0

SKKN Một số biện pháp Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

25 6,894 62
  • SKKN Một số biện pháp Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:35

Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Cô Tô. A. PHẦN MỞ ĐẦU. I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1- Bối cảnh của đề tài: Trong những năm qua sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ với quy mơ ngày càng lớn đáp ứng với u cầu học tập ngày càng cao của mọi thế hệ. Đặt biệt là thế hệ học sinh tiểu học, đã khơng ngừng tự học vươn lên, tự tìm hiểu khám phá để chiếm lĩnh kiến thức. Song song đó là đội ngũ giáo viên đã khơng ngừng cải tiến phương pháp giáo dục nhằm “ phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh”.Phù hợp với mục tiêu giáo dục hiện nay là: “giúp học sinh phát triển tồn diện về đạo đức, trí tuệ, tính thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Muốn cho học sinh, nhất là học sinh tiểu học có những tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo có năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên thì đòi hỏi người giáo viên phải có một phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao trong từng bài và từng tiết dạy. Là một giáo viên dạy lớp tơi ln ln mong muốn là làm thế nào giúp học sinh biết chủ động, tự giác, say mê học tập, khuyến khích tính tích cực và tinh thần tự học sao cho các em biết ham học tập, thích tìm hiểu, khám phá, thích ứng được với thực tiễn xã hội ln phát triển. 2. Lý do chọn đề tài. 1 Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài: Một số biện pháp “ Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh”. Người thực hiện : Ngơ Hồng Trọng Đơn vị: Trường tiểu học "B" Cơ Tơ Năm học: 2014 -2015 Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Cô Tô. Với mục tiêu giáo dục hiện nay, giáo viên trường tiểu học “B” Cơ Tơ ln ln cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm thực hiện phương châm “xây dựng mơi trường sư phạm thân thiện, tích cực” đảm bảo cho học sinh “ Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”. Thơng qua các hoạt động giáo dục trên lớp nhằm rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện tốt mục tiêu: “dạy chữ kết hợp dạy người”. Đứng trước u cầu đó, nhiệm vụ đặt ra cho người giáo viên tiểu học là việc bên cạnh truyền đạt kiến thức thì việc giúp các em phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo trong học tập, tạo mơi trường học tập tích cực, thân thiện là vơ cùng quan trọng. Chính vì những lý do trên nên tơi đã quyết định nghiên cứu viết đề tài “ phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh” nhằm nâng cao chất lượng học sinh nói chung và nâng cao chất lượng học sinh lớp 2D trường tiểu học “B” Cơ Tơ nói riêng. Vấn đề cốt lõi của đề tài này là đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của giáo viên và học sinh, đổi mới hình thức tổ chức dạy học. Bản thân tơi khi lựa chọn đề tài này đã vấp phải khơng ít khó khăn trong q trình nghiên cứu và thực hiện. Phần vì kinh nghiệm giảng dạy của bản thân chưa nhiều, đối tượng học sinh trên địa bàn xã Cơ Tơ là 60% học sinh người kinh và 40% là học sinh dân tộc khmer, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học còn nhiều hạn chế. Song, bằng nỗ lực của bản thân, qua đề tài này tơi muốn có cái nhìn mới về đổi mới phương pháp giảng dạy trong giáo dục. Từ đó đưa ra một số biện pháp thực hiện với hi vọng rằng đề tài này là một tài liệu tham khảo có ý nghĩa đối với các đồng nghiệp, đặc biệt là các đồng nghiệp trực tiếp đứng lớp giảng dạy như tơi. