Đề tài Vận dụng phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong môn hóa học lớp 8

44 2.4K 6
Đề tài Vận dụng phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong môn hóa học lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề tài Vận dụng phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong môn hóa học là một đề tài hay được tuyển chọn kĩ càng, giúp các thầy cô vận dụng tốt trong việc giảng dạy và nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bộ môn đang phụ trách. Hy vọng bộ tài liệu sẽ hữu ích cho thầy cô. PHẦN I: MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 VỀ MẶT LÝ LUẬN 1.2 VỀ MẶT THỰC TIỄN 1.3 VỀ CÁ NHÂN MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI PHẦN II: NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Tính tích cực gì? Những biểu tính tích cực: Tác dụng phương pháp dạy học tích cực: Một số biện pháp phát huy tính tích cực học sinh: Chương II : THỰC TRẠNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI MƠN HĨA HỌC LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỚI HÒA Thực trạng học tập học sinh Những thuận lợi khó khăn thực đề tài: Chương III: VẬN DỤNG MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN TÍCH CỰC SINH TRONG CHƯƠNG TƯ DUY – KHƠNG KHÍ 4: OXI PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢN ĐỒ MƠN HĨA PHÁP TRỰC QUAN PHƯƠNG HỌC – TRỊ CHƠI HĨA HỌC PHẦN III: KẾT LUẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN BÀI HỌC KINH NGHIỆM: PHẦN II: NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Chương II : THỰC TRẠNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI MƠN HĨA HỌC LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỚI HÒA PHIẾU ĐIỀU TRA THƠNG TIN CÁ NHÂN VỀ MƠN HĨA HỌC Câu hỏi Mức độ Câu 1: Theo em việc học mơn hóa học có cần thiết khơng? (Đánh dấu (x) vào ô em chọn) Rất cần thiết Cần thiết Bình thường Câu 2: Trong mơn học em thích môn nào? (Điền theo thứ tự môn học em thích) Hạng I Hạng II Hạng III Câu 3: Em thích học phần mơn hóa học (Đánh dấu (x) vào ô em chọn) Lý thuyết Thực hành Luyện tập Rất cần thiết Cần thiết Bình thường Câu 4: Theo em tiết học có ứng dụng cơng nghệ thơng tin có cần thiết khơng? (Đánh dấu (x) vào ô em chọn) Không cần thiết Không cần thiết BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA Câu hỏi Mức độ Số lượng Tỉ lệ(%) Câu 1: Theo em việc học mơn hóa học có cần thiết khơng? - Rất cần thiết - Cần thiết - Bình thường - Khơng cần thiết 50 75 35 30.8 46.3 21.6 1.3 Câu 2: Trong mơn học em thích môn nào? - Xếp hạng I ( Nhạc) - Xếp hạng II ( Họa ) - Xếp hạng III ( Tóan) - Khơng xếp hạng (Hóa) 66 45 31 20 40.7 27.8 19.1 12.4 Câu 3: Em thích học phần mơn hóa học - Hạng I (Thực hành) - Hạng II (Lý thuyết) - Hạng III (Luyện tập) 75 56 31 46.3 34.6 19.1 Câu 4: Theo em tiết học có ứng dụng cơng nghệ thơng tin có cần thiết khơng? - Rất cần thiết - Cần thiết - Bình thường - Khơng cần thiết 86 56 15 53.0 34.5 9.4 3.1 162 100 Tổng Ghi Phản ứng hoá hợp phản ứng hoá học có: A Hai chất tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu B.Một chất tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu C.Nhiều chất tạo thành từ hay nhiều chất ban đầu D Một chất tạo thành từ chất ban đầu ĐÁP ÁN : B Ứng dụng quan trọng khí oxi : A Sự hơ hấp B Sự đốt nhiên liệu C Dập tắt đám cháy D Cả A B ĐÁP ÁN: D Cho phương trình phản ứng: to C + O2 → CO2 ứng: Đây phản A Hoá hợp B Toả nhiệt C Phân hủy D Cả A Và B ĐÁP ÁN: D Khi cho nến cháy vào lọ đậy nút kín.Hiện tượng xảy là: A Cây nến cháy sáng chói B Cây nến cháy bình thường C Cây nến bị tắt D Cây nến cháy lúc tắt ĐÁP ÁN: D Q trình khơng làm giảm lượng oxi khí A đốt cháy nhiên liệu B quang hợp xanh C hô hấp người động vật D sản xuất thép lò luyện thép ĐÁP ÁN: B Chiến sĩ chữa cháy dùng bình đặc biệt chứa khí oxi để: A Hơ hấp B Dập tắt đám cháy C Tránh bị bỏng D Liên lạc với bên ngồi ĐÁP ÁN: A Trị chơi 2: GIẢI MÃ HÓA HỌC: Dùng cho bài: LUYỆN TẬP -  Hình thức chơi: Ơ chữ gồm 11 hàng ngang cột dọc cụm từ cần giải mã - Giáo viên đọc câu dẫn, học sinh trả lời cho câu - Em giải mã sớm nhanh người chiến thắng Và nhận phần quà giáo viên tặng - ? ? 10 11 HÀNG DỌC Số thứ tự Số lượng ô chử Câu gợi mở Cụm từ tìm Chất cần cho hô hấp người động vật OXI Là hợp chất hai nguyên tố có nguyên tố oxi OXÍT Là oxit kim loại tương ứng với bazơ OXIT BAZƠ Oxi chất trạng thái nào? KHÍ 13 Là phản ứng hóa học có chất tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu PHẢN ỨNG HÓAHỢP Là oxit phi kim tương ứng với axit OXIT AXIT 14 Là phản ứng hóa học chất sinh hai hay nhiều chất PHẢN ỨNG PHÂN HỦY 8 Là hỗn hợp nhiều chất khí KHƠNG KHÍ Oxi chất khí thụơc nhóm nào? PHI KIM 10 Sự tác dụng oxi với chất khác gọi gì? SỰ OXI HĨA 11 Khí oxi ngồi tác dụng với phi kim, hợp chất nhiệt độ cao Khí oxi cịn tác dụng với nhóm chất KIM LOẠI Cột dọc 11 TỪ GIẢI MÃ OXI KHÔNG KHÍ 10 11 O X II OX O X II T OX T O X II T B A Z O OX T BA ZO K H II KH P H A N UN G H O A H O P P H A N UN G H O A H O P O X II T A X II T OX TAX T P H A NU NGP H A NH U Y P H A NU NGP H A NH U Y K H O N G K H II K HONGK H P H II K II M PH K M S U O X II H O A S UOX HOA K II M L O A II K M L OA Hµng däc PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN LẬP BĐTD TRỰC QUAN Bài 24: Tính chất Oxi x x Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp- Ứng dụng oxi x TRỊ CHƠI BÀI TRONG CHƯƠNG CHƯƠNG 4: OXI – KHƠNG KHÍ x x Bài 26:Oxit Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy x Bài 28: Khơng khí – Sự cháy x x Bài 29: Bài luyện tập – Bài 39: Bài thực hành - x x PHẦN III: KẾT LUẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN BẢNG TỈ LỆ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2011 – 2012 ĐIỂM TỔNG KẾT HKI Điểm số Số lượng Tỉ lệ (%) Ghi Giỏi: - 10 Khá: - TB: - Yếu: - Kém: – 15 65 35 31 16 9.3 40.1 21.6 19.1 9.9 Tổng số 162 100 71 % 29% ĐIỂM KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG Số lượng Tỉ lệ (%) Ghi 45 75 37 27.7 46.3 22.8 3.2 162 100 96.8% 3.2% BÀI HỌC KINH NGHIỆM: - Ln ln học tập, khơng ngừng tìm tịi, nghiên cứu, đổi nhiều phương pháp, hình thức dạy học khác - Giáo viên phải nắm khả tiếp thu học sinh lớp, học sinh Để dẫn dắt em từ đơn giản, dể hiểu đến phức tạp - Khi em thấy u thích gần gũi với mơn học việc tự giác học tập, tìm tịi, tích cực say mê động lực lớn giúp việc giảng dạy thành công - Bên cạnh thân giáo viên phải tích cực nghiên cứu, đầu tư soạn giảng thật kỹ, sưu tầm hình ảnh thiết thực có liên quan ... LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Tính tích cực gì? Những biểu tính tích cực: Tác dụng phương pháp dạy học tích cực: Một số biện pháp phát huy tính tích cực học sinh: Chương II : THỰC TRẠNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH. .. III: VẬN DỤNG MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG CHƯƠNG 4: OXI – KHƠNG KHÍ MƠN HĨA HỌC – PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN TÍCH CỰC Phương pháp kể chuyện tích cực phương pháp giáo... HĨA HỌC LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỚI HÒA Thực trạng học tập học sinh Những thuận lợi khó khăn thực đề tài: Chương III: VẬN DỤNG MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC PHƯƠNG PHÁP

Ngày đăng: 21/09/2014, 08:48

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • PHẦN I: MỞ ĐẦU

 • PHẦN II: NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

 • Chương II : THỰC TRẠNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỚI HÒA.

 • Chương III: VẬN DỤNG MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ. MÔN HÓA HỌC – 8

 • PHẦN III: KẾT LUẬN

 • PHẦN II: NỘI DUNG

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Chương III: VẬN DỤNG MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ. MÔN HÓA HỌC – 8

 • Slide 13

 • 2. PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢN ĐỒ TƯ DUY

 • Slide 15

 • Slide 16

 • HÌNH THỨC 1: Thực hiện nhằm định hình kiến thức cơ bản trong bài mới.

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

 • 3. PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN

 • Slide 22

 • Slide 23

 • Slide 24

 • 3.2 THÍ NGHIỆM CỦA HỌC SINH

 • Slide 26

 • 4. TRÒ CHƠI HÓA HỌC

 • Slide 28

 • Slide 29

 • Slide 30

 • Slide 31

 • Slide 32

 • Slide 33

 • Slide 34

 • Slide 35

 • Trò chơi 2: GIẢI MÃ HÓA HỌC: Dùng cho bài: LUYỆN TẬP - 5

 • Slide 37

 • Slide 38

 • Slide 39

 • Slide 40

 • Slide 41

 • PHẦN III: KẾT LUẬN 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 • 2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

 • Slide 44

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan