0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Giả thuyết về chất lượng sản phẩm

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 35 -37 )

Khi phát triển sản phẩm thì nhà sản xuất phải xác định những lợi ích mà sản phẩm sẽ cung cấp và những lợi ích này được qui định bởi các thuộc tính của sản phẩm là chất lượng sản phẩm, tính năng sản phẩm và thiết kế của sản phẩm, hơn nữa các thuộc tính này rất quan trọng vì chúng ảnh hưởng đến phản ứng của người tiêu dùng đối với sản phẩm (Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders và Veronica Wong, 1999). Như vậy, chất lượng sản phẩm là một trong ba thuộc tính qui định những lợi ích mà sản phẩm mang lại. Đồng thời ảnh hưởng đến phản ứng

người tiêu dùng sản phẩm đó. Hơn nữa, chất lượng sản phẩm còn bao gồm độ bền của sản phẩm, độ tin cậy, sự chính xác, dễ dàng vận hành và sửa chữa, và các thuộc tính có giá trị khác và nên được đo lường bằng nhận thức của người mua. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm cũng là một vũ khí mạnh mẽ để đạt được sự hài lòng khách hàng. Điều này là rõ ràng vì có nhiều công ty đã biến chất lượng thành một vũ khí chiến lược mạnh để đạt được lợi thế hơn đối thủ cạnh tranh bằng cách luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ phục vụ tốt hơn nhu cầu và sở thích của khách hàng về chất lượng (Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders và Veronica Wong, 1999).

Trên đây là quan điểm của Philip Kotler về chất lượng sản phẩm nói chung,

đối với sản phẩm được nghiên cứu trong đề tài tác giả đã tìm hiểu để xem xét xem có sự đặc trưng gì hay không và được biết tới Việt Nam thì chất lượng sản phẩm của thuốc bảo vệ thực vật phải được kiểm duyệt rất nghiêm ngặt theo qui định của Cục Bảo Vệ Thực Vật. Tất cả các công ty sản xuất trước khi muốn đem sản phẩm cung cấp ra thị trường đều phải đăng ký với Cục Bảo Vệ Thực Vật để tiến hành khảo nghiệm chất lượng trên các loại cây trồng và công việc này được thực hiện trực tiếp trên chính ruộng đồng, vườn cây của một số nhà nông. Sau khi khảo nghiệm xong, kết quả sẽ được gửi về Cục để xem xét, nếu thuốc đáp ứng được tất cả các yêu cầu về kỹ thuật thì sản phẩm mới được bán trên thị trường.

Ngoài ra, về phương diện sản xuất, nhà sản xuất cũng rất quan tâm đến việc sản xuất ra những sản phẩm đạt chất lượng cho chiến lược phát triễn của mình. Họ luôn nghiên cứu, cải tiến và tìm ra các sản phẩm mới có thể chữa trị các loại bệnh hại, tiêu diệt côn trùng có hại nhanh chóng, hiệu quả nhưng không làm hại cây trồng thiên địch và không ảnh hưởng đến môi trường. Đối với khách hàng là người nông dân thì họ rất hài lòng và có khuynh hướng mua, sử dụng nhiều lần các loại thuốc có hiệu quả cao. Chính vì thế, tác giả đặt giả thuyết H1 như sau:

Giả thuyết H1: Chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng đồng biến đến quyết

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 35 -37 )

×