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trong đề tài này hồn tồn vì một mục đích chung của mục tiêu “ phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh” tiểu học. Tùy từng địa phương, từng đối tượng học sinh ta có thể áp dụng các bước lên lớp, nội dung kiến thức, cách dạy cho phù hợp. Giúp học sinh hình thành kỹ năng, sử dụng thành thạo kiến thức và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt đúng đắn vào cuộc sống. Từ đó đưa ra một số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên và khả năng chủ động, sáng tạo của học sinh, nhằm đạt được mục tiêu của ngành là chuyển từ lấy “Dạy” là trung tâm sang lấy “Học” làm trung tâm. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Là học sinh lớp 2. Trường tiểu học “B” Cơ Tơ. - Nghiên cứu qua những hành vi, qua những việc làm hằng ngày của học sinh trong cuộc sống. - Tìm hiểu nội dung, phương pháp dạy giáo dục. - Nghiên cứu cách hình thành kiến thức mới và vận dụng vào cuộc sống của học sinh. 2 Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Cô Tô. - Tiến hành thực nghiệm. IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. - Xây dựng cơ sở thực tiễn cho đề tài. - Tìm hiểu nội dung, phương pháp để hình thành, khắc sâu và vận dụng tri thức. - Thực nghiệm sư phạm. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp quan sát. - Phương pháp phân tích. - Phương pháp thực nghiệm. IV. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: Để có được những kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của đề tài, tơi đã tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu đề tài này trong 2 năm. Bắt đầu từ năm học 2012-2013; 2013-2014 và đã thực thi vào năm học này. B. PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN: Đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội về kinh tế, cùng với nhu cầu phát triển ngày càng cao của con người về năng lực và phẩm chất. Vì vậy giáo dục có vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi con người và nhất là thế hệ trẻ mà đối tượng nghiên cứu ở đây là học sinh tiểu học lớp 2. Trong q trình giảng dạy người giáo viên cần chú ý đặc điểm lứa tuổi học sinh, mỗi lứa tuổi sẽ có cách cảm nhận suy nghĩ và lí giải về cái đẹp khác nhau. Người lớn có cách cản nhận lơgic và khoa học tạo nên một cái đẹp hồn thiện, còn trẻ em thì có cách cảm nhận ngây thơ. Cho nên những việc làm của học sinh thường đem lại cho ta nhiều cảm xúc và tình cảm mới lạ. Nói là vậy, nhưng mỗi lứa tuổi có một mức độ cảm nhận khác nhau. Là người giáo viên giảng dạy cần nắm bắt được đặc điểm này của học sinh để có phương pháp giảng dạy tốt nhất, để “ Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh”. Điều đó đòi hỏi giáo viên ngồi việc nắm vững kiến thức chun mơn thì cần phải nắm vững kiến thức tâm lí của trẻ, trong đó cái cốt lõi cần phải nắm được là khả năng học tập của từng học sinh của lớp mình. II. CƠ SỞ THỰC TIỂN: 1. Thực tế của việc dạy học đổi mới phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh. Cho đến nay, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đã được triển khai một cách sâu rộng ở tất cả các bộ mơn nhưng việc tổ chức cho học sinh học tập hàng ngày, đặc 3 Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Cô Tô. biệt việc thiết kế và tổ chức các hoạt động trong giờ dạy để phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh còn nhiều vấn đề cần thay đổi, bàn bạc và rút kinh nghiệm. Qua dự giờ thăm lớp, qua sinh hoạt tổ chun mơn tơi thấy đa số giáo viên ở các lớp khi thiết kế và tổ chức các hoạt động giảng dạy theo hướng đổi mới phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh có một số ưu và nhược điểm sau: a) Ưu điểm. Giáo viên đã tổ chức cho học sinh tự mình phát hiện chi tiết, hình ảnh. Giáo viên chú ý đưa ra những câu hỏi vấn đáp để học sinh suy nghĩ tìm ra đáp án mà đáp án là ý tưởng, là sự hồn nhiên của tuổi thơ. Học sinh đã được thảo luận nhóm, làm thực hành theo nhóm, đánh giá theo