0

Nâng cao thể lực, giá trị tinh thần cho nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 113-114 )

5. Bố cục luận văn

4.2.9. Nâng cao thể lực, giá trị tinh thần cho nguồn nhân lực

Cùng với việc nâng cao đạo đức, tác phong cho NNL thì vấn đề nâng cao thể lực, giá trị tinh thần sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn lực con người. Đề nâng cao thể lực, giá trị tinh thần cho NNL đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó CTKBN cần tập trung vào một số giải pháp mang sau:

Thứ nhất, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để CBCC-NLĐ nhận thức được văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là hoạt động bổ ích, có tác dụng to lớn đối với bản thân mỗi con người. CBCC-NLĐ cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian khoa học để tham gia hoạt động và cổ vũ cho các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do cơ quan, các đoàn thể phát động.

Thứ hai, Cấp ủy, Lãnh đạo Cục tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về mặt vật chất, tinh thần cho các hoạt động như việc hỗ trợ thêm kinh phí luyện tập, động viên khen thưởng kịp thời các nhân tố nhiệt tình, năng nổ và có thành tích tốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Thứ ba, trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, cần tập trung vào các hoạt động mang tính sáng tạo, tính tập thể cao nhằm mục đích thu hút được nhiều CBCC-NLĐ tham gia hơn nữa. Để các phong trào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, lãnh đạo quản lý các cấp cần gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động văn nghệ, thể thao, cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tăng cường các hoạt động giao lưu với các đơn vị trong và ngoài ngành.

Thứ tư, tiếp tục hỗ trợ về vật chất cho các câu lạc bộ thể thao có đông người tham gia như câu lạc bộ cầu lông, tennis. Nghiên cứu đưa thêm các môn thể thao đang thịnh hành nhằm thu hút người chơi, trước mắt sẽ đưa môn bóng chuyền hơi

vào luyện tập do đây là môn tập trung nhiều người chơi và không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật. Ngoài việc tổ chức thường xuyên các giải thể thao chào mừng ngày thành lập ngành, các ngày lễ lớn khuyến khích các câu lạc bộ tự tổ chức các buổi giao lưu, thi đấu trong nội bộ đơn vị vào các dịp cuối tuần.

Thứ năm, tiếp tục duy trì hoạt động của lớp học hát dân ca Quan họ, bên cạnh đó thành lập đội văn nghệ để tham gia các hội diễn do tỉnh, TCTK và các đoàn thể phát động. Trong các buổi tập huấn nghiệp vụ khuyến khích các đơn vị, cá nhân tham gia biểu diễn văn nghệ trước khi tập huấn hoặc khi nghỉ giữa giờ.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 113 -114 )

Mục lục

×