d x f x < ε v ớ i m ỗ i x K ∈ .
 • 4
BÀI TOÁN CAUCHY VÀ HÀM CHẬM TRONG THANG KHÔNG GIAN BANACH VỚI ĐIỀU KIỆN ĐỘ ĐO PHI  COMPACT

BÀI TOÁN CAUCHY VÀ HÀM CHẬM TRONG THANG KHÔNG GIAN BANACH VỚI ĐIỀU KIỆN ĐỘ ĐO PHI COMPACT

Một ánh xạ Φ xác định trên lớp các tập con bị chặn của không gian Banach E nhận giá trị trong tập được sắp thứ tự một phần Q,≤ được gọi là một độ đo phi compact tổng quát nếu ΦcoΩ = ΦΩ, [r]
 • 32
BAI TAP TRI RIENG VECTOR RIENG BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH

BAI TAP TRI RIENG VECTOR RIENG BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH

là trị riêng của A ⇔ ∃ x∈ Kn, x ≠ 0: Ax =λxEλ = { x Ax = λx} : không gian riêng ứng với λlà trị riêng của A ⇔ ∃ x∈ Kn, x ≠ 0: Ax =λxEλ = { x Ax = λx} : không gian riêng ứng với λlà trị riêng của A ⇔ ∃ x∈ Kn, x ≠ 0: Ax =λxEλ = { x Ax = λx} : không gian riêng ứng với λlà trị riêng của A ⇔ ∃ x∈ Kn, x ≠ 0: Ax =λxEλ = { x Ax = λx} : không gian riêng ứng với λ
 • 22
GIÁO TRÌNH  GIẢI TÍCH LỒI

GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH LỒI

Ta ký hiệu tập tất cả các phiếm hàm tuyến tính liên tục trên X là X∗ và gọi là không gian liên hợp, hay không gian đối ngẫu tôpô của X.. Dễ kiểm chứng được rằng X∗ là một không gian vect[r]
 • 34
VỀ KHÔNG GIAN CÁC BÀI TẬP LỒI COMPACT TRONG RN

VỀ KHÔNG GIAN CÁC BÀI TẬP LỒI COMPACT TRONG RN

3. Nội dung luận văn gồm 2 chương. Chương 1. KHÔNG GIAN CÁC TẬP LỒI COMPACT TRONG ¡ n . Trong chương này chúng tôi trình bày các vấn đề về cấu trúc của không gian các tập lồi compact: khoảng cách giữa điểm và tập hợp, mêtric Hausdorff, tổng Minkowski của hai tập hợp và tích một số với tập hợp, tập hợp lồi và tập lồi compact, phẳng.
 • 47
ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN, COMPACT YẾU TRONG KHÔNG GIAN LỒI ĐỀU

ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN, COMPACT YẾU TRONG KHÔNG GIAN LỒI ĐỀU

Vì vậy, luận văn sẽ nghiên cứu tính khả vi Gateaux, khả vi Frechet, mối liên quan giữa chúng với tính lồi chặt, lồi đều và cấu trúc chuẩn tắc, compact yếu, không gian lồi đều để từ đó có[r]
 • 82
HIGHER ORDER FOURIER ANALYSIS

HIGHER ORDER FOURIER ANALYSIS

If x: N → X is a sequence into a compact met-ric space X, and µ is a probability measure on X, show that x is asymptotically equidistributed with respect to µ if and only if one has lim [r]
 • 233
BÁO CÁO HÓA HỌC:

BÁO CÁO HÓA HỌC:" RESEARCH ARTICLE SOLVING THE SET EQUILIBRIUM PROBLEMS YEN-CHERNG LIN AND HSIN-JUNG CHEN" POT

for all y ∈ K . The vector variational inequalities problem was first introduced by Giannessi 9 in finite-dimensional Euclidean space. Summing up the above arguments, they show that for a suitable choice of the mapping T and the spaces X , Y , and Z , we can obtain a number of known classes of vector equilibrium problems, vector variational inequalities, and implicit generalized variational inequalities. It is also well known that variational inequality and its variants enable us to study many important problems arising in mathematical, mechanics, operations research, engineering sciences, and so forth.
 • 13
ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LỚP ÁNH XẠ ĐA TRỊ

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LỚP ÁNH XẠ ĐA TRỊ

Theo mệnh đề 2.1.10 trong chương 1, nếu K là nón chuẩn và Xkhông gian phản xạ thì K là nón đều.Vậy ta suy ra được các điều kiện của hệ quả 2.5.6 nên F có điểm bất động trong M. Hệ quả 2.5.8 Giả sử Xkhông gian Banach được sắp thứ tự bởi nón K. M  u v ,  X , : F M  2 M là toán tử đa trị đơn điệu thỏa mãn:
 • 43
BÀI TẬP LỚN GIẢI TÍCH HÀM CỰC HAY

BÀI TẬP LỚN GIẢI TÍCH HÀM CỰC HAY

Ta giả sử, điều mâu thuẫn với giả thiết, A là toàn ánh. Từ định lý hàm ánh xạ mở suy ra A toán tử mở, đặc biệt A B ( (0,1)) ⊆ X là một tập mở, i.e., có ε > 0 sao cho B (0, ) ε = ε B (0,1) ⊆ A B ( (0,1), tại đó B (0,1) { = ∈ x X x | < 1}. Khi đó A là Compact suy ra A B ( (0,1)) là Compact tương đối, do đó có ε > 0 sao cho B (0, ) ε = ε B (0,1) là Compact tương đối, từ đó B (0,1) là Compact tương đối, và do đó B (0,1) là Compact. Nhưng nếu B (0,1) là Compact thì theo định lý Riesz Xkhông gian hữu hạn chiều, điều này mâu thuẫn với giả thiết, do đó, A không là toàn ánh.
 • 59
ON THI CAO HOC

ON THI CAO HOC

trên một tập hợp P trù mật tuyến tính trong X. + Điều kiện đủ . Giả sử dãy toán tử {A } n ⊂ L (X, Y) thỏa mãn 2 điều kiện a), b). Khi đó tồn tại một số K > 0 sao cho A n ≤ K, với n ∀ . Từ giả thiết b) suy ra dãy {A n x} hội tụ với mỗi x LinP ∈ . Thật vậy, nếu x LinP ∈ thì m k k
 • 22
Điểm bất động của toán tử (K,Uo) - lõm chính quy compact trong không gian định chuẩn với hai nón

Điểm bất động của toán tử (K,Uo) - lõm chính quy compact trong không gian định chuẩn với hai nón

3. Nhiệm vụ nghiên cứu • Tìm hiểu về không gian Banach thực nửa sắp thứ tự. • Tìm hiểu về toán tử ( K, u 0 ) -lõm chính quy compact. • Tìm hiểu về điểm bất động của toán tử ( K, u 0 ) -lõm chính quy compact trong không gian định chuẩn với hai nón.
 • 73
PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ MỀM TÌM PHẦN TỬ THUỘC GIAO CỦA TẬP NGHIỆM BÀI TOÁN CÂN BẰNG VÀ TẬP ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CỦA NỬA NHÓM KHÔNG GIÃN TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ MỀM TÌM PHẦN TỬ THUỘC GIAO CỦA TẬP NGHIỆM BÀI TOÁN CÂN BẰNG VÀ TẬP ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CỦA NỬA NHÓM KHÔNG GIÃN TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

31 TRANG 3 MỘT SỐ KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT N tập số nguyên dương R tập số thực X không gian Banach X∗ không gian đối ngẫu của X H không gian Hilbert thực hx, yi tích vô hướng của hai vectơ x [r]
 • 38
ĐỊNH LÝ HAHN – BANACH VÀ ỨNG DỤNG

ĐỊNH LÝ HAHN – BANACH VÀ ỨNG DỤNG

# Bất kỳ không gian định chuẩn X nào thì trên X cũng có một tôpô tự nhiên từ không gian đối ngẫu X* của nó, gọi là tô pô yếu, ký hiệu   X,X*  , đó là tôpô yếu nhất trên X làm cho tất [r]
 • 61
CÁC DẠNG TRÊN KHÔNG GIAN C(K) VÀ CẶP CÁC HÀM NỬA LIÊN TỤC