nhóm… Giáo viên có sử dụng một số phương tiện dạy học hiện đại như: Đồ dùng dạy học, tranh ảnh sưu tầm,… b) Mặt hạn chế. Ở một số giờ, giáo viên chưa biết thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng đổi mới phương pháp. Giáo viên vẫn quen kiểu dạy theo phương pháp cũ như: Thầy hỏi, trò trả lời; thầy nghe, nhận xét. Ở những giờ học đó giáo viên thì rất vất vả còn học sinh hồn tồn thụ động. Ví dụ: Khi dạy mơn Đạo đức, bài:… giáo viên khơng sử dụng phiếu học tập để tổ chức cho học sinh thảo luận mà lần lượt hỏi học sinh: Các câu hỏi mang tính điều lệ theo nội dung trong sách giáo khoa. Ở một số giờ, giáo viên đã biết tổ chức cho học sinh hoạt động để phát hiện chi tiết hình ảnh nhưng còn một số vấn đề chưa hợp lý như: + Hoạt động này là hoạt động mất q nhiều thời gian, lý do: * Giáo viên khơng hướng dẫn học sinh sưu tầm tìm hiểu đề tài trước. * Giáo viên chưa u cầu được các nhóm học sinh trưng bày kết quả. + Giáo viên vẫn phải nói nhiều, lý do: Sau khi học sinh báo cáo kết quả hoạt động của nhóm mình, giáo viên lại nhắc lại một lần nữa. Giáo viên: Nhận xét, rồi đưa ra đáp án. Sau đó giáo viên lại nói lại. Làm như vậy vừa mất thời gian mà giờ học có cảm giác "khơng thống". + Giáo viên nên khai thác triệt để kết quả của hoạt động phát hiện chi tiết hình ảnh để tổ chức các hoạt động phân tích, lý giải, bình, liên hệ. Ví dụ: Khi dạy tiết Luyện từ và câu. Bài: “Từ chỉ tính chất. Câu kiểu: Ai ? Thế nào ?. Mở rộng vốn từ: Từ chỉ vật ni trong gia đình”. Giáo viên u cầu học sinh thảo luận nhóm theo câu hỏi. Nhưng sau đó giáo viên lại khơng biết sử dụng kết quả của hoạt động ấy để hướng dẫn học sinh phân tích, lý giải những gì mà các em mới tìm tòi được, mà lại giảng giải kiến thức. 4 Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Cô Tô. Ở một số giờ dạy, giáo viên chú ý tổ chức cho học sinh hoạt động phát hiện chi tiết hình ảnh; phân tích, lý giải mà khơng chú ý đến hoạt động bình của giáo viên, cảm nhận của học sinh. Ở một số giờ, giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học chưa hợp lý, chưa khoa học Do đó khơng phát huy được tính sáng tạo của học sinh. III. THỰC TRẠNG 1/. Thuận lợi: Với phương châm “tất cả vì học sinh thân u”, Với niềm đam mê u nghề, mến trẻ, tận tâm với nghề, tận tụy với cơng việc và giảng dạy nhiều đối tượng học sinh có nhiều hồn cảnh khác nhau, nhiều trình độ khác nhau. Mặt khác, sau mỗi ngày dạy học, tơi thường tự đánh giá và rút kinh nghiệm hiệu quả đào tạo giảng dạy của chính mình để có biện pháp khắc phục sửa chữa kịp thời. Nhờ vậy, tơi biết được khơng khí thoải mái trong giờ học sẽ đem đến hiệu quả giảng dạy lớn như thế nào. Bên cạnh kinh nghiệm của bản thân đã có, năm học này, tơi chủ nhiệm lớp Hai với sĩ số là 29 em. Mặt khác, được sự quan tâm của chính quyền, của nhà trường, các bạn bè đồng nghiệp đã giúp đỡ học sinh lớp tơi về mặt vật chất và tinh thần nên các em đến trường ngày càng đơng đủ và vui tươi. 2. Khó khăn: Khó khăn phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm, đó là trình độ tiếp thu bài của lớp khơng đồng đều. - Phần đơng học sinh là con gia đình nghèo, thiếu sự quan tâm chăm sóc trong vấn đề học tập của các em. - Học sinh dân tộc Khmer vốn kiến thức tự có của các em chủ yếu nhờ thầy cơ đứng lớp trang bị giúp các em. Bởi lẽ đó mà khi tơi nhận lớp, nhận thấy các em rất rụt rè, nhút nhát, chỉ chú trọng học theo u cầu chỉ bảo của tơi, chưa chú trọng đến cách thức học tập sao cho tốt nhất. 3. Thực trạng những đổi mới của đề tài: Chúng ta đều biết rằng chỉ có đổi mới căn bản phương pháp giảng dạy thì mới có thể tạo được sự đổi mới thực sự trong ngành giáo dục, mới đảm bảo được mục tiêu chuyển từ dạy làm trung tâm sang lấy học làm trung tâm. Cho nên dạy học là một q trình hoạt động diễn ra: Dạy và học. Đó là hai nhân tố tác động biện chứng trong một mối quan hệ thống nhất. Chức năng của q trình này là nhằm hình thành cho người học hệ thống tri thức khoa học, các kĩ năng, kĩ xảo và khả năng vận dụng vào thực tiễn. Kết quả của nó là nâng cao trình độ học vấn cho người học, kể cả mặt kiến thức, phương pháp hoạt động và năng lực tổ chức thực tiễn. Trong q trình hoạt động dạy và học thì nhân tố dạy (Giáo viên) giữ vai trò chủ đạo. Song nhân tố học (Học sinh) là hoạt động tích cực, sáng tạo, năng động để chủ động tiếp thu các kiến thức khoa học. 5 Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Cô Tô. Q trình dạy và học là hai hoạt động có sự tác động biện chứng lẫn nhau. Nếu hai hoạt động này tách rời nhau thì khơng còn là một q trình dạy và học nữa. Hoạt động dạy học chỉ có hiệu quả khi nó biết tác động kích thích, khơi dậy ở người học những nhu cầu mới. Còn người học chỉ có hiệu quả khi nó biết phát huy tính tự giác, độc lập, sáng tạo và tích cực để lĩnh hội kiến thức. Vậy, để đạt được u cầu nêu trên thì chúng ta phải đổi mới phương pháp giảng dạy, nhưng vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy là việc đổi mới như thế nào chứ khơng phải đổi mới bằng cách nào. Để chủ thể của q trình học được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thơng qua đó tự lực khám phá những điều học sinh chưa rõ, chứ khơng phải thụ động tiếp thu những tri thức được giáo viên sắp đặt sẵn, đặt người học vào tình huống có vấn đề, vào thực tế cuộc sống, người học trực tiếp thảo luận, quan sát, giải quyết vấn đề theo cách suy nghĩ của mình, từ đó nắm được kiến thức mới, khơng rập khn theo khn mẫu có sẵn, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo. Để làm được điều này giáo viên khơng chỉ đơn giản truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn các hoạt động. Nội dung và phương pháp dạy học phải giúp cho đối tượng học sinh biết hoạt động và tích cực tham gia các chương trình hoạt động. Để đảm được đổi mới chương trình giáo dục mà ngành giáo dục đang thực hiện thì việc đổi mới phương pháp giảng dạy có vai trò hết sức quan trọng. Cho nên đổi mới phương pháp giảng dạy phải “phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh”, loại bỏ thói quen học tập thụ động từ đó cuốn hút học sinh vào các hoạt động do giáo viên thiết kế, tổ chức và chỉ đạo, qua đó học sinh có thể tự khám phá và chiếm lĩnh nội dung bài học. Vậy, để đảm bảo được u cầu này thì giáo viên phải phát huy, khai thác tối đa kinh nghiệm sống của học sinh, tạo cơ hội cho học sinh bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân về vấn đề đang học, khuyến khích các em nêu những thắc mắc trong khi nghe giảng, đặt ra câu hỏi cho thầy, cho bạn trao đổi, tranh luận, tạo nên mối quan hệ hợp tác trong giao tiếp giữa thầy và trò, giữa trò với trò trong q trình chiếm lĩnh nội dung học tập. Hợp tác trong học tập sẽ làm tăng hiệu quả học tập, trong hoạt động hợp tác, tính cách, năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ uốn nắn, tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ được phát triển. Sự hợp tác trong học tập sẽ giúp học sinh sẽ quen dần với sự phân cơng hợp tác trong lao động xã hội và hình thành năng lực hợp tác cho người cơng dân trong một thế giới phát triển. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh khơng có nghĩa là gạt bỏ, loại trừ, thay thế hồn tồn các phương pháp truyền thống. Vấn đề là ở chỗ, cần kế thừa, phát triển những mặt tích cực của các phương pháp dạy học hiện có như thuyết trình, nêu vấn đề, giảng giải, vấn đáp…, đồng thời phải học hỏi, vận dụng một số phương pháp dạy học mới một cách linh động nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, phù hợp với hồn cảnh, điều kiện dạy học ở địa phương và trường sở tại. Phương pháp dạy học tích cực khơng hề hạ thấp hay giảm nhẹ vai trò chủ đạo của người thầy. Để phương pháp dạy học tích cực đạt được hiệu quả cao, người thầy 6 Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Cô Tô. phải thực sự trở thành người thiết kế, tổ chức hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm để học sinh chiếm lĩnh được tri thức mới, hình thành kĩ năng, thái độ, tình cảm và niềm tin theo u cầu của nội dung, chương trình từng mơn học. Nhưng khơng phải mọi loại tri thức đều có thể do học sinh tự chiếm lĩnh được và hơn thế nữa phương pháp dạy học tích cực cần phải có sự trợ giúp của các loại thiết bị và phương tiện dạy học tiến bộ như: Cơng nghệ thơng tin. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực phải qn triệt sâu sắc ngun tắc học đi đơi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Thơng qua các việc đa dạng hố các hoạt động dạy học, gắn hoạt động dạy với hoạt động xã hội, hoạt động lao động với hoạt động thực tiễn khác ở nhà, ở mơi trường xung quanh để hình thành nhận thức đúng đắn về thế giới quan, nhân sinh quan và củng cố niềm tin, kĩ năng tổ chức hoạt động thực tế của học sinh. Muốn đổi mới cách học thì phải đổi mới cách dạy. Cách dạy quyết định cách học, tuy nhiên, thói quen học tập thụ động của học sinh cũng ảnh hưởng đến cách dạy của thầy. Mặt khác, cũng có trường hợp học sinh mong muốn được học theo phương pháp dạy học tích cực nhưng do giáo viên chưa đáp ứng được. Do vậy giáo viên cần phải được bồi dưỡng, phải kiên trì cách dạy theo phương pháp dạy học tích cực, tổ chức các hoạt động nhận thức từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, hình thành thói quen tự học cho học sinh. Trong đổi mới phương pháp phải có sự hợp tác của thầy và trò, sự phối hợp hoạt động dạy với hoạt động học thì mới có kết quả. Phương pháp dạy học tích cực hàm chứa cả phương pháp dạy và phương pháp học. Như vậy, thực hiện dạy và học theo phương pháp dạy học tích cực khơng có nghĩa là gạt bỏ các phương pháp truyền thống. Trong hệ thống các phương pháp dạy 7 Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Cô Tô. học quen thuộc được đào tạo trong các trường sư phạm cũng có nhiều phương pháp tích cực. Các sách lý luận dạy học đã chỉ rõ, về mặt hoạt động nhận thức, thì phương pháp thực hành là tích cực hơn phương pháp trực quan, phương pháp trực quan thì sinh động hơn phương pháp thuyết trình Để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh cần kế thừa và phát triển những mặt tích cực của hệ thống phương pháp dạy học đã quen thuộc, đồng thời cần học hỏi, vận dụng một số phương pháp mới, phù hợp với hồn cảnh, điều kiện dạy và học sinh ở lớp, ở trường mình. IV. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1. Biện pháp 1: u cầu đổi mới phương pháp dạy học: 1.1. u cầu chung: - Dạy học tiến hành thơng qua việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh. - Dạy học kết hợp giữa học tập cá thể với học tập hợp tác; giữa hình thức học cá nhân với học nhóm, lớp. - Dạy học thể hiện mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh với học sinh . - Dạy học chú trọng đến việc rèn luyện các kĩ năng, năng lực, tăng cường thực hành và gắn nội dung bài học với cuộc sống thực tiễn. - Dạy học chú trọng đến việc sử dụng có hiệu quả phương tiện, thiết bị dạy học được trang bị hoặc giáo viên tự làm, đặc biệt là ứng dụng cơng nghệ thơng tin. 8 Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Cô Tô. - Dạy học chú trọng đến việc rèn luyện phương pháp tư duy, năng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo niềm vui, thái độ tự tin trong học tập cho học sinh. - Dạy học chú trọng đến việc đa dạng hố nội dung, các hình thức, cách thức đánh giá và tăng cường hiệu quả việc đánh giá nhận xét. 1.2. u cầu đối với giáo viên: Để đổi mới được phương pháp giảng dạy đối với người giáo viên cần phải đảm bảo được những nội dung sau: - Thiết kế giáo án bao gồm các hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh theo những mục tiêu cụ thể của mỗi tiết, mỗi bài học mà học sinh cần đạt được theo chuẩn kiến thức kĩ năng, thiết kế hệ thống câu hỏi, tình huống và bài tập để định hướng cho học sinh hoạt động. - Thiết kế giáo án, tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng bài học, với đặc điểm và trình độ học sinh, với điều kiện cụ thể của lớp, của trường và của địa phương. - Tổ chức các hoạt động trên lớp để học sinh hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm như: nêu vấn đề cần tìm hiểu, tổ chức các hoạt động tìm tòi, phát hiện nội dung kiến thức từ đó hình thành kĩ năng, kĩ xảo và thái độ cho học sinh. 9 Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Cô Tô. - Định hướng điều chỉnh các hoạt động của học sinh để học sinh nắm được chính xác các khái niệm kiến thức từ đó nắm được nội dung, ý nghĩa của bài học. - Động viên, khuyến khích tạo cơ hội và điều kiện cho học sinh được tham gia một cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào q trình khám phá và lĩnh hội kiến thức. Chú ý khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng đã có của học sinh, tạo niềm vui, hứng khởi, nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập cho học sinh, giúp các em phát huy tối đa năng lực, tiềm năng vốn có của bản thân học sinh. - Thiết kế bài giảng và hướng dẫn học sinh thực hiện các dạng câu hỏi, bài tập phát triển tư duy và rèn luyện kĩ năng, hướng dẫn học sinh có thói quen vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. - Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp lý, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với nội dung, ý nghĩa bài học, phù hợp với đặc điểm và trình độ học sinh, thời lượng dạy học và các điều kiện dạy học cụ thể của nhà trường và địa phương. - Tạo điều kiện để học sinh vận dụng nhiều hơn kiến thức của mình để giải quyết một số vấn đề có liên quan đến đời sống thực tiễn ở địa phương. 1.3. u cầu đối với học sinh: Để đạt được mục tiêu “Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo” thì người học phải thực hiện và đạt được các u cầu sau: - Tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia các hoạt động học tập để tự khám phá và lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng, xây dựng mục đích, phương pháp học tập; thái độ, động cơ và hành vi đúng đắn. 10 [...]... phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính cực, chủ động sáng tạo của học sinh, giáo viên phải huy động, khai thác tối đa vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống của học sinh, tạo cơ hội và động viên khuyến khích học sinh bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân về vấn đề đang học Giáo viên cũng cần khuyến khích học sinh nêu thắc mắc trong khi nghe giảng, đạt câu hỏi cho thầy, cho bạn, trao đổi, tranh luận, tạo nên... một số kinh nghiệm như sau: - Để tạo hứng thú đối với học sinh thì trước hết phải gây hứng thú cho học sinh ngay từ phần mở đầu bài học, phần giới thiệu đề mục mới - Trong q trình giảng dạy giáo viên phải biết phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh - Giáo viên cần phải nắm đặc trưng của mơn học, bài học, có phương pháp dạy học thích hợp, linh hoạt sáng tạo, phải tìm mọi cách để cải tiến... kinh nghiệm sống, qua sự dẫn dắt của giáo viên tạo cho học sinh “nhu cầu bức xúc” để tự giải đáp thắc mắc Như vậy, giảng dạy và giáo dục học sinh theo hướng tích cực phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh đã thực sự kích thích hoạt động tư duy của học sinh, hình thành ý thức ham muốn học tập, say mê nghiên cứu, có sự cố gắng trong việc nắm kiến thức, từ đó khắc sâu hơn nội dung bài học Tuy nhiên,... sử dụng câu hỏi để hỏi học sinh về nội dung bài học 2.7 Sử dụng phiếu học tập, bài tập thảo luận: Đây là một cơng việc quan trọng nhằm tạo ra sự hứng thú say mê học tập của học sinh nhằm đạt đến mục tiêu cuối cùng là phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh 17 Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Cô Tô Bài tập,... mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hố các hoạt động học tập của học sinh, đòi hỏi giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách soạn bài, đổi mới cách kiểm tra đánh giá học sinh V KIẾN NGHỊ Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là phát huy tính tích cực , chủ động sáng tạo cảu học sinh được đồng bộ hóa ở nhà trường tơi xin kiến nghị: Các cơ quan ban nghành, nhà trường ln tạo điều... phẩm hoạt động học tập của bản thân và bạn bè - Học sinh học tập một cách động chủ động, chống thói quen học tập thụ động, học sinh tích cực chiếm lĩnh kiến thức và kĩ năng thu thập, xử lý trình bày trao đổi thơng tin thơng qua các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức hướng dẫn - Tăng cường hoạt động theo nhóm và học tập cá nhân - Giảm trình bày lý thuyết, tăng thực hành vận dụng 2 Biện pháp 2: Phối... gắn với nhiều hình thức tổ chức dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân, học ở trong lớp, ngồi lớp, trong trường hay liên hệ thực tế địa phương có liên quan đến nội dung bài học Để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, giáo viên phải khắc phục được tình trạng học sinh chỉ tiếp thu kiến thức một cách thụ động trước sự hướng của giáo viên, tạo cho học sinh hoạt động nhiều hơn, thực hành nhiều hơn,... phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh như hiện nay cho ta thấy rất thành cơng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy Mặc khác còn phụ thuộc vào sự nổ lực, kiên trì của giáo viên trong việc giáo dục học sinh 22 Sáng kiến kinh nghiệm - Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tác giả: Ngô Hoàng Trọng - Trường tiểu học "B" Cô Tô Bước đầu có thể khẳng định sáng. .. một lần thì được sử dụng nhiều lần + Các phần mềm dạy học sẽ giúp cho học sinh tính năng động, cho phép học sinh học theo khả năng tư duy nhận thức của bản thân + Tạo ra cho bài giảng sinh động hơn, dễ cập nhận hơn và thích nghi với sự thay đổi nhanh của khoa học hiện đại + Học sinh học khơng bị thụ động, có nhiều thời gian nghe giảng để đào sâu suy nghĩ và điều quan trọng hơn là thu hút được học sinh. .. tích cực hóa hoạt động của học sinh, bổ sung sáng tạo thêm nhiều thủ pháp sinh động, hấp dẫn, đa dạng hóa cách thức truyền đạt ở mỗi bài học - Phương tiện dạy học phải đầy đủ, giáo viên phải biết sử dụng phương tiện dạy học như một yếu tố gây xúc cảm - Trong các tiết học phải tạo cho các em sự hứng thú từ đầu đến hết tiết học, tạo cho các em sự hứng thú vui tươi bởi vì đặc trưng của lứa tuổi tiểu học . phương pháp trực quan, phương pháp trực quan thì sinh động hơn phương pháp thuyết trình Để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh cần kế thừa và phát triển những mặt tích cực của. hỏi, vận dụng một số phương pháp dạy học mới một cách linh động nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, phù hợp với hồn cảnh, điều kiện dạy học ở địa phương. đề tài: Một số biện pháp “ Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh . Người thực hiện : Ngơ Hồng Trọng Đơn vị: Trường tiểu học "B" Cơ Tơ Năm học: 2014 -2015 Sáng kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, SKKN Một số biện pháp Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, SKKN Một số biện pháp Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

Từ khóa liên quan