0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Hàm ý chính sách về giải pháp đối với nhóm tham khảo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 91 -91 )

Nhóm tham khảo là yếu tố có cường độ ảnh hưởng mạnh đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật (β=0,176). Do vậy, các công ty cần đẩy mạnh truyền thông, phối hợp với những Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật tại địa phương tổ chức những lớp huấn luyện khuyến nông về kiến thức nông nghiệp, nâng cao nhận thức của người nông dân. Từ đó, họ sẽ hiểu được nhiều hơn về sản phẩm và thương hiệu của các doanh nghiệp cũng như sẽ giới thiệu cho những người khác cùng biết đến.

Bên cạnh đó, công ty cần duy trì và nâng cao hiệu quả dịch vụ tư vấn sản phẩm qua điện thoại của mình để có thể nhận được những phản hồi ý kiến của khách hàng. Đồng thời, kết hợp kịp thời giải quyết thỏa đáng những khiếu nại. Hạn chế yếu tố cán bộ địa phương tham gia tư vấn cho bà con nông dân sử dụng thuốc vì đa số bà con nông dân không có lòng tin vì các vụ bán hàng tư lợi cá nhân của một số cán bộ, đã gây mất thiện cảm với người nông dân.

Phát triển đội kỹ sư nông nghiệp thường xuyên đi thăm đồng, thăm vườn và hổ trợ tư vấn cho bà con nông dân về các phương pháp kỹ thuật canh tác phòng trừ dịch hại cũng như hướng dẫn cho bà con cách nhận biết và sử dụng đúng thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ cây trồng và môi trường.

Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng là các đại lý chuyên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật để các đại lý có khả năng hiểu biết và hướng dẫn cho người nông dân về kiến thức sản phẩm cũng như nhận dạng các tính cách thương hiệu biểu hiện qua chất lượng và đặc tính của sản phẩm.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NÔNG DÂN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 (Trang 91 -91 )

×