Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết vật lý lớp 6

16 2.7K 24
Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết vật lý lớp 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. dụng “Bài giảng Điện tử” hợp lý, góp phần tăng thêm tính tích cực trong tiết dạy Hố học bậc THCS.  Năm 2010: Phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy Vật lý 6. Trường THCS Vónh Thanh. của mơn Vật lý 6 để tìm ra những giải pháp để học sinh có thể tiếp thu tốt kiến thức Vật lý phần "Cơ học& quot; khi học sinh mới làm quen với mơn Vật lý ngay từ lớp 6 mà trước đây học sinh. sáng kiến kinh nghiệm: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT DẠY VẬT LÝ 6  I. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1/ Tính cấp thiết: Để cho việc giảng dạy Vật lý ở trường THCS có hiệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan