0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phương pháp toán học thống kê

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẦN 5 DOC

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẦN 5 DOC

+ Kết quả thực nghiệm cho ta cơ sở để khẳng định giả thuyết, từ đó đề xuất những khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Trong nghiên cứu khoa học tự nhiên và kĩ thuật người ta còn sử dụng phương pháp thí nghiệm. Thí nghiệm được tiến hành trong các la bộ (laboratory) với những thủ đoạn kĩ thuật nhằm phát hiện đặc điểm và các quy luật phát triền của đối tượng nghiên cứu. Thí nghiệm thực hiện trên cơ sở thay đổi dần các dữ kiện hay các chỉ số định tính và định lượng của những thành phần tham gia sự kiện và lặp lại nhiều lần nhằm xác định tính ổn định của đối tượng nghiên cứu. Thí dụ: thí nghiệm trong Vật lý, Hóa học hay thí nghiệm Kĩ thuật…
 • 12
Ứng dụng CNTT trong dạy học khái niệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng lớp 10 theo phương pháp dạy học tích cực

Ứng dụng CNTT trong dạy học khái niệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng lớp 10 theo phương pháp dạy học tích cực

Qua nghiên cứu chương trình sách giáo khoa môn Toán ở trung học phổ thông (THPT), bản thân tôi nhận thấy có nhiều nội dung khi dạy học rất cần sự hỗ trợ của CNTT để tiết kiệm thời gian trên lớp, đảm bảo nội dung cần truyền đạt, làm đơn giản hóa các vấn đề mang tính trừu tượng cao, phát huy tính tích cực của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học. Trong môn Toán ở trường THPT, phân môn phương pháp tọa độ trong mặt phẳng là một trong những nội dung khá khó đối với nhiều học sinh. Để có thể dạy tốt môn Toán nói chung cũng như phân môn hình học trong mặt phẳng nói riêng,
 • 43
Ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong môn Bóng ném cho nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Quy Nhơn

Ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong môn Bóng ném cho nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Quy Nhơn

kiểm tra 3. Ném bóng xa không đà (m). Để xác định độ tin cậy của 3 bài kiểm tra tìm được thông qua phỏng vấn, đề tài tiến hành tìm hệ số tin cậy bằng phương pháp bài kiểm tra lặp lại cách nhau 3 ngày ở 38 nam sinh viên chuyên ngành GDTC. Tuần tự lập bài kiểm tra, điều kiện kiểm tra và quãng nghỉ giữa hai lần lập bài kiểm tra và các cách thức tiến hành đều đảm bảo như nhau giữa các đối tượng thực nghiệm. Thể hiện qua các tham số: trị số trung bình lần 1 (x 1 ), trị số trung bình lần 1 (x 2 ), độ lệch chuẩn lần 1 ( δ 1 ), độ lệch chuẩn lần 1 ( δ 2 ), xác suất thống kê (P), hệ số tương quan (r) được trình bày ở bảng 4.
 • 11
LỰA CHỌN CÁC TEST ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CỦA SINH VIÊN NAM ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

LỰA CHỌN CÁC TEST ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CỦA SINH VIÊN NAM ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

Bằng cách phân tích và tổng hợp các tài liệu liên quan, kết hợp với phỏng vấn, phương pháp kiểm tra và thống kê sư phạm toán học, các tác giả đã chọn 8 bài kiểm tra để đánh giá trình độ thể lực chuyên môn (TLCM) cho nam sinh viên (SV), đội bóng đá phân hiệu Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tại Kon Tum.
 • 3
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN HỌC

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN HỌC

Phương pháp dạy học toán học
 • 62
CHUONG III 1 PHUONG PHAP QUY NAP TOAN HOC

CHUONG III 1 PHUONG PHAP QUY NAP TOAN HOC

CHỨNG MINH Đ1 Đ1 PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌCÁP QUY NẠP TOÁN HỌC I.PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC I.PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC _BƯỚC 1: KIỂM TRA RẰNG MỆNH ĐỀ ĐỲNG VỚI n_ = 1.. D[r]
 • 24
BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC: CHƯƠNG 7 - PHAN VĂN TÂN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG TOÁN HỌC: CHƯƠNG 7 - PHAN VĂN TÂN