CÁC DẠNG TRÊN KHÔNG GIAN C(K) VÀ CẶP CÁC HÀM NỬA LIÊN TỤC

Sau đó, chúng tôi trình bày về khái niệm và tính chất của các cặp các hàm nửa liên tục trên tập compact và nghiên cứu sự biểu diễn của các dạng trên không gian Banach _CK _qua cặp các hà[r]
 • 37
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "VỀ KHÔNG GIAN S-ĐÓNG ĐẾM ĐƯỢC" DOC

mở đầu Năm 1963, khái niệm tập nửa mở, tập nửa đóng trong tôpô được N. Levine giới thiệu nhằm mở rộng nhiều tính chất quan trọng của tập mở và tập đóng trong tôpô. Năm 1970, N. Levine tiếp tục mở rộng khái niệm tập đóng thành lớp các tập đóng suy rộng. Từ đó đến nay, tập nửa mở và tập nửa đóng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà toán học trên thế giới. Việc nghiên cứu tập nửa mở và tập nửa đóng cho ta những kết quả thú vị, chẳng hạn nhờ sử dụng khái niệm tập nửa mở, năm 1975, S. N. Maheshwari và R. Parasad đã nghiên cứu các tiên đề tách và đưa ra ba tiên đề tách mới là nửa - T 0 - không gian, nửa - T 1 - không gian và nửa - T 2 - không gian. Năm 1976, T. Thompson đã sử dụng tập nửa mở để đề xuất khái niệm không gian S -đóng. Sau đó kết quả của T. Thompson đã được các nhà toán học mở rộng theo nhiều hướng khác nhau, không gian s -đóng được giới thiệu bởi G. Di Maio và T. Noiri (1987), không gian
 • 11
VỀ KHÔNG GIAN S ĐÓNG ĐẾM ĐƯỢC

VỀ KHÔNG GIAN S ĐÓNG ĐẾM ĐƯỢC

Tiếp đó, chúng tôi trình bày các đặc trưng của không gian S-đóng đếm được và nghiên cứu mối quan hệ giữa không gian S-đóng đếm được với không gian compact yếu.. Từ đó, trình bày các điều[r]
 • 42
(LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ LỚP HỆ ĐỘNG LỨC GIÃN NỞ

(LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ LỚP HỆ ĐỘNG LỨC GIÃN NỞ

Dòng liên tục φtt∈R trên không gian mêtric compact X, d được gọi là giãn nở động học dương tương ứng, giãn nở động học âm nếu với mọi ε > 0, tồn tại δ > 0 có tính chất sau.. Dòng θXt t∈R[r]
 • 39
Một phân tích tri thức luận tính compact trong giải tích và Tôpô học

Một phân tích tri thức luận tính compact trong giải tích và Tôpô học

Tı́nh compact của không gian mêtric và không gian tôpô là một trong những khái niệm cơ bản trong Tôpô học. Nó là sự khái qu ̣ át hóa đặc trưng của các tập hợp con đóng, bị chặn của không gian ̣ Euclide. Nhiều khái niệm trong Tôpô học cũng như trong Không gian mêtric đều được xây dựng dựa trên tính compact. Bài báo này trình bày một phân tích tri thức luận làm rõ quá trình hình thành và phát triển của khái niệm compact và xác định các đặc trưng tri thức luận của đối tượng này.
 • 14
SIÊU LỌC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH COMPACT

SIÊU LỌC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH COMPACT

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Trong không gian compact với cách đưa khái niệm lưới, lọc ta có thể mở rộng khái niệm compact thành các khái niệm tổng quát hơn như giả-compact, [r]
 • 62
SIÊU LỌC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH COMPACT

SIÊU LỌC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH COMPACT

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Trong không gian compact với cách đưa khái niệm lưới, lọc ta có thể mở rộng khái niệm compact thành các khái niệm tổng quát hơn như giả-compact, [r]
 • 62
TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH ĐÓNG TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH ĐÓNG TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

TOÁN TỬ COMPACT _ ĐỊNH NGHĨA 1.2.5 Toán tử tuyến tính _A_ ánh xạ không gian định chuẩn _X_ vào không gian định chuẩn _Y_ gọi là toán tử Compact, nếu toán tử _A_ ánh xạ tập bị chặn bất kỳ[r]
 • 31
GΔ  KHÔNG GIAN CON PARACOMPACT CỦA KHÔNG GIAN GIẢ COMPACT

