0

skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết vật lý lớp 6

SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết Vật lý lớp 6

SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết Vật lớp 6

Giáo dục học

... nên điều kiện học tập hoạ sinh hạn chế 3/ Số liệu thống kê Trước dụng sử Số học sinh Số hiểu Phần trăm Lớp 6/ 1 31 15 48,4% Lớp 6/ 2 32 18 56, 3% Lớp 6/ 3 32 16 50% Lớp 6/ 4 31 16 Ghi 51 ,6% III/ NỘI ... riêng số chất (cụ thể đá) Vì nghiên cứu phương pháp dạy học phần "Cơ học" môn Vật để tìm giải pháp để học sinh tiếp thu tốt kiến thức Vật phần "Cơ học" học sinh làm quen với môn Vật từ lớp ... khối 6, Vật môn học mà em cảm thấy mẻ, khó nhớ Vì phải có cách dạy giảng hút, phong phú … Số liệu thống kê: Sau dụng sử số học sinh số hiểu phần trăm Lớp 6/ 1 31 22 70, 96% Lớp 6/ 2 32 24 75% Lớp...
 • 14
 • 2,298
 • 13
Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết vật lý lớp 6

Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết vật lớp 6

Giáo dục học

... PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT DẠY VẬT  I DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1/ Tính cấp thiết: Để cho việc giảng dạy Vật trường THCS có hiệu quả, người giáo viên Vật ... biệt khối 6, Vật mơn học mà em cảm thấy mẻ, khó nhớ Vì phải có cách dạy giảng hút, phong phú … Số liệu thống kê: Sau sử dụng Lớp 6/ 1 Lớp 6/ 2 Lớp 6/ 3 Lớp 6/ 4 số học sinh 31 32 32 31 số hiểu ... riêng số chất (cụ thể đá) Vì tơi nghiên cứu phương pháp dạy học phần "Cơ học" mơn Vật để tìm giải pháp để học sinh tiếp thu tốt kiến thức Vật phần "Cơ học" học sinh làm quen với mơn Vật lý...
 • 16
 • 2,741
 • 24
Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết vật lý lớp 6

Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết vật lớp 6

Sư phạm

... sử dụng Số học sinh Số hiểu Phần trăm Ghi Lớp 6/ 1 31 15 48,4% Lớp 6/ 2 32 18 56, 3% Lớp 6/ 3 32 16 50% Lớp 6/ 4 31 16 51 ,6% III/ NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1/ Cơ sở luận Vậthọc sở luận ... PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT DẠY VẬT  I DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1/ Tính cấp thiết: Để cho việc giảng dạy Vật trường THCS có hiệu quả, người giáo viên Vật ... riêng số chất (cụ thể đá) Vì tơi nghiên cứu phương pháp dạy học phần "Cơ học" mơn Vật để tìm giải pháp để học sinh tiếp thu tốt kiến thức Vật phần "Cơ học" học sinh làm quen với mơn Vật lý...
 • 11
 • 1,217
 • 2
skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam thcs cẩm tú

skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam thcs cẩm tú

Giáo dục học

... áp dụng số biện pháp phát huy tính tích cực dạy học lịch sử - Kết thu sau: Lớp áp dụng phương pháp phát huy tính tích cực Lớp/ Sĩ Giỏi Số % Trung bình Số % Yếu Số % số 8B/30 lượng 23 76, 6 lượng ... phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học sinh nói chung dạy học lịch sử nói riêng khẳng định: Các biện pháp phát huy tính tích cực học sinh đem lại hiệu cao hơn, đòi hỏi giáo viên học sinh ... nghiên cứu Một số biện pháp phát huy tính tích cực học sinh việc dạy học lịch sử Việt Nam THCS” Đề tài dùng cho giáo viên giảng dạy môn lịch sử Việt Nam THCS, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động,...
 • 33
 • 1,260
 • 4
SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam

SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam

Giáo dục học

... dụng số biện pháp phát huy tính tích cực dạy học lịch sử Kết thu sau: Lớp áp dụng phương pháp phát huy tính tích cực Lớp/ Sĩ số 8B/30 Giỏi Số lượng % 23 76, 6 Trung bình Số lượng % 23,3 Yếu Số lượng ... phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học sinh nói chung dạy học lịch sử nói riêng khẳng định: Các biện pháp phát huy tính tích cực học sinh đem lại hiệu cao hơn, đòi hỏi giáo viên học sinh ... nghiên cứu Một số biện pháp phát huy tính tích cực học sinh việc dạy học lịch sử Việt Nam THCS” Đề tài dùng cho giáo viên giảng dạy môn lịch sử Việt Nam THCS, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động,...
 • 20
 • 1,902
 • 4
SKKN một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh khi học môn tự nhiên và xã hội lớp 2

SKKN một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh khi học môn tự nhiên và xã hội lớp 2

Giáo dục học

... để phục vụ tiết dạy đạt hiệu Một số biện pháp phát huy tính tích cực học sinh học môn tự nhiên xã hội lớp Một số biện pháp phát huy tính tích cực học sinh học môn tự nhiên xã hội lớp X Tài liệu ... đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 2 II Đặt vấn đề: Một số biện pháp phát huy tính tích cực học sinh học môn tự nhiên xã hội lớp III ... học, làm đẹp cho học Trên học rút trình thực hiện: Một số biện pháp phát huy tính tích cực học sinh học môn Tự nhiên xã hội lớp 2” Chúng xác định rằng: Một số biện pháp phát huy tính tích cực...
 • 32
 • 3,340
 • 12
skkn một số phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền

skkn một số phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền

Thể dục

... cho học sinh hoạt động học tập Có không học sinh đầu tư cho môn học, tự giáo học tập, tích cực tham gia vận dụng linh hoạt, sáng tạo kỹ thu vào thực hành 2/ Khó khăn: 2.1- Với học sinh +Học sinh ... phải học sinh có hứng thú ham thích, biết cách luyện tập chạy bền Học sinh ý thức luyện tập trường mà có ý thức luyện tập nhà Qua nghiên cứu áp dụng phương pháp phát huy tính tích cực học sinh ... dạy chương trình theo SGK Trong bối cảnh ngành giáo dục đào tạo nỗ lực đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh hoạt động học tập nhằm phù hợp với xu...
 • 19
 • 2,281
 • 7
SKKN mot so phuong phap phat huy tinh tich cuc cua hoc sinh trong gio hoc lich su

SKKN mot so phuong phap phat huy tinh tich cuc cua hoc sinh trong gio hoc lich su

Lịch sử

... để phát huy tính tích cực học sinh lớp Chơng I Cơ sở lí luận việc phát huy tính tích cực học sinh lớp dạy học lịch sử trờngTHCS Hiện có nhiều quan niệm, ý kiến khác vấn đề phát huy tính tích cực ... luận việc phát huy tính tích cực học sinh lớp học tập lịch sử trờng THCS Phần thứ hai: Thực tiễn việc phát huy tính tích cực học sinh lớp học tập lịch sử trờng THCS Phần thứ ba: Những biện pháp s ... thành cho học sinh, gợi ý để lựa chọn phơng pháp dạy học phù hợp với đối tợng, vừa phát huy tính tích cực hoạt động độc lập học sinh b) Sử dụng SGK trình dạy học lớp: Trong học, học sinh thờng...
 • 10
 • 806
 • 5
SKKN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA DẠY PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN 1954 (LỚP 12 THPT)

SKKN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA DẠY PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN 1954 (LỚP 12 THPT)

Sư phạm

... đề xuất biện pháp sư phạm giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động học sinh dạy học lịch sử vấn đề cấp thiết III Một số biện pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học phần ... hướng phát huy tính tích cực học sinh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu dạy học môn Vậy phát huy tính tích cực học sinh dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, làm để phát huy tính tích cực ... dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động hoạt động học tập học sinh Sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học tập học sinh dạy học lịch sử Câu hỏi sử dụng phổ biến sống dạy học, ...
 • 22
 • 921
 • 0
MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2

Mầm non - Tiểu học

... chức học nhẹ nhàng mà hiệu giúp học sinh học tập Dạy học môn TNXH theo hướng phát huy tính tích cực học sinh, góp phần tạo không khí học tập vui tươi hồn nhiên, sinh động làm thay đổi không khí học ... Do học sinh rơi vào thụ động nhận thức 3- Các giải pháp thực hiện: 3.1 Tăng cường tính chủ động nhận thức học sinh: Để phấn đấu đạt yêu cầu đổi phương pháp dạy học Phát huy tính chủ động học sinh, ... CỦA HỌC SINH KHI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2" 1.3 Phù hợp với tâm sinh học sinh lớp 2: Đối với học sinh Tiểu học, đặc biệt hoc jính lớp làm quen củng cố thêm hiểu biết từ lớp song trình độ...
 • 14
 • 4,927
 • 57
Một số biện pháp phát huy tính tích cự của học sinh trong học Toán

Một số biện pháp phát huy tính tích cự của học sinh trong học Toán

Tư liệu khác

... xuyên phát biểu xây dựng trước áp dụng biện pháp Số học sinh thường xuyên phát biểu xây dựng sau áp dụng biện pháp 7a4 7a5 29 29 15 17 + Năm học 2008- 2009 Lớp Tổng số học sinh Số học sinh thường ... năm học vừa qua Trường THCS Khánh An đạt kết tốt số học sinh thường xuyên phát biểu xây dựng trước sau áp dụng biện pháp thể bảng thống kê sau: +Năm học 2007-2008 Lớp Tổng số học sinh Số học sinh ... viên không sửa sai học sinh, mà đưa cho tập thể thảo luận, xem tình tốt để phát huy tính tích cực học sinh III/ KẾT QUẢ, ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Trên số biện pháp mà áp dụng vào...
 • 7
 • 637
 • 0
Đề tài một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở

Đề tài một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung họcsở

Giáo dục học

... qua so sánh hai kiểu dạy học ta thấy phơng pháp phát huy tính tích cực học sinh đem lại hiệu cao Tuy nhiên đòi hỏi giáo viên học sinh phải đợc tích cực hoá trình dạy học, phải chủ động sáng tạo ... kết học tập vào trình độ hiểu biết học sinh, đòi hỏi học sinh phải lập luận Việc dạy lí thuyết để nâng cao trình độ nhận thức học sinh, làm sở để vận dụng kiến thức học vào thực hành môn sống, ... thức học Nguồn kiến thức học sinh phong phú, đa dạng Lời nói, tài liệu viết, đồ dùng trực quan thực tế sống, nguồn kiến thức đợc sử dụng phù hợp với mục đích, yêu cầu, trình độ học tập học sinh...
 • 11
 • 1,954
 • 8
SKKN Một số biện pháp Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

SKKN Một số biện pháp Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

Giáo dục học

... động học tập học sinh - Dạy học kết hợp học tập cá thể với học tập hợp tác; hình thức học cá nhân với học nhóm, lớp - Dạy học thể mối quan hệ tích cực giáo viên học sinh, học sinh với học sinh ... quan, phương pháp trực quan sinh động phương pháp thuyết trình Để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh cần kế thừa phát triển mặt tích cực hệ thống phương pháp dạy học quen thuộc, ... đổi phương pháp phát huy tính tích cực học sinhsố ưu nhược điểm sau: a) Ưu điểm Giáo viên tổ chức cho học sinh tự phát chi tiết, hình ảnh Giáo viên ý đưa câu hỏi vấn đáp để học sinh suy nghĩ...
 • 25
 • 8,974
 • 78
Một số biện pháp phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo lớn qua hoạt động vui chơi

Một số biện pháp phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo lớn qua hoạt động vui chơi

Giáo dục học

... trẻ 16 Người thực hiện: Trần Thị Uyên Trường Mầm non Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An Một số biện pháp phát huy tính tích cực trẻ mẫu giáo lớn qua hoạt động vui chơi *Để phát huy tính tích cực, ... biện pháp sau: II BIỆN PHÁP Tạo môi trường hoạt động hấp dẫn, bố trí góc hợp Người thực hiện: Trần Thị Uyên Trường Mầm non Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An Một số biện pháp phát huy tính tích cực ... Nghệ An Một số biện pháp phát huy tính tích cực trẻ mẫu giáo lớn qua hoạt động vui chơi * Cũng trò chơi để kích thích tính sáng tạo trẻ trẻ yêu cầu trẻ tạo những trang phục với những họa tiết...
 • 24
 • 645
 • 0
Một số biện pháp phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo 5 tuổi dân tộc Mông qua hoạt động giáo dục âm nhạc tại trường Mầm Non Sơn Bình Tam Đường

Một số biện pháp phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo 5 tuổi dân tộc Mông qua hoạt động giáo dục âm nhạc tại trường Mầm Non Sơn Bình Tam Đường

Khoa học xã hội

... tiễn 3.3.1 Bài học kinh nghiệm Khi tổ chức Một số biện phát huy tính tích cực trẻ tuổi dân tộc Mông qua hoạt động giáo dục âm nhạc” nhận thấy Đối với học sinh: Trẻ nghe hiểu tích cực học thích thú ... thu hút trẻ Chương Biện pháp thực Một số biện pháp pháp huy tính tích cực trẻ tuổi dân tộc Mông qua hoạt động giáo dục âm nhạc” 3.1 Biện pháp thực * Biện pháp 1: Tăng cường tiếng Việt cho trẻ ... Như phát huy tính chủ động, tích cực trẻ học tập đặc biệt môn âm nhạc nhiệm vụ cần thiết giúp trẻ lĩnh hội kiến thức kỹ giáo dục hình thành tính mạnh dạn sống Chương Thực trạng số biện pháp phát...
 • 14
 • 1,875
 • 0
sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA TRẺ TRONG HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC

sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA TRẺ TRONG HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC

Giáo dục học

... cách tích cực hứng thú Qua năm tiến hành biện pháp khảo sát thu kết sau: Tích cực hứng thú Số trẻ Năm học 2008-2009 âm nhạc Học kì I 36 Tốt Học kì II 10/ 36 cháu = 27,78% 13/ 36 cháu = 36, 11% 10 36 ... thú Năm học 2008-2009 âm nhạc Số trẻ 36 Tốt 8/ 36 cháu = 22,22% 36 12/ 36 cháu = 33,33% 36 Trung bình 10/ 36 cháu = 27,78% 36 6/ 36 cháu = 16, 67% Yếu Từ kết đánh giá tìm hiểu nguyên nhân trẻ lớp chưa ... = 36, 11% 10 36 16/ 36 cháu = 44,44% 18/ 36 cháu = 50% 36 Trung bình 8/ 36 cháu = 22,22% 5/ 36 cháu = 13,89% 2/ 36 cháu = 5, 56% 0/ 36 cháu = 0% 36 Yếu Với kết cho thấy trẻ lớp tích cực hứng thú tham...
 • 14
 • 1,404
 • 3
Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh thông qua giờ học Ngữ văn ở trường THCS Ninh Điền

Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh thông qua giờ học Ngữ văn ở trường THCS Ninh Điền

Trung học cơ sở - phổ thông

... người.” Ngồi phương pháp dạy học tích cực nêu học Ngữ văn để phát huy tính tích cực học tập học sinh giáo viên áp dụng số kĩ thuật dạy học tích cực sau: Một số kĩ thuật dạy học tích cực 2.1 Kĩ thuật ... “ Biện pháp phát huy tính tích cực học tập học sinh thơng qua học Ngữ văn trường THCS Ninh Điền”, khả hạn chế tìm tòi tơi cố gắng đề xuất số phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực vận dụng học ... dạy học theo “ Phương pháp dạy học tích cực với phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen khả tự học, ...
 • 29
 • 2,700
 • 13
SKKN Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử SKKN THCS

SKKN Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử SKKN THCS

Văn hóa - Lịch sử

... 8B 37 21 ,6 9B 36 10 28,0 Khỏ SL % 18,9 16, 7 Tb SL 15 13 Yu % SL % 40,5 13,5 36, 1 13,9 Kộm SL % 5,4 5 ,6 IV MT S GII PHP THC T TRONG VIC S DNG H THNG CU HI PHT HUY TNH TCH CC CHO HC SINH TRONG DY ... hc sinh s t c kt qu cao cỏc kỡ thi v c bit hc sinh s yờu thớch mụn hc ny hn * Kt qu c th : Lp SLHS 8B 9B 37 36 Gii SL % 20 54.1 23 63 .9 Khỏ SL % 10.8 22.2 Tb SL % 21 .6 8.3 Yu SL % 13.5 5 .6 Kộm ... hc khỏc nú phỏt huy c tớnh tớch cc ca hc sinh II C S THC TIN : Ngi thc hin : Nguyn Th Thu n v : Trng THCS Hng Thu SKKN: Phng phỏp s dng h thng cõu hi phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh tit dy hc...
 • 24
 • 3,127
 • 14
skkn phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học môn lịch sử trường thcs

skkn phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học môn lịch sử trường thcs

Giáo dục học

... yêu thích, say mê môn học Vậy làm để phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử? Có nhiều biện pháp, nh: Phơng pháp sử dụng đồ dùng trực quan, phơng pháp hớng dẫn học sinh ghi nhớ kiện lịch ... phơng pháp giảng dạy theo hớng phát huy tính tích cực học sinh thông qua phơng pháp dạy học nh phơng pháp trực quan, phơng pháp giải vấn đề, phơng pháp trờng hợp (phơng pháp tình ), phơng pháp ... Mnh Trinh Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử em, kích thích t phát triển Đồng thời tạo mối liên hệ bên học sinh học sinh với giáo viên...
 • 19
 • 682
 • 0
skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy-học bài cấu trúc lặp tin học 11. thpt vĩnh lộc

skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy-học bài cấu trúc lặp tin học 11. thpt vĩnh lộc

Giáo dục học

... lượng quan trọng cần thiết Với nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu "Phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy - học Cấu trúc lặp Tin học 11" với mong muốn giúp học sinh chủ động khai thác kiến thức ... Bài học giáo dục cho học sinh lòng ham mê học hỏi phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo mình, từ tiếp thu học cách hiệu Để đánh giá kết việc thực chuyên đề tiến hành điều tra đối tượng học sinh ... cho tiết dạy trọng đến việc phát huy tính tích cực học sinh Mỗi hoạt động hệ thống tình huống, vấn đề bao gồm nhóm: nhóm vấn đề định hướng cho học sinh tự tìm kiến thức mới; nhóm vấn đề có tính...
 • 24
 • 1,882
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008