0

Hệ thức lượng và tỉ số lượng giác trong tam giác vuông- Võ Trường Hải- FULL- Bản đẹp – Xuctu.com

17 20 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2021, 19:34

1. Cho tam giác ABC có AB>AC, kẻ trung tuyến AM và đường cao AH. a) Chứng minh AC vuông góc với BD. b) Tính diện tích hình thang.. 1.Cho tam giác ABC vuông cân tại A, trung tuyến BD. [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thức lượng và tỉ số lượng giác trong tam giác vuông- Võ Trường Hải- FULL- Bản đẹp – Xuctu.com,