KHÔNG GIAN CON PARACOMPACT CỦA KHÔNG GIAN GIẢ COMPACT

Nếu một compact hóa _X_ của không gian Tychonoff _X_ có tính chất rằng mọi cặp các tập con tách được đầy đủ của không gian _X_ có bao đóng rời rạc trong _X_  , thì _X_ là tương đương [r]
 • 44
KHTNKHONGGIANCOMPACT

KHTNKHONGGIANCOMPACT

Ta chứng minh tính chất của không gian metric tích đã giới thiệu ở phần ghi chú : Cho XxY là không gian metric tích của các không gian metric X,Y thì : Với mọi W mở trong XxY , tồn tại U mở trong X và V mở trong Y sao cho : UxV ⊂ W . Chứng minh
 • 10
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC ÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬN CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC ÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬN CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH

Cho K là tập con lồi compact yếu của không gian Banach TRANG 10 một điểm bất động z ∈ K, và với mỗi x ∈ K, dãy lặp Picard {Tnx}, hội tụ theo chuẩn đến z.. Ánh xạ co điểm tiệm cận không m[r]
 • 33
Hướng dẫn mua máy tính bàn: Chọn đúng máy tính cho bạn pps

Hướng dẫn mua máy tính bàn: Chọn đúng máy tính cho bạn pps

compact được cấu h ình v ới mức giá rất thấp có thể; c òn m ột số lại có chi tiết khá đắt với mục đích cung cấp hiệu su ất tối ưu trong một hệ thống compact. H ầu hết các máy bàn compact đều có card đồ họa tích hợp.
 • 9
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "TÍNH CHẤT ĐIỂM BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC ÁNH XẠ COMPACT CỦA ĐƠN HÌNH CHUẨN TRONG KHÔNG GIAN" PPT

Định nghĩa. Cho A là một tập lồi trong một không gian metric tuyến tính (X,d), A được gọi là có tính chấp nhận được nếu ε 0 , với mỗi tập compact K A thì tồn tại hàm h : K A liên tục mà d(h(x), x) ε; x K và h(K) nằm trong một không gian tuyến tính con
 • 4
TOÁN TỬ COMPACT TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

TOÁN TỬ COMPACT TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

Nếu f là toán tử tuyến tính liên tục từ không gian định chuẩn E vào không gian định chuẩn F thì các mệnh đề sau đây là tương đương i f compact; ii Nếu A là tập hợp bị chặn trong E thì fA[r]
 • 52
Đặc trưng của gian không gian với CS - mạng đếm được địa phương bởi ảnh của không gian metric khả li địa phương

Đặc trưng của gian không gian với CS - mạng đếm được địa phương bởi ảnh của không gian metric khả li địa phương

Abstract : In [2], Tran Van An and Luong Quoc Tuyen proved that sn -symmetric spaces with countable cs -networks are equivalent with pseudo-sequence-covering compact images of separable metric spaces, equivalent with quotient-sequentially  - images of separable metric spaces, and Cauchy sn -symmetric spaces with countable cs -networks are equivalent with 1-sequence- covering compact-covering compact images of separable metric spaces, equivalent with sequence-covering  -images of a separable metric spaces. Besides, in [6, 7], Luong Quoc Tuyen proved that sn -symmetric spaces with locally countable cs -networks are equivalent with compact-covering compact ss -images of locally separable metric spaces, and Cauchy sn -symmetric spaces with locally countable cs -networks are equivalent with sequence-covering compact-covering compact ss -images of locally separable metric spaces. In this artcle, we prove that spaces with locally countable cs -networks are equivalent with sequence-covering compact-covering ss -images of locally separable metric spaces.
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tập compact không lồithiết kế cho căn hộ nhỏ hẹp thiếu không gian xanh pdfgiáo án tiếng việt lớp 2 tập đọc thời gian biểu pdftuyển tập truyện cười dân gian p2 pdfkhông gia đình pdfchuyện của chú gián full pdftruyện không gia đình pdfebook không gia đình pdfdownload truyện không gia đình pdftiểu thuyết không gia đình pdfkhông gia đình pdf downloadngay cả warren buffett cũng không hoàn hảo pdfngay cả buffett cũng không hoàn hảo pdfcuoc song khong gioi han pdfdownload ebook cuộc sống không giới hạn pdfBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật