Đề tài Vận dụng phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong môn hóa học lớp 8

44 2,233 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2014, 08:48

Đề tài Vận dụng phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong môn hóa học là một đề tài hay được tuyển chọn kĩ càng, giúp các thầy cô vận dụng tốt trong việc giảng dạy và nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bộ môn đang phụ trách.Hy vọng bộ tài liệu sẽ hữu ích cho thầy cô. PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 VỀ MẶT LÝ LUẬN 1.2. VỀ MẶT THỰC TIỄN 1.3. VỀ CÁ NHÂN 2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: 3. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 4. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN 5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI PHẦN II: NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1. Tính tích cực là gì? 2. Những biểu hiện của tính tích cực: 3. Tác dụng của các phương pháp dạy học tích cực: 4. Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh: Chương II : THỰC TRẠNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỚI HÒA. 1. Thực trạng học tập của học sinh. 2. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài: Chương III: VẬN DỤNG MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ. MÔN HÓA HỌC – 8 1. PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN TÍCH CỰC 2. PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢN ĐỒ TƯ DUY 3. PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN 4. TRÒ CHƠI HÓA HỌC PHẦN III: KẾT LUẬN 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: PHẦN II: NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Chương II : THỰC TRẠNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỚI HÒA. Câu hỏi Mức độ Câu 1: Theo em việc học môn hóa học có cần thiết không? (Đánh dấu (x) vào ô em chọn) Rất cần thiết Cần thiết Bình thường Không cần thiết Câu 2: Trong các môn học em thích nhất là những môn nào? (Điền theo thứ tự môn học em thích) Hạng I Hạng II Hạng III Câu 3: Em thích học phần nào của môn hóa học 8 (Đánh dấu (x) vào ô em chọn) Lý thuyết Thực hành Luyện tập Câu 4: Theo em tiết học có ứng dụng công nghệ thông tin có cần thiết không? (Đánh dấu (x) vào ô em chọn) Rất cần thiết Cần thiết Bình thường Không cần thiết PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN VỀ MÔN HÓA HỌC. Câu hỏi Mức độ Số lượng Tỉ lệ(%) Ghi chú Câu 1: Theo em việc học môn hóa học có cần thiết không? - Rất cần thiết - Cần thiết - Bình thường - Không cần thiết 50 75 35 2 30.8 46.3 21.6 1.3 Câu 2: Trong các môn học em thích nhất là những môn nào? - Xếp hạng I ( Nhạc) - Xếp hạng II ( Họa ) - Xếp hạng III ( Tóan) - Không xếp hạng (Hóa) 66 45 31 20 40.7 27.8 19.1 12.4 Câu 3: Em thích học phần nào của môn hóa học 8 - Hạng I (Thực hành) - Hạng II (Lý thuyết) - Hạng III (Luyện tập) 75 56 31 46.3 34.6 19.1 Câu 4: Theo em tiết học có ứng dụng công nghệ thông tin có cần thiết không? - Rất cần thiết - Cần thiết - Bình thường - Không cần thiết 86 56 15 5 53.0 34.5 9.4 3.1 Tổng 162 100 BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA [...]... HKI MÔN HÓA HỌC 8 NĂM HỌC 2011 - 2012 Điểm số - Giỏi: 9 - 10 - Khá: 7 - 8 - TB: 5 - 6 - Yếu:3 - 4 - Kém: 1 - 2 Tổng số Số Tỉ lệ (%) lượng 15 9.3 65 40.1 35 21.6 31 19.1 16 9.9 162 100 Ghi chú 71 % 29 % Chương III: VẬN DỤNG MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ MÔN HÓA HỌC – 8 1 PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN TÍCH CỰC Phương pháp kể chuyện tích cực là phương pháp. .. giáo viên kể chuyện nhưng yêu cầu học sinh phải đặt tên cho câu chuyện và trả lời các câu hỏi có liên quan Giới thiệu chương học mới – bài mới Củng cố kiến thức đã học Bài vận dụng Câu chuyện 1: Chú dế đáng thương Chương 4: OXI – KHÔNG KHÍ Câu chuyện 2: Vị mục sư thông minh Bài 27: Điều chế khí oxi – phản ứng phân hủy Câu chuyện 3:Bài thuyết giảng Bài 28: Không khí – sự cháy 2 PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢN ĐỒ... hiện nhằm củng cố lại kiến thức đã học Bài vận dụng 1: Bài 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI GV: yêu cầu mỗi tổ tự vẽ một BĐTD từ những kiến thức mà gv truyền đạt BẢNG ĐỒ TƯ DUY DO HỌC SINH TỰ VẼ HÌNH THỨC 1: Thực hiện nhằm định hình kiến thức cơ bản trong bài mới Bài vận dụng 2: SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI Gv: vẽ sơ lược sơ đồ tư duy theo cấu trúc cơ bản của bài Nhằm định hình kiến thức cơ... BẢNG ĐỒ TƯ DUY DO HỌC SINH TỰ VẼ 3 PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN 3.1 THÍ NGHIỆM CỦA GIÁO VIÊN - Tiết kiệm được thời gian, hóa chất và đảm bảo an toàn hơn - Trong quá trình thí nghiệm phải rõ ràng, học sinh phải được quan sát đầy đủ - Các thí nghiệm phải đơn giản, dụng cụ gọn gàng, mỹ thuật, đồng thời phải đảm bảo tính khoa học Thí nghiệm 1: “Phốt pho cháy trong oxi” Bài 24: Tính chất của oxi và bài thực... tuệ , kích thích hứng thú của học sinh Rèn luyện cho các em nhận thức và phân tích những dấu hiệu, hiện tượng cụ thể bằng kinh nghiệm riêng của chính mình - Thí nghiệm của học sinh được chia thành:  Thí nghiệm để nghiên cứu bài mới  Thí nghiệm thực hành - Thí nghiệm : Đốt lưu huỳnh trong oxi (Bài 24: Tính chất của oxi ) * Hướng dẫn học sinh quan sát hiện tượng: + Màu sắc của bột lưu hùynh trước khi... đun nóng có hiện tượng gì? (Bột màu vàng chuyển ngọn lửa xanh nhạt) + Khi đưa lưu hùynh cháy trong không khí vào lọ chứa khí oxi có hiện tượng gì xảy ra? Và chất nào khác được tạo thành? Điều chế khí oxi Lưu huỳnh cháy trong Oxi 4 TRÒ CHƠI HÓA HỌC Trò chơi 1: NGÔI SAO MAY MẮN Bài áp dụng: Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi Luật chơi: - Học sinh xung phong tranh nhau trả lời câu hỏi,... các em thích, (trong đó có một ngôi sao may mắn) - Em nào chọn được ngôi sao may mắn và trả lời đúng câu hỏi thì nhận đuợc 1 phần quà Bµi tËp cñng cè NGÔI SAO MAY MẮN 3 2 7 6 1 4 5 Sự oxi hoá là: A Sự tác dụng của đơn chất với oxi B Sự tác dụng của hợp chất với oxi C Sự tác dụng của một chất với oxi D Sự tác dụng của nhiều chất với nhau ĐÁP ÁN: C Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có:... ứng là gì? Viết phương trình phản ứng xảy ra Thí nghiệm biểu diễn ta cần chú ý một số vấn đề sau: Số lượng thí nghiệm trong bài nên vừa phải, chỉ chọn những thí nghiệm phục vụ cho trọng tâm bài học + Phải kết hợp chặt chẽ thí nghiệm với bài giảng + Trong thời gian tiến hành thí nghiệm, giáo viên có thể đặt ra những câu hỏi ở những giai đoạn khác nhau + 3.2 THÍ NGHIỆM CỦA HỌC SINH Phát triển tốt năng... pho cháy trong Oxi Lưu ý: Gv có thể sử dụng thêm phông màu tối để học sinh quan sát rõ hơn phần khói trắng dày đặc khi photpho cháy trong oxi Thí nghiệm 2: Sắt cháy trong Oxi (Bài 24 :Tính chất của oxi) Chú ý: -Thu đầy khí oxi, quấn chặt mẩu than hoặc que diêm -Cho ít cát dưới đáy bình - Sợi dây thép không quá to, đầu dây nhỏ nhọn, nếu dây bị gỉ phải cạo sạch trước khi đốt - Bình đựng oxi phải trong suốt... tắt ĐÁP ÁN: D Quá trình không làm giảm lượng oxi trong khí quyển A đốt cháy các nhiên liệu B quang hợp của cây xanh C hô hấp của người và động vật D sản xuất thép trong lò luyện thép ĐÁP ÁN: B Chiến sĩ chữa cháy dùng bình đặc biệt chứa khí oxi để: A Hô hấp B Dập tắt đám cháy C Tránh bị bỏng D Liên lạc với bên ngoài ĐÁP ÁN: A Trò chơi 2: GIẢI MÃ HÓA HỌC: Dùng cho bài: LUYỆN TẬP - 5  Hình thức chơi: . III: VẬN DỤNG MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ. MÔN HÓA HỌC – 8 1. PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN TÍCH CỰC Phương pháp kể chuyện tích cực là phương. hiện đề tài: Chương III: VẬN DỤNG MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ. MÔN HÓA HỌC – 8 1. PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN TÍCH CỰC 2. PHƯƠNG PHÁP. biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh: Chương II : THỰC TRẠNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỚI HÒA. 1. Thực trạng học tập của học sinh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Vận dụng phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong môn hóa học lớp 8, Đề tài Vận dụng phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong môn hóa học lớp 8, Đề tài Vận dụng phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong môn hóa học lớp 8, PHẦN II: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢN ĐỒ TƯ DUY, HÌNH THỨC 1: Thực hiện nhằm định hình kiến thức cơ bản trong bài mới., PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN, TRÒ CHƠI HÓA HỌC, Trò chơi 2: GIẢI MÃ HÓA HỌC: Dùng cho bài: LUYỆN TẬP - 5

Từ khóa liên quan