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 7: Kiểm nghiệm giả thiết thống kê cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm nghiệm giả thiết thống kê, một số quy tắc kiểm nghiệm giả thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 30
SKKN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ THỐNG KÊ Ở LỚP 3

SKKN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ THỐNG Ở LỚP 3

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3
 • 22
SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống ở lớp 3

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3SKKN Đổi mới phương pháp dạy học các yếu tố thống kê ở lớp 3
 • 45
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế lượng là gì, thống kê toán học là gì, so sánh thống kê kinh tế và kinh tế lượng, các thành phần của số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 20
Xác định nhiệt dung Debye của mạng tinh thể bằng phương pháp thống kê biến dạng (Luận văn thạc sĩ)

Xác định nhiệt dung Debye của mạng tinh thể bằng phương pháp thống biến dạng (Luận văn thạc sĩ)

Xác định nhiệt dung Debye của mạng tinh thể bằng phương pháp thống kê biến dạngXác định nhiệt dung Debye của mạng tinh thể bằng phương pháp thống kê biến dạngXác định nhiệt dung Debye của mạng tinh thể bằng phương pháp thống kê biến dạngXác định nhiệt dung Debye của mạng tinh thể bằng phương pháp thống kê biến dạngXác định nhiệt dung Debye của mạng tinh thể bằng phương pháp thống kê biến dạngXác định nhiệt dung Debye của mạng tinh thể bằng phương pháp thống kê biến dạngXác định nhiệt dung Debye của mạng tinh thể bằng phương pháp thống kê biến dạngXác định nhiệt dung Debye của mạng tinh thể bằng phương pháp thống kê biến dạngXác định nhiệt dung Debye của mạng tinh thể bằng phương pháp thống kê biến dạngXác định nhiệt dung Debye của mạng tinh thể bằng phương pháp thống kê biến dạng
 • 38
BÀI GIẢNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH 3 POTX

BÀI GIẢNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH 3 POTX

và hoá học kết hợp với các thông số kỹ thuật của công nghệ kết quả nhận được là các phương trình vi phân (phương trình đạo hàm riêng) và phương trình đại số. Phương pháp này có ưu điểm là cho ta hiểu biết sâu sắc về các quan hệ bên trong của quá trình, xác định được tương đối chính xác cấu trúc của mô hình. Tuy nhiên phương pháp này phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống thực, đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm, thời gian, công sức và sự chính xác lại phụ thuộc vào mức độ chi tiết của mô hình. Bên cạnh đó với các giả thiết không thực tế về điều kiện vận hành, thành phần nguyên liệu, đặc tính dòng chảy, tốc độ phản ứng… là những yếu tố gây sai số cho mô hình.
 • 11
BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC: CHƯƠNG 5 - PHAN VĂN TÂN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG TOÁN HỌC: CHƯƠNG 5 - PHAN VĂN TÂN

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 5: Không gian mẫu và thống kê trên không gian mẫu cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian mẫu, phân bố mẫu và phân bố chính xác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 29
MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC TRONG BỐI CẢNH DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC TRONG BỐI CẢNH DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Trong giảng dạy toán học, mô hình toán học là một trong những công cụ mạnh mẽ thúc đẩy học tập hiệu quả. Nhưng nó phải được sử dụng đúng cách. Giáo viên cần phải sử dụng mô hình toán học như là một phần của phương pháp giảng dạy của mình. Nghiên cứu đề xuất quy trình mô hình hóa toán học trong quá trình giải quyết vấn đề toán học và thực tiễn.
 • 11
HÀM SỐ - TRẦN XUÂN BANG

HÀM SỐ - TRẦN XUÂN BANG

Toán học được sử dụng trên khắp thế giới như một công cụ thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học, kỹ thuật, y học, và tài chính. Toán học ứng dụng, một nhánh toán học liên quan đến việc ứng dụng kiến thức toán học vào những lĩnh vực khác, thúc đẩy và sử dụng những phát minh toán học mới, từ đó đã dẫn đến việc phát triển nên những ngành toán hoàn toàn mới, chẳng hạn như thống kê và lý thuyết trò chơi. Các nhà toán học cũng dành thời gian cho toán học thuần túy, hay toán học vị toán học. Không có biên giới rõ ràng giữa toán học thuần túy và toán học ứng dụng, và những ứng dụng thực tiễn thường được khám phá từ những gì ban đầu được xem là toán học thuần túy
 • 29
Thực trạng những sai lầm thường mắc và hiệu quả kỹ thuật đánh bóng của sinh viên chuyên ngành Golf trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Thực trạng những sai lầm thường mắc và hiệu quả kỹ thuật đánh bóng của sinh viên chuyên ngành Golf trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, quan sát sư phạm và phương pháp toán học thống kê, trên cơ sở phân tích thực trạng nội dung chương trình giảng [r]
 • 3
BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TOÁN HỌC ĐỀ RA CÁC BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ CHO CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG TOÁN HỌC ĐỀ RA CÁC BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ CHO CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

Luận Văn: Bằng phương pháp thống kê toán học đề ra các biện pháp giảm chi phí cho Công ty giấy Bãi bằng
 • 91
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM ALL IN ONE CỦA CÔNG TY LENOVO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2013

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM ALL IN ONE CỦA CÔNG TY LENOVO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2013

Để có thể nghiên cứu thị trường người ta thường sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp như: nghiên cứu xã hội học, thống kê, tâm lý học thống kê, toán học… _1.2.2.2._ _Nội dung nghiên cứu th[r]
 • 108
QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

_7.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BỔ TRỢ _ Đề tài sử dụng phương pháp thống kê toán học áp dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục để xử lý, phân tích và đánh giá thực trạng về TBGD và quản lí[r]
 • 165
Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hải Dương

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống toán: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hải Dương

• Thông tin trên mẫu sẽ được sử dụng để kiểm tra đánh giá tính chất đó theo một phương pháp toán học  Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê. • Dấu hiệu nghiên cứu được đặc trưng bởi (c[r]
 • 10
Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kĩ năng quản lí cảm xúc của giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kĩ năng quản lí cảm xúc của giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học để tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kĩ năng quản lí cảm xúc (KNQLCX) của giáo viên mầm non (GVMN).
 • 10
THIẾT KẾ GIẢI THUẬT THÔNG MINH PHÂN PHỐI NGUỒN CUNG CẤP THEO LƯU LƯỢNG CHO CÁC TRẠM BTS

THIẾT KẾ GIẢI THUẬT THÔNG MINH PHÂN PHỐI NGUỒN CUNG CẤP THEO LƯU LƯỢNG CHO CÁC TRẠM BTS

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn sử dụng các công cụ toán học như xác suất thống kê, toán đại số, cùng với sử dụng ngôn ngữ R để thực hiện các bài toán phân tích, dựa trên các dữ liệu về [r]
 • 88
DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC LÝ THUYẾT  BÀI TẬP VẬN DỤNG

DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC LÝ THUYẾT BÀI TẬP VẬN DỤNG

DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)DÃY SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)
 • 50
CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG PPS

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG PPS

Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG  Kinh tế lượng là gì? Kinh tế lượng có thể được xem như là một môn khoa học xã hội trong đó có sử dụng các lý thuyết kinh tế, toán họcthống kê để phân tích các vấn đề
 • 14
HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN 11 ĐẠI SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC

HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN 11 ĐẠI SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC

Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học Hướng dẫn giải toán 11 Đại số Phương pháp quy nạp toán học
 • 38
BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TÌM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TÌM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Nhằm tìm hiểu thực trạng, các nhân tố ảnh hưởng đến kỹ năng tìm việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh Tế -Tài chính Thái Nguyên, đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn sâu và phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học.
 • 7
Các phát minh phương pháp toán học có thể đăng ký bảo hộ là sáng chế

Các phát minh phương pháp toán học có thể đăng ký bảo hộ là sáng chế

Các phát minh, phương pháp toán học có thể đăng ký bảo hộ là sáng chếCác phát minh, phương pháp toán học có thể đăng ký bảo hộ là sáng chếCác phát minh, phương pháp toán học có thể đăng ký bảo hộ là sáng chếCác phát minh, phương pháp toán học có thể đăng ký bảo hộ là sáng chếCác phát minh, phương pháp toán học có thể đăng ký bảo hộ là sáng chế
 • 1
MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL

MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL

NHÓM HÀM TOÁN HỌC.. NHÓM HÀM THỐNG KÊ.[r]
 • 6
THỰC TRẠNG NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐÁNH BÓNG CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GOLF TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

THỰC TRẠNG NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐÁNH BÓNG CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GOLF TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, quan sát sư phạm và phương pháp toán học thống kê, trên cơ sở phân tích thực trạng nội dung chương trình giảng dạy và quan sát giờ học đã đánh giá đúng thực trạng những sai lầm thường mắc và hiệu quả kỹ thuật đánh bóng của sinh viên chuyên ngành Golf Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
 • 3
Thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khoá môn Cầu lông của sinh viên trường Đại học Phú Yên

Thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khoá môn Cầu lông của sinh viên trường Đại học Phú Yên

Thông qua sử dụng phương pháp quan sát, phỏng vấn tọa đàm, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học thống kê, tác giả tiến hành đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông của sinh viên Trường Đại học Phú Yên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên của Trường Đại học Phú Yên.
 • 10
BÀI 5: ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN

BÀI 5: ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN

TRANG 1 XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC – BÀI 5 Trang 1 BÀI 5: ƢỚC LƢỢNG CÁC THAM CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN MỤC TIÊU - Hiểu rõ các phương pháp ước lượng điểm và ước lượng bằng khoảng tin cậy, cơ[r]
 • 20
LÝ THUYẾT XÁC XUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

LÝ THUYẾT XÁC XUẤT VÀ THỐNG TOÁN

Lý thuyết xác suất là bộ môn toán học nghiên cứu tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, sự ra đời của thống kê toán học bắt nguồn từ vấn đề thực tiễn cà dựa trên những thành tựu củ
 • 145
Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê

Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống

Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê Phương pháp giải một số bài tập vật lí thống kê
 • 61
TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT MẪU PPT

TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT MẪU PPT

TRANG 1 Phần 2: THỐNG KÊ Là bộ môn toán học nghiên cứu quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên có tính chất số lớn trên cơ sở thu thập và xử lý các số liệu thống kê.[r]
 • 17
Ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý toán học số liệu trắc địa

Ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý toán học số liệu trắc địa

Bài viết này trình bày cơ sở toán học của phương pháp bình sai truy hồi (thuật toán Q) được ứng dụng hiệu quả trong việc xử lý toán học các mạng lưới trắc địa. So với các phương pháp truyền thống, phương pháp bình sai truy hồi có ưu điểm vượt trội với khả năng phát hiện, tìm kiếm và chỉnh sửa các trị đo thô.
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: những biện pháp tăng cường quản lý công tác giảng dạy của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tại trường đại học dân lập hải phòngđánh giá hiệu quả của chương trình khuyến mạihiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèohiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mớinghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0 5 tỷ trọng cao sufentanil morphin liều thấp để mổ lấy thainghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillinclarithromycinrabeprazole 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pyloriNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